Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Kontakty

Telefonní seznam

Pro přímé volání zvenku mimo ústřednu:  379 420 0.. (+ číslo místnosti)

 

10,11Kancelář - ústředna  (D. Šindelářová, Š. Hrebenárová, K.Velková)

12Ředitelna   (Ivan Rybár, Stanislav Tauer)  ředitel mobil 607 842 940

18 –  ZŘ 1. stupeň   (Helena Sloupová)

19 –  Sborovna 1. stupně (nejlépe jen o velké přestávce 09.40 - 10.00)

14 –  Sborovna 2. stupně  (učitele 2. stupně volat přímo do jednotlivých kabinetů)

23 -   Sborovna školní družiny  (Anna Rojtová, J. Macnerová, H. Dufková, J. Fučíková, J. Kůstková, Š. Pivoňková, J. Antošová)

22 –  Školník   (Mirek Macháček)

13 Vrátnice u hl. vchodu školy (M. Hrabíková, Z. Sklenářová, Z. Janoušková)

24 –  Kancelář školní jídelny (Anna Randová, O. Šambergerová)

29 -   Skladní školní jídelny  (H. Blümlová)

17 –  Výchovný poradce   (Dagmar Vančurová)       

15 –  Kab. českého jazyka a dějepisu   (I. Forstová, E. Dékányová, M. Copáková)

16 –  Kab. matematiky a fyziky  (M. Halíková, J. Rybárová, P. Štenglová, M. Šilhavá, A. Egerová)

27 –  Kab. cizích jazyků a Vv  (M. Kufnerová, Z. Frčková, D. Vlčková, O. Holoubková, J. Mrkosová, E. Svachoučková)

26 –  Kab. biologie  (O. Kalinová, T. Kubal, A. Kupilíková, J. Konopová)

30 -   Kab. chemie  (G. Milsimerová, M. Kubalová)

25 –  Kab. IVT   (M. Frček, J. Láska, P. Rybárová, M. Málek)  

20 –  Kab. zeměpisu (V. Thomayerová, Z. Kozová, I. Hašková, B. Váchalová)

28 -   Sportovní hala  (večer správce SH - J. Prettl, V. Sklenář)

 

Přímé linky : 
379 722 171
ústř.,
379 722 565 řed. + fax
379 724 280 šk.jídelna,
379 722 663
šk. družina

 

Poštovní adresa školy

  Základní škola
Komenského 17                   
344 01 Domažlice 
           Kde nás najdete?

Vedení školy

Funkce Jméno  
Ředitel školy Ivan Rybár ivan.rybar@zskom17.cz
Zástupce ředitele pro 1. stupeň Helena Sloupová helena.sloupova@seznam.cz
Zástupce ředitele pro 2. stupeň Stanislav Tauer tauer.s@seznam.cz 
Vedoucí školní družiny Anna Rojtová rojtovaa@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny Anna Randová jidelna@zskom17.cz
Výchovný poradce Dagmar Vančurová xvancurovad@seznam.cz
Speciální pedagog pro 1. stupeň Jana Klečková spec.ped1@seznam.cz
Speciální pedagog pro 2. stupeň Eliška Romová spec.ped2@email.cz
IT manager Michal Frček frcekmichal@gmail.com
Webmaster Ladislav Kejval l.kejval@gmail.com

E-mailová adresa školy: skola@zskom17.cz

Učitelé:

Jméno

 
Irena Forstová forstova.irena@seznam.cz
Jiří Láska zsjirilaska@gmail.com
Gabriela Milsimerová milsigab@gmail.com
Dagmar Vlčková dasa.vlckova@zskom17.cz