Suplování:   Úterý 18.9.2018 (lichý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.B

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

6.D

A K

A K

A K

A K

A K

A K

     

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Forstová Irena

ŠIL

..

..

..

FR

..

-

-

-

Kupilíková Alena

..

-

-

..

..

ŠT

..

..

Milsimerová Gabriela

-

-

-

HAS

TH

..

-

-

-

Vančurová Dagmar

KON

RYB

-

-

-

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Frček Michal

5.hod

supl. (FO)

D

9.A

(2-18)

za odpadlou

Hašková Ivana

4.hod

supl. (MIL)

Pp

7.C

(2-15)

za odpadlou

Kubalová Martina

před 6. hodinou dohled 1.patro

 

Konopová Jana

1.hod

supl. (VAN)

Čj

8.D

(2-16)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

M

6.D

 

adaptační kurs

Láska Jiří

2.hod

odpadá

Tv

6.D (Chl)

 

adaptační kurs

Rybárová Petra

2.hod

supl. (VAN)

Čj

8.C

(2-32)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

D

6.D

 

adaptační kurs

Šilhavá Miroslava

1.hod

supl. (FO)

Čj

9.B

(2-18)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

M

6.B

 

adaptační kurs

Štenglová Petra

7.hod

Dozor v jídelně

 
 

před 1. hodinou dohled 1.patro

 

Thomayerová Vladislava

5.hod

supl. (MIL)

Ch

9.B

(2-11)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Z

6.B

 

adaptační kurs

Váchalová Božena

2.hod

supl. (KUÁ)

Čj

9.A

(2-05)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Tv

6.D (Dív)

 

adaptační kurs

Změny v rozvrzích tříd:

6.B

1.- 9. hod adaptační kurs

6.D

1.- 6. hod adaptační kurs

7.C

4.hod

Pp

 

(2-15)

supluje

Hašková Ivana

(MIL)

 

6.hod

Ov

   

odpadá

 

(KUÁ)

8.C

2.hod

Čj

 

(2-32)

supluje

Rybárová Petra

(VAN)

 

6.hod

Ov

   

odpadá

 

(VAN)

8.D

1.hod

Čj

 

(2-16)

supluje

Konopová Jana

(VAN)

 

6.hod

Ch

   

odpadá

 

(MIL)

9.A

2.hod

Čj

 

(2-05)

supluje

Váchalová Božena

(KUÁ)

 

5.hod

D

 

(2-18)

supluje

Frček Michal

(FO)

 

8.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

 

9.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

9.B

1.hod

Čj

 

(2-18)

supluje

Šilhavá Miroslava

(FO)

 

5.hod

Ch

 

(2-11)

supluje

Thomayerová Vladislava

(MIL)

 

6.hod

D

   

odpadá

 

(FO)

 

8.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

 

9.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

9.C

8.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

 

9.hod

Dom

Dom

 

odpadá

 

(KUÁ)

Pedagogický dohled u třídy:

6.B, 1.- 9. hod - Forstová Irena

6.D, 1.- 6. hod - Milsimerová Gabriela

 

 

Suplování:   Středa 19.9.2018 (lichý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.B

A K

A K

A K

A K

A K

A K

     

6.C

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

9.A

       

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

9.B

       

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

9.C

       

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Forstová Irena

..

-

KBÁ

SVA

..

..

-

-

-

Holoubková Olga

..

-

-

-

-

KOZ

-

-

-

Knopfová Edita

   

....

           

Kupilíková Alena

COP

KOZ

-

KF

-

-

-

-

-

Láska Jiří

       

ŠIL

..

..

..

..

Štenglová Petra

       

-

..

..

..

..

Tauer Stanislav

       

..

