Archiv aktualit 2020-2021

 

bullet

27. říjen 2020

Úvěr předfinancuje velký stavební projekt na naší ZŠ Komenského 17
(se změnami, které čekají v brzké době naši školu, se můžete seznámit ZDE) 31.10,

 

bullet

26. říjen 2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Vám tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

 

bullet

22.říjen 2020

Vážení zaměstnanci, v týdnu od 26.10 - 30.10. máte všichni odhlášen oběd.
Pokud si oběd na pondělí a úterý přihlásíte, je možné jej vyzvednout pouze na rampě školní jídelny od 10.30-12 hod. Obědy pro žáky v týdnu od 26.10.-30.10.2020 jsou odhlášeny, v době volna nelze čerpat dotovaný oběd.
Od 2. 11. mají zaměstnanci obědy přihlášeny dle obvyklého způsobu.
Děkujeme za pochopení.

 

bullet

19. říjen 2020
Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče:

Průvodce KAM po devítce 2020 - 2021

 

bullet

16. říjen 2020
Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi - speciální pedagog
 

bullet

14. říjen 2020
Pro rodiče:  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

bullet

13. říjen 2020


Důležitá informace, platná od středy 14. října.


Střídavá výuka je zrušena, celý druhý stupeň vyučuje podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku.
1. stupeň podle pokynů třídních učitelek.
Pozor také na změnu v bodě 5.

 

Upravený rozvrh pro distanční výuku:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Český jazyk

Přírodopis

Český jazyk

Zeměpis

Český jazyk

Matematika

Dějepis

Matematika

Anglický jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Německý jazyk

Chemie

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 1. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 3. Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu

 4. Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 5. Provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Tito žáci mají automaticky obědy odhlášeny, a pokud chtějí stravu odebírat, musí se ke stravování přihlásit.
  Obědy ale budou vydávány přihlášeným dětem pouze do jídlonosičů u zadního vchodu od 11 do 12 h (u rampy).

 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání

 7. Pro komunikaci mezi školou a žáky 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Classroom.

 8. Pro komunikaci mezi školou a rodiči 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Bakaláři.

 

bullet

12. říjen 2020

Vážení strávníci,

vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude umožněn od středy 14.10.2020 dospělým osobám vstup do školy hlavním vchodem.
Od středy 14.10.2020 tedy není možné se stravovat ve školní jídelně. Všem dospělým strávníkům bude strava odhlášena do 30.10.2020. Zároveň se bude vařit pouze oběd1. Odběr předem objednaných obědů do jídlonosiče bude umožněn od středy 14.10.2020 každý den od 11 do 12 hodin pouze u zadního vchodu jídelny.

Děkujeme za pochopení.

 

bullet

9. říjen 2020


V návaznosti na usnesení vlády č. 997 ze dne 8. října 2020 se rozděluje v období 12. října – 23. října 2020
docházka žáků 2. stupně naší školy dle následující tabulky:

Rozdělení docházky jednotlivých tříd:     

12. – 16. října

19. – 23. října

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

6. A

6. C

 

6. B

6. D

6. B

6. D

6. A

6. C

 

7. A

7. C

7. E

7. B

7. D

7. B

7. D

7. A

7. C

7. E

8. A

8. C

 

8. B

8. D

8. B

8. D

8. A

8. C

 

9. A

 

 

9. B

9. D

9. B

9. D

9. A

 

 

 


 

 

Upravený rozvrh pro distanční výuku:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Český jazyk

Přírodopis

Český jazyk

Zeměpis

Český jazyk

Matematika

Dějepis

Matematika

Anglický jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Německý jazyk

Chemie

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 1. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 3. Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu

 4. Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 5. Provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Tito žáci mají automaticky obědy odhlášeny, a pokud chtějí stravu odebírat, musí se ke stravování přihlásit. Obědy musí konzumovat ve školní jídelně v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. v levé části školní jídelny.Tento bod je v aktualizaci upraven.

