Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Aktuality

          

 


 

   

Pomůcky k distanční výuce

 

bullet

30. duben 2021
Upozornění:
Od 3. května budou žáci 1. stupně testováni vždy jen v pondělí.
 

bullet

29. duben 2021

Výuka od pondělí 3. května 2021 bude na naší škole probíhat pro všechny ročníky 1. a 2. stupně rotačním způsobem (bude se střídat 1 týden prezenční výuka a 1 týden distanční výuka)

Rozdělení rotační výuky jednotlivých tříd:

3. 5. – 7. 5. (+ každý sudý kalendářní týden)

10. 5. – 14. 5. (+ každý lichý kalendářní týden)

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

1. A

1. B

 

1. C

1. D

1. C

1. D

1. A

1. B

 

2. C

2. D

 

2. A

2. B

2. A

2. B

2. C

2. D

 

3. C

3. D

 

3. A

3. B

3. A

3. B

3. C

3. D

 

4. C

4. D

 

4. A

4. B

4. A

4. B

4. C

4. D

 

5. C

5. D

 

5. A

5. B

5. A

5. B

5. C

5. D

 

6. A

6. C

 

6. B

6. D

6. B

6. D

6. A

6. C

 

7. A

7. C

7. E

7. B

7. D

7. B

7. D

7. A

7. C

7. E

8. A

8. C

 

8. B

8. D

8. B

8. D

8. A

8. C

 

9. A

 

 

9. B

9. D

9. B

9. D

9. A

 

 

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

bullet

Prezenční výuka probíhá dle platného rozvrhu tříd na školní rok 2020/2021 (kromě volitelných předmětů)

bullet

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

bullet

Žáci i zaměstnanci školy budou v týdnu své prezenční výuky testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování

           informace o testování       pro rodiče             https://testovani.edu.cz/pro-rodice

                                                       pro žáky                 https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

           video k testování žáků                                    https://youtu.be/BmDnd140UH4

bullet

Podmínkou přítomnosti dětí ve škole je zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou po celý den pobytu v prostorách školy.

bullet

Pro omlouvání absencí při prezenční i distanční výuce je stanoven základní rámec dle Školského zákona – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

bullet

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání.

bullet

Ve školní jídelně se prezenčně stravují pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Všichni jmenovaní mají automaticky přihlášený oběd. Ostatní žáci na distanční výuce, zaměstnanci školy a cizí strávníci se mohou ke stravování přihlásit a stravu odebrat výdejním okénkem (od 10.30 do 11.30 do jídlonosičů).

bullet

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 

 

bullet

27. duben 2021

Informace ohledně předání zápisových lístků
Vážení rodiče, milí žáci,

zápisové lístky (ZL) obdrží žáci 2. stupně ve škole, protože se blíží termín jejich návratu. V platnosti zůstává i informace z 5. dubna: pokud žák potřebuje ZL dříve (např. pro přijetí na učební obor), domluvíme se na předání.

Zápisový lístek žákům z 5. a 7. tříd budu vydávat až po jejich přijetí na gymnázium, protože jinak pro ně nemá žádný význam. 
Zápisový lístek si může vyzvednout žák sám.
Děkuji za pochopení. D. Vančurová, výchovná poradkyně kontakt: xvancurovad@zskom17.cz tel. 379 420 017

(D. Vančurová, vých. poradkyně)

 

bullet

23 duben 2021
Od pondělka jiné testy!
Od pondělí 26. 4. budou žáci i zaměstnanci testování testy
SINGCLEAN. Podívejte se na instruktážní video.
 

bullet

16. duben 2021

 

bullet

15. duben 2021

Je zřejmé, že ani letos se 23. zájezd do Londýna neuskuteční.
Jednáme s cestovní kanceláří, ale jelikož se zájezd měl konat až v květnu, dříve stejně nic dělat nemůžeme. Budeme se snažit, aby peníze byly všem vráceny co nejdříve, ale jsme vázáni Lex voucherem, který nám zaručuje vrácení peněz v případě neuskutečnění zájezdu a jeho platnost vyprší až v srpnu 2021. Jakmile budeme mít více informací, dáme vědět všem zúčastněným.

