Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Aktuality

         

Pro aktualizaci obnovte stránku na svém prohlížeči     a upravte si  velikost stránky - Ctrl  +/-

Archiv aktualit

           

            Aktuality jsou dočasně vyhrazeny informacím týkajících se mimořádných opatření

 

bullet

29. květen 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd

Ve školním roce 2020-21 budou otevřeny 4. třídy – třídními učitelkami budou: 1.A pí Veronka Böhmová, 1.B pí Jana Chlupáčková, 1.C pí Edita Knopfová, 1.D pí Ivana Vísnerová
Elektronická volba tříd bude probíhat v termínu 19. 6. 2020 16.00 hod. – 21. 6. 2020 22.00 hod
Protože v letošním roce nemůže škola organizovat tradiční červnovou schůzku rodičů budoucích prvňáčků, je třeba aby si rodiče kteří mají o tuto elektronickou volbu zájem
vyzvedli přihlašovací údaje: v pracovní dny od 8. 6. 2020 do 17. 6. 2020 v kanceláři školy od 8.00 hod. do 12.00 hod, nebo jinak po předchozí telefonické domluvě (tel. 607 842 940)

 

bullet

29. květen 2020
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21
 

bullet

28. květen 2020
Informace ze ŠD pro šk. rok 2020-21
Zákonní zástupci žáků budoucích 2. – 5. ročníků (není určeno pro nastupující prvňáčky), kteří mají ve školním roce 2020/2021 zájem o školní družinu, musí
odevzdat vyplněnou přihlášku v pracovních dnech v dopoledních hodinách na vrátnici školy nebo poštou na adresu školy nebo elektronicky
na email
rojtovaa@seznam.cz nejpozději do pátku 12. 6. 2020.

          Tiskopis přihlášky si můžete stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyzvednout ve vrátnici školy

 

 

 

bullet

21. květen 2020

 

Máme důvod k radosti!

bullet

Zájem o výuku projevilo 41% dětí 1. stupně, což zvládneme i se stravováním (a s přípravou žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám v budově 2. stupně)

bullet

Bylo vytvořeno 16 skupin pro výuku v dopoledních hodinách (po max. 15 žácích)

bullet

Ve školní družině budou vytvořeny 3 skupiny

Těší nás:

bullet

Důvěra rodičů a zájem žáků o výuku

bullet

Opravdu velký zájem pedagogů 1. stupně o návrat před tabuli a své žáky

 

(ZŘ1 H. Sloupová a ŘŠ I. Rybár)

21. květen 2020
 V pondělí 25. 5. začíná nepovinná výuka přihlášených žáků 1. stupně naší školy:

  Podmínky vstupu do školy:

bulletRodiči podepsané Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte
bullet

Ti kteří se přihlásili i do ŠD, ještě vyplněný tiskopis o odchodu ze ŠD
Ještě jednou si přečtěte: Poučení o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020

                                   Veškeré hygienické a organizační záležitosti jsou zajištěny.

 

bullet

19. květen 2020

Pozor! Od 25. 5. se mění doba výdeje obědů pro „cizí“ strávníky

1. Obědy si musíte předem objednat (nelze přijít a oběd si koupit)

2. Obědy se vydávají pouze do jídlonosičů, konzumace v jídelně není možná

3. Doba výdeje: 10 – 11.30

·        Zkrácení výdejní doby do jídlonosičů je z důvodu návratu dětí 1.stupně do školy a na obědy.

·        Žádáme Vás o dodržení stanovené výdejní doby, po 11.30 nebude dospělým strávníkům umožněn vstup do budovy školy.

·        Děkujeme za pochopení.

 

bullet

12. květen 2020
Příprava na 25. květen, kdy začne nepovinná výuka pro žáky 1. stupně

Od pondělí 25. května 2020 bude umožněna na naší škole osobní přítomnost žáků 1. stupně za účelem zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku!!

 1. Vzdělávací aktivity se budou realizovat denně v dopoledních hodinách od 8.00 do 11. 40 pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
  Pokud to bude personálně a kapacitně možné, budeme vytvářet skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020.

 2. Cílem odpolední části je v době od 11.40 do 16.00 zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
  Ranní družina není poskytována.

 3. Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 (dle pokynů třídního učitele). Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 4. Změny času vzdělávacích aktivit mohou být na základě počtu přihlášených žáků upraveny.

