Archiv aktualit 2015-2016

 

Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme krásné, šťastné a bezstarostné prázdniny

 

bullet

29. červen 2016

Malování na obličej
V úterý 28. 6. proběhla v 1. oddělení ŠD poslední předprázdninová akce „ malování na obličej ". Děti měly možnost sledovat, jak se takový obrázek na obličeji vytváří, od prvního po poslední krok a co všechno je k tomu potřeba. Vybrat si mohly z několika vzorů. Jednoznačně ale vyhrál tygřík. Velké díky patří mé dceři Elišce, která přišla děti namalovat. Chtěla bych popřát všem svým dětem krásné, pohodové a prosluněné prázdniny. Jejich rodičům, sourozencům i dalším rodinným příslušníkům poděkovat za celoroční spolupráci a těším se na další v příštím školním roce. 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

28. červen 2016

Výprava za drakem a do podzemí ve Furth im Wald
Skupina 23 žáků převážně ze sedmých ročníků se vydala ve čtvrtek 23. 6. do Furth im Wald, aby tam spolu s žáky z Msgre. Staška navštívila Dračí jeskyni- Drachenhöhle, věž a podzemí. Pan Hermann Plötz, aktivní člen Kruhu přátel měst Furth im Wald a Domažlice, nás zaujal zajímavým výkladem o jedné z nejstarších lidových her v Německu „Drachenstich“ (skolení draka). Rozměry nového furthského draka, největšího čtyřnohého kráčejícího robota na světě, jsou vskutku ohromující (délka 15,5 m, šířka skoro 4 m a výška 5 m). Draka ovládají čtyři lidé a když se probudí, vypadá opravdu strašidelně. Po výstupu na věž v centru Furth im Wald prozkoumala naše skupina i podzemí pod náměstím.
Frau Gerlinde, průvodkyně chodbami v hloubce 17 m i více, nás seznámila s historií podzemí ve Furth im Wald, objasnila důvody, proč bylo vybudováno, představila mazlíčka- netopýra, který se nám proletěl nad hlavami a kterého si ti nejodvážnější i pohladili. Prohlédli jsme si zvláštní plísně a houby vegetující v těchto chladných a vlhkých místech. Místní pověst vypráví o chlapci jménem Karl-Heinz, který v cca 10 km dlouhém třípatrovém bludišti podzemních chodeb žije. Po hodince strávené v podzemí, kde teplota dosahuje 8 stupňů Celsia, nás o 25 stupňů vyšší teplota vzduchu venku potěšila. Ale jen chviličku.
Spoluorganizátor této akce pan Hermann Plötz při rozloučení s žáky u autobusu vyslovil přání: „Jestli se Vám tady dnes líbilo, povězte o našem městě a o drakovi doma, svým kamarádům, známým. A zase někdy ve Furth im Wald na viděnou.“ Veškeré vstupné bylo hrazeno z finančních prostředků Kruhu přátel měst Furth im Wald a Domažlice, za což mu patří srdečný dík. Panu Plötzovi moc děkujeme za zprostředkování kontaktů s tímto spolkem a za čas, který nám 23. 6. rád věnoval. 
  

http://www.bayerischer-wald-ganz-oben.de/de/drachenland/drachenhoehle/drachenhoehle-furth.html

(pí uč. D. Vlčková a O. Kalinová)

 

bullet

27. červen 2016

V pátek 24. června jsme s dětmi ze 4. a 7. oddělení vyrazili na výlet na Hrádek. Jeli jsme autobusem pod kopec Hrádek a poté jsme si ho vyšlápli až ke kiosku, kde jsme se občerstvili a plnili první úkol. Luštili jsme dopis napsaný Morseovou abecedou. Viděli jsme ukázku jak se střílí z luku a to nás tak zaujalo, že jsme si to všichni vyzkoušeli. Následovala soutěž ve sbírání lístečků s různým bodovým ohodnocením, ti nejlepší sběrači získali ceny. Poté nic nebránilo tomu jít si užít trampolínu a jiné atrakce na dětském hřišti. Nechybělo krmení ovcí, které se starají o sekání trávy. Výlet jsme nemohli zakončit jinak, než společnou fotografií s Chodym (chodským psem). Počasí lákalo spíše k vodě, ale my jsme si výlet na Hrádku všichni skvěle užili a máme spoustu zážitků. 

