Suplování:   Pondělí 19.11.2018 (sudý)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kubal Tomáš

HAS

KAL

..

HAL

-

..

..

   

Mrkosová Jana

FO

FRÁ

..

HOL

FRÁ

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Forstová Irena

1.hod

supl. (MRK)

Vv

6.A

(2-07)

za odpadlou

Halíková Marie

4.hod

supl. (KUB)

Pp

7.A

(2-15)

za odpadlou

Hašková Ivana

1.hod

supl. (KUB)

Tv

8.B (Chl)

(H-A)

za odpadlou

Holoubková Olga

4.hod

spojeno (MRK)

Aj

8.D (Aj1)

(2-16)

 

Kalinová Olga

2.hod

supl. (KUB)

Tv

8.C (Chl)

(H-A)

za odpadlou

Kubalová Martina

3.hod

přesun <<

Ch

9.C

(2-15)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Ch

9.C

 

na 3.hod

Frčková Zuzana

2.hod

supl. (MRK)

Vv

6.A

(2-07)

za odpadlou

 

5.hod

spojeno (MRK)

Aj

9.C (Aj2)

(2-05)

 

Milsimerová Gabriela

3.hod

přesun <<

Ch

8.A

(2-11)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Ch

8.A

 

na 3.hod

 

před 2. hodinou dohled Přízemí

 

Thomayerová Vladislava

před 4. hodinou dohled 1.patro

 

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

1.hod

Vv

 

(2-07)

supluje

Forstová Irena

(MRK)

 

2.hod

Vv

 

(2-07)

supluje

Frčková Zuzana

(MRK)

7.A

4.hod

Pp

 

(2-15)

supluje

Halíková Marie

(KUB)

 

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(KUB)

7.C

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(KUB)

8.A

3.hod

Ch

 

(2-11)

přesun <<

Milsimerová Gabriela

z 6.hod

 

3.hod

Čj

   

odpadá

 

(MRK)

 

6.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 3.hod

8.B

1.hod

Tv

Chl

(H-A)

supluje

Hašková Ivana

(KUB)

8.C

2.hod

Tv

Chl

(H-A)

supluje

Kalinová Olga

(KUB)

8.D

4.hod

Aj

Aj1

(2-16)

spojí

Holoubková Olga

(MRK)

9.C

3.hod

Ch

 

(2-15)

přesun <<

Kubalová Martina

z 6.hod

 

3.hod

Pp

   

odpadá

 

(KUB)

 

5.hod

Aj

Aj2

(2-05)

spojí

Frčková Zuzana

(MRK)

 

6.hod

Ch

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

 

Suplování:   Úterý 20.11.2018 (sudý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8.A

     

jiný

jiný

       

8.C

     

jiný

jiný

       

8.D

jiný

jiný

             

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Frček Michal

ŠIL

 

-

-

       

Mrkosová Jana

VAN

KON

MIL

HAL

-

-

-

-

-

Thomayerová Vladislava

     

..

RYB

-

-

..

..

Místnosti mimo provoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2-27

jiný

jiný

 

jiný

jiný

       

2-29

jiný

jiný

 

jiný

jiný

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Halíková Marie

4.hod

supl. (MRK)

Aj

9.B (Aj2)

(2-12)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Fy

8.A

 

jiný důvod

Kalinová Olga

4.hod

odpadá

Nj

8.C (Nj1)

 

jiný důvod

Kubalová Martina

5.hod

odpadá

Pp

8.A

 

jiný důvod

Konopová Jana

2.hod

supl. (MRK)

Aj

8.B (Aj1)

(2-33)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

M

8.D

 

jiný důvod

Milsimerová Gabriela

3.hod

supl. (MRK)

Aj

7.B (Aj3)+

(2-12)

za odpadlou

Rybárová Jana

před 2. hodinou dohled 2.patro

 

Rybárová Petra

5.hod

supl. (TH)

Z

6.B

(2-22)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

D

8.C

 

jiný důvod

Šilhavá Miroslava

2.hod

změna

Infp

7.D (Inf2)

(2-16)

 
 

2.hod

spojeno (FR)

Infp

7.D (Inf1)

(2-16)

 
 

5.hod

změna

Infp

7.A (Inf2)

(2-26)

 

Váchalová Božena

5.hod

změna

Infp

7.A (Inf1)

