Archiv aktualit 2003-2004

 

bullet30. červen 2004
Vysvědčení byla slavnostně předána a školní rok 2003/2004 se stal minulostí.
Za jeho úspěšnost patří dík všem zaměstnancům školy, stejně jako žákům za jejich snahu a píli. Tyto aktuality, které jsme pro Vás připravovali po celý rok svědčí o tom, že život v naší škole  je pestrý a zajímavý. Věříme, že takový bude i rok příští.
 
 Přejeme Vám všem krásné prázdniny a hodně pěkných chvilek v kruhu Vašich blízkých.


 

bullet29. červen 2004
Vydařený závěr roku !!
Již tradičně proběhla rozloučení po jednotlivých stupních v kině Čakan, která střídaly sportovní dny. Žáci 1. stupně využili městský stadion již v pátek a v pondělí byli vyhodnoceni nejlepší žáci a po několika vystoupeních pak zhlédli filmové představení. Starší žáci zakončili školní rok podobně. 6. a 7. třídám v pondělí patřil plavecký bazén, 8. a 9. třídám náš školní sportovní areál. Děvčata bojovala ve volejbalu, pro chlapce byl připraven florbalový turnaj. V úterý se pak sešli v kině. Knižní odměny převzali ti nejlepší, vystoupil školní pěvecký sbor, skupina aerobiku a vynikající taneční pár s latinsko americkými tanci. Následovalo velmi pěkné a dojemné rozloučení žáků našich čtyř devátých tříd a celý program byl zakončen opět filmovým představením.
Všechny tyto organizačně náročné akce se velmi vydařily.

 
bullet25. červen 2004
Doslova nadchl naše žáky vynikající mladý houslista Eduard Bayer, který  uspořádal malý koncert v naší učebně hudební výchovy. Věkově blízký houslista  mezi skladbami pohovořil i o sobě a zodpověděl řadu otázek posluchačů.

 
bullet24. červen 2004
Ještě na poslední chvíli se uskutečnila školní pěvecká soutěž, tentokrát žáků 2. stupně. Na fotografiích se můžete podívat na první tři v jednotlivých ročnících.
6. ročník   7. ročník  8. ročník  9. ročník

 
bullet18. červen 2004
Blíží se prázdniny, ale už se připravuje příští školní rok. O prázdninách bude upravena druhá, menší učebna anglického jazyka, zcela se změní prostranství hlavního vchodu, po realizaci studie ing. arch. A. Vojtové. Během příštího školního roku se změní i obě vstupní haly. Je připravena i organizace výuky, přiděleny předměty pedagogickým pracovníkům. Pro velký zájem o naši školu bude otevřena opět čtvrtá 1. třída, s čímž souvisí i přijetí nového pedagoga. Samozřejmě je také naplánována běžná údržba a nákup nových pomůcek. Nové učebnice jsou již připraveny.


 
bullet17. červen 2004
 
A ještě jednou atletika!
V krajském finále Poháru rozhlasu naši starší žáci obsadili vynikající 3. místo, přestože nebyli zcela kompletní.
Také obě naše atletická družstva chlapců a dívek skončila v letošní Lize škol okresu celkově na 3. místě.
 

bullet16. červen 2004
Tento týden dodala firma Multip Moravia z Nového Jičína škole lavice, židle a učitelské katedry pro šest tříd v celkové ceně 445 000 Kč ( 350 000 Kč bude hrazeno z letošního rozpočtu školy schváleného zastupitelstvem, 95 000 Kč doplatí škola ze svých fondů). Znamená to, že byla ukončena několikaletá výměna nábytku na 1. a 2. stupni naší školy. Všechny lavice nyní splňují hygienické předpisy, lze je nastavovat podle výšky žáků. Zanedbatelný není ani fakt, že se zlepšil celkový estetický dojem pracovního prostředí ve třídách.
 

