Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Aktuality

         

Pro aktualizaci obnovte stránku na svém prohlížeči 

Aktuality z minulých let

 

bullet

24. únor 2020

Čtyři sedmé třídy navštívily v úterý a čtvrtek před jarními prázdninami domažlický Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla netradiční hodina občanské výchovy. Žáci se mohli seznámit nejen s interiérem kostela a křížové chodby, ale i si projít zastavení křížové cesty. Dozvědět se něco o významu liturgie, poznat liturgické předměty a krátce se pozastavit u některých hodnot, které i dnes nabízí křesťanství. Průvodcem žákům byl P. Miroslaw Gierga, kterému děkujeme za umožnění návštěvy a čas strávený s námi.  

 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

17. - 23. únor 2020
 

Jarní prázdniny    

 

bullet

12. únor 2020

V úterý 11. 2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo Olympiády v AJ.
Soutěže se v kategorii I. A (žáci šestých a sedmých ročníků) zúčastnilo 19 žáků. Zvítězila
 Mirka Johánková (7. B), druhé místo obsadili se stejným počtem bodů Šimon Pučelík (6. B) a Martin Kuželka (6. C).
kategorii II.A (žáci osmých a devátých ročníků) také soutěžilo celkem19 žáků, v obrovské konkurenci zvítězila 
Veronika Uherčíková (9. C) , druhé místo obsadila Klára Dufková (9. D) a na třetím místě  se umístil Martin Černý (9. A).
Do okresního kola soutěže, které se bude konat 27. 2., postupují vždy první dva soutěžící z každé kategorie. Místa třetí jsou zároveň i místy případných náhradníků.
Děkujeme všem zúčastněným, gratulujeme vítězům a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole soutěže. 
(výsledková listina)

(p. uč. O. Holoubková, M. Kufnerová, J. Mrkosová, J. Soukup a E. Svachoučková)

 

bullet

4. únor 2020
Vzpomínka na LVK v Krkonoších (který nebyl jen o lyžování, ale i o dobré partě a přátelství)
 

bullet

3. únor 2020

Minulý týden navštívilo naši školu v rámci projektu EDISON  sedm zahraničních studentů z různých částí světa – tentokrát z Gruzie, Indonesie, Srbska, Taiwanu, Iráku, Indie a Ukrajiny.  Prostřednictvím prezentací, které byly vedeny v anglickém jazyce, se naši žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o těchto zemích. Studenti, kteří hovořili plynnou angličtinou, aktivizovali naše žáky různými otázkami a kvízy, takže i oni reagovali v anglickém jazyce. Pokud si nevěděli rady, mohli požádat o pomoc nejen učitele anglického jazyka, ale i naše deváťáky, kteří si chtěli vyzkoušet roli překladatele. 
"Tímto bych chtěla všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého projektu, poděkovat".

(pí uč. M. Kufnerová)

 

bullet

30. leden 2020
Slavnostní oběd našich prvňáčků k 1. vysvědčení (Menu)
Moc děkujeme našim kuchařkám a žákům SOU Domažlice
 

bullet

27. leden 2020

Pyžamový den ve ŠD
Páteční odpoledne si děti ze školní družiny opravdu užily. Tělocvična se proměnila na soutěžní a hudbou rozzářený pyžamový bál. Děti porovnaly své síly a dovednosti za obrovské podpory svých kamarádů. Pyžamové odpoledne zakončila diskotéka, při které se děti pěkně vyřádily. s videem

(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

27. leden 2020
Naši žáci byli v okresním kole Olympiády v českém jazyce velmi úspěšní, blahopřejeme!
Podívejte se na výsledkovou listinu soutěže v I. kategorii, která se konala 21.1. 2020.
Do krajského kola postupují soutěžící na 1.-3. místě.
(je mezi postupujícími někdo z našich?)
 

Pro ty kteří se nepodívali:
V okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo 21. 1. 2020 v Dominu v Domažlicích, se žákyně 9.D Klára Kabourková „probojovala“ na 2. místo, a postupuje tedy do krajského kola. Také Štěpán Šamberger z téže třídy byl úspěšný, svoji všestrannost potvrdil i touto soutěží, když se umístil jako šestý mezi 18 zúčastněnými. Děkujeme oběma žákům za výbornou reprezentaci školy. Kláře přejeme hodně štěstí 2. dubna v Plzni.

