Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

 

Informace pro rodiče

Motto:

Fráňa Šrámek:
„Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech.
 Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy!“
 

 

 
bullet

30. duben 2021
Upozornění:
Od 3. května budou žáci 1. stupně testováni vždy jen v pondělí.
 

bullet

29. duben 2021

Výuka od pondělí 3. května 2021 bude na naší škole probíhat pro všechny ročníky 1. a 2. stupně rotačním způsobem (bude se střídat 1 týden prezenční výuka a 1 týden distanční výuka)

Rozdělení rotační výuky jednotlivých tříd:

3. 5. – 7. 5. (+ každý sudý kalendářní týden)

10. 5. – 14. 5. (+ každý lichý kalendářní týden)

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

1. A

1. B

 

1. C

1. D

1. C

1. D

1. A

1. B

 

2. C

2. D

 

2. A

2. B

2. A

2. B

2. C

2. D

 

3. C

3. D

 

3. A

3. B

3. A

3. B

3. C

3. D

 

4. C

4. D

 

4. A

4. B

4. A

4. B

4. C

4. D

 

5. C

5. D

 

5. A

5. B

5. A

5. B

5. C

5. D

 

6. A

6. C

 

6. B

6. D

6. B

6. D

6. A

6. C

 

7. A

7. C

7. E

7. B

7. D

7. B

7. D

7. A

7. C

7. E

8. A

8. C

 

8. B

8. D

8. B

8. D

8. A

8. C

 

9. A

 

 

9. B

9. D

9. B

9. D

9. A

 

 

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

bullet

Prezenční výuka probíhá dle platného rozvrhu tříd na školní rok 2020/2021 (kromě volitelných předmětů)

bullet

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

bullet

Žáci i zaměstnanci školy budou v týdnu své prezenční výuky testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování

           informace o testování       pro rodiče             https://testovani.edu.cz/pro-rodice

                                                       pro žáky                 https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

           video k testování žáků                                    https://youtu.be/BmDnd140UH4

bullet

Podmínkou přítomnosti dětí ve škole je zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou po celý den pobytu v prostorách školy.

bullet

Pro omlouvání absencí při prezenční i distanční výuce je stanoven základní rámec dle Školského zákona – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

bullet

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání.

bullet

Ve školní jídelně se prezenčně stravují pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Všichni jmenovaní mají automaticky přihlášený oběd. Ostatní žáci na distanční výuce, zaměstnanci školy a cizí strávníci se mohou ke stravování přihlásit a stravu odebrat výdejním okénkem (od 10.30 do 11.30 do jídlonosičů).

bullet

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 

bullet

27. duben 2021

Informace ohledně předání zápisových lístků
Vážení rodiče, milí žáci,

zápisové lístky (ZL) obdrží žáci 2. stupně ve škole, protože se blíží termín jejich návratu. V platnosti zůstává i informace z 5. dubna: pokud žák potřebuje ZL dříve (např. pro přijetí na učební obor), domluvíme se na předání.

Zápisový lístek žákům z 5. a 7. tříd budu vydávat až po jejich přijetí na gymnázium, protože jinak pro ně nemá žádný význam. 
Zápisový lístek si může vyzvednout žák sám.
Děkuji za pochopení. D. Vančurová, výchovná poradkyně kontakt: xvancurovad@zskom17.cz tel. 379 420 017

 

bullet

23 duben 2021
Od pondělka jiné testy!
Od pondělí 26. 4. budou žáci i zaměstnanci testování testy
SINGCLEAN. Podívejte se na instruktážní video.
 

bullet

16. duben 2021

 

bullet

8. duben 2021

Na základě rozhodnutí vlády je od 12. dubna 2021 zavedena rotační prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ

 

Rotační výuka znamená, že jeden týden chodí žáci do školy (prezenční výuka) a další týden se vzdělávají doma (distanční výuka).
Rozdělení docházky jednotlivých tříd:

