Zájezdy do Anglie

Informační stránka zájezdů do Anglie, které naše škola pořádá již od roku 1997. (Naleznete zde veškeré informace, např. termíny, program, hodnocení apod.)

 

 

bullet

24. duben 2018
Poslední informace ze schůzky rodičů k zájezdu do Londýna, konané 24. 4.
 

bullet

13. duben 2018

Pro rodiče žáků, kteří pojedou v květnu do Londýna (6. 5. - 11. 5.)
Zveme Vás na
informační schůzku k zájezdu do Londýna, která se bude konat v den třídních schůzek dne 24. 4. (úterý) od 15:45 do 16:15 v učebně č. 31 (2. patro)
Program: podepisování dokumentů nutných k vycestování dítěte (účast jednoho zákonného zástupce nutná), informace k organizaci zájezdu. Prosím přineste s sebou cestovní pas dítěte (kontrola dokumentů, telefonních čísel žáka a rodičů)
Zároveň je možné si již vyměnit v bance potřebný počet britských liber na kapesné (dle uvážení rodičů, doporučujeme cca 40 – 70 GBP).

(pí uč. O. Holoubková)

 

bullet

29. leden 2018
3. podzimní zájezd - Anglie 2018 (6. - 13. říjen 2018)

V letošním roce opět nabízíme našim žákům v rámci projektu "Za vzděláním společně", kterého se zúčastní i další školy v našem regionu, možnost jazykově se zdokonalovat a poznávat krásy Anglie. Tento rok se společně vydáme na jih do měst Bristol, Plymouth, Salisbury, Portsmouth a dalších. Ubytování bude tradičně v hostitelských rodinách, především z důvodu zdokonalování anglického jazyka.  Termín výjezdu je 6.-13.10.2018!!! Program a závaznou přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat nejpozději do 15.2. p.uč. Matulkové (kabinet jazyků, 2.patro) nebo p. uč. Jindřichové (1.A - první patro).
Pozor: Žáci 7. tříd budou mít možnost se zúčastnit zájezdu do Anglie v 8. ročníku. Proto je třeba, aby dobře zvážili svoji účast.
Program zájezdu Závazná přihláška Přednostně pro žáky 5., 6. a 8. tříd!

(pí uč. H. Jindřichová)

 

bullet

20. říjen 2017
21. zájezd
- Anglie 2018 (6. - 11. květen 2018)
Přihláška (do 24. 11. 2017)                      Program zájezdu 

bullet

16. říjen 2017

2. podzimní zájezd do Anglie

V letošním roce poznávalo 30 žáků z naší školy další část Spojeného království. Tentokrát se jednalo o hrabství Yorkshire. Po večerním odjezdu z Domažlic vedla naše první zastávka do hlavního města Nizozemí – Amsterdamu, kde jsme navštívili nejznámější místa této metropole. Po krátkém přejezdu do přístavu v Rotterdamu jsme pokračovali nočním trajektem do anglického města Hull. Pro všechny to byl velký zážitek, neboť jsme byli ubytováni ve 4-lůžkových kajutách, které se celou noc kvůli vysokým vlnám nakláněly. Po vylodění, důsledné celní a pasové kontrole jsme pokračovali do historického města York, kde jsme měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky a nakoupit první suvenýry. V pozdních hodinách jsme se setkali s hostitelskými rodinami, které už pro nás měly připravené výborné večeře a sladkou tečku na dobrou noc. Další den jsme vzhledem k deštivému počasí změnili plány a vydali jsme se do kouzelného městečka Whitby. Jeho křídové útesy s ruinami opatství Whitby Abbey nám umožnily jeden z nejúžasnějších pohledů na město a moře. 5. den jsme podnikli celodenní výlet do národního parku Yorkshire Dales, kde jsme poznávali místa z natáčení filmu Harryho Pottera. Večer jsme se rozloučili s našimi rodinami a ve velmi brzkých hodinách se přemístili do města vzniku známé hudební skupiny Beatles – Liverpoolu. Kromě návštěvy muzea Beatles Story, loděnice a stálé expozice o Titaniku, jsme se projeli na lodi po přístavních docích tohoto industriálního města. Večer už nás čekal přejezd trajektem do francouzského přístavu Dunkirk a odpolední zastávka v Lucembursku, městě Lucemburk. Po zhlédnutí hrobky krále Jana Lucemburského jsme se naprosto vyčerpaní a plni zážitků vrátili v 6 hodin ráno domů.
Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého zájezdu, především ZŠ Staňkov, která celou akci pořádala, výbornému a velmi profesionálnímu průvodci Jiřímu Ježkovi, kolegům a kolegyním ze ZŠ Staňkov a  Msgre B. Staška, velmi trpělivým řidičům a také samotným žákům za respektování pokynů, za jejich dochvilnost a příkladné chování nejen v rodinách.