-

HAS

-

-

Vančurová Dagmar

-

KBÁ

HAS

KBÁ

KOZ

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Copáková Michaela

1.hod

supl. (KUÁ)

Čj

9.A

(2-20)

za odpadlou

 

před 2. hodinou dohled 1.patro

 

Dékányová Eva

před 3., 5. hodinou dohled Přízemí

 

Frček Michal

3.hod

odpadá

Tv

6.B (Chl)

 

adaptační kurs

Halíková Marie

před 5. hodinou dohled 2.patro

 

Hašková Ivana

3.hod

supl. (VAN)

Čj

8.C

(2-16)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Tv

6.B (Dív)

 

adaptační kurs

 

7.hod

Dozor v šatně

 
 

před 3. hodinou dohled 1.patro

 

Kubalová Martina

2.hod

supl. (VAN)

Čj

8.D

(2-16)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Pp

6.B

 

adaptační kurs

 

3.hod

supl. (FO)

Čj

9.B

(2-18)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (VAN)

Ov

9.B

(2-18)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

M

6.C

 

adaptační kurs

 

5.hod

přesun <<

Vz

8.A

(2-15)

z 6.hod

 

5.hod

odpadá

Ch

9.C

 

exkurze

 

6.hod

přesun >>

Vz

8.A

 

na 5.hod

Kufnerová Marie

4.hod

supl. (KUÁ)

Ov

6.A

(2-32)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Aj

6.B (Aj1)

 

adaptační kurs

Konopová Jana

před 8. hodinou dohled 2.patro

 

Kozová Zdeňka

2.hod

supl. (KUÁ)

Čj

6.D

(2-32)

za odpadlou

 

5.hod

supl. (VAN)

Ov

8.D

(2-16)

za odpadlou

 

6.hod

supl. (HOL)

Aj

8.D (Aj2)

(2-31)

za odpadlou

 

8.hod

odpadá

Vv

9.B

 

exkurze

 

9.hod

odpadá

Vv

9.B

 

exkurze

Frčková Zuzana

7.hod

odpadá

Vv

6.C

 

adaptační kurs

 

8.hod

odpadá

Vv

6.C

 

adaptační kurs

Milsimerová Gabriela

5.hod

odpadá

Pp

9.B

 

exkurze

Rybárová Petra

2.hod

odpadá

D

6.C

 

adaptační kurs

Svachoučková Eva

4.hod

supl. (FO)

D

8.D

(2-16)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Aj

6.B (Aj2)

 

adaptační kurs

Šilhavá Miroslava

5.hod

odpadá

M

6.B

 

adaptační kurs

Thomayerová Vladislava

6.hod

odpadá

Nj

9.B (Nj2)

 

exkurze

Váchalová Božena

3.hod

odpadá

Z

6.C

 

adaptační kurs

Vlčková Dagmar

6.hod

odpadá

Nj

9.B (Nj1)

 

exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

4.hod

Ov

 

(2-32)

supluje

Kufnerová Marie

(KUÁ)

6.B

1.- 6. hod adaptační kurs

6.C

1.- 9. hod adaptační kurs

6.D

2.hod

Čj

 

(2-32)

supluje

Kozová Zdeňka

(KUÁ)

8.A

5.hod

Vz

 

(2-15)

přesun <<

Kubalová Martina

z 6.hod

 

5.hod

D

   

odpadá

 

(FO)

 

6.hod

Vz

   

přesun >>

 

na 5.hod

8.C

3.hod

Čj

 

(2-16)

supluje

Hašková Ivana

(VAN)

8.D

2.hod

Čj

 

(2-16)

supluje

Kubalová Martina

(VAN)

 

4.hod

D

 

(2-16)

supluje

Svachoučková Eva

(FO)

 

5.hod

Ov

 

(2-16)

supluje

Kozová Zdeňka

(VAN)

 

6.hod

Aj

Aj2

(2-31)

supluje

Kozová Zdeňka

(HOL)

9.A

1.hod

Čj

 

(2-20)

supluje

Copáková Michaela

(KUÁ)

 

5.- 9. hod exkurze

9.B

3.hod

Čj

 

(2-18)

supluje

Kubalová Martina

(FO)

 

4.hod

Ov

 

(2-18)

supluje

Kubalová Martina

(VAN)

 

5.- 9. hod exkurze

9.C

5.- 9. hod exkurze

Pedagogický dohled u třídy:

6.B, 1.- 6. hod - Forstová Irena

6.C, 1.- 9. hod - Holoubková Olga

9.A, 5.- 9. hod - Láska Jiří

9.B, 5.- 9. hod - Štenglová Petra

9.C, 5.- 9. hod - Tauer Stanislav

 

 

Suplování:   Čtvrtek 20.9.2018 (lichý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.A

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

A K

6.C

A K

A K

A K

A K

A K

A K

     

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dékányová Eva

KUB

HAS

..