12. – 16. dubna +
 každý další lichý kalendářní týden

19. – 23. dubna +
 každý další sudý kalendářní týden

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

1. C

1. D

1. A

1. B

1. A

1. B

1. C

1. D

2. A

2. B

2. C

2. D

2. C

2. D

2. A

2. B

3. A

3. B

3. C

3. D

3. C

3. D

3. A

3. B

4. A

4. B

4. C

4. D

4. C

4. D

4. A

4. B

5. A

5. B

5. C

5. D

5. C

5. D

5. A

5. B

 

bullet

žáci budou v týdnu své prezenční výuky testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním
                informace o testování        pro rodiče           
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
                                                             pro žáky               
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
                video k testování žáků       
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

bullet

prezenční výuka bude probíhat dle původních rozvrhů na školní rok 2020/2021 (TV a HV budou nahrazeny jinou hodinou), o případných změnách budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni tř. učitelkou

bullet

podmínkou přítomnosti dětí ve škole je zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou po celý den pobytu v prostorách školy

bullet

samozřejmostí je časté větrání ve třídách i na chodbách

bullet

ve školní družině jsou vytvořena oddělení pro každou třídu zvlášť (pro ranní i odpolední režim)

bullet

na obědy má každá třída vyhrazenou část ŠJ

Žáci 2. stupně se i nadále vzdělávají distančně.
Zaměstnanci a žáci, kterých se prezenční výuka netýká, si mohou objednat obědy a odebírat je do jídlonosičů od 10.30 do 11. 30. hod.
Přístup hlavním vchodem do školy.

 

Informace, které se týkají termínů přijímacích zkoušek z 5., 7. a 9. ročníku v letošním školním roce a s ním související posunutí termínu pro vydání a převzetí zápisových lístků

Termíny přijímacích zkoušek

Převzetí zápisových lístků

 

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi v době distančního vzdělávání

V době distančního vzdělávání se na naší škole školní speciální pedagožky s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi průběžně domlouvají na distanční výuce.

Zasílání individualizovaných podkladů pro domácí reedukační činnost žáků v celoroční péči školního speciálního pedagoga je realizována prostřednictvím Google clasroom, online konzultace
jsou možné přes meet.

Níže uvedené možnosti telefonické konzultace mohou využít v rámci poradenství všichni žáci naší školy i jejich rodiče, kteří potřebují podporu či pomoc při řešení aktuálních problémů v oblasti výchovy,
vzdělávání, rodinných a mezilidských vztahů, v oblasti poruch chování a prevence či řešení sociálně patologických jevů vzniklých v souvislosti s momentálně celorepublikově realizovanou distanční výukou.

Školní speciální pedagog pro 1. stupeň (1. až 5. tř.): spec.ped1@seznam.cz

Mgr. Klečková Jana
Telefonické konzultační hodiny -
St (8 - 18h)

tel. č. +420 728 342 429

Školní speciální pedagog pro 2. stupeň (6. až 9. tř.): spec.ped2@email.cz

Mgr. Romová Eliška

Telefonické  konzultační hodiny Po + St (13 – 17 h), Út + Čt (09 – 11 h)

tel. č. +420 607 444 023

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Informace pro rodiče vycházejících žáků

 

Řády a organizace: Žádosti: Různé informace :
bullet Školní řád
Dodatek ŠŘ o distanční výuce
bullet Uvolnění z výuky (několikadenní)
bullet Školský zákon
bullet Pravidla pro hodnocení výsl. vzdělávání žáků
bullet Uvolnění během výuky
bullet Školská rada a zápisy z porad
bullet Vnitřní řád školní družiny
bullet Odklad školní docházky
bullet Získávání informací, žádosti a odvolání
bullet Zásady bezpečnosti
bullet Uvolnění z tělesné výchovy
bullet Poslední výroční zpráva (šk. rok 2019-20)
           Plánujete rodinnou dovolenou?
           Organizace šk. roků
bullet Propuštění ze školní družiny
bulletVýsledky kontroly ČŠI z 8.-14.10.2015:
Protokol o kontrole
      Inspekční zpráva
bullet Organizace výuky a provoz našich šk. zařízení
 
bullet GDPR informace
bullet Povinnosti služby na třídu
 
bullet Bezpečnost na Internetu!!
bullet Povinnosti služby na šatnu
 
bullet Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem (prevence)
     