 
Hot News from England 1  2    Photogallery

 (pí uč. H. Jindřichová, O. Holoubková, Z. Matulková)

 

20. zájezd -  Anglie 2017 - Londýn a okolí (7. - 12. 5. 2017)

bullet

15. květen 2017

Jako každým rokem, i letos se naši žáci 8. ročníků zúčastnili v květnu (7.–12.5.) v pořadí již 20. poznávacího zájezdu do Londýna. Tradičně jsme zhlédli nejznámější památky v centru Londýna (Westminster Abbey, Whitehall, Buckingham Palace…), prošli jsme se po Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square či po Oxford Street, kde jsme nemohli  opomenout žáky tak oblíbené nákupní středisko Primark. Navštívili jsme dvě mimořádně lákavá muzea, Science Museum a Natural - History Museum. Letos jsme udělali změnu, a vyměnili tak procházku po Stamford Bridge stadionu Chelsea FC za Wimbledon Tour Experience, kde žáci poznali zákulisí slavného tenisového turnaje a prošli se po muzeu. Z minulého roku jsme opět zařadili prohlídku hradu Tower s výjimečnou podívanou na korunovační klenoty, vystoupali jsme na královský most Tower a do kopule monumentální katedrály St. Paul´s Cathedral. Letos z technických důvodů jsme nevystoupali všech 530 schodů na samotný vrchol katedrály, ale to neubralo nic na působivém výhledu ze Šeptající galerie, která se nachází 30 metrů nad zemí. Žáci zde měli možnost zašeptat slova v blízkosti stěny, která jsou slyšet až na druhé straně ochozu vzdáleném 32 metrů. V těsné blízkosti katedrály jsme jako náhradní variantu „Zlaté vyhlídky“ využili střešní terasu nákupního střediska, odkud se nám otevřel podobný výhled do okolí. Navštívili jsme královské komnaty největšího hradu ve Velké Británii, Windsoru, sídla královské rodiny, překrásnou kapli sv. Jiří, a dokonce jsme měli štěstí vidět střídání stráží za slunečného počasí. Všechny účastníky nadchla prohlídka filmových ateliérů Warner Bros Studios s jedinečnou expozicí o natáčení filmů o Harry Potterovi.
Na závěr celého pobytu jsme zařadili novinku letošního zájezdu – The Shard (česky doslovně „střep“), nejvyšší budovu ve Velké Británii a 4. nejvyšší budovu v Evropě, mrakodrap sahající až do výšky 310 metrů. Abychom mohli shlédnout Londýn z výšky 244 metrů, museli jsme vyjet až do 72. patra! Jako každý rok, ani letos nemohla chybět projížďka na obřím kole London Eye a na lodi po řece Temži, odkud jsme vystoupali až ke královské observatoři, Greenwich. Děkujeme paní průvodkyni z FliCom Travel s.r.o. Michaele Bencové a paní MUDr. Heleně Jiřincové za skvělou spolupráci.
Chválíme žáky za vstřícné, laskavé a ohleduplné chování k sobě navzájem, za dochvilnost, disciplinovanost a respektování našich pokynů, které napomohly k hladkému průběhu celého zájezdu. Zvláštní poděkování si zaslouží všichni zúčastnění za pohodovou atmosféru, kterou během zájezdu vytvořili. 

  (Tým uč. školy: Olga Holoubková, Jana Mrkosová, Petra Štenglová, Dagmar Vlčková)

 

 

bullet

1. - 7. říjen 2016

1. podzimní zájezd do Anglie 2016

Historické hrabství Northamptonshire, jeho okolí a jižní pobřeží Anglie
Historické hrabství Northamptonshire a jeho okolí nabízí mnoho kulturně - historických zajímavostí, jakož i příležitostí pro seznámení se s proslulým ostrovním vzdělávacím systémem. Letos začátkem října mělo 30 žáků ZŠ Komenského 17 Domažlice možnost zúčastnit se spolu s žáky ZŠ Staňkov, Stod a Koloveč zájezdu do těchto míst v Anglii. Při společném putování čekaly na děti návštěvy hned dvou elitních univerzit, dále pak prohlídky několika významných anglických měst. O autentický zážitek se postaral pan průvodce, který univerzitu v Nottinghamu absolvoval. Díky tomu dostali žáci reálnou představu o univerzitním životě v Británii a někteří z nich jistě získali i motivaci vrátit se do tohoto centra světového vzdělávání při svém budoucím studiu. Ubytování včetně snídaní i večeří bylo zajištěno přes anglickou agenturu v hostitelských rodinách, které poskytovaly žákům i obědové balíčky.
Strávit v Anglii první říjnový týden a nezažít ani jednou při výletech déšť, naopak si dosyta užít krásných dnů plných slunečního svitu – to sice nezní moc věrohodně, ale kdo nevěří, může se přesvědčit na fotografiích níže. Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu zájezdu, a to hlavnímu organizátorovi akce pro všechny školy - ZŠ Staňkov, vedoucí zájezdu paní učitelce Soně Votrubové, skvělému panu průvodci, spolehlivým řidičům autobusu, všem kolegyním ze ZŠ Staňkov a Stod a hlavně samotným žákům za respektování pokynů všech učitelů, za dochvilnost a za příkladné chování k sobě navzájem jak při výletech, tak i ve večerních chvílích strávených s anglickými rodinami v jejich domovech. Velký dík patří samozřejmě rodičům účastníků zájezdu za to, že svým potomkům jak finančně, tak projevením důvěry v organizátory i v děti samotné umožnili se takovéto dosud zcela ojedinělé akce zúčastnit.
  Podrobná zpráva ze zájezdu!!! Dojmy účastníků zájezdu