(pí uč. M. Kufnerová)

 

bullet

8. duben 2021
 

Na základě rozhodnutí vlády je od 12. dubna 2021 zavedena rotační prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ

 

Rotační výuka znamená, že jeden týden chodí žáci do školy (prezenční výuka) a další týden se vzdělávají doma (distanční výuka).
Rozdělení docházky jednotlivých tříd:

12. – 16. dubna +
 každý další lichý kalendářní týden

19. – 23. dubna +
 každý další sudý kalendářní týden

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

1. C

1. D

1. A

1. B

1. A

1. B

1. C

1. D

2. A

2. B

2. C

2. D

2. C

2. D

2. A

2. B

3. A

3. B

3. C

3. D

3. C

3. D

3. A

3. B

4. A

4. B

4. C

4. D

4. C

4. D

4. A

4. B

5. A

5. B

5. C

5. D

5. C

5. D

5. A

5. B

 

bullet

žáci budou v týdnu své prezenční výuky testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním
                informace o testování        pro rodiče           
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
                                                             pro žáky               
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
                video k testování žáků       
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

bullet

prezenční výuka bude probíhat dle původních rozvrhů na školní rok 2020/2021 (TV a HV budou nahrazeny jinou hodinou), o případných změnách budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni tř. učitelkou

bullet

podmínkou přítomnosti dětí ve škole je zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou po celý den pobytu v prostorách školy

bullet

samozřejmostí je časté větrání ve třídách i na chodbách

bullet

ve školní družině jsou vytvořena oddělení pro každou třídu zvlášť (pro ranní i odpolední režim)

bullet

na obědy má každá třída vyhrazenou část ŠJ

Žáci 2. stupně se i nadále vzdělávají distančně.
Zaměstnanci a žáci, kterých se prezenční výuka netýká, si mohou objednat obědy a odebírat je do jídlonosičů od 10.30 do 11. 30. hod.
Přístup hlavním vchodem do školy.

 

bullet

5. duben 2021

Vážení rodiče,
většina žáků bude zápisové lístky odevzdávat ve střední škole až v květnu po přijímacích zkouškách. Doufám, že do té doby už budeme ve škole. Pokud ZL potřebujete pro svoji dceru/syna už teď (pro učební obor), můžete mě kontaktovat na e-mail. adrese: xvancurovad@zskom17.cz
Domluvíme se na předání. Klidné jarní dny.

Příloha

(D. Vančurová, výchovná poradkyně)

 

bullet

29. březen 2021

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům naší školy, našim kolegům a žákům, že 29. 3. zemřel bývalý učitel naší školy pan

Mgr. Pavel Faschingbauer.

Patřil k těm, kteří v komunistických čistkách (za období tzv. normalizace po roce 1968) odolali, i když pak byli z politických důvodů donuceni ze školství odejít.

 

bullet

18. březen 2021

  Organizace a průběh zápisu
 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Zápis k povinné školní docházce na naši školu proběhne v souladu s výše uvedenými právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Podrobné informace >>>>>

Tiskopisy příloh ke stažení (v pdf):
Povinné: 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Podle potřeby: Žádost o odklad,   Přihláška do školní družiny bez potvrzení zaměstnavatele,   Přihláška ke stravování

Budeme rádi, když vyplníte: Dotazník školní zralosti

 

Nezapomeňte doručit či s sebou přinést, kromě výše uvedených příloh, to nejdůležitější
               
vygenerovanou přihlášku k zápisu (viz odkaz zapisyonlinezskom17.cz) + kopii rodného listu

   

 

bullet

 16. březen 2021
Žáci ze 4. B si v hodinách vlastivědy opakovali učivo o pravěku. Snažili se umělecky ztvárnit, jak žili pralidé. Několik dětí si zkusilo vyrobit nástroje, ozdoby
a sošky z doby kamenné. Myslím, že se jim to opravdu povedlo (p. uč. H. Sloupová)

 

3. březen 2021

Informace, které se týkají termínů přijímacích zkoušek z 5., 7. a 9. ročníku v letošním školním roce a s ním související posunutí termínu pro vydání a převzetí zápisových lístků

Termíny přijímacích zkoušek

Převzetí zápisových lístků

 

 

bullet

10. březen 2021
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi v době distančního vzdělávání
(Informace také v sekci "Pro rodiče")
 

bullet

9. březen 2021

Velký úspěch v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 3.3.2021 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - opět distančním způsobem. Soutěžící z naší školy dosáhli skvělých výsledků: všichni skončili na “stupních vítězů”...

V I.A kategorii (6. a 7. ročník) se na 1. místě umístil opět Šimon PUČELÍK (7.B), který tak zopakoval své vítězství ze školního kola, a na 2. místě skončila Anna POLÍVKOVÁ (7.A).

Ve starší kategorii II.A (8. a 9. ročník) vítězství s postupem do krajského kola získala Thi Anh Duong PHAMOVÁ - Lenka (9.D), která navíc byla za svůj výkon v této kategorii jako jediná ohodnocena plným počtem bodů. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesla Thu Ha NGUYENOVÁ - Lenka (9.D).