-

-

-

-

-

-

Holoubková Olga

KBÁ

..

..

..

FRÁ

-

-

-

-

Kubalová Martina

         

..

RYÁ

-

-

Kozová Zdeňka

-

-

TH

ŠIL

..

..

-

-

-

Kupilíková Alena

-

VLÁ

..

ŠT

KBÁ

COP

-

-

-

Vančurová Dagmar

ŠIL

-

KF

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Copáková Michaela

3.hod

přesun <<

Hv

7.B

(2-31)

z 8.hod

 

5.hod

odpadá

6.C (Pč1)

 

adaptační kurs

 

6.hod

supl. (KUÁ)

Tv

7.C (Dív)

(H-B)

za odpadlou

 

6.hod

odpadá

6.A (Pč1)

 

adaptační kurs

 

8.hod

přesun >>

Hv

7.B

 

na 3.hod

Frček Michal

před 4. hodinou dohled 2.patro

 

Hašková Ivana

2.hod

supl. (DÉ)

Čj

7.B

(2-09)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Tv

6.A (Dív)

 

adaptační kurs

 

5.hod

odpadá

Z

6.A

 

adaptační kurs

Kubalová Martina

1.hod

supl. (HOL)

Aj

8.A (Aj2)

(2-31)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

M

6.C

 

adaptační kurs

 

2.hod

odpadá

Pp

6.C

 

adaptační kurs

 

5.hod

supl. (KUÁ)

Tv

7.A (Dív)

(H-B)

za odpadlou

 

před 1. hodinou dohled 2.patro

 

Kufnerová Marie

3.hod

supl. (VAN)

Čj

8.D

(2-16)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Aj

6.C (Aj2)

 

adaptační kurs

 

před 2. hodinou dohled Přízemí

 

Konopová Jana

před 3. hodinou dohled 2.patro

 

Kubal Tomáš

1.hod

supl. (DÉ)

Čj

7.D

(2-32)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Tv

6.A (Chl)

 

adaptační kurs

Frčková Zuzana

5.hod

supl. (HOL)

Hv

6.D

(2-31)

za odpadlou

Rybárová Jana

7.hod

Dozor v šatně

 

Rybárová Petra

2.hod

přesun <<

D

8.B

(2-31)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

D

8.B

 

na 2.hod

Šilhavá Miroslava

1.hod

supl. (VAN)

Čj

8.C

(2-16)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

M

6.A

 

adaptační kurs

 

4.hod

supl. (KOZ)

Z

8.A

(2-20)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

M

6.A

 

adaptační kurs

Štenglová Petra

4.hod

supl. (KUÁ)

Čj

9.A

(2-32)

za odpadlou

Thomayerová Vladislava

3.hod

supl. (KOZ)

Z

7.D

(2-20)

za odpadlou

Vlčková Dagmar

2.hod

supl. (KUÁ)

Čj

6.D

(2-20)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

1.- 9. hod adaptační kurs

6.C

1.- 6. hod adaptační kurs

6.D

2.hod

Čj

 

(2-20)

supluje

Vlčková Dagmar

(KUÁ)

 

5.hod

Hv

 

(2-31)

supluje

Frčková Zuzana

(HOL)

7.A

5.hod

Tv

Dív

(H-B)

supluje

Kubalová Martina

(KUÁ)

7.B

2.hod

Čj

 

(2-09)

supluje

Hašková Ivana

(DÉ)

 

3.hod

Hv

 

(2-31)

přesun <<

Copáková Michaela

z 8.hod

 

3.hod

Ov

   

odpadá

 

(KUÁ)

