Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

 

Informace pro rodiče

Motto:

Fráňa Šrámek:
„Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech.
 Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy!“
 
 

 

Informace pro rodiče budou v této (koronavirové) době  jen v Aktualitách!

 

 

bullet

2. listopad 2020
Informace pro rodiče a vycházející žáky - talentová zkouška

 

bullet

26. říjen 2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

 

bullet

14. říjen 2020
Pro rodiče:  Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

bullet

13. říjen 2020


Důležitá informace, platná od středy 14. října.


Střídavá výuka je zrušena, celý druhý stupeň vyučuje podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku.
1. stupeň podle pokynů třídních učitelek.
Pozor také na změnu v bodě 5.

 

Upravený rozvrh pro distanční výuku:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Český jazyk

Přírodopis

Český jazyk

Zeměpis

Český jazyk

Matematika

Dějepis

Matematika

Anglický jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Německý jazyk

Chemie

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 1. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 3. Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu

 4. Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 5. Provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  Tito žáci mají automaticky obědy odhlášeny, a pokud chtějí stravu odebírat, musí se ke stravování přihlásit.
  Obědy ale budou vydávány i přihlášeným dětem pouze do jídlonosičů u zadního vchodu od 11 do 12 h (u rampy).

 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání

 7. Pro komunikaci mezi školou a žáky 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Classroom.

 8. Pro komunikaci mezi školou a rodiči 2. stupně je stanovena jednotná komunikační platforma – Bakaláři.


 

bullet

15. září 2020
Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 

bullet

7. srpen 2020
Magazín o školství (doporučujeme)

bullet

28. květen 2020

Informace ze ŠD pro příští šk. rok
Zákonní zástupci žáků budoucích 2. – 5. ročníků (není určeno pro nastupující prvňáčky), kteří mají ve školním roce 2020/2021 zájem o školní družinu musí
odevzdat vyplněnou přihlášku v pracovních dnech v dopoledních hodinách na vrátnici školy nebo poštou na adresu školy nebo elektronicky na email
rojtovaa@seznam.cz nejpozději do pátku 12. 6. 2020.

Tiskopis přihlášky si můžete stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyzvednout ve vrátnici školy

7. květen 2020
Informace pro žáky a rodiče v těchto dnech najdete v "Aktualitách"

 

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Informace pro rodiče vycházejících žáků

 

Řády a organizace: Žádosti: Různé informace :
bullet Školní řád
bullet Uvolnění z výuky (několikadenní)
bullet Školský zákon
bullet Pravidla pro hodnocení výsl. vzdělávání žáků
bullet Uvolnění během výuky
bullet Školská rada a zápisy z porad
bullet Vnitřní řád školní družiny
bullet Odklad školní docházky
bullet Získávání informací, žádosti a odvolání
bullet Zásady bezpečnosti
bullet Uvolnění z tělesné výchovy
bullet Poslední výroční zpráva - šk. rok 2018-19
           Plánujete rodinnou dovolenou?
           Organizace šk. roků
bullet Propuštění ze školní družiny
bulletVýsledky kontroly ČŠI z 8.-14.10.2015:
Protokol o kontrole
      Inspekční zpráva
bullet Organizace výuky a provoz našich šk. zařízení
 
bullet GDPR informace
bullet Povinnosti služby na třídu
 
bullet Bezpečnost na Internetu!!
bullet Povinnosti služby na šatnu
 
bullet Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem (prevence)
     
     Rozvrh tříd     Školní informační systém(           

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi

     Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
bullet

pro rodiče: úterý 14.00 – 15.00 hod. po předchozí domluvě (tel. 379 420 017,  xvancurovad@seznam.cz)

bullet

pro žáky a pedagogy: přestávky a volné hodiny

Od 1. 8. 2014 je naše škola zapojena do rozvojového programu MŠMT a díky tomu u nás v současné době pracují dvě speciální pedagožky. Ty pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují na tvorbě individuálních výukových plánů, zajišťují skupinovou či individuální reedukační (nápravnou) péči, pomáhají zajišťovat metodickou podporu žákům, rodičům a učitelům. V případě potřeby je můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailech nebo po domluvě s třídním učitelem.
Tiskopisy :      Informace o poradenské činnosti spec.pg.          Žádosti (informovaný souhlas s činností spec.pg.)
1. stupeň (1. až 5. tř.): spec.ped1@seznam.cz - Mgr. Klečková Jana
Konzultační hodiny - kancelář č. 26 v budově 1. stupně.
Út a St (8 - 16h)
termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.
2. stupeň (6. až 9. tř.): spec.ped2@email.cz - Mgr. Romová Eliška
Konzultační hodiny - kancelář ve šk. družině (nad vrátnicí ve vstupní hale školy) 
Út (13 - 15.30h), St (13.30 - 14.30h)
, termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.
Snímek školy
Konzultační hodiny učitelů 2. stupně (2019-20)

 

bullet

23. duben 2020

Snažíte se ze všech sil, aby spolu vaše děti měly hezký vztah? Aby se nehádaly, neubližovaly si, měly se rády? A přitom vám někdy připadá, že se k sobě chovají čím dál hůř? 


Možná je to tím, že se u vás doma taky zabydleli

4 zabijáci sourozeneckých vztahů

Jsou to takoví tiší narušitelé. Způsobují, že mezi dětmi plíživě roste spíš nesnášenlivost než hezký vztah. 

 

Nepozorujete to taky? Že jsou na sebe děti víc a víc protivné, žalují, žárlí a každou chvíli jsou v sobě? Zvlášť možná teď, jak jsou spolu dlouho zavřené doma, dohadují se, perou se o věci… a možná už jich někdy máte při nejlepší vůli plné zuby. 


Víte, nemá smysl je dál rovnat ani jim vysvětlovat, aby na sebe nebyli oškliví, protože jsou přece brácha se ségrou. Tudy cesta ke klidu a dobrým sourozeneckým vztahům prostě nevede. 


Nejdřív je potřeba jít a zastavit ty 4 nenápadné zabijáky, kteří vám i dětem neustále hází klacky pod nohy.   


Na webináři Nevýchovy vám je ukážeme a rovnou je hezky rychle vyprovodíme ze dveří. 


Vysíláme ho online v úterý 28. dubna. Na přání rodičů, kteří nám psali, že jim teď doma v karanténě vztahy houstnou. 


Tady se na něj můžete přihlásit:

A pak už jen přijďte koukat, kdykoliv od 8 ráno do půlnoci.


A nebojte, jestli jsou u vás sourozenecké scény na denním pořádku, mezi dětmi je to fakt na krev a vy si říkáte, že už se s tím stejně nedá nic dělat, tak dá. V Nevýchově s tím máme bohatou zkušenost. A moc rádi vám ukážeme, jak na to.


Tak v úterý :) Těšíme se na vás. 


Vaše Nevýchova 

 

Rodičovská linka 1. pomoci

 

Je - li dítě nemocné,
je třeba ho do 3 dnů omluvit třídnímu učiteli (např. telefonicky, mailem nebo
). V žákovské knížce omlouvají rodiče dítě až při návratu do školy. Dítě by mělo zůstat doma, necítí - li se dobře večer nebo ráno před odchodem do školy. To platí zejména v období chřipkových epidemií.

K zamyšlení:

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní
hlasité předčítání a radikální omezení televize."
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

Názor k zamyšlení:

bullet

9. listopad 2017
Kamarádi do jedné lavice? Raději ne. Učitelé vědí proč.