(2-09)

 

Vančurová Dagmar

1.hod

supl. (MRK)

Čj

8.A

(2-23)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Čj

8.D

 

jiný důvod

Změny v rozvrzích tříd:

6.B

5.hod

Z

 

(2-22)

supluje

Rybárová Petra

(TH)

7.A

3.hod

Aj

Aj3

(2-12)

supluje

Milsimerová Gabriela

(MRK)

 

5.hod

Infp

Inf2

(2-26)

změna

Šilhavá Miroslava

 
 

5.hod

Infp

Inf1

(2-09)

změna

Váchalová Božena

 

7.B

3.hod

Aj

Aj3

(2-12)

supluje

Milsimerová Gabriela

(MRK)

7.D

2.hod

Infp

Inf2

(2-16)

změna

Šilhavá Miroslava

 
 

2.hod

Infp

Inf1

(2-16)

spojí

Šilhavá Miroslava

(FR)

8.A

1.hod

Čj

 

(2-23)

supluje

Vančurová Dagmar

(MRK)

 

8.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

9.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

4., 5. hod jiný důvod

8.B

2.hod

Aj

Aj1

(2-33)

supluje

Konopová Jana

(MRK)

 

8.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

9.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

8.C

8.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

9.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

4., 5. hod jiný důvod

8.D

8.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

9.hod

RPr

RPr

 

odpadá

 

(TH)

 

1., 2. hod jiný důvod

9.B

4.hod

Aj

Aj2

(2-12)

supluje

Halíková Marie

(MRK)

Pedagogický dohled u třídy:

8.A, 4., 5. hod - Frček Michal

8.C, 4., 5. hod - Frček Michal

8.D, 1., 2. hod - Frček Michal

 

 

Suplování:   Středa 21.11.2018 (sudý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8.B

jiný

jiný

             

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Frček Michal

..

KON

 

ŠIL

       

Holoubková Olga

       

-

RYÁ

-

-

-

Místnosti mimo provoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2-27

jiný

jiný

 

jiný

jiný

       

2-29

jiný

jiný

 

jiný

jiný

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Konopová Jana

2.hod

supl. (FR)

Z

9.A

(2-20)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

M

8.B

 

jiný důvod

Láska Jiří

2.hod

změna

Infp

7.B (Inf1)

(Sb.2)

 

Málek Miroslav

1.hod

odpadá

Infp

8.B (Inf2)

 

jiný důvod

Rybárová Jana

6.hod

supl. (HOL)

Aj

8.D (Aj2)

(2-31)

za odpadlou

Rybárová Petra

před 1. hodinou dohled 2.patro

 

Šilhavá Miroslava

2.hod

změna

Infp

7.B (Inf2)

(2-33)

 
 

4.hod

spojeno (FR)

Infp

8.A (Inf1)

(2-15)

 
 

4.hod

změna

Infp

8.A (Inf2)

(2-15)

 

Tauer Stanislav

1.hod

přesun >>

Čj

9.C

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

Čj

9.C

(2-05)

z 1.hod

Vančurová Dagmar

1.hod

přesun <<

Ov

9.C

(2-05)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Ov

9.C

 

na 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

7.B

2.hod

Infp

Inf2

(2-33)

změna

Šilhavá Miroslava

 
 

2.hod

Infp

Inf1

(Sb.2)

změna

Láska Jiří

 

8.A

4.hod

Infp

Inf1

(2-15)

spojí

Šilhavá Miroslava

(FR)

 

4.hod

Infp

Inf2

(2-15)

změna

Šilhavá Miroslava

 

8.B

1., 2. hod jiný důvod

8.D

6.hod

Aj

Aj2

(2-31)

supluje

Rybárová Jana

(HOL)

9.A

2.hod

Z

 

(2-20)

supluje

Konopová Jana

(FR)

9.C

1.hod

Ov

 

(2-05)

přesun <<

Vančurová Dagmar

z 6.hod

 

1.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

6.hod

Čj

 

(2-05)

přesun <<

Tauer Stanislav

z 1.hod

 

6.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 1.hod

Pedagogický dohled u třídy:

8.B, 1., 2. hod - Frček Michal

 

 

Suplování:   Čtvrtek 22.11.2018 (sudý)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

 

 

Suplování:   Pátek 23.11.2018 (sudý)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.A

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

9.B

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

9.C

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Forstová Irena

..

