Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

 

Ze života školy...

Atletické rekordy školy

Zájezdy do Anglie

Stránky tříd
(v roce 2020/21)

Stránky pěveckého sboru

Zájezdy do Německa a Rakouska 1. A (pí uč. Veroniky Böhmové)
1. B (pí uč. Jany Chlupáčkové)
1. C (pí uč. Edity Knopfové)
1. D (pí uč. Ivany Vísnerové)

Fotoseriál  ze stavby
školní sportovní haly
(2002-03)

Fotogalerie z výstavby nového objektu
 pro chovatelský kroužek

2. C (pí uč. Anny Dufkové)
2. D (pí uč. Michaely Veitové)
Jak vznikalo v r. 2016 nové dětské hřiště?

Setkávání s přáteli z Furth im Wald 3. A (pí uč. Dáši Glacové)
3. C (pí uč. Adély Skalákové)
 

 

Nové stránky chovatelského kroužku 4. A (pí uč. Hany Jindřichové)
4. C (pí uč. Šárky Krocové)
    5. B (pí uč. Ireny Polsterové)
    5. D (pí uč. Evy Tomanové)
 

  míč.jpg     apple.jpg      trubka.jpg         (fotbal, Apple, hudba),
 
tři ze čtyř velkých lásek našeho pana učitele Michala Frčka

Úspěšný hráč FC Start Tlumačov, IT manager naší školy a trumpetista dechové hudby Horalka má často co dělat, aby vše stihl. Přesto nikdy nikoho neodmítne a ochotně pomůže. Hodně času mu také zabere třídnictví, ale neměnil by. Není pro něj problém doprovázet děti na sportovní soutěže, jet na lyžařský kurz nebo s dětmi na výlet. Prostě energie má na rozdávání.

 

  Zálibu, které se rádi věnujeme ve svém volném čase, mají mnozí z nás. Může se jí státchov exotických ptáků. Jedním z těch, kteří beznadějně podlehli již v mládí jejich půvabu a nezvyklé kráse,  je náš školník pan Mirek Macháček. Začal před třiceti lety a dnes patří k předním chovatelům papoušků  na Domažlicku (zejména z J. Ameriky a Afriky - amazoňani modročelí, amazonci černotemenní, papoušci senegalští, agapornisové fischeri aj.). Po své nelehké práci ve škole se denně stará o svých více než 100 svěřenců, z nichž někteří jsou umístěni v objektu školního chovatelského kroužku. Jsou jeho ozdobou, středem zájmu a obdivu našich žáků a návštěvníků.

 

Nejen chovatelský kroužek!
Naše paní učitelka Gabriela Milsimerová stojí za většinou skvělých přírodovědných aktivit pro žáky naší školy. Založila chovatelský a chemický kroužek, organizuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a sponzorování zvířat v plzeňské ZOO. Také organizuje nespočet super zájezdů, přednášek a jiných akcí pro naše žáky se zájmem o přírodní vědy, zejména biologii, chemii a ekologii. Pod jejím vedením jich mnoho dosáhlo významných úspěchů.

  Chovatelský kroužek  

4. dětská vědecká konference na PřF UK           1    2        

 

 

 

V září 2020 tomu bude již 17 let, co byla uvedena do provozu naše sportovní hala.
Bylo to na podzim roku 2003, kdy na místě staré tělocvičny a školních dílen vyrostl sportovní areál, který doslova do posledního metru vyplnil prostory za naší školou. Současně s výstavbou haly a venkovních hřišť došlo i k nezbytné úpravě dvorů a parkovišť. Když dnes naši žáci v teple prochází tunelem ze školních šaten na tělocvik ani netuší, v jakých podmínkách museli cvičit jejich rodiče. Putování do Sokolovny, na Střelnici nebo Sokolského domu byla dříve za každého počasí samozřejmost.
V současné době je hala plně vytížena. 36 tříd s 914 žáky ji každý týden nejméně dvakrát navštíví v hodinách tělesné výchovy a sportovních her. Odpoledne pak nastoupí do práce správcové haly. Judo, volejbal, basketbal, baseball, fotbal a jiné sporty nebo jiní nájemci pokračují až do pozdních večerních hodin. O víkendu zde hrají domažličtí volejbalisté svá mistrovská utkání, útočiště zde nalézají, když potřebují, i basketbalisté. Judisté jsou v hale od začátku jako doma, vždyť zde mají i „svojí“ tělocvičnu. Samozřejmě se zde konají okresní finále škol v různých sálových sportech.
Sportovní areál školy klade velké nároky na organizaci a údržbu, ale beze zbytku plní svůj účel, pro který byl stavěn. Zvýšila se fyzická zdatnost dětí i jejich úspěchy ve sportovních soutěžích.