bullet10. červen 2004
Zástupkyně okr. oddělení Policie ČR zavítaly mezi naše žáky 2. tříd, aby s nimi zhodnotily celoroční preventivní program, který běží na naší škole již druhým rokem. Dětem, které  pod vedením svých třídních učitelek plnily mnoho úkolů týkajících se silničního provozu a bezpečnosti, předaly drobné dárky a celé třídě vždy maskota celé soutěže, psa Ajaxe. Vše probíhalo v pěkné, přátelské atmosféře a za velkého zájmu dětí.
Foto :  1    2    3    4    5  
 

bullet9. červen 2004
V odloženém  okresním kole atletické soutěže o Pohár rozhlasu, tentokráte mladších žáků a žákyň, se naše dvě reprezentační družstva nenechala svými staršími spolužáky zahanbit. Po  výborných výkonech totiž obsadila obě 2. místa. Chlapci dokonce se stejným počtem bodů jako první družstvo.Celková bilance našich čtyř družstev je : 1 x 1., 2 x  2. a 1 x 3. místo.
Chlapci : T.Bor, M.Pavlíček, J.Jiřinec, T.Fišer, Š.Fišer, J.Jarábek, K.Svoboda, P.Votava, M.Ouřada, M.Pekovič, P.Novák, Z.Skala
Dívky : B,Veitová, L.Kaufnerová, N.Dufková, B.Dřímalová, M.Pechová, R.Řezáčková, M.Bendová, M.Sokolová, L.Šellerová, Z.Tauberová, V.Ženíšková
 

bullet8. červen 2004
V sobotu 5. června Václav Čimera, žák naší 8. B, dosáhl v Praze v národním finále 31. ročníku filatelistické olympiády významného úspěchu.A to dokonce v kategorii B, tedy v kategorii středoškoláků, kde se umístil na vynikajícím 3. místě.  Soutěž byla letos zaměřena tématicky ke vstupu České republiky do Evropské unie. K velkému osobnímu úspěchu blahopřejeme !!  Foto !


 

bullet7. červen 2004
Rodiče budoucích prvňáčků se sešli v naší školní jídelně, aby se dozvěděli informace o příštím školním roce. Ty jim podal zástupce ředitele pro 1. stupeň p.uč. Tauer, spolu s budoucími tř. učitelkami 1. ročníků. Hned druhý den ráno využila zhruba polovina rodičů možnost vybrat si třídu a paní učitelku, ke které bude jejich dítě zapsáno. Do čtyř prvních tříd tak nastoupí po prázdninách celkem 88 žáků, to jest 22 do každé. Z celkových 102 byl 12 povolen odklad školní docházky.
Do naší školy se také přihlásilo 20  žáků z okolních škol do různých tříd, zejména do 6. ročníků. Do víceletého gymnázia pak odchází 6 žáků z pátých a 12 ze 7. tříd.


 
bullet7. červen 2004
Skvělého úspěchu dosáhla naše dvě reprezentační družstva v okresním kole atletické soutěže o Pohár rozhlasu, když starší žáci obsadili 1. místo s postupem do krajského kola a starší žákyně 3.  místo.
Chlapci :
K.Dufek, L.Frei, M.Maxa, J.Šmíd, T.Fiedler, T.Hašek, J.Faist, M.Jahn, J.Votava       Foto zde!
Dívky   : P.Štemberová, M.Vránková, Z.Ďurišová, H.Salvová, N.Špotáková, Š.Ticháčková, Š.Vondrovicová


 

bullet2. červen 2004
Dnešní den se nejlepší zpěváci 1. stupně představili svým spolužákům v pěvecké soutěži, která se uskutečnila v naší učebně hudební a dramatické výchovy. Foto vítězů :  2.roč.   3. roč.  4. roč.   5. roč.   Za 14 dní se těšíme na žáky 2. stupně.
 

bullet20. květen 2004
Zpráva o akci v minulém měsíci:
28. dubna  žáci 9. ročníků podnikli se svými učiteli jednodenní exkurzi do Temelína a českobudějovického     planetária. Podle slov účastníků exkurze byl celý den nejen přínosem v této oblasti jaderné fyziky a zkoumání   hvězd na zářící obloze, ale i odpočinkem od všedních dnů trávených ve školních lavicích.

