Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Aktuality

       

Pomůcky k distanční výuce

   

Pro aktualizaci obnovte stránku na svém prohlížeči   

          Upravte si  velikost stránky - Ctrl  +/-

Archiv aktualit

 

bullet

25. září 2020

V polovině září proběhl adaptační kurz pro 6. ročníky na Zelenově. Během programu, který byl vedený lektorkami J. Hendrichovou, A. Kupilíkovou, D. Vančurovou a E. Romovou, byly společné hry příležitostí k poznání sebe i vzájemnému seznámení. Nechyběl prostor pro hry s míčem, povídání si mezi sebou ani prozkoumávání okolního lesa. Žáci společně se svou novou třídní učitelkou měli možnost strávit chvíle v prostředí mimo školu, lépe se poznat a získat společné zážitky.  : 6.A  6.D
Velké poděkování patří všem třídním učitelkám 6. ročníků M. Halíkové, J. Konopové, V. Thomayerové a B. Váchalové za pomoc při organizaci adaptačního kurzu.
 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

23. září 2020
Upozornění!
V pátek 25. září je na naší škole vyučování dle rozvrhu
 

bullet

23. září 2020
Pozvánka na workshop pro rodiče
 

bullet

15. září 2020
Nahoře přibyla nová ikonka (3. zleva), zde je video, jak se přihlásit do Google Classroom.
Přístupové údaje dostali všichni žáci od tř. učitelů. Budeme aplikaci používat v případě distanční výuky, můžete zůstat i přihlášeni.
 

bullet

15. září 2020
Doporučený postup OSPDL (Odborné společnosti praktických dětských lékařů) managementu u akutních onemocněních
v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 

bullet

12. září 2020

Informace k zájezdu do Skotska

Vážení rodiče, milí žáci,
komplikace způsobené šířením koronaviru bohužel nadále trvají, a přestože situace ve Velké Británii se výrazně zlepšila, vývoj v ČR není zdaleka tak příznivý. V průběhu srpna proběhlo jednání mezi cestovní kanceláří a zástupci škol, na kterém jsme společně dospěli k závěru, že i přesto, že (v danou chvíli nebyla zavedena omezení pro občany ČR) opatření umožňovala vycestovat českým občanům do Velké Británie, bude vhodnější termín konání zájezdu odložit.

Cestovní kancelář vyvinula maximální snahu k přesvědčení dopravců a hotelu, aby i v době, kdy je formálně možné do Británie cestovat (stav k srpnu 2020), umožnili za rozumný poplatek již uhrazené služby přesunout na budoucí, bezpečnější termín. Díky tomuto kroku byly minimalizovány ztráty, které by byly způsobeny neúčastí na zájezdu, který by se případně formálně mohl uskutečnit, a zároveň bude umožněno všem přihlášeným žákům zúčastnit se zájezdu v pozdějším termínu, kdy nejen ve Velké Británii, ale i v ČR bude situace stabilizovaná. Veškeré vzniklé náklady na přesun termínu uhradí cestovní kancelář.

Zástupci škol se s cestovní kanceláří domluvili, že nový termín bude v období jara 2021, aby se tak mohli zúčastnit i žáci 9. tříd. Konkrétní termín je nyní v jednání. Zároveň získali od cestovní kanceláře záruku, že zájezd bude realizován za stejnou - tedy již uhrazenou - cenu, přestože lze očekávat citelný nárůst cen služeb navázaných na cestovní ruch. Finanční prostředky, které školy uhradily cestovní kanceláři jsou za všech okolností pojištěny proti případnému úpadku.

Jednání znovu potvrdilo, že prioritou všech zúčastněných je snaha o uskutečnění maximálně bezpečného a klidného zájezdu (tj. v pozdějším termínu) bez ohledu na to, že by se v souvislosti s aktuálními opatřeními mohl případně konat již v původním termínu. Tímto postupem rovněž věříme, že naplníme závazek vůči žákům, kteří se na zájezd do Skotska těšili.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení
Za CK Poznání - Jiří Ježek
Za ZŠ Komenského 17 - Hana Jindřichová

 

bullet

4. září 2020

 Elektronická volba volitelných předmětů pro žáky 2. ročníků šk. rok 2020/2021

 

bullet

2. září 2020

 Elektronická volba volitelných předmětů pro žáky 8. ročníků šk. rok 2020/2021

 

