Archiv aktualit 2012-2013
 

 

bullet28. červen 2013
Dnes skončil školní rok 2012-13 slavnostním předáním vysvědčení. Předchozí dny v tomto týdnu byly ve znamení sportu, filmových představení a hlavně závěrečných shromáždění žáků jednotlivých stupňů naší školy. Na nich byli jednak odměněni ti nejlepší, jednotlivé třídy vystoupily se svým programem a některé se také loučily - ve středu v kině Čakan žáci 5. tříd (kteří odcházejí buď na 2. stupeň nebo na gymnázium) a ve čtvrtek v MKS žáci 9. ročníků. Všem odcházejícím přejeme hodně štěstí a úspěšné studium na středních školách. Podívejte se na fotografie, které vystihují atmosféru.
  Slavnostní zakončení 2. st.   Slavnostní zakončení 1. st.  Sportovní den 6. ročníků v bazénu  

 

bullet25. červen 2013
Možnost volby končí zítra (26. 6.) ve 20 hodin

 Volba volitelných předmětů pro budoucí 8. ročník

 

bullet25. červen 2013
V pondělí (24. 6.) se na 1. stupni uskutečnila pěvecká soutěž SUPERSTAR 2013. Soutěžili v ní žáci 2. až 5. tříd v sólovém zpěvu a ve zpěvu ve skupině. Z každé třídy byli v předkole vybráni 2 žáci na sólový zpěv a 1 pěvecká skupina. Dnešní den tito žáci soutěžili mezi sebou. Jejich výkony ohodnotila porota sestavená z paní učitelek. Zazněly písničky lidové i populární, jako např. písničky z muzikálů (Teď královnou jsem já), písničky Lucie Vondráčkové, ale i písničky zpívané v anglickém jazyce. Žáci byli za své výkony oceněni. Ceny měly podobu medailí z „fidorek“ a „rýžových chlebíčků“, ale také triček, sad fixů, gelových tužek, atd. Všem účinkujícím děkujeme za příjemně strávené dopoledne. Foto

 

 
bullet20. červen 2013

  Dvě stříbrné medaile!
Dnes se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje družstev v kategorii mladšího žactva. Tato soutěž se již dvakrát odkládala kvůli deštivému počasí, ale tentokrát si závodníci užili sluníčka vrchovatě. Disciplíny byly pro chlapce i dívky stejné a soutěžilo se opět v pětičlenných družstvech. První disciplína vzhledem k teplému počasí byla vytrvalost, následoval hod kriketovým míčkem, poté sprint 60 m, nakonec skok vysoký nebo daleký. Obě naše družstva (chlapci i dívky) vybojovala stříbrné medaile. Foto
Družstvo chlapců: Šup, Pivoňka, Vychopeň, Selnar, Kroc. Družsto dívek: Bartková, Černá, Kabourková, Hálková, Němcová.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy a pořadatelům za výbornou organizaci sportovní akce. (p. uč. J. Láska)

 

bullet19. červen 2013
Dne 14. 6. měli žáci 3. - 5. ročníku možnost zhlédnout (v anglickém jazyce) divadelní představení "JACKIE AND THE GIANT", v podání The Bear Education Theatre. Procvičili si tak anglická slovíčka, fráze i gramatiku netradičním způsobem. Foto

 

bullet19. červen 2013

  V pondělí 17. 6. žáci 7. tříd navštívili plzeňské Techmania Science Center, kde si prohlíželi expozice složené z interaktivních exponátů. Snažili se každý exponát rozhýbat a vypozorovat princip daných dějů, přímo měli "nařízeno" na exponáty sahat. Právě tím se liší technické centrum od jiných výstav a muzeí. Pokusy s tekutým dusíkem jim přiblížily některé vlastnosti látek, např. guma se stala křehkou a šla rozbít kladívkem. Někteří se nebáli van de Graaffova generátoru a nechali si zelektrizovat vlasy. Všichni se přesvědčili, že věda může být i zábavná. Foto

 

bullet19. červen 2013

  Domažlický kostel
Toto úterý celou naši školní družinu přivítala vlídná, příjemně chladná náruč kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Už při samotném vstupu děti pohltila atmosféra tohoto svatostánku. Majestátní prostory, mohutný klenutý strop a překrásný hlavní oltář zaujaly i ty největší neposedy. Nádherná vitrážová okna propouštěla sluneční paprsky a ty rozehrály obdivuhodné světelné efekty. Zajímavé vyprávění pana faráře Miroslawa Giergy přerušovaly jen neustálé dotazy malých zvědavců. Už jste zažili někdy módní přehlídku v kostele? Víte, co je alba, nebo proč se vlastně používá kadidlo? Zeptejte se vašich dětí a ty vás vezmou třeba i na paškál. Foto
(p. vychovatelky ŠD)

 

bullet19. červen 2013
Ve čtvrtek 13. 6. patřila celá tělocvična páťákům a vybíjené. V jedné hale hrálo družstvo, které nás velmi úspěšně reprezentovalo na krajském kole Preventan Cupu (2. místo poprvé v historii školy), proti „výběru 5. tříd“, ve druhé ostatní žáci, co si chtěli zahrát jen tak pro radost. Přestože se družstvo „výběru“ během školního roku stále zlepšovalo, tým Preventan ve čtvrtek porazit nedokázalo. Škoda jen, že se přišlo podívat tak málo rodičů. Foto

 

bullet14. červen 2013

            Volba pro žáky 7. - 9. tříd bude aktivní od středy 19. 6. (16 h) do čtvrtka 20. 6. (20 h)           

 Volba stanoviště na sportovní den 2013

 
bullet14. červen 2013
Členové našeho zdravotnického kroužku opět předávali své zkušenosti
Ve čtvrtek (13. 6.) si žáci pátých tříd za pomoci členů zdravotnického kroužku vyzkoušeli, jak ošetřit některá nejčastější zranění, ale prováděli i umělé dýchání a masáž srdce. Vše ve skupinách, které mezi sebou soutěžily, a pod odborným dohledem paní Paulové, která namaskovala zranění tak, že působila věrohodně.
Nejvíce bodů získala skupina žáků z 5.B – B. Kaplanová, A. Jankovec, M. Sogel, K. Martínková a Š. Zemanová.
Dík patří p. Paulové, stejně jako p. uč. Milsimerové, vedoucí zdravotnického kroužku, který dokázal, že si první místo v okresní soutěži opravdu zaslouží.

 

bullet14. červen 2013
V úterý (11. 6.) jsme u nás ve škole přivítali dvacet dětí prvních až třetích tříd z naší partnerské školy ve Furth im Wald. Během společně stráveného dopoledne se němečtí žáci, spolu s našimi němčináři - čtvrťáky, pokoušeli přivolat léto výrobou kytiček, zvířátek a dalších motivů z proužků papíru. Protože se jim skutečně podařilo sluníčko probudit, strávili všichni další část dopoledne venku. Naši žáci nejdříve obstarali svým německým kamarádům v MIC plánky Domažlic a ukázali jim historické centrum města, nový obchůdek se suvenýry z Chodska a hlavně jedno z domažlických dětských hřišť. Na něm si všichni zbytek času společně užili.
(p. uč. Dagmar Vlčková)

 

bullet12. červen 2013

  Národní finále!!    Petr Hrebenár  1. místo, Daniel Motyčák. 4. místo
Členové kroužku ml. filatelistů nezklamali. Letošní vyvrcholení práce členů kroužku mladých filatelistů při ZŠ Domažlice, Komenského 17 (pracuje pod patronátem Klubu filatelistů 03 - 001 Domažlice a pod vedením p. J. Bejsty) se konalo v moravské metropoli v Brně. Více>>  

  Foto z pobytu

 

bullet12. červen 2013
Minulý týden (5. 6.) se žáci prvního stupně úspěšně účastnili 52. ročníku atletické ligy ZŠ, tentokrát nejmladšího žactva.
Závodit mohli žáci narození v roce 2002 a mladší – 10 chlapců a 10 děvčat. Soutěžili ve čtyřech disciplínách – 60m, 500m (600m), dálka a kriket. Nejlepších výsledků dosáhli:

- Adam Špalek v hodu kriket. míčkem 1. místo
- Andrea Soukupová v dálce 2. místo
- Terezie Grulichová 500m 2. místo
- Kateřina Čapská v dálce 3. místo

- Ondřej Sloup 600m 3. místo a kriket 3. místo
- Štěpán Říha v dálce 3. místo
Za děvčata kromě jmenovaných soutěžily Tereza Příbková, Aneta Kmetíková, Michaela Phamová,Tereza Veberová, Lenka Strádalová, Anita Hodaňová, Kateřina Konopová.
Za chlapce soutěžili Matěj Váchal, Martin Schneider, Martin Suchý, Petr Baumann, Tadeáš Soběhart, Jiří Chadim.
Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy!!!   FOTO

 
bullet12. červen 2013
Policie ve školní družině
Před blížícími se prázdninami je třeba děti ještě více upozorňovat na pravidla bezpečného pohybu na silnicích. Právě na tuto problematiku byla zaměřena akce pod záštitou Policie České republiky. Děti si na křižovatce u své školy zkusily pravidla silničního provozu, a to rovnou na známky! Snad se takové „biče“ objeví za tři týdny i na vysvědčení. Foto

 

bullet12. červen 2013

Slavnost slabikáře
V úterý (11. 6.) žáci 1. D završili své čtenářské dovednosti na Slavnosti slabikáře. Publikum z řad rodičů zde zhlédlo řadu básniček, pohádku a taneční vystoupení skupiny Draci. Slavnost vyvrcholila návštěvou "pirátů", žáků páté třídy, kteří prvňáčky pasovali na čtenáře. Z dovezené truhlice pokladů si pak každý malý člen posádky vybral svoji zaslouženou odměnu. Foto

 

bullet7. červen 2013

  Třetí ročník míčového sedmiboje
Tento týden se odehrál ve školní tělocvičně již 3. ročník turnaje v míčovém sedmiboji. Soutěžilo opět 8 chlapeckých dvojic v nohejbalu, líném tenisu, badmintonu, volejbalu, fotbalu, házené a basketbalu. Tento turnaj někteří absolvovali  podruhé, protože je pro žáky 7. a 8. ročníků. Letos první místo obsadila dvojice Vísner - Svatoš, 2. místo patří dvojici Hošťálek – Dojčár a 3. místo získalo duo Hojda - Kulich. Každý soutěžící dostal za účast malou sladkost. Vítězná dvojice pak obdržela, jako vždy, dva fotbalové míče. Fotky z turnaje
(Chlapce chválí za účast učitelé TV p. J. Láska a M. Frček).

 

bullet5. červen 2013

Podívejte se, co připravily paní kuchařky našim dětem k svátku. Foto  Jídelníček

 

bullet4. červen 2013
Do "hlavičky" našich aktualit jsme dali slunce. Věříme, že už bude konečně svítit. Myslíme ale na všechny ty, které postihly letošní povodně. Můžeme poslat aspoň SMS: DMS SOSPOVODNE na číslo 87777 - Člověk v tísni (za 30 Kč).

 

bullet4. červen 2013

Dnes navštívili naše prvňáčky v 1. B a 1. D kamarádi ze školky v Michlově ulici. Společně se školáky si zkusili kreslit, povídali si pohádky a poznávali prostředí naší školy, do které v září většina z nich nastoupí do prvních tříd. Foto

 

bullet31. květen 2013

  Naše milé žákyně, milí žáci,
k vašemu zítřejšímu svátku vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a spokojenosti. Také vám přejeme, abyste brzy pochopili, že se učíte pro sebe a ne pro své rodiče, i když jim tím určitě uděláte velkou radost. Jde totiž hlavně o to, jaký bude váš budoucí život.