     Rozvrh tříd     Školní informační systém(           

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi

     Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
bullet

pro rodiče: úterý 14.00 – 15.00 hod. po předchozí domluvě (tel. 379 420 017,  xvancurovad@seznam.cz)

bullet

pro žáky a pedagogy: přestávky a volné hodiny

Od 1. 8. 2014 je naše škola zapojena do rozvojového programu MŠMT a díky tomu u nás v současné době pracují dvě speciální pedagožky. Ty pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují na tvorbě individuálních výukových plánů, zajišťují skupinovou či individuální reedukační (nápravnou) péči, pomáhají zajišťovat metodickou podporu žákům, rodičům a učitelům. V případě potřeby je můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailech nebo po domluvě s třídním učitelem.
Tiskopisy :      Informace o poradenské činnosti spec.pg.          Žádosti (informovaný souhlas s činností spec.pg.)
1. stupeň (1. až 5. tř.): spec.ped1@seznam.cz - Mgr. Klečková Jana
Konzultační hodiny - kancelář č. 26 v budově 1. stupně.
Út a St (8 - 16h)
termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.
2. stupeň (6. až 9. tř.): spec.ped2@email.cz - Mgr. Romová Eliška
Konzultační hodiny - kancelář ve šk. družině (nad vrátnicí ve vstupní hale školy) 
Út (13 - 15.30h), St (13.30 - 14.30h)
, termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.
Snímek školy
Konzultační hodiny učitelů 2. stupně (2019-20)

 

bullet

23. duben 2020

Snažíte se ze všech sil, aby spolu vaše děti měly hezký vztah? Aby se nehádaly, neubližovaly si, měly se rády? A přitom vám někdy připadá, že se k sobě chovají čím dál hůř? 


Možná je to tím, že se u vás doma taky zabydleli

4 zabijáci sourozeneckých vztahů

Jsou to takoví tiší narušitelé. Způsobují, že mezi dětmi plíživě roste spíš nesnášenlivost než hezký vztah. 

 

Nepozorujete to taky? Že jsou na sebe děti víc a víc protivné, žalují, žárlí a každou chvíli jsou v sobě? Zvlášť možná teď, jak jsou spolu dlouho zavřené doma, dohadují se, perou se o věci… a možná už jich někdy máte při nejlepší vůli plné zuby. 


Víte, nemá smysl je dál rovnat ani jim vysvětlovat, aby na sebe nebyli oškliví, protože jsou přece brácha se ségrou. Tudy cesta ke klidu a dobrým sourozeneckým vztahům prostě nevede. 


Nejdřív je potřeba jít a zastavit ty 4 nenápadné zabijáky, kteří vám i dětem neustále hází klacky pod nohy.   


Na webináři Nevýchovy vám je ukážeme a rovnou je hezky rychle vyprovodíme ze dveří. 


Vysíláme ho online v úterý 28. dubna. Na přání rodičů, kteří nám psali, že jim teď doma v karanténě vztahy houstnou. 


Tady se na něj můžete přihlásit:

A pak už jen přijďte koukat, kdykoliv od 8 ráno do půlnoci.


A nebojte, jestli jsou u vás sourozenecké scény na denním pořádku, mezi dětmi je to fakt na krev a vy si říkáte, že už se s tím stejně nedá nic dělat, tak dá. V Nevýchově s tím máme bohatou zkušenost. A moc rádi vám ukážeme, jak na to.


Tak v úterý :) Těšíme se na vás. 


Vaše Nevýchova 

 

Rodičovská linka 1. pomoci

 

Je - li dítě nemocné,
je třeba ho do 3 dnů omluvit třídnímu učiteli (např. telefonicky, mailem nebo
). V žákovské knížce omlouvají rodiče dítě až při návratu do školy. Dítě by mělo zůstat doma, necítí - li se dobře večer nebo ráno před odchodem do školy. To platí zejména v období chřipkových epidemií.

K zamyšlení:

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní
hlasité předčítání a radikální omezení televize."
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

Názor k zamyšlení:

bullet

9. listopad 2017
Kamarádi do jedné lavice? Raději ne. Učitelé vědí proč.