Další informace (stejné jako pro žáky 9. ročníků)

bullet

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom,
zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

bullet

Přihlášení žáci musí při prvním vstupu do školy odevzdat originál řádně vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení, jinak nebudou do budovy vpuštěni!
 Zákonní zástupci svým podpisem v čestném prohlášení také potvrzují seznámení s Poučením o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020.

 

bullet

7. květen 2020
Informace k přípravě žáků 9. roč. na přijímací zkoušky
 

Upravený rozvrh pro žáky 9. tříd platný od 11. 5. 2020

9. A

9. B

9. C

9. D

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Pondělí

Čj

Čj

M

M

M

M

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

Středa

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

M

M

M

M

Čj

Čj

Pátek

 Čj

 Čj

 M

 M

M

M

Čj

Čj

M

M

Čj

Čj

Čj

Čj

M

M

    Poznámky:

 1. Výuka probíhá v blocích:
  1. blok  1. a 2. hodina – 8.00 – 9.45 (během bloku 15 min přestávka dle pokynů vyučujícího)
  2. blok  3. a 4. hodina – 9.45 – 11. 15 (během bloku přestávka dle pokynů vyučujícího)
   
 2. Účast na této přípravě nezbavuje žáky povinnosti dále se vzdělávat v ostatních předmětech formou distančního vzdělávání tak jako doposud.
 3. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce
  o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 4. Škola je pro žáky 9. tříd otevřena od 7.40 hod. do 12.00 hod. „Přespolní třída“ je uzavřená.
 5. Pokud přihlášení žáci neodevzdají při prvním vstupu do školy řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení, nebudou do budovy vpuštěni!

 

 

bullet

5. květen 2020

 

Důležité upozornění
Od pondělí 11. května 2020 bude umožněna na naší škole osobní přítomnost
žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Výuka bude probíhat v blocích (český jazyk, matematika) ve vybraných dnech v dopoledních hodinách. Dny a časy budou upřesněny na základě počtu žáků, přihlášených nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020.
Podepsané Čestné prohlášení žáků, kteří nastoupí do školy, zašlete třídním učitelům dle jejich instrukcí. Přečtěte si Poučení!!

 

(p. řed. Mgr I. Rybár)

 


 

bullet

28. duben 2020

Pojďte se učit psát na PC 10-ti prsty
Milí žáci, rodiče a ostatní, nabízíme vám možnost začít se učit ovládat klávesnici deseti prsty. V programové výuce ZAV (během šk. roku ji používáme k výuce v naší škole) můžete v tomto období karantény začít s bezplatnou výukou i vy, v domácím prostředí.Tuto možnost nabízíme všem žákům naší školy z II i I. stupně (od 3. třídy). Stačí kontaktovat pí uč. B. Váchalovou na skolnivachalova@zskom17.cz. Každému žákovi sdělí jeho Login a Heslo (popřípadě i další informace). Pro přihlášení využijte stránky www.student.zav.cz. (opraveno)
V budoucnu se bez této dovednosti mnozí z nás neobejdou.
 P.S. Po skončení tohoto mimořádného období si děti mohou výuku uhradit a bez omezení, dál v psaní v programu ZAV pokračovat. (Jak začít?)

 

bullet

23. duben 2020
23.květnový zájezd do Londýna a okolí přeložen
Na základě naší dlouhodobé výborné spolupráce s CK Poznání jsme se rozhodli přijmout poukaz za zájezd do Londýna, a tím
našim žákům  8. ročníků umožnit vycestovat později, s největší pravděpodobností na jaře 2021.

(pí uč. Marie Kufnerová)
 

bullet

21. duben 2020
Od pondělí 4. května začne (ve zvláštním režimu) vařit naše školní jídelna.
Podrobnosti najdete na jídelním lístku.

 

bullet

17. duben 2020
Instrukce k domácí přípravě
Máte-li nějaké potíže, využijte tuto stránku.
 

bullet

25. březen 2020


Pozor: Změny v organizaci a průběhu zápisu

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Zápis k povinné školní docházce na naši školu proběhne v souladu s výše uvedenými právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. více >>>>>

Tiskopisy ke stažení (v pdf):
Povinné: Zápisový lístek Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání   Budeme rádi když vyplníte: Dotazník školní zralosti
Podle potřeby: Žádost o odklad,   Přihláška do školní družiny bez potvrzení zaměstnavatele
,   Přihláška ke stravování

 

bullet

25. březen 2020
Pokud chcete žádost o ošetřovné při péči o dítě, požádejte
naši školu na e-mailu:
hrebenarovasarka@zskom17.cz