 

bullet31. květen 2013

Jarní vycházka
7. května vyrazili všichni žáci naší školy na jarní vycházku prozkoumat, jestli to jaro už opravdu přišlo. Vše začalo nácvikem evakuace v případě mimořádné události a pak se jednotlivé třídy vypravily do přírody.
Pro žáky 6. ročníků jejich učitelé zeměpisu připravili, za pomoci svých kolegů, různá stanoviště s praktickými úkoly. Na nich například v terénu pracovali s turistickou mapou a buzolou, poznávali turistické i dopravní značky, „četli“ v jízdním řádu, orientovali se v plánku města a ošetřovali zraněné. I když se počasí celý den „mračilo“, netradiční jarní vycházka se vydařila. Těšte se za rok, budoucí šesťáci! Foto

 

bullet30. květen 2013

  Další úspěch v kraji, tentokrát ve volejbalu
Dnes chlapci z osmých a devátých ročníků reprezentovali naši školu na krajském kole v Rokycanech. Turnaj hochů byl spojen s turnajem děvčat, a tak se provoz na 3 hřištích v rokycanském gymnáziu takřka nezastavil. Naši kluci hráli v pětičlenné skupině postupně se soupeři z Gymnázia Rokycany, ZŠ Chlumčany, ZŠ Klatovy a  Starý Plzenec. Celkově se umístili na krásném 3. místě a přivezli tak další trofej do letošní mimořádně úspěšné sportovní sbírky naší školy. Kluky bych chtěl pochválit za předvedený výkon hlavně proto, že žádný z nich není kovaným volejbalistou. Foto (p. uč. Tomáš Kubal)
Pořadí: 1. Gymnázium Rokycany, 2
. ZŠ Masarykova Klatovy, 3. ZŠ Domažlice, Komenského 17, 4. ZŠ Starý Plzenec, 5. Chlumčany

 

bullet30. květen 2013

 

Raketový nástup Miroslava Vísnera z 8. B
Čtyři sezony ledního hokeje v Domažlicích, jedna v Klatovech. Dvakrát týdně dojíždění na tréninky. To byl sportovní život Mirka Vísnera z naší třídy 8. B. Po skončení letošní hokejové sezony se dozvěděl o hokejbalu a jeho cesty zamířily na tréninky do klubu TJ Snack Dobřany. A jak zúročil své zkušenosti z ledního hokeje? Za dva měsíce: ve starších žácích asistent kapitána, šance v mladším dorostu, kde to se svým týmem dotáhl až k vítězství v extralize mladšího dorostu v ČR. Po těchto zápasech se dostal i do širšího reprezentačního výběru. V červnu ho čeká reprezentační kemp. Možná si zahraje příští rok za ČR s reprezentací do 16 let ve Švýcarsku.
Držíme palce!!!

 

bullet30. květen 2013

 

Výběr chlapců ze sedmých tříd zvítězil v okresním kole
Ve středu 29. 5. se mělo konat
okresní kolo v hokejbalu na domažlickém hřišti „na Šumavě“. Pro špatné počasí byl turnaj přesunut do sportovní haly, což ale předvedeným výkonům na kvalitě rozhodně neubralo. Naši borci sehráli celkem 4 výborná utkání, ve kterých nenašli přemožitele, a zaslouženě zvítězili. Chtěl bych ocenit zejména svědomitý přístup všech hráčů a výborného týmového ducha, který v družstvu panoval. (p. uč. Tomáš Kubal)
Konečné pořadí: 1. ZŠ Domažlice, Komenského 17, 2.  Bělá nad Radbuzou, 3.  Kdyně, 4.  Poběžovice, 5.  Blížejov

 

bullet27. květen 2013

  Anglie 2013
Žáci osmých ročníků naší školy navštívili v minulém týdnu (19. - 25. 5.) Anglii. Přeplout kanál La Manche, ubytovat se v pobřežním městě Allhallows (oblast Kent), navštívit Brighton, Londýn a hrad Windsor, to byly hlavní cíle této návštěvy. V Londýně žáci zhlédli známé architektonické skvosty (Buckingham Palace, Tower, Big Ben, Westminster Abbey aj.), součástí projížďky na London Eye a návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussaud byla i krátká projekce 4D kina o Londýně.  Sportovci si také přišli na své - prošli se po Stamford Bridge stadionu Chelsea FC a podívali se i do šaten hráčů. Tradičně si prohlédli expozice v British museum, Science museum a Natural - History museum. (Video-střídání stráží u Buckinghamského paláce)
Všichni si návštěvu Anglie náležitě užili, jediným záporem celého týdne bylo nevlídné počasí.

 

bullet26. květen 2013

Pohár rozhlasu - krajské kolo v Sušici
V úterý (21. 5.) se konalo v Sušici krajské kolo Poháru rozhlasu v atletice družstev. I přes nepřízeň počasí naši chlapci předvedli své nejlepší výkony. Starší žáci Jan Houška, Patrik Dufek, Michal Mleziva, Radek Muhr, Ivan Major, David Žák, Nikita Rudenko, Jan Sokol, David Janeček vybojovali 1. místo a navázali tak na své výsledky z mladšího žactva, kde byli rovněž úspěšní.
Mladší žáci Teodor Hammer, Jan Kroc, Vojta Vychopeň, Vojta Vaněk, Petr Šup, Darek Kastelic, Jonáš Kreysa, Milan Pivoňka, Adam Hruška, Zdeněk Kopečný a Pavel Smazal získali bronzovou medaili, v konečném součtu jen těsně za druhým stupínkem. Foto Sušice


Úterní úspěch potvrzen v atletickém čtyřboji 3. místem

Hned ve čtvrtek (23. 5.) se uskutečnilo krajské finále atletického čtyřboje starších žáků. Pět vyvolených z úterní sestavy vybojovalo v Tachově další cenný úspěch, když v chladném počasí dosáhli na vynikající třetí místoFoto Tachov

Tři medaile z krajských atletických soutěží se řadí k nejlepším sportovním výsledkům naší školy. Děkuji všem za vzornou reprezentaci, kolegům pak za přípravu na soutěže.
(p. uč. Zdeněk Šilhánek)

 

bullet24. květen 2013
Pro velké množství aktualit jsme vám neúmyslně "zatajili" již 18. zájezd našich žáků do Anglie. Letošní osmáci v neděli odcestovali přes celou Evropu za poznáním země, jejíž jazyk se učí. Už se moc těšíme na jejich návrat. Samozřejmě, že vás potom seznámíme s jejich dojmy a zážitky.  

 

bullet24. květen 2013

  Slůňata na bowlingu
Jak přirozená je jejich soutěživost, prokázaly naše děti na pondělní „lekci bowlingu“. Po překonání počátečního ostychu se předháněla družinová Slůňata v taktice, počtu naházených bodů a ve stylu. V poslední jmenované disciplíně díky originalitě obstáli na jedničku všichni, ale v počtu nejvíce naházených bodů zvítězil na celé čáře Vojta Kozel. Už jen to, že někteří prvňáčci házeli koulí, která vážila polovinu jejich vlastní váhy, je obdivuhodné. Foto

 

bullet24. květen 2013

  Mladí zdravotníci
Středeční odpoledne vládl na chodbě školní družiny čilý ruch. Děti si totiž zkoušely,  jak se správně ošetřuje zlomená ruka, řezná rána, úpal, tepenné krvácení nebo třeba otevřená zlomenina. Velkým zpestřením bylo umělé dýchání, transport zraněného či simulovaný telefonát na linku první pomoci. Naaranžovaná zranění byla tak autentická, že mnozí ze záchranářů málem potřebovali první pomoc sami. Velký dík patří paní učitelce Gabriele Milsimerové a její partě ochotných, velmi trpělivých instruktorů, mezi kterými byli naši letošní vítězové okr. kola soutěže Mladých zdravotníků. Bylo pěkné sledovat, jak se věkový rozdíl stírá při vzájemné pomoci jednoho druhému. Foto

 

bullet23. květen 2013

  29. květen - 60. výročí dobytí Mount Everestu

  Sir Edmund Percival Hillary (20. července 1919, Tuakau - 11. ledna 2008, Auckland) byl novozélandský horolezec a průzkumník, proslulý tím, že jako první vystoupil na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Vrcholku této hory vysoké 8 848 metrů dosáhl 29. května 1953 se Šerpou Tenzingem Norgayem. (Více..)

 

bullet17. květen 2013

Ve čtvrtek náš chovatelský kroužek navštívili klienti Sociální terapeutické dílny Svatého Josefa. Že se jim u nás líbilo, můžete poznat z fotogalerie (zde).

 

bullet17. květen 2013

Ve středu 15. 5. družstvo žáků naší školy opět vyhrálo okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků, tentokrát v jiném složení než vloni. Příští týden pojede změřit své síly do krajského kola, které se uskuteční v Chebu. Mnoho dalších úspěchů přejeme Tomáši Hruškovi, Lucce Weberové, Adélce Kaňourkové, Katce Maškové, Nikolce Selnerové a Jirkovi Eliášovi. Foto
Samozřejmě držíme palce!!

 

bullet17. květen 2013

Vybraní sportovci prvního stupně naší školy se letos již tradičně zúčastnili krajských atletických závodů, tzv. KINDERIÁDY.
Talentů máme ve škole více než dost, a tak bylo opět velmi těžké vybrat ty správné borce. Naštěstí měly paní učitelky (trenérky) šťastnou ruku i tentokrát! Závodníci podali báječné výkony a naše škola se umístila na krásném druhém místě, když od prvního místa nás dělilo pouhých 9 bodů!!!
Postupují vždy dvě družstva, ale letos bohužel nemůžeme závodit v Praze na celostátním kole, protože jsme tam byli už vloni a účast je povolená jen jednou za dva roky. Fotogalerie s výsledky ZDE

 

bullet16. květen 2013

Atletické jaro v naší režii - blahopřejeme!!

Pohár rozhlasu
V úterý a středu (14. a 15. 5.) se konala  na Střelnici okresní kola Poháru rozhlasu v atletice. 1. místa a postup do úterního krajského kola v Sušici, si vybojovala obě družstva chlapců, tj. starších a mladších žáků naší školy. Také naše děvčata se vyznamenala, když v obou kategoriích obsadila vynikající 3. místa. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci, je to po atletickém čtyřboji další velký úspěch.
Foto: starší  mladší

 

bullet13. květen 2013

 

Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 9. 5. 2013 se naši starší žáci a žákyně zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje, které se konalo na sportovním stadionu  Gymnázia  J. Š.  Baara v Domažlicích.  Chlapci se umístili  na 1. místě a postupují do krajského kola, děvčata obsadila pěkné 3. místo. 
Všem moc blahopřejeme (klikněte si na foto), více fotek zde.

 

bullet11. květen 2013

Mc Donald´s Cup v Domažlicích – okresní finále
Úterý (7. 5.) a čtvrtek (9. 5.) patřil na domažlické Střelnici okresnímu kolu Mc Donald´s Cupu. Naše škola zaznamenala dvě úspěšná vystoupení. Chlapci 4. - 5. ročníků bojovali až do konce o titul, ve finálovém souboji nakonec o gól prohráli se Staňkovem a získali stříbrné madaile. V kategorii  1. - 3. tříd náš mladý tým sbíral hlavně zkušenosti. Přesto nakonec našel přemožitele jen u dvou soupeřů a skončil na bronzovém stupínku.
Fotografie z obou dnů si můžete prohlédnout na http://ppkas.rajce.idnes.cz/ 

 

bullet6. květen 2013

  Letošní volejbal
V pondělí 29. 4. 2013 proběhlo školní kolo turnaje ve volejbalu dívek. Vyhrál výběr dívek 7. a 6. ročníku, na 2. místě byla děvčata z 9. ročníku a další místo obsadila děvčata z 8. A, B a C.
Hned v úterý se v naší sportovní hale sehrály zápasy okresního kola dívek i chlapců. Naši školu reprezentovala obě družstva. Ve vyrovnaném turnaji se děvčata umístila na 4. místě a vítězní chlapci postoupili do krajského kola. Všem reprezentantům gratulujeme a klukům v kraji držíme palce!!  Foto - ŠK, OK
(p. uč. B. Váchalová a T. Kubal)

 

bullet5. květen 2013
Zájezd do Regensburgu
Dne 2. 5. 2013 jsme se společně vydali na jednodenní zájezd do Řezna neboli Regensburgu. Zájezdu se zúčastnili žáci a žákyně všech ročníků, nejvíce však šestých a sedmých tříd, kteří se učí německý jazyk.  Foto
Řezno jako málokteré středoevropské město nabízí fantastický pohled na více než 2000 leté dějiny a s jeho historií se žáci nejlépe seznámili při procházce městem. Leží při soutoku Dunaje s řekou Řeznou (Regen). Počátky města jsou datovány k r. 179, kdy zde římský císař Marcus Aurelius založil vojenský tábor s názvem Castra Regina. Ve 4. st. bylo město vypleněno Germány a poč. 6. st. se tu usídlili vévodové z kmene Bavorů. Žáci si mohli prohlédnout pozoruhodné stavby jako např. Katedrálu sv. Petra, kamenný most (nejstarší kamenný most, který se stal předlohou pro stavbu pražského Juditina mostu a Karlova mostu), 2000 let starou bránu Porta Praetoria, Mosteckou bránu, starou radnici apod. Dále jsme navštívili Muzeum dunajské plavby, nacházející se ve starém parníku na Dunaji. Po prohlídce muzea jsme pluli lodí k nedaleké Walhalle, kde jsme vystoupali po 350 schodech do síně německé národní slávy. Walhalle byla postavena Ludvíkem I. na poč. 19. st. podle vzoru aténského Pantheonu. Jedná se o památník, kde jsou uctěni významné osobnosti spojené s německou historií. Je zde cca 130 bust a 65 pamětních desek a stále se přidávají další. Věřím, že se zájezd všem žákům líbil a domů si přivezli nejen pěkné zážitky, ale i mnoho nových informací.
(p. uč. Olga Kalinová)