Fotogalerie

  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12 ukázka certifikátu, jaký
všichni v Oxfordu obdrželi

(pí uč. Hana Jindřichová, Zuzana Matulková a Dagmar Vlčková)

    

19. zájezd - Anglie 2016
informační list - program

 

bullet

30. květen 2016

Jako každým rokem, i letos se naši žáci 8. ročníků zúčastnili v květnu (8.–13.5.) v pořadí již 19. poznávacího zájezdu do Londýna. Tradičně jsme zhlédli nejznámější památky v centru Londýna (Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Buckingham Palace…) a navštívili jsme dvě mimořádně lákavá muzea, Science Museum a Natural - History Museum. Sportovní fanoušci ocenili procházku po Stamford Bridge stadionu Chelsea FC a podívali se i do šaten hráčů. Dozvěděli jsme se překvapivou zprávu o výstavbě nového stadionu, který bude stát na stejném pozemku do tří let, a celý původní areál tak bude srovnán se zemí. Zcela nově jsme zařadili prohlídku hradu Tower s výjimečnou podívanou na korunovační klenoty, vystoupali jsme na královský most Tower a na kopuli monumentální katedrály St. Paul´s Cathedral, odkud se nám naskytl překrásný pohled na Londýn. Poprvé jsme navštívili královské komnaty největšího hradu ve Velké Británii, Windsoru, sídla královské rodiny. Všechny účastníky nadchla prohlídka filmových ateliérů Warner Bros Studios s jedinečnou expozicí o natáčení filmů o Harry Potterovi. Zastavili jsme se i ve slavném universitním městě Oxford. Závěr celého pobytu jsme si zpříjemnili projížďkou na obřím kole London Eye a na lodi po řece Temži, odkud jsme vystoupali až ke královské observatoři, Greenwich. Tak bohatý program bylo možné zvládnout hlavně díky ubytování přímo v centru Londýna a přesunům londýnským metrem, které nám výrazně šetřilo čas. Děkujeme paní MUDr. Heleně Jiřincové a paní průvodkyni z FliCom Travel s.r.o. Mileně Škorpilové za skvělou spolupráci. Chválíme žáky za jejich vstřícné, laskavé a ohleduplné chování k sobě navzájem, za jejich dochvilnost, disciplinovanost a respektování našich pokynů, které napomohly k hladkému průběhu celého zájezdu. Zvláštní poděkování si zaslouží všichni zúčastnění za pohodovou atmosféru, kterou během zájezdu vytvořili.
Fotografie ze zájezdu

(Tým uč. školy: Olga Holoubková, Hana Jindřichová, Jana Mrkosová, Dagmar Vančurová)

 

18. zájezd - Anglie 2015
 informace - program
 

Z Aktualit po šťastném návratu:

Žáci naší školy již po osmnácté v Anglii
Jako každý rok v květnu se výběr žáků z osmých ročníků vydal na exkurzi do Anglie (10. - 16. 5. 2015). V programu se pro každého našlo něco zajímavého – pro sportovce prohlídka stadionu Chelsea s průvodcem, pro milovníky památek Hrad Dover, Buckingham, Windsor, Brighton, Trafalgarské náměstí, pro turisty procházka pěti královskými parky, centrem Londýna, výstup na Doverské skály. Ani letos jsme nevynechali projížďku na London Eye, kde je možné prohlédnout si Londýn z ptačí perspektivy, také jsme se vydali lodí po Temži od London Eye ke Greenwichi, kde nás anglicky hovořící průvodce upozorňoval na památky na obou březích řeky, a navštívili několik muzeí (National Museum,Museum Madame Tussaud, Science Museum, Natural-History Museum). Bohužel jsme nestihli výměnu stráží u Buckinghamského paláce kvůli dopravním zácpám v Londýně, ale i přesto jsme si tento den náležitě užili příjemným posezením a obědem v Hyde Parku, pozvolným přesunem centrem Londýna a zakončili nákupy v Lilly Whites a následně v obchodě Primark (asi největší zážitek pro dívky, utrpení pro kluky a noční můra pro učitele). 