 

bullet20. květen 2004
Žáci navštěvující povinně volitelný předmět chemicko biologická praktika absolvovali v první polovině května  dvě přírodovědné exkurze. První 5.5. do chráněného území Postřekovské rybníky ( prstnatec májový, ondatra pyžmová, koliha,....) a druhou 19.5. na Pasečnici-Skalku ( zatopená štola po těžbě kyzové břidlice s výskytem pyrhotinu a pyritu).

 
bullet18. květen 2004
13. května se 9. ročníky v rámci výuky chemie a přírodopisu navštívili Plzeňský pivovar a plzeňskou ZOO.

 
bullet13. květen 2004
Dnes v 7.45, za mávání rodičů a zaměstnanců školy, vyjížděli žáci našich 6. ročníků na dlouhou cestu do Skotska. Věříme, že je bude provázet pěkné počasí a že je přivítáme v úterý odpoledne šťastné a zdravé doma. Účastníky tohoto již devátého zájezdu na ostrovy provázejí, kromě pedagogického dozoru,  lékař a kuchařka.  

 
bullet14. květen 2004
Také letos naši mladí fotbalisté zvítězili v okresním finále turnaje v minifotbalu, v kategorii A.  McDonald Cup je soutěž ve které se nám daří, neboť naše družstvo zvítězilo i v loňském roce..

 
bullet14. květen 2004
Žáci 8. tříd navštívili Prahu. Prohlédli si Pražský hrad a zhlédli v Hudebním divadle Karlín slavný muzikál West Side Story.

 
bullet13. květen 2004
Právě v těchto dnech 4. a 5. třídy absolvují výcvik na domažlickém dopravním hřišti.

 
bullet12. květen 2004
Společně s Jaroslavem Uhlířem si na jeho koncertě v MKS zazpívali žáci našich 3. - 5. ročníků a vyslechli mnoho písniček známé dvojice Šíp - Uhlíř.

 
bullet6. květen 2004
V okresním kole "Pythagoriády" se Roman Marchankov,  žák naší 7.C třídy, umístil na pěkném 4. místě. Jeho vítězství ve školním kole tedy nebylo náhodné. Blahopřejeme.


 
bullet5. května 2004
 
Přátelské setkání žáků naší třídy 6. B se svými vrstevníky z Hauptschule Furth im Wald se uskuteční 7. května na hraničním přechodu, při příležitosti vstupu naší republiky do EU. Partnerství obou škol trvá již řadu let. 

bullet4. květen 2004
 
30. dubna zvítězilo naše školní družstvo  v okresním kole dopravní soutěže. Tímto vítězstvím si vybojovali naši mladí cyklisté postup do krajského kola. Členové družstva : M. Klukan, J. Blacká, M. Bendová a M. Ondruš, všichni ze 6. ročníku.
 


 

bullet29. duben 2004
Naše kolegyně, paní učitelka Eva Dékányová, převzala z rukou starosty Domažlic a zástupců Červeného kříže stříbrnou Janského plaketu za 20 odběrů krve.


 
bullet28. duben 2004
 
20. dubna při projektové výuce chemie - téma detergenty - žáci 9. B prezentovali výsledky svého snažení. Na samostatnou přípravu měli zhruba 5 týdnů. Sháněli podklady pro zpracování zadaných témat, využívali školních i mimoškolních zdrojů. Při vlastní realizaci projektu zvládli vyrobit i mýdlo, objasnili si řadu (pro ně dosud neznámých) otázek: Jak se pralo dříve? Výrobci mýdel v ČR? Z čeho se vyrábějí syntetické tenzidy? Vliv pracích prášků na životní prostředí? a jiné. Jednotlivé pracovní dvojice vše prezentovali  před svými spolužáky.

Foto:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14


 

bullet28. duben 2004
 
Do poslední fáze se dostávají přípravy již devátého zájezdu žáků naší školy do Anglie a Skotska. Od 13. do 18. května budou na cestách, aby poznali zemi, jejíž jazyk se učí.