 

bullet5. květen 2013

  Čarodějnické odpoledne
Poslední dubnové odpoledne se to ve školní družině jen hemžilo čarodějnicemi a strašidly. Někteří si přinesli i svoje košťátka nejnovějšího typu NIMBUS 2001. Kdo je neměl, musel se při soutěžích spolehnout na svoje sedmimílové boty a svůj důvtip. Zpestřením pro děti bylo, že se čarodějnice našly i mezi vychovatelkami a slušelo jim to stejně jako v civilu. Foto

 

bullet3. květen 2013

Státní svátek - 8. květen - Den vítězství

   

  Zatímco 5. května 1945 osvobodila americká 3. armáda vedená generálem Pattonem Domažlice a posléze i Plzeň, 9. května vstoupila Rudá armáda pod vedením maršála Koněva do Prahy, kde již  5. května začalo tzv. Pražské povstání. 8. května si připomínáme konec 2. světové války v Evropě, den, kdy vstoupila v 23.01 hod. platnost kapitulace nacistického Německa, podepsaná o den dříve ve francouzské Remeši.

www.plzen1945.cz/kamery.html

 

bullet2. květen 2013

V pondělí 29. 4. se žáci 9. tříd zúčastnili přednášky MUDr. Štěpána Stupky na téma antikoncepce a pohlavní choroby. Informace byly zaměřeny na prevenci rizikového chování v oblasti pohlavního života. Žáci se dozvěděli také např. o možnostech očkování nebo kdy navštívit gynekologa. Přednáška byla zajímavá, pomohla utřídit i obohatit informace z hodin výchovy ke zdraví.  

 

bullet2. květen 2013

Žáci naší školy si vyzkoušeli fluorescenční mikroskop, který jsme měli zapůjčený z UK v Praze. Pracovali s ním nejenom starší žáci  při hodinách přírodopisu, biologicko - chemických praktikách a v chemickém kroužku, ale i žáci z prvního stupně. Jak se jim mikroskopování dařilo, můžete vidět ve fotogalerii ZDE.
(p. uč. G. Milsimerová)

 
bullet27. duben 2013
Návštěva Karlovy univerzity
Ve středu 22. 4. 2013 se členové našeho Chemického kroužku vypravili do Prahy na Karlovu univerzitu. Navštívili nejprve Chlupáčovo muzeum, kde se seznámili s vývojem naší Země a prohlédli si zkameněliny a kostry dinosaurů. Druhou jejich zastávkou, tou hlavní, byla chemická laboratoř. Zde doslova plnili chemického bobříka odvahy. Kdo se nebál, mohl si vyzkoušet na vlastní kůži hoření nitrocelulózy, vyrobit umělou krev, zahrát si na alchymistu a vyrobit zlatou minci. Také další pokusy, jako nechat shořet gumového medvídka, vyzkoušet střelný prach apod., se našim chemikům líbily. Je to ostatně zřejmé i z naší fotogalerie. Zde

 

bullet27.duben 2013

Ještě jednou u hasičů
V tomto týdnu jsme my, Méďové a Námořníci ze ŠD, také navštívili Hasičský záchranný sbor v Domažlicích. Jako naši kamarádi, kteří byli na návštěvě v předešlých týdnech, i my jsme si vyzkoušeli hasičské obleky do vody, oblek protichemický či proti sálavému teplu. Zhlédli jsme hasičský autopark, který se pyšní žebříkem s dosahem výšky až 30 m a plošinou o výšce 27 m. Po ukázce výstupu do třetího patra a záchrany paní vychovatelky z věže následovalo vyzkoušení si stříkání vysokotlakem na terč, což byl pro děti největší zážitek. Můžeme nyní říci, že možná jednou z těchto kluků i holek se stanou hasiči a budou s plným nasazením zachraňovat životy, neboť pomáhat druhým je důležité a krásné. Foto

 

 

bullet25. duben 2013

  Dvě velké akce naší školní jídelny
jsme avizovali již před časem v aktualitách. Přestože fotografie z nich můžete nalézt na stránkách ŠJ, neškodí si je připomenout i zde. Stojí totiž za to. První, Den otevřených dveří, se uskutečnila při pondělních schůzkách s rodiči a byla jimi hojně navštívena (Foto). Kuchařky děkují sponzorům za pomoc při její realizaci.
Druhá, Týden italské kuchyně, právě probíhá (Foto). Vedení školy děkuje našim kuchařkám za dlouhodobou iniciativu.

(Můžete také kliknout na obrázek a přečíst si, co o naší jídelně napsal redaktor Domažlického deníku p. J. Babor)

 

bullet24. duben 2013

  Zájem o naše aktuality je velký
Kdo by sledoval počítadlo v dolní části těchto aktualit, brzy by zjistil, že denně zaznamená asi 100 přístupů. Z každého počítače se ovšem počítá pouze jeden přístup denně a to i v našich dvou počítačových učebnách s 30 pracovišti. U každého z nich se denně vystřídá až 6 žáků, které zajímá, co je nového, takže skutečný počet přístupů je mnohem větší. Máme ze zájmu o dění v naší škole pochopitelně velkou radost. Je také moc dobře, že je stále o čem psát!!  

 

bullet20. duben 2013

  Hodiny dramatické výchovy
V hodině dramatické výchovy si děti z 5. tříd zkoušely, jaké to je najít a pak i napsat seriózní inzerát. Poté mohly popustit uzdu  své fantazii a snažit se vymyslet inzeráty, které vtipně vystihují ve zkratce to, co chtějí říci.
Některé ukázky dosud nezveřejněných inzerátů, které svědčí o tom, co se dětem "honí hlavou", najdete ZDE.
(p. uč D. Žáková ze ZUŠ, externě vyučující na naší škole)

 

bullet20. duben 2013
Technické činnosti na domažlickém SOU!
Stejně jako v minulých letech, tak i letos, navštěvovali žáci osmých a devátých ročníků v rámci technických činností Střední odborné učiliště v Domažlicích. Každá třída absolvovala celkem sedm návštěv, střídavě na dvou stanovištích. Práce v kovárně i truhlárně, kterou vedli mistři odborného výcviku, byla pro žáky velkým přínosem a motivací k volbě povolání. Foto
(p. uč. J. Láska)

 

bullet19. duben 2013

Preventan Cup - okresní kolo
AŠSK každoročně pořádá okresní kolo turnaje pro starší chlapce a děvčata z 1. stupně ZŠ ve vybíjené. Ve finále smíšených družstev, které již po šesté hostila naše sportovní hala, družstvo naší školy zvítězilo. Postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 22. května v Tachově!!!.
Kromě toho, letos poprvé, se uskutečnilo i finále družstev děvčat. Proběhlo v H. Týně a naše družstvo se umístilo na výborném druhém místě. Děkujeme všem za reprezentaci a držíme palce v kraji. Foto z obou turnajů ZDE
(AŠSK  Asociace školních sportovních klubů)

 

bullet18. duben 2013

Jaro je vždy obdobím okresních kol soutěží sportovních nebo znalostních. Mezi ty obtížnější, méně navštěvované, patří matematická olympiáda. Naši žáci prokázali nejen odvahu, ale i znalosti a udělali nám radost. Ostatně podívejte se na výsledkové listiny. Z6  Z7  Z8
(Ti starší, třeba i s rodiči, si mohou kliknout na hodiny vpravo a zkontrolovat, zda jsou správně)

 

bullet17. duben 2013

Čas letí, třetí čtvrtletí školního roku už pomalu končí.
V tomto týdnu proběhnou na naší škole tzv. pedagogické rady, jejichž cílem je shrnout a zhodnotit prospěch a chování žáků. V pondělí 22. 4. budou mít rodiče příležitost si popovídat o svých dětech na třídních schůzkách. Věříme, že vše proběhne v přátelské a konstruktivní atmosféře, protože úspěch a spokojenost dětí je naším společným cílem.
Při této příležitosti si můžete také prohlédnout naši školní jídelnu a ochutnat malé, sponzorované, pohoštění.

 

bullet13. duben 2013
Návštěva u hasičů
V měsíci dubnu celá naše družina postupně navštíví Hasičský záchranný sbor v Domažlicích. Je krásné sledovat úžas a obdiv, který děti chovají k hasičům. Tentokrát jsme si zkusili dramaticky ztvárnit telefonický rozhovor se záchranářem, vyzkoušeli si běh s hasičskou výzbrojí, prolezli cisterny a záchranářské auto skrz na skrz a věřte nebo ne, zažili ostrý výjezd hasičů! Mávali jsme jim a ze srdce přáli, aby vše dopadlo dobře. Je fajn vědět, že v případě nouze se můžete obrátit na výborně pracující partu spolehlivých a srdečných lidí. Foto
(Vych. ŠD)

 

bullet13. duben 2013
Divadlo s úsměvem
Ve školní družině jsme zhlédli divadelní představení O Sněhurce. Klasický příběh, který znají snad všechny děti, nás svým vtipným pojetím vtáhl do děje, protože naše malé obecenstvo mělo dokonce i možnost podílet se na jeho vývoji. A o tom, že je dětská fantazie krásně bezbřehá, by každý rodič mohl vyprávět. Foto

 

bullet11. duben 2013

  V pondělí 8. 4. 2013 se uskutečnilo okresní kolo v přehazované dívek 6. a 7. tříd, kam ze školního kola postoupilo družstvo naší 7. A, doplněné dívkami z ostatních 7. tříd. Z velmi silné skupiny se jim podařilo postoupit z 2. místa. Nakonec z 8 družstev okresu se naše děvčata umístila na výborném 3. místě. Foto
Všem hráčkám patří poděkování za pěknou hru a velké nasazení.

 

bullet11. duben 2013

  Krajské finále - (žhavá aktualita)
Dnes hostila naše sp. hala krajské finále v basketbalu hochů 6. a 7. tříd. Jako okresní vítěz měli možnost reprezentovat i naši žáci ze 7. tříd. Ve skupině postupně porazili Gymnázium Klatovy 22:17 a Kralovice 17:8, v semifinále potom (jako vítězové skupiny) i 26.  Plzeň 40:14.
Ve vyrovnaném finále bohužel nestačili na družstvo z tachovské ZŠ a po výsledku 10:16 si z turnaje odnesli cenu za vynikající druhé místo. Jen pár bodů je dělilo od republikového finále. Nevadí, všem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 

bullet10. duben 2013

  Sportovci Domažlicka za rok 2012,v kategorii mládež - jednotlivci, se stali tři žáci naší školy a dosáhli tak významného osobního úspěchu. Na fotografii (zprava) Štěpánka Martínková (atletika, AC Domažlice), Teodor Hammer (judo, SK Judo Poběžovice) a Dana Hálková (sp. gymnastika, TJ Sokol Domažlice). Všem srdečně blahopřejeme.

Klikněte si na foto.

Ukázky ocenění  ZDE

 

bullet8. duben 2013

Italský týden
Kdo se podívá na jídelní lístek školní jídelny, tak zjistí, že naše kuchařky chystají od 22. do 26. dubna "Týden italské kuchyně" (a nebudou to jenom špagety!!).
Vyberte si  zde.

Jestliže nespěcháte, klikněte si na mapu

 

 

bullet

5. duben 2013

Ve středu 4. dubna se uskutečnilo v naší sportovní hale školní kolo v přehazované dívek. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev 6. a 7. tříd. Vítězné družstvo třídy 7. A postupuje do okresního kola. Pořadí: 1. místo 7. A. 2. místo 7. D, 3. místo 7. B, dále pak 6. D, 6. A, 6. C, 7. C a 6. B. Všem soutěžícím děkujeme za velké sportovní nasazení a vítěznému družstvu blahopřejeme k postupu. Klikněte si na foto
(p. uč. Kalinová a Váchalová)

 

bullet27. březen 2013
Velikonoční kalendář ČT 

 
bullet27. březen 2013
1. duben - 100. výročí založení Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav a školy v Praze je nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením, které se dodnes věnuje vzdělávání, rehabilitaci, sociálním službám, komplexnímu rozvoji dovedností, využití tvůrčího potenciálu a zlepšení kvality života lidí s handicapem (v běžné řeči vozíčkářům, mládeži po úrazech, dětem se somatickým znevýhodněním, s kombinovaným postižením, u některých služeb dokonce celé rodině s dítětem s tělesným postižením apod.)
MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička byl český lékař a mecenáš, který tento ústav založil v roce 1913. (Klikněte si na obr.)