(pí vych. A. Rojtová a M. Váchalová)

 

bullet

27. červen 2016

V pátek 24.6. se žáci celého II. stupně zúčastnili multimediálního hudebního pořadu s názvem “Vývoj české rockové hudby ve 20. století“ v MKS Domažlice. Vzdělávací pořad se zabýval významnými interprety vývoje české rockové scény počínaje Miki Volkem, přes Olympik, Matadors, Rebels, Blue Effect, Etc, Katapult, Pražský Výběr, Visací zámek …až po Kabát a zároveň popisoval dění kolem naší rockové scény, která neměla v minulosti u nás na růžích ustláno. Pořad byl profesionálně moderován a byl proložen praktickými ukázkami živě hrané hudby a zpěvu různých žánrů. Aktivní zapojení žáků formou otázek a diskuse plná především vlastních názorů dětí oživila celý průběh vystoupení.

(pí uč. O. Holoubková)

 

bullet

22. červen 2016

Slavnostní otevření dětského hřiště, které se stalo součástí našeho sportovního areálu.
Udělalo radost především našim nejmenším a školní družině
.
 

bullet

22. červen 2016

Zde je nabídka disciplín na sportovní den 28. června (Út)

              Volba ukončena

 

bullet

22. červen 2016

Návštěva partnerské školy
Žáci 7. B navštívili v úterý 21. 6. Mittelschule ve Furth im Wald (http://www.hauptschule-furth.de). Po přivítání naší skupiny panem ředitelem Zieslerem a paní učitelkou Andreou Schmidt se nás ujali dva průvodci - žáci sedmého ročníku. Pod jejich vedením jsme absolvovali velmi inspirativní prohlídku nově zrekonstruované školní budovy. Obzvláště dílny a školní kuchyňka pro žáky mnohé žáky velmi zaujaly. Poté následoval neméně zajímavý program v tělocvičně. Česko-německá družstva měla možnost na stanovištích získávat body za splnění různě obtížných úkolů. Před polednem došlo k netrpělivě očekávanému vyhlášení výsledků celé soutěže a k rozdávání sladkých odměn. Na závěr si všichni společně zahráli hru s názvem "WELLE - VLNA". Tato hra mnohým pomohla hledat - a možná i najít odpověď na otázku: "Jak moc se odvažuji věřit druhým?" Celé dopoledne si všichni společně užili na výbornou a těší se na pokračování někdy příště.

    1  2  3  4  5  6

(pí uč. D. Vlčková a J. Mrkosová)

 

bullet

21. červen 2016

V pondělí 13. 6. se třída 9. B zúčastnila soudního jednání u Okresního soudu v Domažlicích, kde příčinou obžaloby bylo maření výkonu úředního rozhodnutí. Žáci se zaujetím pozorovali, jak probíhá komunikace mezi soudcem, státní zástupkyní, obžalovaným a obhájcem, a na závěr vyslechli rozsudek. Poté ještě následovala beseda, ve které soudce žákům objasnil některé detaily tohoto jednání a odpovídal na otázky týkající se české legislativy. Pro žáky to byl jeden z nezapomenutelných zážitků.
Panu soudci JUDr. Janu Švíglerovi patří velké poděkování za vstřícnost a také za stálou spolupráci s naší školou.

(vých. por. pí uč. D. Vančurová)

 

bullet

20. červen 2016

V roce 2016/2017 škola nabízí žákům budoucích 8. tříd možnost volby hodinového povinně volitelného předmětu. Volba proběhne v termínu 20. 6. 2016 od 16.00 hod – 21. 6. 2016 do 12.00 hod.
Vyberte si z těchto možností !

                                                      Volba ukončena!

 

bullet

17. červen 2016

Superstar 2016
V pátek 17. 6. se v dopoledních hodinách konala na 1. stupni naší školy pěvecká soutěž SUPERSTAR 2016. Žáci v ročníku spolu soutěžili ve dvou kategoriích: sólový zpěv a zpěv ve skupině. Z každé třídy byli vybráni 2 sólisté a 1 skupina. Výkony některých žáků byli vynikající, ale na kvalitě zpěvu některých žáků se podepsal špatný výběr písničky, např. u líbivých populárních písní, hitů z internetu, atd…. Bezchybný výkon podala například Simona Černá s písničkou Teče voda teče, Lucie Kaiserová s písní Kdyby se v komnatách, Eva Gožďálová s písní Ej padá padá rosička nebo Lucie Kinzlerová s anglickou písní I want to break free. Účastníkům děkujeme a přejeme další úspěchy v jejich pěvecké kariéře. 