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným – našim žákům, kteří se chovali výborně, kolegům (Mgr. Stanislavu Tauerovi, Mgr. Olze Holoubkové a Haně Jindřichové), bez kterých by se to nedalo zvládnout, paní MUDr. Jiřincové s manželem, kteří nám jsou každý rok obrovskou oporou, a samozřejmě i panu řidiči Martinu Bucifalovi, který nás vždy bezpečně dovezl všude, kam jsme potřebovali. 

(pí uč. Mgr. M. Kufnerová)

 

17. zájezd - Anglie 2014

 

Žáci naší školy již po sedmnácté v Anglii
Jak už se stalo na naší škole tradicí, i letos se konal koncem května (18. - 24. 5.) zájezd žáků z 8. ročníků do Anglie. Jako každý rok jsme navštívili tradiční památky, mezi které patří Brighton, v Londýně jsme se prošli Hyde parkem k Buckinghamu, došli jsme na Trafalgarské náměstí, podívali se do Národní galerie, muzeí (Národní, Přírodovědecké, Madame Tussaud,..), na náměstí Picadilly, Tower, Tower Bridge, projeli jsme se na London Eye, pro sportovce jsme připravili i prohlídku fotbalového stadionu Chelsea s anglickým průvodcem.
Letos jsme i k tak nabitému programu přidali ještě něco nového. V přístavním městečku Dover jsme si vyšli na proslulé Doverské skály, odkud se nám naskytl nádherný výhled na celý přístav a v dálce bylo možné spatřit i Francii. Podívali jsme se také k Doverskému hradu. Od London Eye jsme absolvovali projížďku lodí po Temži až ke Greenwichi s anglicky hovořícím průvodcem, a tak jsme měli  možnost zhlédnout známé památky zase trochu jinak.
Jelikož neoslovujeme cestovní kanceláře, ale zajišťujeme si všechno sami (ubytování, stravování, průvodce), ráda bych poděkovala všem zúčastněným. Žákům, kolegům (Mgr. Olze Holoubkové, Mgr. Tomáši Kubalovi, Bc. Michalu Frčkovi), paní MUDr. Heleně Jiřincové s manželem a panu řidiči za to, že vše proběhlo bez komplikací. Vytvořili jsme společně skvělý tým, bez kterého by tento zájezd nemohl být uskutečněn. Mimochodem - děti byly letos perfektní!! (Program zájezdu)
    Velká fotogalerie

(p. uč. M. Kufnerová)

 

16. zájezd - Anglie 2013

 

  Anglie 2013
Žáci osmých ročníků naší školy navštívili v minulém týdnu (19. - 25. 5.) Anglii. Přeplout kanál La Manche, ubytovat se v pobřežním městě Allhallows (oblast Kent), navštívit Brighton, Londýn a hrad Windsor, to byly hlavní cíle této návštěvy. V Londýně žáci zhlédli známé architektonické skvosty (Buckingham Palace, Tower, Big Ben, Westminster Abbey aj.), součástí projížďky na London Eye a návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussaud byla i krátká projekce 4D kina o Londýně.  Sportovci si také přišli na své - prošli se po Stamford Bridge stadionu Chelsea FC a podívali se i do šaten hráčů. Tradičně si prohlédli expozice v British museum, Science museum a Natural - History museum. (Video-střídání stráží u Buckinghamského paláce)
Všichni si návštěvu Anglie náležitě užili, jediným záporem celého týdne bylo nevlídné počasí.

 

15. zájezd - Anglie 2012

 

  15. zájezd do Anglie
Ve dnech 27.5. – 2.6. 2012 se žáci osmých ročníků zúčastnili „jubilejního“ poznávacího zájezdu do Anglie. Kromě tradičně navštěvovaných památek – jako jsou Brighton, Greenwich, Windsor, Tower Bridge, Buckingham Palace, London Eye, muzea atd., jsme tentokrát nově zařadili i prohlídku stadionu známého fotbalového klubu Chelsea FC, kde hraje slavný český brankář Petr Čech. Ta se setkala s obrovským ohlasem. Žáci si náležitě užili i fun centrum v místě ubytování v Allhallows, kde někteří většinu času strávili na obrovském skákadle. Svým kolegům Mgr. Aleně Kupilíkové, Mgr. Evě Štichové a Mgr. Tomáši Kubalovi, MUDr. Heleně Jiřincové s manželem a ostatním účastníkům zájezdu děkuje za skvělou spolupráci a příjemně strávené chvíle Mgr. Marie Kufnerová (FOTO)