 

8.hod

Hv

   

přesun >>

 

na 3.hod

7.C

6.hod

Tv

Dív

(H-B)

supluje

Copáková Michaela

(KUÁ)

7.D

1.hod

Čj

 

(2-32)

supluje

Kubal Tomáš

(DÉ)

 

3.hod

Z

 

(2-20)

supluje

Thomayerová Vladislava

(KOZ)

8.A

1.hod

Aj

Aj2

(2-31)

supluje

Kubalová Martina

(HOL)

 

4.hod

Z

 

(2-20)

supluje

Šilhavá Miroslava

(KOZ)

8.B

2.hod

D

 

(2-31)

přesun <<

Rybárová Petra

z 5.hod

 

2.hod

Hv

   

odpadá

 

(HOL)

 

5.hod

D

   

přesun >>

 

na 2.hod

8.C

1.hod

Čj

 

(2-16)

supluje

Šilhavá Miroslava

(VAN)

 

6.hod

Vz

   

odpadá

 

(KBÁ)

8.D

3.hod

Čj

 

(2-16)

supluje

Kufnerová Marie

(VAN)

9.A

4.hod

Čj

 

(2-32)

supluje

Štenglová Petra

(KUÁ)

Pedagogický dohled u třídy:

6.A, 1.- 9. hod - Dékányová Eva

6.C, 1.- 6. hod - Holoubková Olga

 

 

Suplování:   Pátek 21.9.2018 (lichý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.A

A K

A K

A K

A K

A K

A K

     

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dékányová Eva

..

..

KBÁ

..

..

..

-

-

-

Kupilíková Alena

HOL

SVA

-

COP

-

-

     

Thomayerová Vladislava

KAL

FR

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Copáková Michaela

2.hod

odpadá

Aj

6.A (Aj1)

 

adaptační kurs

 

4.hod

supl. (KUÁ)

Čj

6.D

(2-20)

za odpadlou

Frček Michal

2.hod

supl. (TH)

Nj

7.C (Nj1)

(2-22)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Infp

6.A (Inf1)

 

adaptační kurs

Hašková Ivana

2.hod

přesun <<

Z

7.B

(2-09)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Z

7.B

 

na 2.hod

Holoubková Olga

1.hod

Suplovací pohotovost

 

Kalinová Olga

1.hod

spojeno (TH)

Nj

7.B (Nj1)+

(2-09)

 

Kubalová Martina

3.hod

supl. (DÉ)

Čj

7.D

(2-32)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Pp

6.A

 

adaptační kurs

Frčková Zuzana

před 5. hodinou dohled Přízemí

 

Svachoučková Eva

2.hod

supl. (KUÁ)

Čj

9.A

(2-20)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Aj

6.A (Aj2)

 

adaptační kurs

Štenglová Petra

5.hod

odpadá

Infp

6.A (Inf2)

 

adaptační kurs

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

1.- 6. hod adaptační kurs

6.D

4.hod

Čj

 

(2-20)

supluje

Copáková Michaela

(KUÁ)

7.A

1.hod

Nj

Nj1

(2-09)

spojí

Kalinová Olga

(TH)

7.B

1.hod

Nj

Nj1

(2-09)

spojí

Kalinová Olga

(TH)

 

2.hod

Z

 

(2-09)

přesun <<

Hašková Ivana

z 6.hod

 

2.hod

Čj

   

odpadá

 

(DÉ)

 

5.hod

D

   

odpadá

 

(DÉ)

 

6.hod

Z

   

přesun >>

 

na 2.hod

7.C

2.hod

Nj

Nj1

(2-22)

supluje

Frček Michal

(TH)

7.D

3.hod

Čj

 

(2-32)

supluje

Kubalová Martina

(DÉ)

 

6.hod

D

   

odpadá

 

(DÉ)

9.A

2.hod

Čj

 

(2-20)

supluje

Svachoučková Eva

(KUÁ)

Pedagogický dohled u třídy:

6.A, 1.- 6. hod - Dékányová Eva

 

Zpracováno v systému Bakaláři