 

bullet

17. červen 2016

  Společně s dětmi z Grundschule Furth im Wald v Muzeu Flederwisch
Cestu do minulosti podnikli v úterý 14. 6. žáčkové druhých tříd. Průvodce časem pan Günther zvládl během chvilky "umazat" celou řadu dětí, jednu paní učitelku "proměnit" v čarodějnici, druhé "ostříhat" vlasy, "ohrozit" na životě několik žáků a všechny notně postrašit. Všichni obdivovali největší parní stroj v Bavorsku, dále žárovky z doby T. A. Edisona, karbidové lampy, stroj na broušení nožů a další zajímavé věci. Ve staré tiskárně se dětem dostalo odborného a zároveň velmi vtipného výkladu o výrobě ručně dělaného papíru. Někteří si také vyzkoušeli namáhavé kovářské řemeslo. Většina žáků zvládla po svačině ještě prozkoumat zahradu plnou tajů a zvláštních předmětů. Koho by napadlo, že zde lze i rýžovat zlato. Obrovský dík za zprostředkování nejen tohoto zážitku, ale i mnohých předchozích patří paní ředitelce Barbaře Lernbecher, která v září 2016 odchází do důchodu a za posledních 9 let své pedagogické a ředitelské činnosti vykonala pro přeshraniční setkávání žáků obou škol obrovský kus práce.
 
 

(pí uč. D. Vlčková a E. Hojdová)

 

bullet

16. červen 2016

Děti ze školní družiny navštívily domažlický kostel
Již popáté se ve středu 15. června vydala všechna oddělení školní družiny do domažlického kostela Narození Panny Marie. Zde si děti vyslechly zajímavý výklad pana faráře Miroslawa Giergy, také se aktivně zapojily a odpovídaly na otázky které pan farář pokládal. 
(pí vych. ŠD)

 

bullet

13. červen 2016

Opékání u vodárny
V pátek 10. 6. se děti z 1. oddělení ŠD spolu s rodiči a sourozenci rozloučili se školním rokem na akci „ opékání za vodárnou“. Sraz byl na mostě na cyklostezce, kde byli všichni účastníci „okroužkováni“, a pak jsme všichni společně vyšli hledat a plnit úkoly, které byly na cestě připraveny. Protože nám počasí přálo, opékání jsme si opravdu užili. Nálada byla bezvadná, buřty výborné a všichni „ BUŘTÍCI „ skvělí!!! Sešlo se nás opět hodně a já všem děkuji za to, že přišli. Děkuji také za veškerou spolupráci během celého školního roku, a už teď se těším na naše další společné akce. 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

9. červen 2016

     Přihláška na 1 denní zájezd do Furth im Wald pro žáky 7. ročníku.

(pí uč. D. Vlčková)

 

bullet

1. červen 2016

Zájezd do Mnichova
Ve čtvrtek 26. května mělo 51 žáků druhého stupně příležitost navštívit hlavní město Bavorska Mnichov s necelým 1,5 milionem obyvatel.
Naší první zastávkou bylo mnichovské letiště Franze Josefa Strauße, které odbaví ročně cca 40 mil. cestujících. Každých 90 sekund tu vzlétává či přistává jedno letadlo. Během 12 km dlouhé okružní jízdy jsme si vyslechli zajímavý výklad paní průvodkyně o letištních budovách, zaměstnancích a o různých leteckých společnostech, jejichž letadla zde byla k vidění.
Nedaleko Olympijského parku se tyčí jedna z nejvyšších mnichovských staveb budova koncernu BMW. Toto muzeum aut a motocyklů nás provedlo historií vývoje firmy BMW. Fanoušky rychlých kol potěšil obzvláště sousední komplex BMW Welt se současnou prodejní nabídkou.
V roce 1972 se v Mnichově konaly XX. letní olympijské hry. V parku Oberwiesenfeld byl vybudován rozsáhlý Olympijský park, kde kromě olympijského stadionu s charakteristickou střechou, sportovních hal a jiných zařízení stojí Olympijská věž s výškou 290m, která nás pozvala na vyhlídkovou plošinu. Díky krásnému počasí jsme si mohli vychutnat úžasný výhled na centrum Mnichova, dále pak na vrcholky Alp tyčící se na obzoru a na další zajímavá místa v Mnichově. Náš výlet jsme zakončili procházkou odpočinkovou částí areálu Olympijského parku s olympijským pahorkem a jezerem.
Tento den se velmi vydařil a všichni na něj budeme dlouho vzpomínat. 