 

bullet26. duben 2004
Pěkným úspěchem školy je  9. místo v plzeňském krajském kole soutěže o nejlepší školní webové stránky.
Přesvědčit se můžete na www.smtpl.cz/souteze/weby_2004.php.


 
bullet21. duben 2004
Výsledky matematických soutěží
 
       
Matematický klokan 4. - 5.ročník 1. místo Kristýna Žáková, 2. místo Kateřina Halíková, 3. místo Jakub Tauer  
  6. - 7.ročník 1. místo Roman Marchankov, 2. místo Jitka Peterová, 3. místo Jakub Jiřinec  
  8. - 9.ročník 1. místo Kateřina Sazamová, 2. místo Martin Malý, 3.- 4. místo Marek Kouřil,Vojtěch Žáček  
Mat. olympiáda - okr.kolo Kategorie Z6 2. místo Michal Klukan 6.A, 3. místo Aneta Baarová 6.A  
  Kategorie Z7 2. místo Milan Volf a Lucie Mandelíčková  
Pythagoriáda 6.ročník 1.místo Václav Petržík, 2.-3. místo Eliška Sikorská, Aneta Baarová  
  7.ročník 1.místo Roman Marchankov, 2. místo Andrea Frantová, 3. místo Milan Volf  
 

bullet14. duben 2004
Příští týden se uskuteční další setkání ředitele školy a výchovné poradkyně se zástupci tříd (žákovskou samosprávou). Diskutovat se bude o tom co ve škole zlepšit, co se nedaří, co by se mohlo změnit.a co se plánuje.


 
bullet14. duben 2004
Mimořádný sportovní úspěch !!
V uplynulých dnech jsme vás informovali, že naše dvě školní florbalová družstva postoupila do krajských finálových turnajů, které se 13. a 14.4. konaly v Plzni. Obě družstva odjížděla s předsevzetím dosáhnout co nejlepšího výsledku, ten však předčil všechna očekávání.
Družstvo mladších žáků (4.-5.tř.)  obsadilo 3. místo a starší žáci (8.-9.tř.)   dokonce 1. místo. Všichni naši reprezentanti ukázali, že mají bojovná srdce a potvrdili, že i jejich vítězství v okresním kole nebylo náhodné. Všem k velkému úspěchu blahopřejeme !!
Foto ml. žáci  ,  st. žáci


 
bullet7. duben 2004
 
Družstvo naší školy  v okresním kole florbalu  ( kategorie žáků 8. - 9. tříd),  v konkurenci deseti družstev zaslouženě obsadilo 1.  místo. Stejně jako mladší žáky je čeká krajské kolo. 

bullet7. duben 2004
Z iniciativy žáků 7.A se uskutečnila na celé naší škole dobrovolná sbírka. Děti se rozhodly po dohodě se zástupci Fakultní nemocnice v Plzni použít vybraných 13 000  na nákup různých praktických  věcí  pro oddělení dětské hematologie. Tento dar od žáků a zaměstnanců předají v dohledné době spolu se svojí tř. učitelkou Irenou Forstovou.


 
bullet7. duben 2004
Pěkných osobních úspěchů dosáhla paní uč. Lenka Anderlová, která na naší škole vyučuje chemii a přírodopis, když 27. března v Běhu Koutem obsadila 2. místo a 3. dubna na Bělské pětce 3. místo.  Na fotografii první vlevo.


 
bullet6. duben 2004
 
Takové zvířátko,  fenka berberského, se po své podzimní návštěvě plzeňské zoologické zahrady se svojí učitelkou přírodopisu Lenkou Anderlovou rozhodli sponzorovat žáci naší 7. A.  Foto třídy zde. 

bullet1. duben 2004
První dubnový den navštívili žáci 7. ročníků představení opery Prodaná nevěsta v Divadle J.K.Tyla v Plzni. Podle slov doprovázejících pedagogů byli všichni žáci velmi ukáznění, za což si zaslouží pochvalu.