..

-

VAN

-

-

-

-

 

Frček Michal

-

-

..

KAL

..

-

HAS

-

 

Kupilíková Alena

MIL

..

-

MRK

-

-

-

-

-

Rybárová Jana

..

-

..

MIL

..

VLÁ

-

-

 

Rybárová Petra

..

-

FRÁ

..

VLÁ

-

-

-

 

Tauer Stanislav

-

-

-

..

..

-

-

-

-

Thomayerová Vladislava

KAL

HAS

..

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Copáková Michaela

před 3. hodinou dohled 1.patro

 

Dékányová Eva

před 1. hodinou dohled Přízemí

 

Halíková Marie

2.hod

odpadá

Fy

9.C

 

divadlo

Hašková Ivana

2.hod

supl. (TH)

Nj

7.C (Nj1)

(2-22)

dozor

 

5.hod

odpadá

Z

9.B

 

divadlo

 

7.hod

Dozor v šatně

 

Holoubková Olga

1.hod

přesun <<

Hv

6.B

(2-31)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Hv

6.B

 

na 1.hod

Kalinová Olga

1.hod

spojeno (TH)

Nj

7.B (Nj1)+

(2-09)

 
 

3.hod

odpadá

Nj

9.C (Nj1)

 

divadlo

 

4.hod

supl. (FR)

Tv

6.B (Chl)

(H-A)

za odpadlou

Kubalová Martina

1.hod

změna

M

6.C

(2-26)

 

Frčková Zuzana

3.hod

supl. (RYB)

D

6.D

(2-05)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Aj

9.B (Aj1)

 

divadlo

 

5.hod

odpadá

Aj

9.A (Aj1)

 

divadlo

Milsimerová Gabriela

1.hod

Suplovací pohotovost

 
 

1.hod

odpadá

Ch

9.B

 

divadlo

 

4.hod

supl. (RYÁ)

M

7.B

(2-33)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Pp

9.A

 

divadlo

 

před 3. hodinou dohled Přízemí

 

Mrkosová Jana

4.hod

supl. (KUÁ)

Čj

6.D

(2-20)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Aj

9.B (Aj2)

 

divadlo

Rybár Ivan

5.hod

odpadá

M

9.C

 

divadlo

Vančurová Dagmar

4.hod

supl. (FO)

D

8.A

(2-18)

dozor

Vlčková Dagmar

5.hod

supl. (RYB)

D

8.C

(2-21)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Aj

9.A (Aj2)

 

divadlo

 

6.hod

Dozor v jídelně

 

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

5.hod

Infp

Inf1

 

odpadá

 

(FR)

6.B

1.hod

Hv

 

(2-31)

přesun <<

Holoubková Olga

z 6.hod

 

1.hod

Čj

   

odpadá

 

(FO)

 

4.hod

Tv

Chl

(H-A)

supluje

Kalinová Olga

(FR)

 

5.hod

Ov

   

odpadá

 

(TA)

 

6.hod

Hv

   

přesun >>

 

na 1.hod

6.C

1.hod

M

 

(2-26)

změna

Kubalová Martina

 

6.D

3.hod

D

 

(2-05)

supluje

Frčková Zuzana

(RYB)

 

4.hod

Čj

 

(2-20)

supluje

Mrkosová Jana

(KUÁ)

7.A

1.hod

Nj

Nj1

(2-09)

spojí

Kalinová Olga

(TH)

 

4.hod

D

   

odpadá

 

(RYB)

7.B

1.hod

Nj

Nj1

(2-09)

spojí

Kalinová Olga

(TH)

 

4.hod

M

 

(2-33)

supluje

Milsimerová Gabriela

(RYÁ)

7.C

2.hod

Nj

Nj1

(2-22)

supluje

Hašková Ivana

(TH)

8.A

4.hod

D

 

(2-18)

supluje

Vančurová Dagmar

(FO)

8.C

5.hod

D

 

(2-21)

supluje

Vlčková Dagmar

(RYB)

8.D

5.hod

Hv

   

odpadá

 

(RYÁ)

9.A

1.- 9. hod divadlo

9.B

1.- 9. hod divadlo

9.C

1.- 9. hod divadlo

 

Zpracováno v systému Bakaláři