(Kolektiv učitelů Mgr. O. Kalinová, Mgr. V. Thomayerová, Mgr. D. Vlčková)

 

bullet

1. červen 2016

   M D D
  Všechno nejlepší k svátku

 

bullet

30. květen 2016

Jako každým rokem, i letos se naši žáci 8. ročníků zúčastnili v květnu (8.–13.5.) v pořadí již 19. poznávacího zájezdu do Anglie. Tradičně jsme zhlédli nejznámější památky v centru Londýna (Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Buckingham Palace…) a navštívili jsme dvě mimořádně lákavá muzea, Science Museum a Natural - History Museum. Sportovní fanoušci ocenili procházku po Stamford Bridge stadionu Chelsea FC a podívali se i do šaten hráčů. Dozvěděli jsme se překvapivou zprávu o výstavbě nového stadionu, který bude stát na stejném pozemku do tří let, a celý původní areál tak bude srovnán se zemí.
Zcela nově jsme zařadili prohlídku hradu Tower s výjimečnou podívanou na korunovační klenoty, vystoupali jsme na královský most Tower a na kopuli monumentální katedrály St. Paul´s Cathedral, odkud se nám naskytl překrásný pohled na Londýn. Poprvé jsme navštívili královské komnaty největšího hradu ve Velké Británii, Windsoru, sídla královské rodiny. Všechny účastníky nadchla prohlídka filmových ateliérů Warner Bros Studios s jedinečnou expozicí o natáčení filmů o Harry Potterovi. Zastavili jsme se i ve slavném universitním městě Oxford. Závěr celého pobytu jsme si zpříjemnili projížďkou na obřím kole London Eye a na lodi po řece Temži, odkud jsme vystoupali až ke královské observatoři, Greenwich.
Tak bohatý program bylo možné zvládnout hlavně díky ubytování přímo v centru Londýna a přesunům londýnským metrem, které nám výrazně šetřilo čas. Děkujeme paní MUDr. Heleně Jiřincové a paní průvodkyni z FliCom Travel s.r.o. Mileně Škorpilové za skvělou spolupráci. Chválíme žáky za jejich vstřícné, laskavé a ohleduplné chování k sobě navzájem, za jejich dochvilnost, disciplinovanost a respektování našich pokynů, které napomohly k hladkému průběhu celého zájezdu. Zvláštní poděkování si zaslouží všichni zúčastnění za pohodovou atmosféru, kterou během zájezdu vytvořili.
Fotografie ze zájezdu

(Tým uč. školy: Olga Holoubková, Hana Jindřichová, Jana Mrkosová, Dagmar Vančurová)

 

bullet

27. květen 2016

  Žáci 7. C a členové chemického kroužku navštívili Národní technické muzeum v Praze. V rámci projektu Kids´ Lab Abrakadabra absolvovali dva workshopy pod názvy: "Zadržování vody a výzkum vody" a "Čištění vody a sliz". Z dětí se na chvíli stali malí výzkumníci. Odhalovali vlastnosti vody a připravili si sliz.
 