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy v ne zcela lehké distanční formě této soutěže a postupující vítězce přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže, které proběhne v dubnu 2021.

(p. uč. J. Mrkosová)

 

bullet

8. březen 2021

Oznamujeme všem našim kolegům, žákům a rodičům, že 7. března zemřela po dlouhé nemoci paní Zdeňka Janoušková, bývalá správní zaměstnankyně naší školy.

 

bullet

leden - únor 2021
Víte jaké jsou nejlepší vycházky?
Ty které mají nějaký cíl a na kterých se dokonce dozvíte něco zajímavého.
To poznaly děti z 2. tříd, které navštěvovaly naší školní družinu. Podívejte se, co jedna taková vycházka způsobila.

 

bullet

1. březen 2021
Tak je to tady znovu:
I naši nejmenší zůstávají doma a učí se distančně. Připravili jsme pro ně nové pomůcky v hlavičce této stránky, snad to trochu pomůže při výuce. 
Pomůcky k distanční výuce
 

bullet

1. březen 2021

Vážení klienti,
na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 dojde 1. března 2021 k uzavření všech školských zařízení (mateřských a základních škol, dětských skupin) s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.

 

bullet

20. únor 2021

Školní výpravy do krajiny češtiny
Rozvoj čtenářské gramotnosti, kompetence, je v této době obzvlášť důležitý. Naše škola obecně dbá na osobnostní vývoj svých žáků. Prostřednictvím četby získávají podnět nejen k osobnostnímu růstu, ale i ke kritickému myšlení, které následnými literárními i jazykovými rozbory a komunikací o knihách žáci rozvíjí, prohlubují. Třída 7.A pod vedením pana učitele Soukupa je toho zdárným příkladem.

 

bullet

17. únor 2021
Pro lepší komunikaci žáků 2. stupně s vyučujícími v jednotlivých kurzech programu Claasroom

Jak pracovat s programem Adobe Scan?

program Adobe Scan si nejprve nainstalujte do svého mobilu (např. z Google Play pro Android)

 

bullet

17. únor 2021

Zkuste se naučit psát 10-ti prsty, dnes se tato dovednost hodí každému
Milí žáci, rodiče a ostatní, využijte možnost, naučit se ovládat klávesnici deseti prsty. V programové výuce ZAV (během šk. roku píšeme ve škole) nyní můžete psát bezplatně i v domácím prostředí (od 8 do 14hodin čas školní výuky). Po skončení mimořádného období je možno výuku uhradit a bez omezení, v psaní programu ZAV pokračovat dál. Pokud máte uhrazen poplatek 300,- nebo 500,---Kč pracujete stále, bez omezení.
Mezi nejmladší písaře patří pár žáků 3. třídy a dál máme písaře rodiče, kteří doma píší na svých účtech a soutěží se svými dětmi. Tuto možnost mají všichni žáci naší školy z 1. i 2. stupně, jejich rodiče, učitelé aj.
 V případě zájmu, kontaktujte p. uč. Váchalovou na skolnivachalova@zskom17.cz. Každému napíše jeho Login a Heslo (popřípadě i další informace). Pro přihlášení využijte stránky www. student.zav.cz
 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

15. únor 2021

 MASOPUST: on-line meeting 9.D

 

(tř. uč. pí D. Vlčková)

 

bullet

7. únor 2021
Informace o termínu a způsobu předání přihlášek k přijímacímu řízení
uvedena na
Bakalářích 
 

bullet

5. únor 2021

 Velmi důležitá informace pro žáky 2. stupně:
   Od pondělí 8. února dochází k výrazným změnám v distanční výuce.
bulletV hlavičce této stránky a vpravo v této tabulce je platný, týdenní rozvrh pro 2. stupeň
bulletTento rozvrh najdou žáci i ve "svých Bakalářích"
bulletUčitelé jednotlivých předmětů sdělí žákům, v které dny  tohoto rozvrhu budou videokonference, nebo uloží dom. cvičení
s termíny odevzdání.
bulletRozvrh se bude měnit, proto ho sledujte. (V některých týdnech se objeví i hodiny opomíjených výchovných předmětů,
např. občanská, hudební výchova)
bulletInformace pro každý týden budou podávat vyučující jednotlivých předmětů v aplikaci Classroom.