 

bullet27. březen 2013

Velikonoce v naší školní jídelně
I když to za okny na jaro nevypadá, ve školní jídelně naše kuchařky na Velikonoce nezapomněly. ZDE

 

bullet26. březen 2013

  Klokan 2013
Výsledkové listiny školního kola matematické soutěže:
kategorie Benjamín (6. a 7. tř.) zde, kategorie Kadet (8. a 9. tř.) zde

 

bullet25. březen 2013
Návštěva v partnerské škole
Ve čtvrtek 21. 3. jsme se vydali s němčináři ze čtvrtých tříd na návštěvu naší partnerské školy a dračí jeskyně ve Furth im Wald. Ve škole nás přivítalo asi dvacet kluků a holek. Společně jsme barvili vajíčka a vyráběli košíčky. Po svačině jsme vyrazili do dračí jeskyně, kde na nás čekal pán se zajímavým výkladem o jedné z nejstarších lidových her v Německu „Drachenstich“ (skolení draka). Rozměry nového furthského draka, největšího čtyřnohého kráčejícího robota na světě, jsou vskutku ohromující (délka 15, 5 m, šířka skoro 4 m a výška 5 m). Domů jsme odjížděli plni zážitků a s malým dráčkem v kapse na památku. Foto
(p. uč. Dagmar Vlčková)

 

bullet25. březen 2013

  Basketbalový turnaj žáků a žákyň
V úterý 19. 3. se uskutečnilo okresní finále chlapců 8. a 9. tříd. Naše družstvo na výborně obsazeném turnaji obsadilo 5. místo. Následující den ve středu sehrála finále i naše děvčata a umístila se na 4. místě. Klikněte si na foto.
(p. uč. Frček a p. uč. Kalinová)

 

bullet21. březen 2013

Ve středu 20. března se někteří žáci naší školy zúčastnili workshopu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pod názvem „Chemie není nuda“. Naši nadějní chemici a fyzici se pokoušeli poznat čichem, jaká látka byla schována v lahvičce, a sestavit její molekulární model. Sestrojili elektronické obvody, sestavili baterii z toho, co bylo po ruce, rozsvítili si třeba diodu a pokusili se namíchat barvy duhy. Foto

 

bullet19. březen 2013
Olympiáda ve ŠD
V pondělí 18. března se ve školní družině konala ZIMNÍ OLYMPIÁDA . Mezi naprosto zdravé sportovce ze školní družiny se vmísili i „úmyslně mírně handicapovaní“ sportovci ze 7. tříd. Pro týmy Medvědů, Koček, Sluníček, Krtků a Slůňat bylo nejenom zábavné, ale zároveň i velmi poučné, že se mohou směle poměřovat se staršími. Pro ty starší zase bylo velkým přínosem poznání, jak mohou svým výborným chováním ovlivnit výkon svých mladších spolužáků. V typicky zimních sportech si všichni vedli na jedničku.
„U akrobatických skoků bylo nevídané množství originálních prvků, v curlingu byli techničtější přeci jenom chlapci, ale zato v biatlonu bych bez mrknutí oka přiznala lepší výkony dívkám. Právě zde jsme na vlastní oči mohli spatřit zhmotněné olympijské RYCHLEJI, VÝŠE, SILNĚJI,“ zhodnotila celé sportovní odpoledne jedna z organizátorek, paní vychovatelka Petra Budková.
Celý kolektiv ŠD velmi děkuje za ochotu a pomoc paní uč. Haškové, p. uč. Láskovi a Frčkovi a jejich týmům, bez jejichž podpory by se tato akce nedala uskutečnit. Foto

 

bullet19. březen 2013

  Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Uplynuly čtyři roky. Před pár dny nás mile překvapila zpráva, která dokazuje, že se naše panenky ve světě neztratily. Jednomu z tehdejších tvůrců panenek, Lukáši Loritzovi (nyní ze 6. B), přišel pozdrav z daleké africké Ugandy, kam až dorazila jeho panenka. Pomáhat může každý. A začít můžete třeba hned.
Klikni si na obrázek, podrobnosti o akci UNICEF a obsah dopisu najdeš zde.

 

bullet14. březen 2013

  19. březen - David Livingstone - 200. výročí narození
David Livingstone
(19. března 1813 v Blantyru u Glasgow - 1. května 1873 v Čitambě u jezera Tanganika) byl skotský misionář, lékař, cestovatel a bojovník proti otroctví.
Na svých misijních cestách prozkoumal řadu Evropanům neznámých oblastí a potlačoval otroctví. Jako první běloch přešel poušť Kalahari (1849) a pokračoval dále na sever, kde prozkoumal řeku Zambezi, na níž objevil Viktoriiny vodopády (1855), nazvané na počest britské královny. Byl prvním člověkem, který přešel Afriku napříč v její jižní části. Při dalších cestách objevil mimo jiné jezera Malawi, Tanganika nebo Mweru.
Jeho cesty po Africe probíhaly mezi lety 1851-1873. Zemřel, když hledal prameny Nilu, pohřben je ve Westminsterském opatství v Londýně.

 
bullet8. březen 2013
Slůňata ve vodě
Jak moc jsou Slůňata z naší ŠD hbitá i ve vodě, jsme se přesvědčili tuto středu. Navštívili jsme společně domažlický plavecký bazén a vyzkoušeli si akrobatické skoky do vody, sílu našich nohou a mrštnost celého těla. Přišli jsme na to, že hraní ve vodě je prima a vůbec není žádný důvod ke strachu. Foto

 

bullet8. březen 2013

Ještě dlužíme výsledky okresního kola v basketbalu ml. vek z konce února. Šest zúčastněných družstev skončilo v tomto pořadí: 1.  Holýšov, 2.  Kdyně, 3.  Komenského 17, 4.  Msgre Staška, 5. ZŠ Mrákov a 6. Bělá n. R. Naše družstvo hrálo ve složení: Aneta Šlajsová, Adéla Kabourková, Aneta Veselá, Veronika Němcová, Barbora Bogášová, Eva Horejšová, Štěpánka Váchalová, Šárka Jarkovská, Michaela Duffková, Magdaléna Jahnová, Aneta Váchalová, Marie Sloupová. K výbornému 3. místu děvčatům blahopřejeme.

 

bullet7. březen 2013

Dne 6. března 2013 uspořádala VOŠ, OA a SZŠ Domažlice již 5. ročník talentové soutěže v psaní na klávesnici PC pro ZŠ. Naši žáci v celkovém pořadí obhájili loňské 8. místo. Za školu soutěžili: R. Nebehajová, Vu A.D., SSoučková a M. Dufková. Programová výuka ZAV má u nás krátkou tradici, začala před dvěma lety pod vedením p. uč. B. Váchalové. Foto

 

bullet6. březen 2013

V pátek 1. 3. se naši žáci vypravili na večerní prohlídku ZOO Plzeň. Při této příležitosti odevzdali i adopční příspěvek na rok 2013 ve výši 6500 Kč, v letošním roce na vlka hřivnatého. Ten všem žákům naší školy děkuje za krmení, na které se složili. Když si kliknete na obrázek, tak se dozvíte podrobnosti o adoptovaném vlkovi nebo se podívejte na fotky z prohlídky zde.

 

bullet6. březen 2013

  V pátek 1. března  se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Chemické olympiády, která patří mezi jednu z nejtěžších. Naši školu reprezentovali Tomáš Pelnář z 9. B a chlapci z 8. B. Lubomír Kugel a Pavel Braun, kteří měli chemii pouze půl roku a odvážně poměřili síly s žáky 9. tříd. Chlapci obsadili pěkné 4., 5. a 6. místo. Foto
 Gratulujeme!

 

bullet5. březen 2013

Získali jsme certifikát bezpečné školy
Projekt eBezpečnost vznikl z potřeby informovat co nejširší veřejnost o problematice nových technologií, především internetu a mobilních telefonů, a to z hlediska jejich (ne)bezpečnosti a rizik, se kterými se uživatelé mohou setkat. 
(Klikněte si vlevo na obrázek)
 

Více o e-Bezpečnosti ZDE

 

bullet5. březen 2013

Školní kolo zeměpisné olympiády
V minulém týdnu se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. - 8. tříd.
Kat. A (6.tř.) soutěžilo 11 žáků – nejlepší byli žáci ze 6. A – 1. místo Petr Hrebenár, 2. místo Barbora Volfíková a 3. místo Adam Blahník ze 6. B.
Kat. B (7.tř.) řešilo zadání 28 žáků a s převahou zvítězili žáci ze 7. D – 1. místo Lukáš Jankovec, 2. místo Martin Mach a 3. místo Patrik Ledvina.
Kat. C (8.tř.) 6 soutěžících, ti nejlepší  byli všichni z 8. B - 1. místo Lubomír Kugel, 2. místo Jiří Polívka a 3. místo Jan Hošťálek.
Olympiáda se skládala ze tří úkolů: z práce s atlasem, práce bez atlasu a z praktických úkolů. Foto ze soutěže ZDE
Nejlepší žáci budou reprezentovat školu v okresním kole, které se koná 14. 3. 2013.

 

bullet5. březen 2013
Šikovné ruce
Žáci 5. D uspořádali v minulém týdnu výstavku modelů ze stavebnice Merkur, sestrojených v hodinách pracovní výchovy. Tyto dnes již legendární stavebnice si přinesli z domova a pracovali podle zadání. Tak vznikly modely např. nářadí, nábytku, vozíků, motorek, aut, vlaků, apod. Foto

 

bullet1. březen 2013
Slůňata v akci
V týdnu věnovaném pohybu a zdraví jsme se Slůňaty vyrazili do Sportovního centra Hojda. Zkusili jsme si fitbox, trampolíny a potrápili naše pružná těla v posilovně. Spálili jsme tolik kalorií, že by nám záviděl i Roman Šebrle, ostatně posuďte sami. Můžeme vám slíbit, že v pohybových aktivitách budeme pokračovat jednoduše proto, že se nám líbí. Zkuste to někdy také.
(Fotogalerie)

 

bullet1. březen 2013

Ve středu 27. 2. 2013 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnilo 75 žáků 6.  8. ročníků. Výsledková listina zde

 

bullet28. únor 2013

  Exkurze očima účastnic
Dne 18. února 2013 byla naše třída 5.B na exkurzi u záchranky. Přivítali nás tam dva záchranáři. Byli moc milí. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, kluky a dívky. Kluků se ujal jeden záchranář a odešli s ním. U sanitky byl druhý pan záchranář, který nám ukazoval vnitřek sanitky. V sanitce je spousta přístrojů, prášků a injekcí. Pan záchranář nám půjčil oxymetr. Ten má na konci „cvakačku“, která se dává na ukazováček a na přístroji se ukáže, jak rychle ti bije srdce a kolik máš kyslíku v krvi. Poté nám ukázal velký stříbrný kufr. Uvnitř bylo plno injekcí, léků a mnoho potřebných věcí pro záchranu člověka. V kabině u řidiče jsme viděli spoustu tlačítek a hlavně vysílačku, kterou se záchranáři domlouvají při akci.
Potom přišli kluci a vyměnili jsme se. Šli jsme nahoru na prezentaci. Pan záchranář nám ukazoval, co se má a nemá dělat při první pomoci. Také jsme si vyzkoušeli na umělé figuríně masáž srdce. Skoro všem se tam MOC LÍBILO.

(Zapsaly: Eliška Jankovcová, Dagmar Vlčková, Magdaléna Šrailová, Monika Krinesová, Klárka Kůstková, Lucie Černá)

 

bullet28. únor 2013

 

Basketbalisté se prostříleli do krajského kola

Ve středu 27. 2. se uskutečnilo okresní kolo v basketbalu hochů 6. -7. tříd. Naši hoši obstáli na jedničku. Poradili si se soupeři z H. Týna a Bělé ve skupině, ve vyřazovacích bojích pak porazili  Mrákov a opět Horšovský Týn.  Vítězstvím si tak zajistili účast v krajském kole, které se uskuteční na počátku dubna v naší školní sportovní hale.
Klikněte si na foto a přijďte nás povzbudit!!!