 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání

 7. Pro komunikaci mezi školou a žáky 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Classroom.

 8. Pro komunikaci mezi školou a rodiči 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Bakaláři.

 

bullet

25. září 2020

V polovině září proběhly adaptační kurzy pro 6. ročníky na Zelenově. Během programu, který byl vedený lektorkami J. Hendrichovou, A. Kupilíkovou, D. Vančurovou a E. Romovou, byly společné hry příležitostí k poznání sebe i vzájemnému seznámení. Nechyběl prostor pro hry s míčem, povídání si mezi sebou ani prozkoumávání okolního lesa. Žáci společně se svou novou třídní učitelkou měli možnost strávit chvíle v prostředí mimo školu, lépe se poznat a získat společné zážitky.  : 6.A  6.D
Velké poděkování patří všem třídním učitelkám 6. ročníků M. Halíkové, J. Konopové, V. Thomayerové a B. Váchalové za pomoc při organizaci adaptačních kurzů.
 

(E. Romová, školní speciální pedagog pro 2. stupeň)

 

bullet

23. září 2020
Upozornění!
V pátek 25. září je na naší škole vyučování dle rozvrhu
 

bullet

23. září 2020
Pozvánka na workshop pro rodiče
 

bullet

15. září 2020
Nahoře přibyla nová ikonka (3. zleva), zde je video, jak se přihlásit do Google Classroom.
Přístupové údaje dostali všichni žáci od tř. učitelů. Budeme aplikaci používat v případě distanční výuky, můžete zůstat i přihlášeni.
 

bullet

15. září 2020
Doporučený postup OSPDL (Odborné společnosti praktických dětských lékařů) managementu u akutních onemocněních
v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 

bullet

12. září 2020

Informace k zájezdu do Skotska

Vážení rodiče, milí žáci,
komplikace způsobené šířením koronaviru bohužel nadále trvají, a přestože situace ve Velké Británii se výrazně zlepšila, vývoj v ČR není zdaleka tak příznivý. V průběhu srpna proběhlo jednání mezi cestovní kanceláří a zástupci škol, na kterém jsme společně dospěli k závěru, že i přesto, že (v danou chvíli nebyla zavedena omezení pro občany ČR) opatření umožňovala vycestovat českým občanům do Velké Británie, bude vhodnější termín konání zájezdu odložit.

Cestovní kancelář vyvinula maximální snahu k přesvědčení dopravců a hotelu, aby i v době, kdy je formálně možné do Británie cestovat (stav k srpnu 2020), umožnili za rozumný poplatek již uhrazené služby přesunout na budoucí, bezpečnější termín. Díky tomuto kroku byly minimalizovány ztráty, které by byly způsobeny neúčastí na zájezdu, který by se případně formálně mohl uskutečnit, a zároveň bude umožněno všem přihlášeným žákům zúčastnit se zájezdu v pozdějším termínu, kdy nejen ve Velké Británii, ale i v ČR bude situace stabilizovaná. Veškeré vzniklé náklady na přesun termínu uhradí cestovní kancelář.

Zástupci škol se s cestovní kanceláří domluvili, že nový termín bude v období jara 2021, aby se tak mohli zúčastnit i žáci 9. tříd. Konkrétní termín je nyní v jednání. Zároveň získali od cestovní kanceláře záruku, že zájezd bude realizován za stejnou - tedy již uhrazenou - cenu, přestože lze očekávat citelný nárůst cen služeb navázaných na cestovní ruch. Finanční prostředky, které školy uhradily cestovní kanceláři jsou za všech okolností pojištěny proti případnému úpadku.