 

bullet

1. září 2020 Zajímavá nabídka

Klub zábavné logiky a deskových her
Kroužek je primárně určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci pomocí her rozvíjejí logické a strategické myšlení. Učí se předvídat, plánovat a spolupracovat. Trénují postřeh, paměť, zručnost.
V Klubu zábavné logiky se postupně seznámíme s hrami: Carcassonne, Ubongo, Tripolo, Logik, IQ Puzzle, Dáma a Šachy.
První schůzka proběhne v úterý 8. 9. 2020 od 14h do 15:30h v učebně č. 26 (na 2. stupni) a je nezávazná. Zájemci o členství v klubu dostanou přihlášku a budou se scházet pravidelně každé úterý přibližně do poloviny prosince.
Počet zájemců je omezený, proto neváhej moc dlouho.
 

pí uč. Petra Štenglová, učitelka matematiky a vedoucí klubu

 

bullet

1. září 2020
Pokud se vám ve vašem prohlížeči (i po obnovení stránky) nezobrazuje v hlavičce nový rozvrh tříd,
vymažte historii navštívených stránek.

 

bullet

28. srpen 2020

Zájmové kroužky při ŠD
I ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny zájmové kroužky pro žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu.
PASTELKA – výtvarně pracovní kroužek, pondělí od 15:00 – 16:30 hod.
      FITKO – pohybový kroužek, úterý od 15:00 – 16:30 hod.
Bližší informace: vychovatelka pí Jana Kůstková, kustkovajsd@seznam.cz.

 

bullet

 27. srpen 2020

Informace o nástupu budoucích prvňáčků
První den školy:
Vážení rodiče, milí prvňáčkové, rády bychom vás seznámily s průběhem prvního dne. Přejeme si, aby tento vzácný slavnostní den byl pro všechny příjemnou záležitostí a proběhl za klidných okolností. Proto, prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím.
V úterý 1.9. v 7.50 hod. se sejdeme před školou (v případě deště v jídelně – uvnitř školy), kde se budeme setkávat celý první týden. Vzhledem k současné situaci nebudou již mít rodiče od 2. 9. přístup do budovy školy. Učitele jednotlivých tříd poznáte podle vztyčené cedulky s nápisem třídy. Postupně, kvůli odstupu, se po třídách odebereme po 8.00 hod.do kmenových tříd.
Ve třídě slavnostně zahájíme náš první společný školní rok. Dostanete další důležité informace o průběhu prvního týdne (též v tištěné podobě).
V 8.30 hod. vás přijdou informovat přímo do kmenových tříd paní vychovatelky z družiny. Pro děti, které nejsou přihlášené do družiny, bude první školní den zakončen v 8.30.
Ukončení pro ostatní bude okolo 8.45 hod.
První školní týden končí vyučování každý další den v 10.45 hod.
Prosíme vás, všechny dospělé, vzhledem k současné situaci, vezměte si všichni roušky. Bez nich nebude možné vstoupit do školy. Děti roušky mít nemusejí. Jako doprovod, pro vašeho prvňáčka, prosíme, nejvýše 2 osoby na 1 dítě. 1. 9. děti nepotřebují bačkory. První den dostanou desky s některými sešity. Je na vás, zda si už Váš prvňáček vezme aktovku.
PRVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PRVŇÁČKŮ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 3. 9.2020 V 16.00 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH. KDE SE DOMLUVÍME NA VŠEM POTŘEBNÉM.

Milí rodiče a naši budoucí prvňáčci, všichni se na vás moc těšíme. Přejeme šťastný a pohodový start do prvního školního roku.

Srdečně zdraví vaše paní učitelky prvních ročníků.

         

bullet

7. srpen 2020
Magazín o školství (doporučujeme)


 

Starší události naleznete v archivu

( (foto)   (slideshow)  (video) (audio) )

 

ARCHIV AKTUALIT

1999/00 2003/04

2011/12 2012/13
2000/01 2004/05  

   2013/14

2014/15
2001/02 2005/06 2015/16 2016/17
2002/03 2006/07 2017/18 2018/19
2007/08 2008/09  

   2019/20

2020/21
2009/10 2010/11    
 

V listopadu 2019 skončilo měření návštěvnosti našich webových stránek, které začalo v listopadu 2013, tedy  před 6 roky.
Za 6 let (včetně prázdnin) navštívilo naše Aktuality  305 000 zájemců. To jest cca 140 denně.
Moc nás těší, že o dění v naší škole je takový zájem.
P.S. Je třeba na vysvětlenou dodat, že z každého PC byl počítán pouze jeden přístup denně, stejně jako z naší celé školy (ta má jednu IP adresu).