     

     1  2  3 Pro více informací klikněte na logo NTM

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

27. květen 2016

Ve středu 25. 5. se na sportovním hřišti sešly děti ze všech sedmi oddělení naší školní družiny. Nepřišli tam náhodou, protože na hřišti bylo několik zraněných spolužáků z II. stupně. Jejich úkolem bylo poskytnout jim první pomoc. Ošetřovaly zlomeninu ruky, vymknutý kotník, opařenou ruku, odřeniny či štípnutí včelou. Procvičily si i základní neodkladnou resuscitaci. Děkujeme paní Paulové, která nám namaskovala naše zraněné. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

27. květen 2016

Z Plzně přivezly mladší žákyně bronzové medaile!!
V úterý 24. 5. 2016 družstvo našich děvčat vybojovalo v krajském kole Poháru rozhlasu pěkné 3. místo. Za školu závodily: K. Čapská 7. D., A. Soukupová (7. D), K. Bohmanová (7. B), R. Doušová a G. Schreinerová (6. A), I. Hantová (7. A), N. Mildnerová (6. B), J. Kobesová a Š. Wolfová (8. C), M. Šrailová a N. Kodadová (8. A), B. Jackuliaková (8. B) a L. Budková (6. C). Všem závodnicím patří velký dík za výborné výkony, podařilo se nám získat o 600 bodů více než v okresním kole. Úspěch jsme oslavily zmrzlinou "U Březinů". 

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

24. květen 2016

Dnes naší třídu 4. D a další žáky školy navštívil profesionální včelař
Pan Thomayer z Chodova přivezl s sebou prosklenou část úlu s živými včelami, ukázky plástů, nářadí pro včelaře, sršní hnízdo a plné plásty medu, které jsme po besedě s velkou chutí snědli. Beseda se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se např., že včela za 1 sekundu 180x mávne křidélky, dýchá zadečkem, kde má vzdušnice, že má 5 očí a řadu dalších nových informací. Také jsme si domluvili návštěvu přímo u pana včelaře doma, kde uvidíme africký úl zvaný ,,medná kráva“, a jistě mnoho dalších zajímavých věcí. Děkujeme za jeho návštěvu a ochotu se s námi podělit o tak krásné povolání, které se stalo jeho láskou a koníčkem. A kdo ví, možná i z někoho z nás se také stane včelař či včelařka. 

(žáci 4. D  a pí uč. D. Kovářová)

 

bullet

23. květen 2016

Malování na obličej
Výtvarné umění jde napříč celým spektrem činností v lidském životě. Ať už je to výtvarné umění jako takové, architektura, výzdoba interiérů, oblékání či líčení obličeje. Posuďte sami, jak se dokázali vypořádat s jemnou technikou malby na obličej žáci 6. C. 

(pí uč. P. Rybárová)

 

bullet

23. květen 2016

Děti ze školní družiny na návštěvě u hasičů
Každoročně se v našem preventivním programu zaměřujeme na IZS a zdravovědu. S blížícími se hlavními prázdninami je aktuálnost tohoto tématu nasnadě. Naši žáčci ve spolupráci s HZS v Domažlicích už vědí, jak se mají v krizových situacích zachovat, která telefonní čísla použít a umí poskytnout první pomoc zraněnému kamarádovi. 

(pí vych ŠD)

 

bullet

23. květen 2016

Slůňata v pohybu
Léto se kvapem blíží a my jsme si se Slůňaty dali za úkol vyrýsovat svoje těla na plavkovou sezonu. Že vypracovaná postava není zadarmo, jsme pocítili na vlastní kůži. Ovšem svaly, kterými se budeme pyšnit, jistě stojí za to. Techniku cvičení bosu a trampolín jsme pod vedením lektorky Moniky Lorencové vyzkoušeli ve Fitness Centru Hojda. Touto cestou moc děkujeme paní Lorencové i panu Hojdovi za jejich spolupráci a vřelé přijetí. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

19. květen 2016

Dne 18.5.2016 se konalo okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Domažlicích. Po dvouletém tréninku se dočkala úspěchu hlídka z 1. stupně ve složení: Vecková Ema, Lažanský Jakub, Pavlík Jakub, Šamberger Štěpán, Šteffková Aneta, která skončila na krásném 2. místě. Družstvo 2. stupně sice nedosáhlo na medaili, ale přesto skončilo na velmi pěkném 5. místě ve složení: Sabina Hašková, Nikola Selnerová, Katka Vaňková, Vojta Holomoj, Katka Mašková. Všem účastníkům blahopřejeme.

(pí uč  H. Jindřichová)

 

bullet

18. květen 2016

  13. 5. se atletické družstvo z 1. stupně zúčastnilo krajského Štafetového poháru v Klatovech. Ve velké konkurenci 15ti škol obsadilo dobré 7. místo. Všichni atleti si zaslouží velkou pochvalu, zvláště pak Štěpán Kortus, který byl do družstva nominován až ráno těsně před závodem.
   