 

bullet28. únor 2013

 

Minulé úterý, 19. února, se v Dominu konalo Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali 4 žáci. V první kategorii, které se zúčastnilo 12 žáků, skvělé 2. místo obsadil Patrik Pluhař ze 7. A a 4. místo bylo uděleno Patriku Ledvinovi ze 7. D. V druhé kategorii soutěžilo 17 účastníků. V této veliké konkurenci nejlépe obstál a vyhrál Ivan Major, třetí místo obsadil Jan Houška, oba z 9. B.
Všem moc gratulujeme a Ivanovi přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat 20. března v Plzni! (Klikněte si na foto)
O velkých úspěších našich žáků se můžete dočíst i v Domažlickém deníku ZDE
(p. uč. Eva Štichová)

 

bullet25. únor 2013
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 se uskutečnil v naší sportovní hale jarní fotbalový turnaj žákyň 6.  9. tříd. Na třetím místě se umístily žákyně 8. A, na druhém místě žákyně 8. B a na prvním místě výběr žákyň 6. tříd. Nejlepšími střelkyněmi se staly Váchalová Aneta, Kabourková Bára, Baumannová Lucie a Martínková Štěpka, nejlepšími brankářkami Nebehajová Radka, Sloupová Marie, Schlägelová Hana, Zrůstová Zdena a Vachoušková Eva. Všem žákyním děkujeme za sportovní nasazení a blahopřejeme k pěkným výsledkům. Foto
(p. uč. Hašková, Kalinová, Váchalová)

 

bullet22. únor 2013

Rozhodnutí ředitele školy
Ředitel školy (Mgr. Ivan Rybár) se rozhodl, podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní a v souladu s § 36 tohoto zákona, přijmout k základnímu vzdělávání všechny děti, které se dostavily  k  zápisu na naši školu.
Seznam přijatých: ZDE

 

bullet14. únor 2013

Návštěva u kamarádů
Ve čtvrtek 7. února navštívili němčináři z pátých tříd již naposledy partnerskou Grundschule ve Furth im Wald. V příštím školním roce totiž postoupí na druhý stupeň ZŠ a německá Grundschule končí 4. ročníkem. Toto setkání ale nebylo vůbec smutné. Společně si zazpívali, postavili velikého sněhuláka (i když venku sníh skoro nebyl), shlédli pantomimické představení jednoho z kreslených příběhů německého umělce E. O. Plauen, sami si pak tento příběh také s chutí zahráli. Zahráli si i na zimní čaroděje, házeli „sněhové koule“ sněhulákovi do pusy a nakonec si pochutnali na „sněhových“ kokosových kuličkách.
„Auf Wiedersehen“ snad někdy někde! FOTO

 

bullet11. únor 2013

  17. 2. -  Basketbalista Michael Jordan - 50. narozeniny

  Michael Jordan (* 17. února 1963, Brooklyn, USA) je bývalý americký profesionální basketbalista. Je považován za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob.
Hrál v NBA za tým Chicago Bulls (1984 - 1993, 1995 - 1998). Později se stal spolumajitelem týmu Washington Wizards, za který v roce 2001 nečekaně znovu nastoupil i jako hráč a hrál za něj do sezóny roku 2003, kdy po jejím závěru ukončil svou profesionální kariéru. (Více..)

Video

 

bullet10. únor 2013

Začínají jarní prázdniny!!
Týdenní prázdniny jsou před námi, předpověď počasí nevypadá špatně, tak si  je hleďte užít co nejvíce na zdravém vzduchu. Počítač a televize Vám neutečou. A kdyby se počasí přece jen zhoršilo? Tak si zkuste přečíst nějakou pěknou knížku.

 

bullet7. únor 2013

Když je masopust na Chodsku, jsou maškary i v naší školní jídelně
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny a karnevaly, ve městech tancovačky nebo šibřinky, na vesnici vepřové hody. Tomu, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, v Čechách zabijačka. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. FOTO

 

bullet6. únor 2013

V pondělí 4. 2. se naši šachisté tradičně zúčastnili okresního kola na gymnáziu. Soutěžila čtyřčlenná družstva ve dvou věkových kategoriích (1. a 2. stupeň). V první kategorii bylo celkem šest a ve druhé pět týmů. Po našem zdařilém začátku se bohužel začala postupně prosazovat družstva jiných škol. Naši mladší nakonec skončili třetí a starší čtvrtí, to však na postup nestačilo. Letos se proto krajského finále nezúčastní. Foto
(p. uč. J. Láska)

 

bullet5. únor 2013

  V úterý 29. 1. 2013 se v domažlickém Domě dětí a mládeže uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Z našich reprezentantů si nejlépe vedl Jan Fait ze 7. C, který obsadil 7. místo. Ve druhé desítce potom skončili Josef Nejdl ze 7. C (13.) a Radka Nebehajová z 8. B. (14.). Našim účastníkům děkujeme za poctivou přípravu, i když pro ně letošní téma nebylo úplně atraktivní (Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím). Věříme, že získané zkušenosti za rok již plně uplatní.
(p. uč. Z. Šilhánek)

 
bullet1. únor 2013

Den otevřených dveří v chemickém kroužku
V den předávání vysvědčení si naši "chemíčkové" připravili pro své spolužáky několik pokusů. Předvedli jim: Hrnečku vař, Skákající rozinky, Faraónova hada či nafouknutí balónku bez použití úst. Zájem byl velký, dokonce  i z 1. stupně. Jak se vše povedlo, můžete posoudit z přiložených fotografií ZDE

 

bullet1. únor 2013

  Velká událost
Ve středu 29. 1. se v teráriu našeho chovatelského kroužku, po dvouměsíčním očekávání, začaly líhnout malé agamy vousaté. Všichni členové z toho mají velkou radost a podělili se o ní i se svými spolužáky z I. a II. stupně, kteří při této příležitosti navštívili náš "chovatelák". Prohlédli si inkubátor s vajíčky a viděli také líhnoucí se malé agamy, které se hned měly čile k světu. Někteří odvážlivci si pochovali i „taťku“ malých agam a zjistili, že je to velmi milé zvířátko, ač na to nevypadá. Foto

 

bullet31. leden 2013

  Ještě jednou lyžařský výcvikový kurz
Že LVK není jen o lyžování, ale také o kamarádství, legraci a zpívání, spolupráci a zdravém soutěžení, svědčí také pěkná nástěnka v 1. patře naší školy. Vytvořila ji spolu s některými děvčaty paní uč. B. Váchalová. Svými názory ji obohatili také ti účastníci, kteří se vyjádřili pomocí osmi předem stanovených slov. Prostě letošní kurz se vydařil. A to nás moc těší.
 (Klikněte si na obrázek, po druhém kliknutí se přiblíží)

 

bullet31. leden 2013
Dneska se měly kuchařky naší školní jídelny opravdu co ohánět. Slavnostní oběd pro prvňáčky obou domažlických škol, obědy pro žáky ostatních tříd a cizí strávníky, obědy pro dvě mateřské školy a každodenní dopolední i odpolední svačiny. Všem jim za perfektní práci moc děkujeme!! Podívejte se na fotografie ze slavnostního oběda našich nejmenších, které obsluhovali jako každý rok studenti  oboru gastronomie a kuchař - číšník z domažlického SOU. ZDE

 

bullet30. leden 2013

Ve čtvrtek 31. ledna končí 1. pololetí letošního školního roku a všichni naši žáci obdrží pololetní výpis známek. Ti z druhého stupně 5. vyučovací hodinu, mladší z prvního stupně 4. vyučovací hodinu a našim nejmenším prvňáčkům kuchařky chystají slavnostní oběd s obsluhou na 3. vyučovací hodinu (svačina asi bude zbytečná). V pátek si všichni mohou užít jeden den pololetních prázdnin a sejdeme se opět v pondělí 4. února.

 

bullet30. leden 2013
Pro všech 835 žáků naše škola zakoupila licenci pro využívání portálu www.proskoly.cz. Všichni obdrželi přístupová hesla a mohou ve škole, ale i doma, využívat všechny dostupné moduly. (Testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, testy volby povolání, angličtinu pro nejmenší, test čtenářské gramotnosti, sociometrický test a kvízy). Přístupová hesla dostali žáci i pro své rodiče a jednoho kamaráda, kterým tak mohou umožnit udělat paralelní test ke své volbě povolání. 

 

bullet28. leden 2013

  Lyžaři se nám šťastně vrátili domů
V neděli kolem páté hodiny odpolední se vrátili naši "sedmáci" z lyžařského výcvikového kurzu v Krkonoších. Podle slov vedoucích, kterým vedení školy moc děkuje za organizaci a péči, se všichni chovali pěkně a ostudu škole určitě neudělali. Získali hodně lyžařských dovedností a přivezli si spoustu hezkých zážitků, na které budou jistě dlouho vzpomínat.
Klikněte si na společnou fotografii vlevo nebo na fotogalerii zde.
(Účastníci si budou moci zkopírovat ještě  cca 500 foto a bude i video, které zpracují členové šk. videokroužku)

 
bullet26. leden 2013

Výsledek zápisu do 1. tříd na příští školní rok
Velká radost a pocta. Na naši školu se přihlásilo neuvěřitelných 147 dětí.  
Fotogalerie

 

bullet23. leden 2013
Žáci 1. tříd navštívili multimediální program DĚTI-UMĚNÍ-POHÁDKA v Galerii bratří Špillarů. Programem je provázela p. uč. Šlechtová ze ZUŠ v Domažlicích. Děti si společně zazpívaly a vytvořily krásné obrázky k animovanému filmu - Pán rýžové sýpky.
Foto třídy 1. B.

 

bullet17. leden 2013

Finanční gramotnost
V hodinách informatiky plnili žáci 7. - 9. tříd podmínky internetové soutěže Finanční gramotnost. Ze 194 účastníků se mezi nejlepších šest dostali tito žáci: Michal Sovek, Petr Kalina, Radek Muhr, Anna Hulešová, Martin Kolář a Aneta Walczaková. Tři z nich reprezentovali školu v okresním kole, které proběhlo během měsíce ledna. Výsledky budou známé první únorový týden.
Klikněte si na foto, kde bohužel chybí Anna Hulešová.

 

bullet16. leden 2013
Hop a už jsme v Africe
Kdo to kdy viděl v lednu vedro, slunce a palmy? To naše děti z družiny si užily afrického počasí, exotických zvířat a dokonce se zvlažily v africkém veletoku Limpopo. Malebným příběhem je provázelo nenasytně zvědavé slůně, pobavila je opice, rozesmála moucha Tse-tse s žirafou, okouzlil je pštros a trochu postrašil krokodýl. Už dokonce ví, proč mají sloni chobot a v příští pohádce se skrývá odpověď na to, proč roní krokodýli slzy, proč se říká, že má někdo sloní paměť či hroší kůži. (Fotografie z divadelního představení ZDE)

 

bullet16. leden 2013

Měli jsme návštěvu, děti z mateřské školy
Středeční dopoledne byla u nás ve škole vzácná návštěva. Přišli se k nám podívat budoucí prvňáčci z MŠ v Poděbradově ulici (oddělení "Žluťásků"). Jestli jsme očekávali bojácné nebo stydlivé děti, tak to jsme se spletli. Všechny uměly krásně pozdravit, u paní učitelky Jany Rybárové v 1. D obstály na výbornou. Dokonce si paní učitelku vyzkoušely ze správné výslovnosti. Pak už je zdravá zvědavost zavedla do školní jídelny, kde na ně čekalo malé pohoštění. Nedaly se zahanbit a celému kolektivu v čele s paní Randovou a Šambergerovou hlasitě poděkovaly. Společně jsme prozkoumali celou školu, zařádili si ve sportovní hale a pak jsme si slíbili, že se určitě zase potkáme. Foto z návštěvy.

 

bullet11. leden 2013

  Letošní lyžařský výcvikový kurz se blíží
Již 20. ledna v sedm hodin ráno se vypraví 67 dětí na pravidelný lyžařský kurz do Krkonoš, který naše škola pořádá již mnoho let pro žáky 7. ročníků. Jako doprovod s nimi pojede 7 proškolených instruktorů z řad pedagogického sboru a lékař.
Vedoucím kurzu bude učitel TV p. Tomáš Kubal.
Přejeme jim pěkné počasí, krásné zážitky a hlavně aby se všichni vrátili zdrávi. Podrobnosti o ubytování zde (hlavně pro rodiče).

 

bullet10. leden 2013

  Každý pátek se scházejí v učebně chemie „Chemíčkové“, kteří pod odborným dohledem p. uč. G. Milsimerové experimentují a zkouší nahlédnout do tajů chemie, vědy budoucnosti. Vytvořili si sami vlastní internetové stránky (http://chemicky-krouzek.webnode.cz/), na kterých Vás budou seznamovat s jednotlivými pokusy.
 (Odkaz na stránky najdete také v sekci Ze života školy, některé z členů budete znát i ze stránek chovatelského kroužku).