 

bullet

30. březen 2020
      Důležité instrukce k domácí přípravě
 

bullet

2. duben 2020

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

bullet

25. březen 2020

Domácí výuka žáků 2. stupně
Od 30. 3. bude upraven rozvrh distanční výuky pro žáky 2. stupně (viz obr.). Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které budou mít daný den v rozvrhu, a měli by vypracovat zadané úkoly. Odesílání hotových úkolů podle zadání vyučujících. (Bakaláři, Classroom)

 

bullet

13. březen 2020

  Vyučující na naší škole se s žáky domlouvají na distanční výuce, protože znovuotevření školy je prozatím posunuto na neurčito. Pedagogové a pedagožky naší školy budou pro výuku využívat různé online nástroje a webové služby. Nejvíce zastoupenou je jistě služba Google Classroom z balíku Gsuite EDU, kterou používá i několik pedagogů v běžné výuce pro zadávání prací a jejich následného odevzdávání. V některých třídách (zejména na 1. stupni) budou vyučující komunikovat pomocí vlastních třídních webových stránek, nebo si žáci s vyučujícími založili messengerové a Whatsappové skupiny. Dalším používaným systémem jsou i Bakaláři, které budou vyučující i vedení školy používat ke komunikaci s rodiči. V příštím týdnu máme naplánováno i vyzkoušení online synchronní výuky pomocí Hangouts meet nebo Skype. (p.uč. M. Frček)

 

bullet

březen 2020
Školní  jídelna nevaří až do odvolání.
 

bullet

10. březen 2020

Mimořádné opatření:
Od zítřka 11. 3.  jsou školy pro žáky a studenty do odvolání uzavřeny.
Děti mají po dobu uzavření školy automaticky odhlášené obědy!

 

bullet

6. duben 2020

  Nové stránky "chovateláku"
Vznikly z aktivity Adély Mazancové 9.C a Veroniky Försterové 8.B.
Autorkou je Adélka, Veronika dodala text a fotky.

 
   

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

23. březen 2020
Ceny pronájmu sportovních zařízení ZŠ Komenského 17 od   1. dubna 2020
 

 

bullet

11. březen 2020

Dne 10. 3. 2020 se starší dívky naší školy účastnily okresního kola basketbalu, které se uskutečnilo v tělocvičně Msgre. B. Staška. 8 družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše družstvo hrálo se ZŠ Klenčí p. Č, Kdyně a Msgre (18:2, 16:8, 12:2) a bez prohry postoupilo ze základní skupiny. Vynikající výkon podala děvčata i v posledním zápase s GJŠB. S velkým nasazením tým předvedl velice pěknou hru, jen v posledním zápase odešla úspěšná střelba. Zápas skončil 8:12. Celému družstvu ve složení: M. Procházková (9.A), E. Sušická, A. Žižková, E. Vaňková, L. Maierová (9.D), A. Martínková, V. Sedláčková (8.B), A. Kadaňová, E. Bohmanová (9.C) a Z. Němcová, A. Tauerová, R. Kučerová (8:A) moc gratulujeme k 2. místu a děkujeme za vzornou reprezentaci. 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

11. březen 2020

Finanční gramotnost
V úterý 10. 3. proběhla na naší škole beseda, které se zúčastnily třídy 8. A a 8. D.
Žáci si v první části besedy rozšířili své znalosti nejen z oblasti historie a funkce peněz, ale dozvěděli se i více o finančním systému, speciálních druzích bankovek, hotových a bezhotovostních penězích.
V druhé části besedy se seznámili s modelovým rozpočtem rodiny, s důležitostí kupeckých počtů a bystrého úsudku.
Jelikož žáci byli velmi aktivní a snaživí, za své znalosti byli častokrát odměňováni.

(pí uč. P. Štenglová a M. Copáková)

 

bullet

10. březen 2020

Divadelní představení v ŠD
Na divadélko Nána jsme se hodně těšili. Tentokrát si pro nás paní Jelínková připravila pohádku „Cirkousíček aneb malý cirkus, ušitý ze samých malých kousíčků.“ Zasmáli jsme se s velrybou Bublibou, tančícím pštrosem Albertem, hrochem Hubertem, lvem Rudolfem a upovídaným papouškem Milouškem. Dozvěděli jsme se, jak se jim v „Cirkousíčku“ žije a co je svoboda. Děti se se zvířátky nejen pobavily, ale i poučily. 