 
bullet28. březen 2004
24. března schválilo zastupitelstvo rozpočet města Domažlice a tím i rozpočet naší školy. Nyní již nic nebrání v rychlé přípravě realizace všeho, co si škola pro tento rok naplánovala. Jedná se hlavně o výměnu žákovských lavic v posledních pěti třídách, v celkové ceně cca 350 000 Kč.
Výměna proběhne těsně před koncem školního roku, aby v září mohli všichni žáci zahájit v pěkném pracovním prostředí. O všech dalších změnách Vás ostatně budeme včas informovat.


 
bullet28. březen 2004
 
Víte že na naší škole byl zahájen kurz výpočetní techniky pro veřejnost ? Přihlásilo se 12 zájemců. V dohledné době počítáme opět se školením Z pro pedagogy, letos hlavně pro paní učitelky z mateřských škol.


 

bullet28. březen 2004
 
Hodiny dosloužily
Hodiny, které řídily chod školy od 92. roku dosloužily. Ani nás to moc nemrzí, protože starší typ jsme mohli nahradit novým, řízeným satelitem.
 


 

bullet28. březen 2004
6. dubna od 11 hod. se v jedné z našich učeben výpočetní techniky uskuteční prezentace interaktivních tabulí a data projektorů ( moderních výukových pomůcek ). Pořadatelem je firma Školab z Hradce Králové. Zveme zástupce všech škol okresu, zejména učitele informatiky.
Více na http://www.skolam.cz/skolab/produkty/dp_tn_mt.asp


 
bullet27. březen 2004
 
V uplynulém týdnu se v naší sportovní hale uskutečnila okresní kola soutěže škol v basketbalu. Našim mladým družstvům se nedařilo tak, jako v minulých letech. Přes bojovný výkon se chlapci umístili na  4. místě  a dívky na 7. místě. 

bullet24. březen 2004
 
Naši žáci 6. ročníků se zúčastnili zvlášť milého setkání se spisovatelkou Marií Majtánovou - Korandovou, autorkou knihy Pročpohádky. Dozvěděli se mnoho zajímavého z jejího osobního i tvůrčího života, přečetla jim sama několik ukázek ze jmenované knihy. Na závěr samy děti překvapily svými vlastními literárními pokusy. Beseda zanechala ve všech zúčastněných příjemný dojem a zcela jistě podpořila  zájem o četbu a literaturu vůbec.
 

bullet14. březen 2004
 
ski.JPG (29610 bytes) V neděli 14. března se vydali žáci našich 7. ročníků do Krkonoš na lyžařský výcvikový kurz. Jejich dočasným domovem bude Pražská bouda. Sněhu je hodně a předpověď počasí skvělá. 

bullet10. březen 2004
V tomto dni se v naší sportovní hale uskutečnilo okresní kolo celostátního turnaje žáků 4. - 5.ročníků ve florbalu.
Skvělého výsledku dosáhlo reprezentační družstvo naší školy, když ve  vydařeném turnaji obsadilo 1. místo. Všem hráčům blahopřejeme k postupu do krajského kola, které se uskuteční v Plzni.


 
bullet5. březen 2004
Podívejte se, jaké byly výsledky velkého školního turnaje dívek v přehazované :
6. - 7. ročník : 1. místo 7.C, 2. místo 7.B, 3. místo 6.C
8. - 9. ročník : 1. místo 8.B, 2. místo 8.A, 3. místo 8.C
Příjemným zjištěním je, že se zúčastnila družstva všech tříd.

 
bullet2. březen 2004
 
27. února dosáhli v náročné chemické olympiádě naši žáci pěkných výsledků, což nebylo dříve obvyklé. Helena Buršíková z 9.D 7. místo, Lukáš Frei z 9.B 9. místo a Vojtěch Žáček z 9.B 11. místo. Celkem se zúčastnilo 15 žáků ze 6 škol.
bullet23. únor 2004
Dvakrát se vypravili žáci 1. stupně do plzeňského divadla Alfa. 19.2. zhlédli  1. a 2. třídy představení O strašlivém drakovi, 22.2 pak 3. třídy představení
RIKKI-TIKKI-TAVI. Zvláště pro naše nejmenší to byl velký zážitek 
bullet19. únor 2004
 
Další výrazný úspěch !!
 Pouze  jeden bod za vítězem, na vynikajícím 3. místě, se umístil v okresním kole  olympiády v dějepise žák 9. B Lukáš Frei.
 