P. S. Chemie, která se na naší škole vyučuje od 8. ročníku, nepatří k těm nejlehčím předmětům, ale určitě k velmi zajímavým. Máme radost z této iniciativy. Dodržování všech zásad bezpečnosti je pro Chemíčky samozřejmé.

 

bullet1. leden 2013

Státní svátek - Nový rok, 20. výročí vzniku České republiky

Nový rok - svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek nového – silvestrovské oslavy.
Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993. Zapojila se do západoevropských politických struktur, 12. března 1999 byla přijata do NATO a 1. května 2004 vstoupila do Evropské unie. 21. prosince 2007 se stala součástí Schengenského prostoru (osoby mohou  překračovat hranice většiny evropských států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou).

 

bullet21. prosinec 2012
Futsalový "Vánočák 2012"
Poslední školní den v tomto roce se v naší sportovní hale uskutečnil futsalový turnaj tříd. Od osmé hodiny ranní bojovala o vítězství družstva 6. a 7. ročníků. V této kategorii se zúčastnilo 8 týmů rozdělených do dvou skupin. 3. místo obsadilo družstvo 7. C, ve finále se pak střetly týmy 7. D a 7. A. Po remíze 0:0 a po penaltovém rozstřelu se nakonec radovala 7. D.
Ve starší kategorii 8. a 9. ročníků se přihlásilo 5 týmů a turnaj se hrál systémem "každý s každým". Nejvíce bodů a tím i 1. místo získalo družstvo 9. A. Na druhém místě se umístil tým 8. B a na bronz dosáhlo družstvo 9. B.
Děkujeme nejen hráčům za sportovní přístup, ale i fanouškům za mohutné povzbuzování. (foto)
(p. uč. Frček a p. uč. Šilhánek)

 

bullet20. prosinec 2012
Žáci 5. D, tak jako loňský rok, vyráběli vánoční svícny. Donesli si mističky, košíčky nebo květináčky, svíčky, větvičky jehličnanů a různé ozdůbky a za chvilku měli tyto krásné dekorace hotové. Až do pátku budou zdobit třídu a pak si je odnesou domů. Ty nejzdařilejší můžete obdivovat zde.
(p. uč. V. Urbanová)

 

bullet20. prosinec 2012
Podívejte se, jak krásně prostřely vánoční stůl v naší školní jídelně Mikulášovy "čertice". Postaraly se tak o krásnou vánoční atmosféru, kterou ocenili všichni strávníci. Foto

 

bullet14. prosinec 2012

  První bobování
Letošní zima si se sněhovou nadílkou pospíšila a my jsme šli se Slůňaty zkusit, jestli i tenhle rok nám to na sněhu pojede tak rychle jako loni. Musím potvrdit, že se naše jízdní dovednosti velmi vylepšily a styl jízdy „hraničí s dokonalostí“. Měli byste to zkusit také a uvidíte sami, jaká je to nádhera. Foto
(p. vych. Petra Budková)

 

bullet14. prosinec 2012
Divadelní představení
V tomto krásném adventním čase jsme ve školní družině shlédli divadelní představení O dvou sněhulácích. Poutavý děj  zaujal nejenom naše dětské publikum, ale i paní vychovatelky. Víte vůbec, co má nejraději k jídlu takový sněhulák? Zeptejte se našich dětí, ty už to ví. Foto

 

bullet12. prosinec 2012

Domažlická laťka 2012
Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá výškařský mítink. Nejinak tomu bylo i u 5. ročníku této sportovní akce. Ve čtyřech kategoriích se utkali žáci všech tříd naší základní školy společně s dalšími hosty, tentokrát z Mrákova a Gymnázia J. Š. Baara. Letošní ročník byl ozdoben velice kvalitními výkony,  důkazem čehož jsou tři rekordy.
Zde si můžete prohlédnout několik fotografií ze soutěže.

 

bullet12. prosinec 2012

V úterý 11. prosince se sedmé ročníky vydaly za kulturou do našeho hlavního města. Na programu byla návštěva  představení  "JAK JSEM SE ZTRATIL aneb MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA" Divadla v Dlouhé. Poté ještě následovala procházka po památkách na Staroměstském náměstí a částí Královské cesty. Čas zbyl i na nakupování vánočních dárků.

 

bullet8. prosinec 2012

Soutěž "O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických ZŠ"
Dne 4. 12. 2012 se konal v Městské knihovně Boženy Němcové 5. ročník soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických ZŠ. Celkem soutěžilo 12 žáků ze šesti tříd obou škol. Všechna 3 vítězná místa obsadili žáci naší ZŠ Komenského 17. Na 3. místě se umístil Filip Hamadej ze 3. C, na 2. místě Kateřina Jandečková ze 3. A a celkovým vítězem se stala Lucie Becková ze třídy 3. D p. uč. Marcely Šandové. Další fotky ze soutěže.

(Lucie je v růžové!!)

 

bullet8. prosinec 2012
Vánoční jarmark
Krásnou tradicí v adventním čase se na naší škole stal Vánoční jarmark. Děti ze školní družiny vlastnoručně vyráběly a prodávaly svoje výrobky. Rodiče je tak mohli spatřit v rolích výrobců, prodejců a někdy i kupců. Tato akce by se neobešla bez obrovské podpory, trpělivosti a ochoty rodičů. Všem návštěvníkům touto cestou děkujeme a přejeme šťastné Vánoce. Foto

 

bullet8. prosinec 2012

Čerti ve školní družině
Ve středu 5. 12. se to u nás v družině hemžilo čertíky a sem tam to rozjasnil andílek. Ale Mikuláš ani jeden. Na toho si naše děti musely počkat. Měl s sebou krásného anděla  a snad ještě krásnější čerty. Ti si posvítili na každého hříšníka, a že se jich tu u nás v družině najde.
Zlobiči slibovali, že se napraví.. , no snad jim to vydrží aspoň do Vánoc. Ostatní děti zazpívaly vánoční písničky a pak jsme si všichni společně pochutnali na sladkostech z mikulášské nadílky. Foto

 

bullet8. prosinec 2012

Čertí škola
5. 12. 2012 zažili prvňáčci netradiční školní vyučování. Tento den  nepsali do sešitů a učebnic, ale do čertích listů, které pro ně připravily paní učitelky. Děti si celý den užily v maskách a nechyběla ani nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Foto ze třídy 1.B.

 

bullet6. prosinec 2012

Mikuláš, čert a anděl přijeli na bruslích.
Stalo se již pěknou tradicí, že naše škola slaví Mikuláše na zimním stadionu. Z fotografií je patrné, jak si to všichni náležitě užívají, včetně učitelů. Foto

 

bullet3. prosinec 2012

Ve čtvrtek 29. prosince do naší školy zavítala návštěva z partnerské Grundschule Furth im Wald. Žáci druhých až čtvrtých tříd se k nám moc těšili, protože tušili, co je čeká: setkání s pravými českými anděly a čerty, dárečky, společné povídání si o německých a českých vánočních zvycích, soutěž o nejlépe nazdobený pomeranč /vyhrál pomeranč jménem Zlaté prasátko – Goldenes Schweinchen/, koledy, krájení jablíčka a překrásná výstava betlémů z celého světa v Muzeu Chodska. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme se s německými dětmi rozloučili u autobusu s přáním „Frohe Weihnachten – Veselé Vánoce“. Foto
(p. uč. Dagmar Vlčková)

 

bullet29. listopad 2012

Dne 28. 11. 2012 se uskutečnilo okresní finále Orion florbal Cupu v III. a IV.  kategorii chlapců. Naše týmy se probojovaly z okrskových kol do finále z prvních míst. Družstvo našich mladších žáků soupeřilo se ZŠ Horšovský Týn (1:6), ZŠ Kdyně (4:1) a  Staňkov (3:2 po sam. nájezdech). Chlapci se umístili na nepostupovém, ale krásném druhém místě.
Starší hoši hráli svůj první zápas se ZŠ Staňkov (2:3), ve druhém těsně podlehli Klenčí (0:1) a v závěrečném souboji o 3. místo porazili Horšovský Týn (2:0).
Všem hráčům a pořadatelům patří poděkování za bezproblémový průběh turnaje. Foto
(p. uč. Frček, p. uč. Šilhánek)

 

bullet26. listopad 2012

Výročí - 3. prosince slaví SMS alias "esemeska" 20. narozeniny

Víte, že první textová zpráva SMS (Short Messaging Service) byla poslána 3. 12. 1992 ve Velké Británii, zněla "Merry Christmas" a byla poslána z počítače? Z mobilu na mobil to bylo o rok později a první to uměla Nokia.

 

bullet24. listopad 2012

Ve středu 21. 11. 2012 se konalo okresní kolo Orion florbal Cupu kategorie starších a mladších dívek. Sešlo se nás 10 družstev z celého okresu. Po napínavých duelech a bodovém ohodnocení zvítězila v kategorii mladších ve finále o 1 bod ZŠ Staňkov nad naší Komenského 17. V kategorii starších naše družstvo obsadilo 4. místo. Všem dívkám gratulujeme a děkujeme. Foto

 

bullet23. listopad 2012

Naše kuchařky se opět vyznamenaly, když od 19. do 23. listopadu připravily týden chodské kuchyně a prostřený stůl.
Z jídelníčku bylo možné ochutnat typická chodská jídla jako např. chodský koláč, kachnu na česneku, merendu ze švestek, píprlák, bramborový toč a omáčku ze šťávy.
Na ukázku pak prostřely stůl s chodskou keramikou, kroji a dalšími drobnostmi souvisejícími s Domažlicemi a Chodskem. FOTO

 

bullet23. listopad 2012

Zdravotnický kroužek
Někteří žáci naší školy navštěvují každé úterý od dvou hodin zdravotnický kroužek, kde se učí ošetřit různá zranění jako je zlomenina ruky, nebo klíční kosti. Také ví, jak se zachovat pokud má někdo epileptický záchvat či hypoglykémii. V minulých letech byli v soutěži Hlídek mladých zdravotníků úspěšní.  Že může být při nácviku i trochu legrace je vidět zde

 

bullet23. listopad 2012

V úterý 21. 11. žáci našich 9. ročníků navštívili Prahu. Jejich cílem byla nejprve Přírodovědecká fakulta UK. Zde se na chvíli proměnili v alchymisty a pokoušeli se vyrobit zlaté mince. Zahráli si také na výrobce hraček, když po smíchání několika chemikálií vyrobili "hopíky". Zjistili, že opravdu není zase tak špatné vyznat se v chemických látkách, protože pokud to člověk neumí, může se ošklivě zranit. Ale nebyli jenom chemiky. Na okamžik se také stali paleontology a v Chlupáčově muzeu UK se ponořili do vývoje života na naší planetě. V botanické zahradě pak prozkoumali život v tropech a subtropech. Jak se jim to líbilo, můžete posoudit z přiložených fotografií. ZDE

 

bullet22. listopad 2012
Děti z oddělení Slůňat s paní vychovatelkou Petrou Budkovou si pro žáky 8. a 9. ročníků z biologicko - chemických praktik připravily ekohraní s materiálem, který by normálně skončil v tříděném odpadu. Podařilo se jim společně vytvořit velmi pěkné výrobky v podobě andílků, sněhuláků či hvězd. Jak se jim práce podařila, můžete posoudit z přiložených fotografií.

 

bullet22. listopad 2012

  Dějepisná olympiáda – školní kolo
Na začátku listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Aktivními řešiteli byli žáci 7. – 9. ročníků (celkem 25 účastníků). Nejlépe dopadla sedmička řešitelů, kteří dosáhli nad 60% správných odpovědí. Nejúspěšnějšími potom byli Radka Nebehajová, Jan Fait a Josef Nejdl, kteří naši školu budou reprezentovat na lednovém okresním kole.

Klikněte si na foto.

