Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

 

Ze života školy...

Atletické rekordy školy

Zájezdy do Anglie

Stránky tříd
(v roce 2021/22)

Stránky pěveckého sboru

Zájezdy do Německa a Rakouska 1. C (pí uč. Radky Špalkové)
 
 

Fotoseriál  ze stavby
školní sportovní haly
(2002-03)

Fotogalerie z výstavby nového objektu
 pro chovatelský kroužek

 
 
Jak vznikalo v r. 2016 nové dětské hřiště?

Setkávání s přáteli z Furth im Wald  
 
 

 

Nové stránky chovatelského kroužku  
 
     
     
 

  míč.jpg     apple.jpg      trubka.jpg         (fotbal, Apple, hudba),
 
tři ze čtyř velkých lásek našeho pana učitele Michala Frčka

Úspěšný hráč FC Start Tlumačov, IT manager naší školy a trumpetista dechové hudby Horalka má často co dělat, aby vše stihl. Přesto nikdy nikoho neodmítne a ochotně pomůže. Hodně času mu také zabere třídnictví, ale neměnil by. Není pro něj problém doprovázet děti na sportovní soutěže, jet na lyžařský kurz nebo s dětmi na výlet. Prostě energie má na rozdávání.

 

  Zálibu, které se rádi věnujeme ve svém volném čase, mají mnozí z nás. Může se jí státchov exotických ptáků. Jedním z těch, kteří beznadějně podlehli již v mládí jejich půvabu a nezvyklé kráse,  je náš školník pan Mirek Macháček. Začal před třiceti lety a dnes patří k předním chovatelům papoušků  na Domažlicku (zejména z J. Ameriky a Afriky - amazoňani modročelí, amazonci černotemenní, papoušci senegalští, agapornisové fischeri aj.). Po své nelehké práci ve škole se denně stará o svých více než 100 svěřenců, z nichž někteří jsou umístěni v objektu školního chovatelského kroužku. Jsou jeho ozdobou, středem zájmu a obdivu našich žáků a návštěvníků.

 

Nejen chovatelský kroužek!
Naše paní učitelka Gabriela Milsimerová stojí za většinou skvělých přírodovědných aktivit pro žáky naší školy. Založila chovatelský a chemický kroužek, organizuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a sponzorování zvířat v plzeňské ZOO. Také organizuje nespočet super zájezdů, přednášek a jiných akcí pro naše žáky se zájmem o přírodní vědy, zejména biologii, chemii a ekologii. Pod jejím vedením jich mnoho dosáhlo významných úspěchů.

  Chovatelský kroužek  

4. dětská vědecká konference na PřF UK           1    2        

 

 

 

V září 2021 tomu bude již 18 let, co byla uvedena do provozu naše sportovní hala.
Bylo to na podzim roku 2003, kdy na místě staré tělocvičny a školních dílen vyrostl sportovní areál, který doslova do posledního metru vyplnil prostory za naší školou. Současně s výstavbou haly a venkovních hřišť došlo i k nezbytné úpravě dvorů a parkovišť. Když dnes naši žáci v teple prochází tunelem ze školních šaten na tělocvik ani netuší, v jakých podmínkách museli cvičit jejich rodiče. Putování do Sokolovny, na Střelnici nebo Sokolského domu byla dříve za každého počasí samozřejmost.
V současné době je hala plně vytížena. 36 tříd s 914 žáky ji každý týden nejméně dvakrát navštíví v hodinách tělesné výchovy a sportovních her. Odpoledne pak nastoupí do práce správcové haly. Judo, volejbal, basketbal, baseball, fotbal a jiné sporty nebo jiní nájemci pokračují až do pozdních večerních hodin. O víkendu zde hrají domažličtí volejbalisté svá mistrovská utkání, útočiště zde nalézají, když potřebují, i basketbalisté. Judisté jsou v hale od začátku jako doma, vždyť zde mají i „svojí“ tělocvičnu. Samozřejmě se zde konají okresní finále škol v různých sálových sportech.
Sportovní areál školy klade velké nároky na organizaci a údržbu, ale beze zbytku plní svůj účel, pro který byl stavěn. Zvýšila se fyzická zdatnost dětí i jejich úspěchy ve sportovních soutěžích.