Blahopřejeme, a protože toto umístění znamená postup do krajského kola, přejeme hodně štěstí. 

bullet18. únor 2004
 
Velký úspěch !!!
Dnes se uskutečnilo v naší sportovní hale okresní finále škol v halové kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev. Družstvo našich chlapců dosáhlo vynikajícího úspěchu, když nejprve vyhrálo svoji skupinu a nakonec obsadilo 1. místo. Všem našim reprezentantům blahopřejeme.
Za perfektní přípravu a organizaci patří poděkování p. uč. Vlčkovi. Složení družstva: J.Hartl, J.Pustina, J.Koutník, M.Kubica, P.Kastner, M.Malý,
M.Votava, P.Nový, L.Neumann, L.Frei.
  

bullet9. únor 2004
Představení podle knihy Dudáci a vlčí hlavy od Zdeňka Šmída pro nás, žáky 6. - 8. ročníků, sehrál v kině Čakan soubor Hyjta ze ZUŠ v Domažlicích. Viděli jsme tři příběhy : O prchlivém sedlákovi, O potrestaném dudákovi, O stvoření Chodů. Byli jsme nadšeni a překvapeni výkonem tak mladých herců.
Žákyně 8.B

 
bullet9. únor 2004
V pátek 6. 2. se na naší škole uskutečnila v rámci ekologické výchovy beseda se zástupcem společnosti Lazce - Gis panem Špačkem a místostarostou města Domažlic panem Wolfem, kteří povídali žákům 2. a 3. tříd o největší skládce odpadu v našem regionu a o třídění odpadu. Na závěr zajímavé besedy dostali žáci propagační materiály.
Obrázek pochopitelně není ze zmiňované skládky. 

bullet8. únor 2004
Rádi bychom poděkovali těm, kteří na naší škole vykonávali  civilní vojenskou službu, protože nám velmi pomohli, zejména v oblasti výpočetní techniky.
Jsou to : ing. Viktor Volmut, ing. Jaroslav Rada, ing. Jan Korec a současný,  ing. Martin Pangrác.


 
bullet7. únor 2004
Pomalu se připravují dvě velké a náročné školní akce. Je to pravidelný lyžařský výcvikový kurz na Pražské boudě v Krkonoších a jarní, již devátá, cesta našich žáků do Anglie a Skotska. 


 
bullet7. únor 2004
Za necelý měsíc budou jarní prázdniny. Zatím co se budou naši žáci rekreovat, vedení školy tyto volné dny hodlá využít k některým úpravám.
V plánu je  rekonstrukce druhé ( starší) počítačové učebny( včetně sítě) , výměna osvětlení ve školní dílně,  některé drobné záruční opravy ve sportovní hale spolu s generálním úklidem a výměna zvonků v budově 2. stupně a ŠD.


 
bullet6. únor 2004
Vítězové "Školní laťky" v jednotlivých kategoriích
Dívky 8. - 9. ročník Bendová Kristina 9.D 145 cm
  6. - 7. ročník Holubová Kateřina 7.B 125 cm
Chlapci 8. - 9. ročník Frei Lukáš 9.B 160 cm
  6. - 7. ročník Jiřinec Jakub 7.B 158 cm

Kristina Bendová překonala 8 let starý rekord školy o 5 cm.
Celkem se soutěže ve skoku vysokém zúčastnilo 41 dívek a 42 chlapců. Poděkování patří všem závodníkům za bojovnost a pí. uč. Haškové za řízení a organizaci soutěže.
 

