Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Aktuality

         

Pomůcky k distanční výuce

   

 

bullet

23.listopad 2020
Pozor! Jak budeme vyučovat od 30. listopadu? (řed. školy Mgr. Ivan Rybár)
 

bullet

19. listopad 2020
Dopad otevření 1. a 2. tříd základních škol na nárok na ošetřovné
 

bullet

19. listopad 2020
Opatření PES pro oblast školství (tabulka)

 

bullet

18. listopad 2020

Ve středu 18. listopadu opět zahájili výuku naši nejmenší. Konečně, už jsme měli velkou starost.
bulletv 1. a 2. třídách je celkem 8 tříd (vždy A, B, C, D)
bulletpaní učitelky organizují 4 hodinovou výuku tak, aby se děti z různých tříd nestýkaly o přestávkách
bulletsamozřejmostí je časté větrání
bulletve školní družině bylo vytvořeno 8 oddělení, pro každou třídu zvlášť (pro ranní i odpolední režim).
Ráno mohou přicházet děti do ŠD jen do 7.30h.
bulletna obědy má každý ročník vyhrazenou polovinu ŠJ
Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd v jídelně  pouze od 10.30 do 11.30 do jídlonosičů, před příchodem dětí je pak jídelna desinfikována.

 

bullet

12. listopad 2020

  Nové informace pro rodiče a vycházející žáky
 

Akce "Posviť si na budoucnost", která se uskuteční v pátek 13. 11. 2020 online.

https://www.posvitsinabudoucnost.cz/poradci-online/

 

Je možnost poradenství přímo v rámci akce, ale pokud by byl problém se spojením, nebo by chtěli žáci raději individuální schůzku, tak jsou zde uvedeny kontakty na poradce IPS – prosím o předání kontaktu, stále je možné domluvit individuální poradenství přímo u mne na úřadě (po telefonické domluvě) nebo může probíhat přes telefon, e-mail nebo Skype.

https://www.posvitsinabudoucnost.cz/karierove-poradenstvi/
 

Markéta Kopečná, DiS.

specialista pro volbu povolání (IPS)

T: +420 950 112 471

E: marketa.kopecna@uradprace.cz

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Domažlice

Msgre. B. Staška 265

344 01 Domažlice

 
Materiály:

bullet

ČÍM BUDU (brožura)

bullet

Co nabízí školy v okrese Domažlice (informační letáky)
GJŠB 1  2  3

VOŠ, OA a SZŠ  1  2   5 6
SOU Domažlice 1  
ZŠ a OŠ H. Týn 1  5  6  8  9  10
Bean Staňkov 1
SOŠ a SOU H. Týn 1

 

 

bullet

2. listopad 2020

Informace pro rodiče a vycházející žáky - talentová zkouška
 

bullet

27. říjen 2020

Úvěr předfinancuje velký stavební projekt na naší ZŠ Komenského 17
(se změnami, které čekají v brzké době naši školu, se můžete seznámit ZDE) 31.10,

 

bullet

26. říjen 2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Vám tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

 

bullet

22.říjen 2020

Vážení zaměstnanci, v týdnu od 26.10 - 30.10. máte všichni odhlášen oběd.
Pokud si oběd na pondělí a úterý přihlásíte, je možné jej vyzvednout pouze na rampě školní jídelny od 10.30-12 hod. Obědy pro žáky v týdnu od 26.10.-30.10.2020 jsou odhlášeny, v době volna nelze čerpat dotovaný oběd.
Od 2. 11. mají zaměstnanci obědy přihlášeny dle obvyklého způsobu.
Děkujeme za pochopení.

 

bullet

19. říjen 2020
Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče:

Průvodce KAM po devítce 2020 - 2021

 

bullet

16. říjen 2020
Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi - speciální pedagog
 

bullet

14. říjen 2020
Pro rodiče:  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

bullet

13. říjen 2020


Důležitá informace, platná od středy 14. října.


Střídavá výuka je zrušena, celý druhý stupeň vyučuje podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku.
1. stupeň podle pokynů třídních učitelek.
Pozor také na změnu v bodě 5.

 

Upravený rozvrh pro distanční výuku:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Český jazyk

Přírodopis

Český jazyk

Zeměpis

Český jazyk

Matematika

Dějepis

Matematika

Anglický jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Německý jazyk

Chemie

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 1. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 3. Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu

 4. Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 5. Provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Tito žáci mají automaticky obědy odhlášeny, a pokud chtějí stravu odebírat, musí se ke stravování přihlásit.
  Obědy ale budou vydávány přihlášeným dětem pouze do jídlonosičů u zadního vchodu od 11 do 12 h (u rampy).

 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání

 7. Pro komunikaci mezi školou a žáky 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Classroom.

 8. Pro komunikaci mezi školou a rodiči 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Bakaláři.

 

bullet

12. říjen 2020

Vážení strávníci,

vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude umožněn od středy 14.10.2020 dospělým osobám vstup do školy hlavním vchodem.
Od středy 14.10.2020 tedy není možné se stravovat ve školní jídelně. Všem dospělým strávníkům bude strava odhlášena do 30.10.2020. Zároveň se bude vařit pouze oběd1. Odběr předem objednaných obědů do jídlonosiče bude umožněn od středy 14.10.2020 každý den od 11 do 12 hodin pouze u zadního vchodu jídelny.

Děkujeme za pochopení.

 

Starší události naleznete v archivu

( (foto)   (slideshow)  (video) (audio) )

ARCHIV AKTUALIT

1999/00 2003/04

2011/12 2012/13
2000/01 2004/05  

   2013/14

2014/15
2001/02 2005/06 2015/16 2016/17
2002/03 2006/07 2017/18 2018/19
2007/08 2008/09  

   2019/20

2020/21
2009/10 2010/11    
 

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).