V Domažlicích ZŠ Komenského 17 Vítejte na webu

Akce

Akce pořádané na škole

There are no upcoming events at this time.

Vítejte hu nás

Na škole plní povinnou školní docházku více jak 900 žáků 1. i 2. stupně, průměrná naplněnost tříd se pohybuje okolo 25-26 žáků. 1. stupeň
je pětiletý, výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP KOM 17.

  • Základní školu s kapacitou 1050 žáků
  • Školní družinu s kapacitou 180 žáků
  • Školní jídelnu s kapacitou 2000 jídel

Videoprezentace školy

Podívejte se na video o naší škole

Svoji roli ve vedení města stále vidím jako přínosnou pro domažlické školství, pro mimoškolní a zájmovou činnost mládeže a v neposlední řadě pro rozvoj sportu v Domažlicích. 

Svoji roli ve vedení města stále vidím jako přínosnou pro domažlické školství, pro mimoškolní a zájmovou činnost mládeže a v neposlední řadě pro rozvoj sportu v Domažlicích. 

zskom23