(autor neznámý)

 

bullet

18. květen 2016

Okresní kolo Poháru rozhlasu
Ve středu 11. 5. a čtvrtek 12. 5. se uskutečnil již 48. ročník Poháru rozhlasu. Na okresním finále žactva jsme zaznamenali pěkné výsledky.
Mladší dívky si odnesly zlato a s 4 805 body si zajistily postup do krajského kola. Chlapci získali bronz. Vítězný tým dívek nás bude reprezentovat na krajské finále v Plzni 24. 5. 2016. Starší dívky skončily ve velké konkurenci na krásném 2. místě, když nestačily na suverénní družstvo GJŠB. Starší hoši neměli v improvizované sestavě příliš velkou šanci v boji o vyšší příčky. Nakonec skončili těsně pod stupni vítězů. Závod ovládla družstva gymnázia. Všem gratulujeme, děkujeme za pěkné výsledky a děvčatům držíme palce. 

 (Z. Šilhánek, B. Váchalová, T. Kubal, I. Hašková)

 

bullet

17. květen 2016

  Postupuje do celostátního kola !!
Barbora Volfíková z 9. A navštívila chemičku Hexion Specialty Chemicals, kde jí byla předána cena za druhé místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Blahopřejeme. Cenu jí předala ředitelka Střední umělecko průmyslové školy v Karlových Varech paní Markéta Šlechtová. Barbora si poté spolu s dalšími vítězkami soutěže vydala na exkurzi po chemičce, která se zabývá výrobou materiálů v oblasti akrylátové chemie a disperzí. Její produkty se používají například při výrobě nátěrových hmot, lepidel a materiálů ve stavebnictví.

 

http://supskv.cz/index.php/dalsi-testovaci/

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

17. květen 2016

Karel IV ve ŠD
Letošní rok si připomínáme 700 let narození Karla IV, našeho nejvýznamnějšího panovníka. O výčtu jeho hrdinských počinů, o něž se zasloužil, by se dala napsat celá kniha. Žáci 5. oddělení, pod vedením paní vychovatelky Hany Dufkové, nám divadelní hrou přiblížili důležitý mezník v jeho životě – stavbu Karlova mostu. Naše děti už ví, že na předcházejícím Juditině mostě byla tvář zvaná Bradáč nebo že Karlův most má vlastního vodníka. Víte, který meč je podle pověsti v Karlově mostě zazděn? 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

16. květen 2016

Žáci ze 4. a 5. tříd se zúčastnili soutěže Malý záchranář. Dětem se soutěž velmi líbila. Vyzkoušeli si například zasažení cíle proudnicí, pokusili se najít nebezpečné předměty, sestavili evakuační zavazadlo a mnohé další. Výsledky byly velmi těsné. Do prvního místa nám chybělo 11,5 bodu, což je velmi pěkné. Našim malým záchranářům děkujeme za reprezentaci naší školy.

http://www.hzscr.cz/clanek/maly-zachranar-2016.aspx

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

16. květen 2016

Žáci naší školy z I. a II. stupně se zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů. V této soutěži si žáci vyzkoušeli jízdu zručnosti, testové otázky z pravidel silničního provozu a samozřejmě i praktickou jízdu na dopravním hřišti. Nechybělo ani ošetření zraněného cyklisty. Tentokrát nedosáhli  na významnější  umístění.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

16. květen 2016

26. května - MNICHOV 2016

Pozor změna! Sraz na autobusovém nádraží již v 6.05, odjezd 6.15

 

bullet

13. květen 2016

 

Návštěva v 5. E
9. 5. jsme do naší třídy pozvali pamětníka 2. sv. války. Jmenuje se František Franěk. Celou třídu vyprávění velice zaujalo a kladli jsme mu různé otázky.
Pan Franěk byl upřímný a vzpomínal jen na to, co si pamatuje. Vyprávěl nám o přídělových lístcích, o "hloubkařích", kteří nalétávali na německé vlaky. Pan Franěk a jeho parta je pozorovali z blízkého kopce. Také sbírali patrony. V jeho škole ubytovali Němce, kteří utíkali ze Sudet. Ve vesnici nebyl žádný občan popraven nebo odvezen do koncentračního tábora.
Když odcházel, byl odměněn šeříkem, písní Škoda lásky a brožurkou Osvobození Domažlic. Ještě jednou děkujeme panu Fraňkovi, že i přes svůj vysoký věk přišel k nám do třídy a povyprávěl nám o 2. sv. válce.