(kolektiv vychovatelek)

 

bullet

9. březen 2020
Vážení rodiče, vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, žákyně, žáci,
v rámci aktuálního vývoje šíření onemocnění COVID-19 vedení školy informuje o následujícím:
Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie 
(z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky 
spojili se svým obvodním lékařem.
Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne
o nařízení karantény v délce 14 dnů. 
» Více zde «
 

bullet

9. březen 2020

Elektrotechnika má zelenou
Na naší školu zavítal absolvent Tomáš Knopf, který studuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni.
Už při studiu na naší škole Tomáš jevil zájem o elektrotechniku, fyziku, chemii a matematiku. Tyto obory ho pohltily natolik, že se jim věnoval i mimo školní docházku a veškerý volný čas trávil vymýšlení technických pomůcek, které sám sestrojil a otestoval. Tomášovým oborem se po přestupu na střední školu stala kybernetika a robotizace. Veškeré mechanizmy, které vymyslel, si sám sestrojil a také naprogramoval jejich interakce. Mezi nynější projekty Tomáše patří automatická šachovnice, která je soupeřem lidskému šachovému hráči. S tímto výrobkem Tomáš upoutal na krajské olympiádě techniky a se svým týmem zvítězil. 
Jsme velmi rádi, že máme i takové absolventy, kteří se na naší školu rádi vracejí a studentům poskytnou své zkušenosti a motivují je ke vzdělávání.
 

(p. uč. M. Frček)

 

bullet

9. březen 2020

Ve čtvrtek 5. března se naše škola účastnila okresního kola basketbalu v kategorii mladších žákyň. Do dívčího turnaje se přihlásilo 8 škol z okresu. Naše družstvo ve složení Podestátová, Burešová, Weberová, Příbková, Hašková, Konopová, Fliegelová, Jahnová, Kovaříková, Brožová a Ticháčková obsadilo krásné třetí místo. První zápas ve skupině s GJŠB se nám bohužel nepovedl a děvčata prohrála 10:4, ale pak už si nenechala utéct ani jediný zápas. Podle daného herního systému se dívky  pak utkaly  o třetí místo se ZŠ Kdyně, kde ukázaly svou jasnou převahu.  Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

(p.uč. O. Kalinová)

 

bullet

6. březen 2020

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu mladších žáků. Naše škola je již tradičním účastníkem a ani letos nechyběla na startovní listině. Do turnaje jsme vstupovali s myšlenkami na obhajobu loňského stříbra. Tým se nám pozměnil a z loňských "harcovniků" zbyl pouze kapitán Jirka Paidar a Michal Herlík. Tým doplnilo dravé mládí ze šestých ročníků.
V prvním zápase jsme porazili Msgre Domažlice 30:0. Vstup do turnaje se nám nemohl povést lépe. Ve skupině jsme vyhráli ještě s Horšovským Týnem 29:2 a Kdyní 28:4. Dle systému turnaje jsme po skupině byli posláni do finále, kde nás čekal obhájce titulu z loňského roku tým ZŠ Klenčí pod Čerchovem. Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře a prohrávali jsme ve 2. minutě o 9 bodů. Po timeoutu jsme hru zlepšili a v poločase byl stav 18:16 pro Klenčí. Druhý poločas byl opravdový boj o každý centimetr palubovky. Bohužel vítězně skončil zápas pro Klenčí a naši kluci po srdnatém výkonu získali stříbrné medaile. Zápas měl opravdovou kvalitu a skončil těsným výsledkem 25:29 pro Klenčí.
Děkujeme pořadatelům za bezproblémový průběh turnaje a také našim borců za fairplay hru, bojovné výkony a celkově za nápaditou a technickou hru, kterou jsme bavili všechny přítomné!
Slovo trenéra: "Dáme jim na.... Zadek.....??";) 

(p. uč. M. Frček)

 

bullet

6. březen 2020 
Upozorňujeme na změnu cen obědů od 1. dubna 2020. Podívejte se na stránky ŠJ. 
 

bullet

5. březen 2020
Zahraniční zájezdy se uskuteční dle domluvených podmínek (Anglie).
Zrušení by následovalo pouze v případě, že by byl zakázán vstup do příslušných států nebo výjezd z naší
republiky příslušnými ministerstvy
(pí uč. M. Kufnerová)
 

bullet

5. březen 2020 

  Velký úspěch našich žáků v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce
Dne 27. února se v domažlickém Dominu uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili i čtyři žáci naší školy. V poměrně velké konkurenci dosáhli naši žáci ve dvou kategoriích skvělých úspěchů.
V kategorii I.A (6. a 7. ročník ZŠ) obsadila velmi pěkné 3. místo Mirka Johánková (7.B) a 9. místo Šimon Pučelík (6.B)
V kategorii - II.A (8. a 9. ročník ZŠ) obsadila skvělé 2
. místo
Veronika Uherčíková  (9. C) a 5. místo Klára Dufková (9.D)
Všem soutěžícím velmi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
   