 

bullet22. listopad 2012

Díky našemu chovatelskému kroužku, mohou naši žáci v hodinách přírodopisu pozorovat živá zvířata. Využili jsme toho i při laboratorní práci 7. ročníků s tématem etologie  plazů. Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je, když po nich jako po větvičce šplhá chameleón a pokud se mu něco nelíbí, tak okamžitě změní barvu. Někteří zvolili velmi klidné agamy vousaté, někdo čiperné gekončíky noční  či rozvážnou želvu žlutohnědou. (Foto)

 

bullet21. listopad 2012

FANKLUB JISKRY DOMAŽLICE
Se Slůňaty jsme šli zafandit na ostře sledovaný fotbalový zápas Jiskra Domažlice – Sparta Praha B. Jako správní fanoušci jsme vyrazili v modrobílých barvách, vyzbrojeni přáním spatřit naše mužstvo zvítězit a do správného varu jsme svěřence trenéra Purkarta dostali hlasitým skandováním. Byl to velmi silný zážitek vidět, jak hlavní kotelníci Anička Pelnářová a Adrian Hrbáček svým pokřikem BÍLÁ-MODRÁ-JISKRA TA JE DOBRÁ strhli nejenom své spolužáky, ale i skoro celou tribunu. Jiskra nakonec zaslouženě porazila Spartu vysoko 4:1 a snad na tom mají trošku zásluhu i naši malí nadšenci. Co my víme. Třeba mezi nimi roste další útočník Malý, brankář Houdek, nebo fotbalový rozhodčí. (p. vych. P. Budková) FOTO

 

bullet13. listopad 2012

Státní svátek - 17. listopad - Boj za svobodu a demokracii (Mezinárodní den studentstva)

Sametová revoluce - označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy.
Článek a fotogalerie ze vzpomínkového aktu na Listopad ´89, kterého se zúčastnili i naši žáci. (Domažlický deník)

 

bullet12. listopad 2012

Ve středu 7. 11. se někteří žáci 4. a 5. tříd zúčastnili zajímavé akce na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. V rámci 5. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest se zde uskutečnila soutěžní hra Pevnost Týn pro zástupce pěti škol ( Bor, Koloveč, Horš. Týn, Staňkov a K 17 Domažlice). I když jsme nedopadli nejlépe, důležité bylo, že se všichni ( hosté, soutěžící i diváci ) dobře bavili. Každé družstvo pod vedením svých kapitánů, herců ze seriálu Ulice a Gympl (u nás Jakub Štáfek), plnilo na zámku řadu zajímavých úkolů. Ceny na závěr předával herec Jiří Mádl, který se zájemcům ochotně podepisoval. (Foto)

 

bullet7. listopad 2012

5. a 6. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili besedy s mluvčí Policie ČR paní Dagmar Brožovou. Hlavním tématem se stala trestní odpovědnost, ale nechyběly ani další informace týkající se kyberšikany, vyhrožování, pronásledování, přiměřené obrany, prostituce, problematiky drogové závislosti i aktuálních kauz v oblasti kriminality v našem regionu. Žáci si tak obohatili své právní vědomí.
p. uč. Dagmar Vančurová - vých. por.

 

bullet2. listopad 2012
Exkurze hadů na naší škole
Ve středu 31. října se naši sedmáci seznámili s beznohými plazy takřka na vlastní kůži. Do naší školy zavítal na dvouhodinovou návštěvu pan Pavel Šmejkal, který se chovem těchto zajímavých tvorů zabývá už řadu let. S dětmi se podělil o své chovatelské zkušenosti, přiblížil jim jednotlivé druhy a péči o ně. Celá přednáška byla zakončena četnými dotazy a možností si na přinesené exempláře sáhnout, nebo si je dokonce pochovat. (Foto)
p. uč. Tomáš Kubal

 

bullet2. listopad 2012

  Ve středu 31. 10. 2012 se konalo školní kolo florbalu děvčat 6. a 7. tříd. Celkem se zúčastnilo 5 družstev, a to ze 7. A, 7. B, 7. C, 7. D a výběr ze 6. ročníků. Tento turnaj byl zároveň kvalifikací na okresní kolo, které nás čeká 21. 11. 2012 ve sportovní hale v Domažlicích. Po velkém sportovním nasazení nakonec vyhrálo družstvo děvčat ze 7. A ve složení Němcová, Horejšová, Kabourková A., Šlajsová, Vohnoutová, Forstová. Následující družstva skončila v tomto pořadí: 2. místo výběr 6.roč., 3. místo 7.C, 4. místo 7.D a 5. místo 7.B. (Klikněte si na foto)
Paní uč. Olga Kalinová děkuje všem děvčatům za účast v turnaji a přeje jim další třídní sportovní úspěchy.

 

bullet31. říjen 2012
90. výročí objevení Tutanchamonovy hrobky (4. 11.)

Nebcheperure Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie a byl 12. faraónem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333–1323 př. n. l.
Jeho hrobku objevil 4. 11. 1922 archeolog Howard Carter, jeho mumii roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech, i když vládl krátce a zemřel mlád. Více ZDE 

 

bullet29. říjen 2012
Halloweenská noc ve ŠD
Poslední noc před podzimními prázdninami jsme se Slůňaty nocovali, nebo spíš ponocovali, ve školní družině. Při noční hře jsme poznali školu při světle svíček a doslova a do písmene jsme ji prolezli od sklepa až po půdu. Seznámili jsme se s naší kostrou Marií, strachy jsme spočítali i ty nejzáludnější matematické úkoly, našli si knoflík pro štěstí a celí vyhladovělí jsme si opekli vuřty. Celou školní zahradu nádherně nasvítily pestrobarevné lampióny a nám se vůbec nechtělo jít spát. A tak jsme skákali do písku, zpívali písničky a jestli má někdo noční můry ze školy, tak naše Slůňata to rozhodně nejsou. „Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem rodičům, bez jejichž pomoci by se tato akce nedala zorganizovat,“ vzkazuje na dálku paní vychovatelka Petra Budková. (Foto)

 

bullet29. říjen 2012

  Divadlo ve školní družině
Toto pondělí navštívilo školní družinu divadlo s představením Míček Flíček. Poutavá pohádka s hranými i loutkovými scénami, spoustou písniček s milými texty co pohladí duši, vtáhla naše malé, milé publikum do děje. Už teď se těšíme na další pohádku, která nás čeká v prosinci. (Foto)

 

bullet29. říjen 2012
3 x Biologie s p. uč. G. Milsimerovou

bullet Někteří naši žáci, stejně jako v předchozích letech, soutěžili ve školním kole "Přírodovědného Klokana". Nejlepšími řešiteli se stali Kateřina Kolářová se 73b., Lubomír Kugel se 72b. a Michal Sovek se 64b.
bulletVe středu 24.10. sedmé třídy navštívily Prahu. Cílem byla Botanická zahrada UK a zoo chovy na katedře zoologie UK. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa bezobratlých a že byli odvážní, uvidíte na fotografiích.(Foto)
bullet

Také v tomto roce si "sedmáci" vyzkoušeli pitvu ryby. Jak se jim práce dařila, posuďte sami.(Foto)

 

bullet23. říjen 2012
17. října se již počtvrté vypravili žáci devátých tříd na exkurzi do Výcvikového střediska Českých aerolinií a Letiště Václava Havla Praha.
V 9 hodin vše začalo přednáškou "Letecká přeprava nebezpečného zboží". Žáci byli seznámeni s různými bezpečnostními předpisy, jejichž nedodržení může znamenat i vážné ohrožení leteckého provozu s katastrofálními následky. Při prohlídce celého Výcvikového střediska ČSA s autentickými ukázkami trenažéru kokpitu pilotů se mohli posadit do originální makety letadla A 320 a poté se sklouznout na skluzu pro nouzovou evakuaci.
Ve 12.30 začala samotná dvouhodinová exkurze. Žáci měli příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Seznámili se tak zblízka s nejlepším letištěm střední a východní Evropy. Viděli také provoz a shon na odbavovacích plochách, poznali dráhový systém a z několika desítek metrů několik minut sledovali starty a přistání různých typů letadel. Exkurzi zakončila prohlídka nejmodernější stanice Záchranné a požární služby v České republice. Všem se exkurze velmi líbila a pevně věřím, že příští rok pojedeme zas. (FOTO)
p. uč. Hana Jindřichová

 

bullet23. říjen 2012

Státní svátek - 28. říjen - Vznik Československa
Československo je bývalý stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Československo vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických států rozděleného Rakouska - Uherska. Zahrnoval území Čech, Moravy, Českého Slezska (jihovýchodní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi („Horní Uhry“). Československo zaniklo rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku.

 

bullet17. říjen 2012

LISTOBRANÍ
Letošní nádherný podzim to rozehrál již všemi barvami a my jsme se Slůňaty šli vyzkoušet, jak měkoučká je peřina z listí. Skákali jsme do něj, stavěli co největší hromady, válčili jsme s ním a úplně nakonec jsme si v něm ustlali. V krásně voňavé a zlaté peřině by se to spalo.
Ostatně zkuste to také. FOTO

 

bullet15. říjen 2012

51. ročník Atletické ligy škol
V podzimních měsících se již tradičně uskutečnila Atletická liga mladšího a staršího žactva. V dobrém světle se ukázali i žáci a žákyně naší školy, kteří si odnesli domů celkem 12 medailí (3x zlato, 6x stříbro a 3x bronz). FOTO

 

bullet12. říjen 2012

V pátek 5. 10. se konalo v Domažlicích okresní kolo v přespolním běhu. Žáci naší školy získali 1. místo ve 3 kategoriích a postoupili do krajského kola v Bělé n. R. (Foto okres)
Družstva mladších hochů a st. dívek se neztratila ani v kraji a získala bronzové medaile s pohárem za družstvo. Starší hoši bohužel skončili na 4. příčce. (Foto kraj)
Mladší hoši:
Vojtěch Vaněk
Jan Kvítek
Jakub Selnar
Darek Kastelic
Jan Beneš
Starší dívky:
Nikola Letavcová
Sabina Součková
Kateřina Kolářová
Aneta Müllerová
Tereza Blahníková
Šarlota Kupilíková
Starší hoši:
Michal Mleziva
Roman Čadek
Miroslav Vísner
Jindřich Psůtka
Filip Marel
 

 

bullet10. říjen 2012

O našich internetových "Aktualitách"
Stránky naší školy běží již od roku 1999, jak se můžete přesvědčit v dolní části těchto Aktualit, což je už pořádný kus historie. Za téměř 14 let se toho ve škole událo neuvěřitelně mnoho a naši bývalí žáci si mohou nad nimi i zavzpomínat. Nejvíce nás ale těší, že ti současní (spolu se svými rodiči) se o vše co je v naší škole nového zajímají. Získávají totiž na stránkách kompletní potřebné informace, což přispívá k vzájemnému zlepšení spolupráce a komunikace.

 

bullet9. říjen 2012

  Fotbalové utkání německých mužstev Hertha BSC a Mnichov 1860 na Olympijském stadionu v Berlíně, tipovací soutěž  se sladkou odměnou pro vítěze, večeře v pizzerii a u Mc Donald's, fotbalový turnaj s mladšími žáky Herthy, prohlídka areálu Olympijského stadionu a centra Berlína, projížďka na ruském kole, bazén, sauna a hlavně noví známí a kamarádi, spousta legrace a společných zážitků. To všechno byla velkolepá odměna za 2. místo v celostátní soutěži 2:0 pro němčinu, která se konala v červnu 2012 v Praze. Sedmi žákům naší školy se práce navíc spojená s přípravou na soutěž opravdu vyplatila a užili si skvělý víkend v hlavním městě Německa. FOTO
(p. uč. D. Vlčková a Z. Šilhánek)
P.S. Takto o naší návštěvě 5.-7. 10. informuje na svých stránkách fotbalový klub Hertha BSC Berlin ZDE

 

bullet9. říjen 2012

  V rámci vlastivědného učiva o České republice (ČR jako demokratický stát) jsme navštívily s žáky 4. C a 4. D Městský úřad v Domažlicích. Nejprve si děti prohlédly obřadní síň. Poutavé vyprávění tajemnice úřadu paní M. Vlčkové obohatila paní matrikářka o další zážitek, totiž možnost každého prohlédnout si zápis o svém narození a nahlédnout do matričních knih.
Tím však návštěva na úřadě nekončila. Naše kroky směřovaly přímo do kanceláře pana starosty ing. M. Macha, který nás velmi vlídně přijal a trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy dětí. Ty si stačily také všimnout krásného interiéru, štukové výzdoby a zajímavých architektonických prvků budovy.
Děkujeme zaměstnancům Městského úřadu v Domažlicích, kteří nám věnovali svůj čas, za příjemně strávené dopoledne. (FOTO)
(p. uč. A. Skaláková a M. Veitová)