 

 

bullet

29. leden 2021

Informace pro rodiče k přijímacímu řízení na střední školy
Vycházející žáci (9., př. 8. roč.) Dopis vých. poradkyně školy Informační leták
Žáci 7. roč. GYMNÁZIUM Dopis vých. poradkyně školy Informační leták
Žáci 5. roč. GYMNÁZIUM Dopis vých. poradkyně školy Informační leták

 

bullet

28. leden 2021

Školní kolo konverzační soutěže v AJ
Ve středu 27.1. se uskutečnilo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž tentokrát probíhala distančním způsobem. I přes tento netradiční formát našlo odvahu a chuť zúčastnit se celkem 13 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. 
Vítězem v kategorii I.A (6. a 7. třídy) se stal Šimon PUČELÍK (7.B), na druhém místě se umístila Anna POLÍVKOVÁ (7.A). Oba postupují do okresního kola soutěže. Náhradníkem na pomyslném třetím místě je Vu Duy Thai - Tomáš (7.B).
V kategorii II.A (8. a 9. třídy) zvítězila Thi Anh Duong PHAMOVÁ- Lenka (9.D), druhé místo obsadila a spolu s předchozí soutěžící postupuje do okresního kola Thu Ha NGUYENOVÁ - Lenka (9.D) a pozice náhradníků patří dvěma účastníkům se shodným počtem bodů - Leontýně Melicharové (8.C) a Martinu Rehákovi (9.A).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.
 

 (pí č. J. Mrkosová, O. Holoubková, E. Svachoučková)

 

bullet

10. leden 2021
Paní Zima v ŠD

Sníh se ve školní družině prostě musí využít v jakékoliv podobě. Podívejte se na obrázky

 

bullet

4. leden 2021

Vážení klienti!
Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné.
Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Přeje hezký den ČSSZ

 

bullet

28. prosinec 2020

 Na základě rozhodnutí vlády je od 4. ledna 2021 prezenční výuka pouze pro 1. a 2. ročníky ZŠ a MŠ.
 Ostatní ročníky se vzdělávají distančně.

  Zaměstnanci a žáci, kterých se prezenční výuka netýká, si mohou objednat obědy a odebírat je do jídlonosičů od 10.30 do 11. 30. hod
  Přístup hlavním vchodem do školy.
bulletvyučování je organizováno tak, aby se děti z různých tříd nestýkaly o přestávkách
bulletsamozřejmostí je časté větrání
bulletve školní družině je vytvořeno 8 oddělení, pro každou třídu zvlášť (pro ranní i odpolední režim)
bulletna obědy má každý ročník vyhrazenou polovinu ŠJ

Příloha

 

 

bullet

22. prosinec 2020

Vánoční koledy v podání třídy 9.D 
Žáci třídy 9.D dnes vyzkoušeli na hodině hudební výchovy u pana učitele Soukupa nové perkusní nástroje. Třída se s novými nástoji seznámila velmi rychle a někteří žáci projevili značný rytmický talent.
Po prvotním představení jednotlivých nástrojů, jako. např. cajonu, tamburíny, dřívek, tianglu nebo tamburíny, 9.D doprovodila Petra Hippa, který si pro celý kolektiv připravil na klarinet své vánoční vystoupení.
Koledy sklidily úspěch a po prvotním ostychu si žáci nástroje rychle oblíbili. Už se těší na další hodinu. Škoda, že byla pro ně poslední v tomto adventním čase.

 

bullet

17. prosinec 2020
Pozor!
Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to 21. 12. a 22. 12. 2020 (23. 12. jsou řádné vánoční prázdniny).
Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení,
vznik nové potřeby péče, a tedy vznik nároku na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání budou doma pečovat o dítě. Tisková zpráva ČSSZ

 

bullet

16. prosinec 2020

 

bullet

15. prosinec 2020

Konečně něco z výukyJ

https://www.projekthobit.cz/index.php/cz/rss/360-hobit-ziskava-nove-skoly-partnery-i-obsah

Naše škola se stala v roce 2018 krajským koordinátorem projektu HOBIT   (HOdina BIologie pro živoT) pro Plzeňský  kraj.  Je tak mezi dalšími 5 institucemi, se kterými spolupracuje a pomáhá školám s tímto projektem pod záštitou Cerebrovaskulárního týmu Mezinárodního klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 
Tento projekt seznamuje a vzdělává žáky základních škol s nejzávažnějšími chorobami současnosti, kterými jsou mozková mrtvice a srdeční infarkt.  Ty postihnou každého druhého člověka na naší planetě.
Program HOBIT prostřednictvím e-learningu, her a pracovních listů efektivně žáky učí, jak rozpoznat a zachránit člověka se srdečním infarktem a mozkovou mrtvicí, což jsou 2 nejčastější příčiny úmrtí. Pomoc při těchto akutních stavech zvládne i dítě, musí ale vědět jak, a právě my mu prostřednictvím programu HOBIT tyto znalosti zprostředkováváme.
Myslíme si, že rozvoj vzdělávání dětí o zdraví a závažných onemocněních s cílem zlepšení jejich zdravotní gramotnosti a tím i jejich zdravotního stavu je velmi důležité. Zařadili jsme ho také do naší výuky. Žáci si také mohou vyzkoušet neodkladnou resuscitaci na figuríně, kterou jsme k tomuto účelu koupili.
Někteří z našich žáků již v roce 2018 navštívili v rámci tohoto projektu brněnskou nemocnici. Měli možnost prohlédnout si specializované pracoviště, které přijímá pacienty v akutním stavu. 
 Udělali také několik úspěšných veřejných programů, kde seznámili hlavně své spolužáky s těmito onemocněními a předvedli jim také neodkladnou resuscitaci. (pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