 

(žáci třídy 5. E)

 

bullet

12. květen 2016

Nové hřiště je hotovo!
V letošním školním roce se nám podařilo přeměnit bývalou školní zahradu na "Oranžové hřiště", sportovní, s herními prvky určenými pro děti ve věku 3 – 14 let. Rekonstrukce probíhala od března letošního roku a byla dokončena právě v těchto dnech. Vznikla tak plocha pro sportovní a pohybové vyžití dětí na 1. stupni a naší školní družiny, která vhodně doplnila celý sportovní areál naší školy.  Zvláštní poděkování patří Nadaci ČEZ za příspěvek 300.000 Kč, bez něhož by tato přeměna nebyla možná. 

 

(řed. šk. I. Rybár)

 

bullet

11. květen 2016

  Slůňata ve vodě
Až se léto zeptá Slůňat, co dělala na jaře, mohou mu s klidným svědomím říci, že sportovala. Tento týden jsme se zaměřili na zdravý pohyb a podle rčení – v zdravém těle zdravý duch, zkoušíme každý den různé druhy sportů. Chodíme běhat, skákat do dálky, lezeme po horolezecké stěně, čeká nás ještě BOSU, ale nejvíc ze všeho se nám líbilo v plaveckém bazénu. 
 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

10. květen 2016

Významné výročí - 700 let od narození Karla IV.

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do listopadu 1378; Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.
Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro naši zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou – tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané.

Čím nás inspiruje? Mapa Více ....

 

bullet

9. května 2016
Znovu připomínáme!!

První schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se bude konat 17. května
v 15.30h v jídelně naší školy.

Na schůzce se představí paní učitelky (Iveta Burianová, Irena Polsterová, Radka Špalková a Eva Tomanová).
Rodičům budou poskytnuty všechny informace, zájemcům o školní družinu vydány zápisní lístky. Rozdělování do jednotlivých tříd proběhne jako každý rok podle přání rodičů pomocí elektronické volby, avšak s ohledem na rovnoměrný počet chlapců a dívek ve třídách, naplněnost tříd a u přespolních žáků na obce, odkud dojíždějí.
Těšíme se na Vás a Vaše děti! Více informací v sekci "Pro rodiče" a na schůzce.

 

bullet

7. květen 2016
Oslavy osvobození v našem krajském městě!
 

bullet

7. květen 2016

Zítra, v neděli 8. května, vyráží naši žáci z 8. ročníku do Anglie. Přejeme jim hodně štěstí a bezpečnou cestu. Od pondělka naleznete v /Ze života školy/Zájezdy do Anglie/ odkaz na adresu, kde by měli :-) naši cestovatelé zveřejňovat fotografie ze svého pobytu v Anglii. Tak držte palce, ať se jim to podaří a dívejte se.

 

bullet

7. květen 2016

MasterChef v 8. B
Zdravý životní styl v sobě zahrnuje nejen pravidelný pohyb, ale především správnou skladbu jídelníčku. V rámci předmětu Výchova ke zdraví jsme si s 8. B zkusili připravit brunch*.  Nejlepší prezentaci pokrmu měli kluci Matěj Schrödl, Matěj Dufek a Honza Bláha. Bezkonkurenčně nejlepším kulinářským zážitkem se však staly těstoviny s kousky kuřecího masa a brokolice v sýrové omáčce, které uvařila skupina ve složení Terka Mašková, Terka Mentová, Maruška Buršíková, Bětka Braunová a Jirka Ment. Svůj výborný recept prozradí našim paním kuchařkám a možná ochutnáte i vy. 