 

 

bullet29. leden 2004
Dnes končí první pololetí letošního školního roku, všichni naši žáci obdrželi vysvědčení s hodnocením své práce. V dopoledních hodinách se uskutečnila v naší sportovní hale soutěž ve skoku vysokém " Školní laťka " a zítra čekají všechny žáky jednodenní pololetní prázdniny.


 
bullet18. leden 2004
 
Click To Preview V pátečním a sobotním termínu přišlo k zápisu do 1. tříd  na naši školu  95  budoucích prvňáčků. Někteří rodiče jsou rozhodnuti požádat o odklad, někteří se ještě rozmýšlejí. Zájem o naši školu stoupá každým rokem, což nás velmi těší, na druhé straně se škola může dostat do kapacitních potíží. Pak bychom museli odmítat děti z obvodů jiných škol, což by nás samozřejmě mrzelo.
 

bullet2. leden 2004
 
Zde jsou výsledky školního Vánočního turnaje v malé kopané, který se letos poprvé uskutečnil v naší nové, školní sportovní hale:
6. - 7. ročníky : 1. místo: 7.A    2. místo: 7. C    3. místo: 7.B
8. - 9. ročníky : 1. místo: 9.C    2. místo: 8.A     3. místo: 8.B
Za přípravu, organizaci a rozhodování patří dík našemu tělocvikáři p. uč. V.Vlčkovi.
 

bullet2. leden 2004
 
Výrazného osobního úspěchu dosáhli žáci našich sedmých tříd Kateřina Holubová a David Karas v latinsko - amerických tancích. V kategorii C na Ceně X-treme Dance Praha se probojovali v konkurenci jedenácti párů do finále, kde obsadili páté místo. Ještě větší úspěch zaznamenali na Vánoční ceně 2003 v prostorách pražského Národního domu na Vinohradech, kde vybojovali vynikající třetí místo. Blahopřejeme a jsme rádi, že se představili také svým spolužákům na školních předvánočních koncertech, kde všechny diváky doslova nadchli.


 

 

 

bullet29. prosinec 2003
V režii paní učitelky Olgy Holoubkové se v posledních dnech  na naší škole uskutečnily tradiční předvánoční koncerty. Vždy ve dvou koncertech pro 1. a 2. stupeň se představili svým spolužákům účinkující ve školním divadle. Písničky střídala vystoupení na různé hudební nástroje a poezie, průvodního slova se perfektně zhostila Nikola Špotáková z 8.B. Závěr vždy patřil vystoupení školního pěveckého sboru.

 

Všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům naší školy přejeme klidné,  spokojené Vánoce a šťastný nový rok 2004. 

bullet12. prosinec 2003
Více než sto učitelů domažlického okresu absolvovalo letošní podzim na naší škole kurz výpočetní techniky. Tuto sobotu zakončí 25 hodinový kurz závěrečným testem posledních 28 účastníků. Naše škola, která je držitelem akreditace MŠMT, tak za dva roky proškolila 224 učitelů.


 
bullet2. prosinec 2003
V úterý 2. prosince se žáci 6. tříd zúčastnili besedy s policejními psychology s názvem Nebezpečí kolem nás, na téma drogy, šikana, agresivita - příčiny, následky a prevence.


 
bullet1. prosinec 2003
 
Na předvánoční čas se ve škole chystají dvě akce o kterých Vás budeme ještě informovat. Je to velký Vánoční turnaj v sálové kopané (letos poprvé v naší sportovní hale) a vánoční koncerty u stromečku ve školním divadle.
 