8. prosinec 2020

Vycházející žáci a jejich zákonní zástupci se mohou zúčastnit BURZY ŠKOL 2020 v online prostředí.

Veškeré informace k připojení naleznete na webu: https://burzaskol.online/ .

Burza pro okres Domažlice se bude konat 9. 12. 2020:

od 8 - 12 hod (dopolední burza)

od 18 - 21 hod (večerní burza)

 

bullet

1. prosinec 2020
Důležité!

Upozorňujeme žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce, aby sledovali a řídili se při prezenční výuce výhradně rozvrhem na Bakalářích.
Vzhledem ke střídání lichých a sudých týdnů bylo třeba provést v rozvrzích některé změny.
 

bullet

23.listopad 2020
Pozor! Jak budeme vyučovat od 30. listopadu? (řed. školy Mgr. Ivan Rybár)

 

bullet

19. listopad 2020
Dopad otevření 1. a 2. tříd základních škol na nárok na ošetřovné
 

bullet

19. listopad 2020
Opatření PES pro oblast školství (tabulka)

 

bullet

18. listopad 2020

Ve středu 18. listopadu opět zahájili výuku naši nejmenší. Konečně, už jsme měli velkou starost.
bulletv 1. a 2. třídách je celkem 8 tříd (vždy A, B, C, D)
bulletpaní učitelky organizují 4 hodinovou výuku tak, aby se děti z různých tříd nestýkaly o přestávkách
bulletsamozřejmostí je časté větrání
bulletve školní družině bylo vytvořeno 8 oddělení, pro každou třídu zvlášť (pro ranní i odpolední režim).
Ráno mohou přicházet děti do ŠD jen do 7.30h.
bulletna obědy má každý ročník vyhrazenou polovinu ŠJ
Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd v jídelně  pouze od 10.30 do 11.30 do jídlonosičů, před příchodem dětí je pak jídelna desinfikována.

 

bullet

12. listopad 2020

  Nové informace pro rodiče a vycházející žáky
 

Akce "Posviť si na budoucnost", která se uskuteční v pátek 13. 11. 2020 online.

https://www.posvitsinabudoucnost.cz/poradci-online/

 

Je možnost poradenství přímo v rámci akce, ale pokud by byl problém se spojením, nebo by chtěli žáci raději individuální schůzku, tak jsou zde uvedeny kontakty na poradce IPS – prosím o předání kontaktu, stále je možné domluvit individuální poradenství přímo u mne na úřadě (po telefonické domluvě) nebo může probíhat přes telefon, e-mail nebo Skype.

https://www.posvitsinabudoucnost.cz/karierove-poradenstvi/
 

Markéta Kopečná, DiS.

specialista pro volbu povolání (IPS)

T: +420 950 112 471

E: marketa.kopecna@uradprace.cz

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Domažlice

Msgre. B. Staška 265

344 01 Domažlice

 
Materiály:

bullet

ČÍM BUDU (brožura)

bullet

Co nabízí školy v okrese Domažlice (informační letáky)
GJŠB 1  2  3

VOŠ, OA a SZŠ  1  2   5 6
SOU Domažlice 1  
ZŠ a OŠ H. Týn 1  5  6  8  9  10
Bean Staňkov 1
SOŠ a SOU H. Týn 1

 

 

bullet

2. listopad 2020

Informace pro rodiče a vycházející žáky - talentová zkouška
 

Starší události naleznete v archivu

( (foto)   (slideshow)  (video) (audio) )

ARCHIV AKTUALIT

1999/00 2003/04

2011/12 2012/13
2000/01 2004/05  

   2013/14

2014/15
2001/02 2005/06 2015/16 2016/17
2002/03 2006/07 2017/18 2018/19
2007/08 2008/09  

   2019/20

2020/21
2009/10 2010/11    
 

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).