 

bullet3. říjen 2012

DRBY OD SLŮŇAT
První říjnový den se vypravilo družinové oddělení Slůňat "shánět drby“. Děti, rozdělené do tří družstev, vyrazily na průzkum k městské policii, na matriku a do informačního centra, kde zjistily spoustu zajímavých informací.
Víte například, že v Domažlicích žije přesně 11 131 obyvatel, že se v září narodilo 49 miminek a svateb bylo 22? A představte si, že městská policie funguje v Domažlicích už 20 let a vlastní 15 botiček! V městském informačním středisku dětem zase prozradili, že Domažlice mají vlastní divadelní soubor, který se jmenuje KAREL. Všechny děti se Vám ještě musí neskromně pochlubit, že z pozdravů a poděkování dostaly podtrženou jedničku. Zaměstnancům městského úřadu moc děkují za ochotu a přátelské přijetí. FOTO

 

bullet2. říjen 2012

Plaváčci ze 3. tříd
Že jsou děti ve vodě jako doma, je stará známá věc. Snad nejlépe tuto skutečnost dokazují rozesmáté tváře žáčků paní uč. Šandové a Nachtigalové. Celých 10 vyučovacích lekcí pilně trénovali plavecké styly, techniky i skoky do vody pod vedením zkušených trenérů. Chtěli bychom poděkovat celému kolektivu domažlického bazénu za ochotu i velkou trpělivost. Vždyť smyslem celého plaveckého výcviku není důležitá jen rychlost nebo čistota stylu, ale hlavně podpora zdravé chuti plavat, bezpečnost a společná radost z pohybu. (opět velká fotogalerie ZDE)

 

bullet1. říjen 2012

50. výročí vydání první desky skupiny The Beatles (5. 10. 1962)

The Beatles byla anglická rock'n'rollová kapela z Liverpoolu. Jejími členy byli John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), Paul McCartney (zpěv, basová kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv) a Ringo Starr (bicí, příležitostně zpěv). Patří mezi komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější kapely v historii populární hudby. Hudba Beatles je dodnes hraná a oblíbená po celém světě. (Yesterday-mp3)  (I Want to Hold Your Hand - video)

 

 

bullet28. září 2012

Kouzelnické odpoledne
První měsíc školního roku je za námi a ve školní družině jsme si jej zpestřili návštěvou kouzelnického představení. 240 dětských očí nevycházelo z úžasu, 240 rukou zkoušelo, zda opravdu dokáží vyčarovat z obyčejného papíru stokorunu nebo si z ucha načepovat limonádu. A přesně 120 dětských úst volalo „ještě“ a žadonilo o přídavek. Už teď se těší na příští kouzelnické odpoledne děti z této velké fotogalerie (59 foto).

 

bullet26. září 2012

Státní svátek - 28. září - Den české státnosti

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.

 

bullet22. září 2012

JaFa H & S s.r.o.
Domažlická firma, která již řadu let poskytuje servis a pomoc škole a pomáhá vyřešit mnohé problémy s naší LAN. Vždy je ochotna poradit nebo pomoci on line.

 

bullet22. září 2012

Nedostatkem výpočetní techniky naše škola již tradičně netrpí. Vždy se držela v rámci okresu "v první lize" (spolu se školami v Kolovči, H. Týně a Holýšově). Avšak v této době, kdy Město Domažlice příliš neoplývá volnými finančními prostředky na vybavení škol stejně jako MŠMT, musíme konstatovat, že nás dar ČSOB (15 starších počítačů HP slušné kvality) potěšil. Radost budou mít zejména ve školní družině a také v některých třídách 1. stupně, kde budou využity zejména pro samostatnou práci s integrovanými žáky.

 

bullet22. září 2012
V úterý 18. září zavítali na naši školu členové agentury "Pernštejni" z Pardubic se vzdělávacím programem "Římlegionáři, gladiátoři a Césarové". Ukázali a předvedli výzbroj, způsoby boje i vládnutí ve starověkém Římu. Účinkující zapojili aktivně do ukázek i samotné děti. Představení trvalo necelé dvě hodiny a bylo již tradičně nejen zajímavé, ale i poučné.
Aneta Walczaková, 8.A

 

bullet22. září 2012
Dny vědy a techniky v Plzni byly v pátek 14. 9. 2012 cílem našich 8. tříd . Žáci si zde vyzkoušeli řadu moderních vynálezů, mohli obdivovat fyzikální pokusy a získat řadu zajímavých informací z různých vědních oborů. FOTO

 

bullet20. září 2012
Každý školní rok přichází do 6. tříd naší školy mnoho žáků z okolních málotřídních škol, např. z Milaveč, Kouta na Šumavě, Meclova, a všichni mají před sebou ještě 4 roky povinné školní docházky s novými spolužáky. Již čtvrtý školní rok proto pořádá naše škola dvoudenní adaptační kurzy právě pro "šesťáky", letos na zámku v Trhanově.
První den probíhá ve spolupráci s paní Janou Hendrichovou z Pedagogicko psychologické poradny, druhý pak hlavně se svými třídními učiteli. Co je cílem? Posílení pozitivních vztahů v novém kolektivu, navázání nových přátelství a získání důvěry k nové paní třídní učitelce. Jak to jednoduše říct? No přece skamarádit se. Pak půjde všechno lépe!!

 

 

bullet20. září 2012

Dnes bychom rádi představili našim novým žákům a jejich rodičům náš sportovní areál. Je spojen podzemní chodbou s šatnami v suterénu školy, takže hodiny tělesné výchovy nejsou problémem ani za špatného počasí. A když vysvitne sluníčko, mohou děti vyrazit se svými učiteli na venkovní hřiště. Podívejte se na FOTO

 

bullet18. září 2012

V naší škole bylo vždy prioritou pracovní prostředí a podmínky pro výuku žáků a tak to také má být. Postupná výměna nábytku ve třídách, nová výpočetní a multimediální technika pro děti vždy měla přednost. Proto je potěšující, že konečně došlo i na pedagogické pracovníky. Díky panu ing. Petru Kalinovi a daru Komerční banky Praha doznalo jejich pracovní prostředí obrovských změn. Je nutno říci, že se jedná o vybavení, které není staré ani opotřebované, a proto všem udělalo radost. Děkujeme!!
 

 

bullet17. září 2012
Začátkem října opět zahájí činnost videokroužek, pod vedením pana Romana Kalouse. Podívejte se na loutkový animovaný  film který je jejich dílem, kromě pravidelných školních videoaktualit. (někteří členové kroužku se také zúčastnili 3 denního semináře v německém mediálním středisku pro mládež, o kterém jsme psali 11. září). (ZDE)

 

bullet16. září 2012
Podívejte se, jak nyní vypadá areál naší školy.
Obě hlavní budovy, přístavba se školní jídelnou a družinou, sportovní hala s přilehlými tartanovými hřišti, školní zahrada a prostorné zázemí vhodné k parkování, ale výhradně pro návštěvníky školy, nebo zaměstnance.
Pohled z jihu od náměstí ZDE a pohled ze severu od Baldova ZDE.

 

bullet15. září 2012

19. září - 90. výročí narození Dany a Emila Zátopkových

Emil Zátopek (19. září 1922, Kopřivnice – 21. listopadu 2000, Praha) byl český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu (2 x 10 000 m, 5 000 m, maratón).  LOH 1952 Helsinky
Dana Zátopková (roz. Ingrová, 19. září 1922, Karviná) je česká atletka - oštěpařka, olympijská vítězka. Byla manželkou jednoho z nejslavnějších českých sportovců Emila Zátopka.
Zajímavostí manželů Zátopkových je, že se narodili ve stejný den a rok.

 

bullet15. září 2012
Ve středu 12. 9. navštívil naši školu pan Makoň z Dobrovolné Ekologické Stanice Ochrany Ptactva - DESOP Plzeň a pověděl nám mnoho zajímavostí ze života ptáků, jejich ochrany a péči o ně ve volné přírodě. S sebou si přivezl na ukázku sovu pálenou. Našim žákům se přednáška moc líbila a těší se na návštěvu záchranné stanice. FOTO

 

bullet13. září 2012
O naší  škole a zdravé výživě
Ve škoní jídelně
možnost výběru tří jídel (z toho jedno dietní), téměř denně výběr z několika chlazených, zeleninových salátů, dvě svačiny (ta odpolední pro děti školní družiny) - výhradně podle zásad zdravé výživy. Jednou za 14 dní svačiny v rámci akce "Ovoce do škol". Ve školní hale nápojové automaty s neslazenými nápoji a bufet v pronájmu. Že je to pestrá nabídka? Přijde ale redaktor Domažlického deníku, vyfotografuje si bufet, neohlásí se vedení školy, na nic se nezeptá, pohovoří s nájemcem a napíše článek na úvodní stránku. Proč? Je totiž začátek školního roku a všichni si to rádi přečtou, no vždyť je to vlastně jenom takový "průzkum", že? Děkujeme!!
 
bullet11. září 2012

Žáci a žákyně 6. až 8. tříd se již potřetí zúčastnili třídenního semináře nazvaného „Jak to jen dělají?“, který se konal od 5. 9 do 7. 9. 2012 v Mediálním středisku pro mládež v německém Falkenbergu – Tannenlohe. (FOTO) Tentokrát byl tématem film natáčený kamerou, a proto si museli vymyslet příběh, následně ho zrežírovat, pak ho sehrát a natočit, sestřihat a vybrat správnou hudbu. K tomu všemu měli k dispozici veškerou mediální techniku tohoto střediska. Výsledkem společného snažení jsou dva filmy.
Zda se jim povedly, můžete sami posoudit (F1 - F2), a tak nezbývá než poděkovat žákům za skvělou spolupráci.
(p. uč. Olga Kalinová)

 
bullet1. září 2012
Jistě Vás budou také zajímat personální změny na naší škole. Za paní učitelku Jitku Krbcovou (z osobních důvodů se vrátila do H. Týna) nastoupila paní učitelka Milena Královcová, která bude třídní učitelkou v 5. C, na 2. stupeň paní uč. Petra Štenglová, která bude vyučovat matematiku, fyziku a informatiku. Třídními učitelkami byly jmenovány p. uč. Božena Váchalová v 6. D a Jana Rybárová (ml.) ve třídě 1. D. Jako asistentky budou pomáhat žákům s vývojovými poruchami učení na 2. stupni paní uč. Jana Konopová a Elena Weberová, na 1. stupni pak vychovatelky školní družiny paní Jitka Macnerová a Jana Kůstková, v rámci části svého pracovního úvazku.

 
bullet 31. srpna 2012
Co je v naší škole po prázdninách nového?
Prázdniny nepatří již řadu let na naší škole ke klidným obdobím. Každý rok se celé dva měsíce pracuje a buduje tak, že se všichni obávají, zda se práce stihnou do začátku šk. roku. Letos byly upraveny dvě zcela nové učebny v budově Komenského 17, které vznikly sloučením čtyř menších místností. Bourání příček, nové podlahy, snižování stropů, nové osvětlení, nový nábytek a internet, to vše škola částečně financovala ze svých fondů.
Výsledkem jsou nové prostory pro každoročně přibývající žáky, kterých letos bude 834. Také naše školní družina má již šest oddělení, která se postupně rekonstruují. Letos již druhé, včetně nábytku, který vyrobil již v předstihu náš školník pan Mirek Macháček. Postupně by mělo dojít i na ostatní oddělení.
Další velkou akcí byla výměna oken, tentokrát v přístavbě (šk. jídelna a šk. družina) a tím bylo  dokončeno nejen zateplení celé naší školy, ale také  její odhlučnění od silničního provozu. Finance tentokrát poskytl škole zřizovatel, Město Domažlice.

 

Přejeme Vám všem úspěšný a radostný start

do školního roku 2012-2013

Vítáme naše prvňáčky a všechny ostatní starší žáky, kteří k nám přišli letos poprvé.
Věříme, že se jim bude na naší škole líbit a najdou si brzy nové kamarády.

 

20. srpen - 100. výročí narození generála Františka Fajtla

Generálporučík František Fajtl (20. srpna 1912 Donín – 4. října 2006 Praha) byl československý stíhací pilot bojující za druhé světové války v řadách Royal Air Force a od roku 1944 v leteckých jednotkách v SSSR proti nacistickému Německu. Po komunistickém převratu byl propuštěn z armády, zatčen a bez soudu vězněn. V roce 1964 byl částečně rehabilitován, plné rehabilitace se dočkal až po pádu komunismu. Autor několika autobiografických knih, některé motivy těchto literárních vzpomínek byly využity ve filmu Tmavomodrý svět. Je pravděpodobně spolu s Františkem Peřinou jedním z nejvýznamnějších československých letců 2. světové války.

 

Státní svátek - 6. červenec - Upálení Jana Husa

Mistr Jan Hus (asi 1371 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře a exkomunikovala jej (vyloučila z církve - 1411). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a přesto, že mu císař Zikmund zaručil bezpečnost, byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.

 

Státní svátek - 5. červenec - Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (9. století – příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí).
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.