 

bullet26. listopad 2003
Skončilo 1. čtvrtletí, na škole proběhly pedagogické rady. Byl zhodnocen prospěch a chování žáků a také se uskutečnily schůzky s rodiči žáků.Před schůzkami  se rodiče žáků 9. ročníků  setkali ve školní jídelně se zástupci středních škol, kteří je informovali o možnostech studia po ukončení povinné školní docházky. Po jejich ukončení mnoho rodičů využilo možnosti prohlédnout si novou sportovní halu.


 
bullet11. listopad 2003
11. listopadu se setkali zástupci tříd 2. stupně s ředitelem školy a s výchovnou poradkyní, aby si popovídali o tom,  co by se na škole mohlo zlepšit, nebo co se podařilo. Zástupci tříd přednesli i názory svých spolužáků. Bylo dohodnuto, že taková setkání budou třikrát ročně, protože jsou jednoznačně přínosem.

 
bullet3. listopad 2003
3. listopadu zhlédli žáci 5. - 9. tříd muzikál Lucie, nastudovaný amatérským dětským souborem Myšáci. Ocenili jak herecké a taneční výkony svých vrstevníků, tak hudbu, zpěv i texty písní. Vystoupení mělo velký úspěch.

 
bullet3. listopadu 2003
Přednáška psychologa Dr. Altmana o poruchách vztahů v žákovských kolektivech, kterou vyslechli všichni pedagogičtí pracovníci školy, byla velmi zajímavá a podnětná.


 
bullet27. říjen 2003
Co se děje ve škole o podzimních prázdninách?
Pedagogičtí pracovníci vyslechnou přednášku o problematice šikany a její prevenci, naši školníci dokončují na žákovských WC instalaci dávkovačů mýdla, zásobníků na toaletní papír a ručníky a bude proveden pravidelný velký úklid sportovní haly. Jídelna je v provozu pro naše cizí strávníky a ekonomický úsek se chystá na inventarizaci.

 
bullet8. říjen 2003
V úterý 7. 10. 2003 se žáci 7. tříd zúčastnili divadelního představení Rikki - tikki - tavi v Divadle Alfa. Hra, ve které vystupovalo mnoho exotických zvířat, se dětem líbila. Škoda jen, že počasí jim nepřálo, a tak plánovaná prohlídka plzeňského náměstí se nekonala.

 
bullet7. říjen 2003
V pondělí 6. října 2003 se 84 žáků 9. tříd zúčastnilo dějepisné exkurze do Prahy. Žáci prošli celé Hradčany, areál Pražského hradu a pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Tuto Královskou cestu mnozí absolvovali poprvé, a přestože trvala kolem pěti hodin, těšili se všichni na večer.
Navštívili totiž Národní divadlo, kde zhlédli činohru Aloise Jiráska Lucernu.

 
bullet15. září 2003
Tak a nyní to hlavní !
4. září byl slavnostně otevřen  školní sportovní areál, na který jsme se všichni těšili a jehož výstavba trvala jeden rok. Skládá se z velké sportovní haly s umělým povrchem ( kterou lze rozdělit ), z menší tělocvičny pro judo a  venkovních hřišť s tartanovým povrchem a umělým osvětlením,. Na nich kromě míčových her je možnost běhů na 50 a 60 m, skoku do dálky a výšky a vrhu koulí. Sportovní hala je propojena se školními šatnami podzemním tunelem, což určitě bude příjemné zvláště za špatného počasí.
 
 


 

bullet14. září 2003
Tak co je vlastně ve škole nového?
Začněme těmi "drobnějšími" změnami :
Nově byle upravena učebna chemie (digestoř a učitelské pracoviště s rozvodem vody a plynu ), zrekonstruovány chlapecké a dívčí toalety na 2. stupni, 7 tříd vybaveno novými lavicemi. Ve školní jídelně nainstalovány nové elektricky ovladatelné žaluzie u výdejních míst, zakoupen paromat na vaření knedlíků a poslední bezdotykové baterie. Dvě učebny mají novou podlahu a mnohé byly vymalovány.

Tak už je po prázdninách. Omlouváme se za pauzu v aktualitách, která byla způsobena velkým zaneprázdněním všech zaměstnanců školy při přípravě nového školního roku. Však nám dáte za pravdu, až budete číst dále. Zatím Vás všechny vítáme, doufáme že odpočaté, po tak nádherném létu. Vítáme jako vždy hlavně naše prvňáčky a všechny ty, kteří k nám přišli z jiných škol. Přejeme Vám úspěšný a zajímavý školní rok.

 

horizontal rule