Informace pro rodiče vycházejících žáků

Veškeré informace k vyplňování přihlášek i případné rady pro rozhodování je možné získat osobně
u výchovné poradkyně školy, pí uč. Mgr. Dagmar Vančurové
(kancelář v 1. patře č. 17).

Informační leták pro vycházející žáky a jejich rodiče (platí pro jaro 2020)

Profiorientace (kde hledat pomoc)?

Vzor pro vyplnění přihlášky:

Při rozhodování Vám může pomoci:

www.infoabsolvent.cz
(Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech)

 Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-          vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-          je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-          je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-          velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.