VÝSLEDKY PROJEKTU ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ

Třída .B, pod vedením p.uč. Dity Kovářové, se v březnu tohoto roku zapojila do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě.
Děti si doma s rodiči vyrobily hadrové panenky, které poté ve škole,při hodině pracovních činností, dodělaly. Každá panenka
stojí 600 Kč a představuje jedno dítě, které bude v rámci očkovacích programů UNICEF přeočkováno proti 6 hlavním dětským
smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, tuberkulóza, dětská obrna,tetanus,černý kašel ).

Panenky byly prodávány na Velikonoční výstavě 2.B dne 19.4.2009. Zde se podařilo prodat 11 panenek z celkových 21.
 Dalších 5 panenek bylo prodáno ještě po výstavě a 5 jich ještě na svou adopci čeká. Pokud nenajdou svůj nový domov, budou
zaslány na adresu Českého výboru pro Unicef, který je bude nadále nabízet k adopci na svých webových stránkách,výstavách apod.
Třídě 2.B se tedy podařilo získat na očkovací programy UNICEF skvělou částku 9600 kč.

Všem, kteří výrobou, resp. koupí panenky, přispěli na projekt UNICEF, velmi děkujeme. Odměnou jim je jistě
skvělý pocit, že pomohli zachránit lidský život.

A kdo si vlastně panenku zakoupil?

 Třída 2.B naší školy paní uč. Dity Kovářové

 

 Anna Randová a Olga Šambergerová (vedoucí a účetní naší školní jídelny)

 

  

Třída 5.B, naší školy paní uč. Evy Motyčákové

 

 Rodina Hynkova z Domažlic

 

 

 Rodina Mišíkova z Domažlic

 

 

 Sbor dobrovolných hasičů Přimda

 

  

Třída 4.B naší školy paní uč. Marcely Šandové (tato třída adoptovala 2 panenky)

 

Kateřina Růžková, Magdaléna Voldánová ze třídy 4.B naší školy

 

 

Třída 1.ZA  Stř. zdrav. škola, Domažlice, tř.uč. Hana Hradecká

 

 

Třída 4.B  ZŠ Horšovský Týn paní uč.Tomáškové

 

 Třída 3.A, naší školy paní uč. Ireny Polsterová (do této třídy putovaly 2 panenky)

 

 Kolektiv zaměstnanců firmy Fuji Koyo Plzeň

 

 

 Rodina Rajchartova  z Třebnic

 

Paní Daniela Hrubá, Srby (bez fotografie)

 

 DĚKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!