(pí uč. M. Kufnerová)

 

bullet

4. březen 2020

Při pravidelném sportování se nejen krásně vytvaruje tělo, ale uvolní i endorfiny, které jsou důležité pro pocit pohody. Dívky z 9. B jsou živoucím důkazem toho, že ve "zdravém těle zdravý duch". 

(pí uč. Petra Rybárová)

 

bullet

28. únor 2020

Dne 26. 2. 2020 se žáci naší školy účastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo na GJŠB Domažlice. Každá kategorie měla tři části: práci s atlasem, test geografických znalostí a praktickou část. Za nejmladší- kategorie „A“ nás reprezentoval Š. Pučelík z 6. B  (7. místo) a M. Bohman z 6. D (15. místo), v kategorii „B“ se také na 7. místě umístil R. Vozár ze 7. B. Všem chlapcům blahopřejeme k pěknému výsledku.  
 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

27. únor 2020

Pozvání na banket
Dne 5. 2. 2020 jsme jako poslední z devátých ročníků byli pozváni na banket do SOU Domažlice. Na začátku jsme byli inspirováni proslovem pana Fialy, který učí mladé kuchaře. Pan uč. Ment nás pak celým průběhem banketu provázel, dokonce nás seznámil i s jejich historií. Obsluhovali nás studenti druhého ročníku oboru kuchař/číšník, prakticky jsme si také vyzkoušeli etiketu, i když zpočátku jsme se báli, že uděláme chybu ve stolování a budeme vykázáni od nedojedené tabule. Naštěstí jsme jako vždy byli vzornými žáky, takže všichni odešli z banketu najezení. Banket byl velice poučný, pokrmy chutné. Všichni jsme si uvědomili, že práce číšníka není žádná legrace.
 

(Š. Šamberger, žák 9. D)

 

bullet

24. únor 2020
Masopust a vzpomínka na B. Němcovou ve šk. jídelně
 

bullet

24. únor 2020

Čtyři sedmé třídy navštívily v úterý a čtvrtek před jarními prázdninami domažlický Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla netradiční hodina občanské výchovy. Žáci se mohli seznámit nejen s interiérem kostela a křížové chodby, ale i si projít zastavení křížové cesty. Dozvědět se něco o významu liturgie, poznat liturgické předměty a krátce se pozastavit u některých hodnot, které i dnes nabízí křesťanství. Průvodcem žákům byl P. Miroslaw Gierga, kterému děkujeme za umožnění návštěvy a čas strávený s námi.  

 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

17. - 23. únor 2020
 

Jarní prázdniny    

 

bullet

12. únor 2020

V úterý 11. 2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo Olympiády v AJ.
Soutěže se v kategorii I. A (žáci šestých a sedmých ročníků) zúčastnilo 19 žáků. Zvítězila
 Mirka Johánková (7. B), druhé místo obsadili se stejným počtem bodů Šimon Pučelík (6. B) a Martin Kuželka (6. C).
kategorii II.A (žáci osmých a devátých ročníků) také soutěžilo celkem19 žáků, v obrovské konkurenci zvítězila 
Veronika Uherčíková (9. C) , druhé místo obsadila Klára Dufková (9. D) a na třetím místě  se umístil Martin Černý (9. A).
Do okresního kola soutěže, které se bude konat 27. 2., postupují vždy první dva soutěžící z každé kategorie. Místa třetí jsou zároveň i místy případných náhradníků.
Děkujeme všem zúčastněným, gratulujeme vítězům a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole soutěže. 
(výsledková listina)

(p. uč. O. Holoubková, M. Kufnerová, J. Mrkosová, J. Soukup a E. Svachoučková)

 

Starší události v archivu

( (foto)   (slideshow)  (video) (audio) )

 

ARCHIV AKTUALIT

1999/00 2003/04

2011/12 2012/13
2000/01 2004/05  

   2013/14

2014/15
2001/02 2005/06 2015/16 2016/17
2002/03 2006/07 2017/18 2018/19
2007/08 2008/09  

   2019/20

 
2009/10 2010/11    
 

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).