(pí uč. D. Vančurová)


 

bullet

24. leden 2020

V týdnu od 27.1. do 30.1. v rámci projektu Edison od společnosti Aiesec naši školu navštíví studenti z těchto zemí: Indie, Ukrajina, Taiwan, Irák, Srbsko, Indonésie, Gruzie.

 

bullet

24. leden 2020
 
 

bullet

23. leden 2020

Sebeobrana ve ŠD
Děti ze školní družiny si lednové odpoledne užily v tělocvičně při ukázkách sebeobrany. Policisté ze školícího pracoviště předvedli jak se bránit před nepřítelem a zároveň si děti mohly prohlédnout zbraně a výstroj zásahového policisty. Poděkování patří mluvčí policie ČR, která pomohla akci zorganizovat. 

(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

22. leden 2020

Vystoupení Fitdance
V pátek 17. 1. děti z kroužku Fitdance při ŠD poprvé veřejně vystoupily v Třebnicích, kde zahajovaly hasičský bál. Děti sklidily velký aplaus a za svůj výkon si každý odnesl malou odměnu. Poděkování patří panu Vachouškovi za pomoc s organizací vystoupení. 

(pí vych. J. Kůstková)

 

bullet

20. leden 2020
Ukázky slohových prací žáků z 9.D Kláry Kabourkové (1. místo) a Štěpána Šambergera (2. místo), kteří postoupili ze školního kola
a budou naši školu reprezentovat v okresním kole Olympiády v českém jazyce v úterý 21. 1. 2020.
Držme jim palce. 

 

bullet

19. leden 2020

Žáci našich 7. ročníků odjeli na LVK do Krkonoš
Dočasným domovem jim bude chata Protěž. V týdnu po 19. lednu můžete sledovat online aktuality na našich facebookových stránkách školy  (jak nám slíbil p. uč. M. Frček).

 

bullet

16. leden 2020

Dne 15. 1. proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Pro tento rok byla vybrána náročná témata, např. vznik Československa, 1. světová válka, objevy na poli medicíny a vědy a jiné. Naši žáci výborně reprezentovali naši školu a ukázali ve svém věku neobyčejný přehled v historických událostech, které nás ovlivňují i doteď. Umístění Petra Veruňka (7. místo) a Martina Reháka (5. místo) je skvělým výsledkem, protože oba jsou žáky 8. ročníku a danou látku ještě vůbec neprobírali.
Super zprávou ovšem je, že Štěpán Šamberger z 9. D obsadil 1. místo ze všech účastníků a postupuje do krajského kola. Bude 17. 3. hájit barvy Komenského 17 a celého okresu. Držíme mu všichni palce.

(pí uč. P. Rybárová)

 

Nový rok začíná koncem ledna pololetním vysvědčením, tak bychom měli všichni "zabrat".

 

 

 

 Kat. 6. - 7. roč.6. B

Vítězové "Vánočáku" 2019

Kat. 8. - 9. roč. 9. A

bullet

20. prosinec 2019

Dnešní Vánoční futsalový školní turnaj tříd 2. stupně bude určitě stát zato!!!
Jak je rozlosován?         (Organizace: p. uč. Frček, Kubal, Láska, Tesař)

 

bullet

20. prosinec 2019

Ve čtvrtek 12. 12. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Vítězem se stal velký fanoušek historie Petr Veruněk z 8. A s celkovým počtem 59 bodů z 65 možných, stříbrnou pozici obhájil Štěpán Šamberger z 9. D s 57 body a bronz patří Martinu Rehákovi z 8. A s 50 body. Všem účastníkům olympiády srdečně blahopřejeme a vítězům přejeme mnoho štěstí v okresním kole, které se koná 7. 1. 2020.      

  (pí uč. P. Rybárová)

 

bullet

20. prosinec 2019

V úterý 17. 12. se žáci třídy 6. B zúčastnili spolu s žáky 1. - 4. ročníku naší partnerské školy Grundschule Furth im Wald
exkurse v Muzeu Chodska.

Během tohoto společně stráveného dopoledne se naši šesťáci skvěle osvědčili v roli těch starších a moudřejších, dokázali svým maličkým kamarádům pomoci i poradit s jejich úkoly v němčině, přestože oni sami se tento jazyk ve škole budou učit až od příštího školního roku. Všichni si vyzkoušeli, že dobře spolupracovat lze i s žáky hovořícími jiným jazykem a že domluvit se LZE, třeba i „rukama, nohama“. Na závěr společně stráveného dopoledne plného pohádek, betlémů, chodského folkloru a tvoření si všichni společně při kytaře zazpívali píseň „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a vyměnili malé dárečky. Za pomoc při organizaci této akce a vstřícnost patří srdečné poděkování pracovnicím Muzea Chodska. 