Jednání znovu potvrdilo, že prioritou všech zúčastněných je snaha o uskutečnění maximálně bezpečného a klidného zájezdu (tj. v pozdějším termínu) bez ohledu na to, že by se v souvislosti s aktuálními opatřeními mohl případně konat již v původním termínu. Tímto postupem rovněž věříme, že naplníme závazek vůči žákům, kteří se na zájezd do Skotska těšili.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení
Za CK Poznání - Jiří Ježek
Za ZŠ Komenského 17 - Hana Jindřichová

 

bullet

4. září 2020

 Elektronická volba volitelných předmětů pro žáky 2. ročníků šk. rok 2020/2021

 

bullet

2. září 2020

 Elektronická volba volitelných předmětů pro žáky 8. ročníků šk. rok 2020/2021

 

 

bullet

1. září 2020 Zajímavá nabídka

Klub zábavné logiky a deskových her
Kroužek je primárně určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci pomocí her rozvíjejí logické a strategické myšlení. Učí se předvídat, plánovat a spolupracovat. Trénují postřeh, paměť, zručnost.
V Klubu zábavné logiky se postupně seznámíme s hrami: Carcassonne, Ubongo, Tripolo, Logik, IQ Puzzle, Dáma a Šachy.
První schůzka proběhne v úterý 8. 9. 2020 od 14h do 15:30h v učebně č. 26 (na 2. stupni) a je nezávazná. Zájemci o členství v klubu dostanou přihlášku a budou se scházet pravidelně každé úterý přibližně do poloviny prosince.
Počet zájemců je omezený, proto neváhej moc dlouho.
 

pí uč. Petra Štenglová, učitelka matematiky a vedoucí klubu

 

bullet

1. září 2020
Pokud se vám ve vašem prohlížeči (i po obnovení stránky) nezobrazuje v hlavičce nový rozvrh tříd,
vymažte historii navštívených stránek.

 

bullet

28. srpen 2020

Zájmové kroužky při ŠD
I ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny zájmové kroužky pro žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu.
PASTELKA – výtvarně pracovní kroužek, pondělí od 15:00 – 16:30 hod.
      FITKO – pohybový kroužek, úterý od 15:00 – 16:30 hod.
Bližší informace: vychovatelka pí Jana Kůstková, kustkovajsd@seznam.cz.

 

bullet

 27. srpen 2020

Informace o nástupu budoucích prvňáčků
První den školy:
Vážení rodiče, milí prvňáčkové, rády bychom vás seznámily s průběhem prvního dne. Přejeme si, aby tento vzácný slavnostní den byl pro všechny příjemnou záležitostí a proběhl za klidných okolností. Proto, prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím.
V úterý 1.9. v 7.50 hod. se sejdeme před školou (v případě deště v jídelně – uvnitř školy), kde se budeme setkávat celý první týden. Vzhledem k současné situaci nebudou již mít rodiče od 2. 9. přístup do budovy školy. Učitele jednotlivých tříd poznáte podle vztyčené cedulky s nápisem třídy. Postupně, kvůli odstupu, se po třídách odebereme po 8.00 hod.do kmenových tříd.
Ve třídě slavnostně zahájíme náš první společný školní rok. Dostanete další důležité informace o průběhu prvního týdne (též v tištěné podobě).
V 8.30 hod. vás přijdou informovat přímo do kmenových tříd paní vychovatelky z družiny. Pro děti, které nejsou přihlášené do družiny, bude první školní den zakončen v 8.30.
Ukončení pro ostatní bude okolo 8.45 hod.
První školní týden končí vyučování každý další den v 10.45 hod.
Prosíme vás, všechny dospělé, vzhledem k současné situaci, vezměte si všichni roušky. Bez nich nebude možné vstoupit do školy. Děti roušky mít nemusejí. Jako doprovod, pro vašeho prvňáčka, prosíme, nejvýše 2 osoby na 1 dítě. 1. 9. děti nepotřebují bačkory. První den dostanou desky s některými sešity. Je na vás, zda si už Váš prvňáček vezme aktovku.
PRVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PRVŇÁČKŮ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 3. 9.2020 V 16.00 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH. KDE SE DOMLUVÍME NA VŠEM POTŘEBNÉM.

Milí rodiče a naši budoucí prvňáčci, všichni se na vás moc těšíme. Přejeme šťastný a pohodový start do prvního školního roku.

Srdečně zdraví vaše paní učitelky prvních ročníků.

         

bullet

7. srpen 2020
Magazín o školství (doporučujeme)