(p. uč. Eva Hojdová, Jiří Soukup, Dagmar Vlčková)

 

bullet

12. prosinec 2019

Počátkem prosince měli žáci tříd 8. A, B a D možnost vyzkoušet si na  Střední zdravotnické škole v Domažlicích práci zdravotníka, vyslechnout a zhlédnout  zajímavé prezentace ze zdravotnického prostředí, zúčastnit se lekcí psychologie a sexuální výchovy. Většinu žáků toto dopoledne moc zaujalo a někteří, ač ještě mají rok čas, možná začali přemýšlet, zda by povolání zdravotníka nebylo jednou to pravé zrovna pro ně - soudě podle nasazení a zájmu, s jakým se na jednotlivých stanovištích pouštěli do plnění zadaných úkolů pod vedením studentů zdravotnické školy.
Děkujeme paní PhDr. Ivaně Fröhlichové a celé SZŠ za možnost se této skvěle připravené akce zúčastnit. (
+)

 

(p. uč. D. Vlčková, T. Kubal, J. Láska)

 

bullet

11. prosinec 2019

Divadélko ve ŠD
Na paní Jelínkovou a její divadélko Nána se vždycky všichni ve školní družině těšíme. Její loutky i tentokrát potěšily všechny děti a Andělská pohádka nás pohladila po duši v tomto adventním čase. 

 (kolektiv vychovatelek ŠD)

 

bullet

6. prosinec 2019 - Skvělé zakončení florbalové sezony

 

Krůček od postupu na republikovou kvalifikaci!!
Tak by se dalo shrnout dnešní počínání našich starších chlapců na krajském finále florbalu v Plzni na Lokomotivě. V základní skupině, ani ve vyřazovacích soubojích, kluci nepoznali hořkost porážky a poctivým výkonem změřili ve finále síly s 31. ZŠ z Plzně. Po soupeřově vyrovnání na 1:1 se šlo na samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější, s pokorou musíme říct i šikovnější, domácí hráči. Vezeme tedy krásné 2. místo a hoši se za předvedenou hru opravdu nemusí stydět.
Velké díky za reprezentaci kluci.

 

(p. uč. T. Kubal)

 

bullet

Ve čtvrtek 5. prosinec 2019 - na naší škole čerti pořádně přikládali pod kotle

Čertovské odpoledne
Po obědě navštívili 1. oddělení ŠD čert, anděl a Mikuláš. Přinesli s sebou strach a obavy, zda byly děti po celý rok hodné a poslušné. Vše dopadlo dobře a všechny děti dostaly skvělou nadílku. Čertovské odpoledne se jim líbilo. Děkuji všem rodičům za spolupráci. 

  (pí vych. J. Macnerová)

Mikuláš, anděl a čerti ve ŠD
Celý den se to v naší škole čerty jen hemžilo. Odpoledne přišel Mikuláš, anděl a čerti i do školní družiny. V každém oddělení si děti připravily krátké vystoupení a potom dostaly nadílku. 
 

(pí vych. ŠD)

horizontal rule

bullet

5. prosinec 2019
Přečtěte si, jaké poděkování přišlo z Domažlické nemocnice
video z adventního vystoupeni     Aktualita na webu Dom. nemocnice

 

bullet

4. prosinec 2019

Florbal - 4. místo v krajském kole mladších žáků v Rokycanech

Po těžkých zápasech ve skupině kluci vybojovali postup do semifinále.
V dalších bojích o medaile byla však konkurence příliš silná a náš tým tak obsadil hezké 4. místo. Blahopřejeme.

(p. uč. J. Láska)

Starší události v archivu

( (foto)   (slideshow)  (video) (audio) )

ARCHIV AKTUALIT

1999/00 2003/04

2011/12 2012/13
2000/01 2004/05  

   2013/14

2014/15
2001/02 2005/06 2015/16 2016/17
2002/03 2006/07 2017/18 2018/19
2007/08 2008/09  

   2019/20

 
2009/10 2010/11    
 

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).