*svačina, pozdní snídaně

(pí uč. P. Rybárová)

 

bullet

7. květen 1016

  Výlet do Domu přírody
Tento čtvrtek vyrazily děti 6. C na výlet do Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem. Impulsem pro tuto akci bylo barvité vyprávění jejich spolužáka Dana Kožiola. Novou expozicí se městys Klenčí může chlubit již od ledna tohoto roku a rozhodně stojí za to, tuto zajímavost vidět na vlastní oči. Vyjedete výtahem času od úplných počátku osidlování Českého lesa, projedete kolem Koziny a Lomikara a nakonec se ocitnete v současné době. Nejlepší rozhled ale budete mít z čapího hnízda, což vám všichni z 6. C určitě potvrdí. 

 

bullet

6. květen 2016

  ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – DOBA BRONZOVÁ POKRAČOVALA
Ve středu 4. 5. byl na programu druhý atletický čtyřboj, tentokrát mladších žáků. Naše týmy se opět statečně praly o příčky nejvyšší, ale bohužel opět jsme zůstali těsně pod nimi. Z gymnaziálního hřiště si oba naše týmy odnesly bronzové medaile.
Individuálně se blýskla KATEŘINA ČAPSKÁ, která vyhrála kategorii dívek a vyrovnala rekord školy Martiny Vránkové v běhu na 60m výkonem 8,2s. Z hochů byl nejlepší Ondra Sloup na 9. místě.
Atletika pokračuje hned následující týden tradičním Pohárem rozhlasu. Držme palce našim týmům, aby v dobré konkurenci i letos uspěly.

 

bullet

4. květen 2016

  Atletický čtyřboj
Dne 3. 5. se uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Zúčastnilo se celkem osm škol a to jak v dívčí tak chlapecké kategorii. Disciplíny byly totožné - sprint, skok, hod či vrh, vytrvalost. Po absolvování všech disciplín skončili dívky první a chlapci na třetím místě. O hladký průběh čtyřboje se postaralo Gymnázium Jindřicha Šimona Baara na svém stadionu. Někteří naši soutěžící si dokonce vylepšili své osobní rekordy a počasí se také povedlo. Děkujeme našim sportovcům a těšíme se na další sportovní akci. 
 

(pí uč. O. Kalinová a p. uč. J. Láska)

 

bullet

3. květen 2016

Dne 28. 4. se naše družstvo mladších dívek účastnilo okresního kola v přehazované. V turnaji nastoupilo 7 družstev základních škol okresu. Náš tým ve složení: Soukupová A., Veberová T., Paidarová D. (7. D), Hrubá M., Tomášková M. (7. A), Bohmanová K, Blažková M. Haasová K., Strádalová L (7. B) a Ježová M. a Kmetíková A. (7. C) hrál proti ZŠ Mrákov a ZŠ H. Týn. Po velmi vyrovnaných zápasech jsme skončily na 5. místě. Dívky podaly pěkné výkony, všem blahopřejeme.

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

3. květen 2016

Vzpomínka na květen 1945
Tyto krásné májové dny nejsou jen oslavou jara, ale zároveň si každoročně připomínáme ukončení 2. světové války. Na výstavu americké vojenské bojové techniky, vybavení polní vojenské nemocnice či polní kuchyně jsme se zašli podívat se všemi dětmi ze ŠD. Dokonce jsme dárkem dostali pravé americké žvýkačky. Expozice byla velmi vkusně zasazena do zahrady pod Chodským hradem a zvídavým dětem na všetečné otázky odpovídali lidé, pro které je toto téma zcela zjevně velkým koníčkem. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

2. květen 2016

  Ve čtvrtek 28. 4. a v pátek 29. 4. se konal na domažlické Střelnici již 19. ročník Mc Donald´s CUPu. Naši mladší žáci ze 2. a 3. tříd si vedli v turnaji velmi dobře. Pět zápasů ze šesti vyhráli (s Msgr. 6:0, s Poběžovicemi 4:1, s H. Týnem 3:1, s Bělou 8:0 a s Mrákovem 5:0), pouze se Staňkovem prohráli těsně 2:3. Nejlepšími střelci byli Zbyněk Paidar (6) a Filip Schlägel (5), všichni ostatní pak přidali 2 nebo 3 branky. Kluci se projevili jako správný kolektiv, dbali rad trenéra, a proto získali za pěkné 2. místo pohár, diplom a stříbrné medaile. Navíc byli vyhodnoceni jako první tým v doprovodných dovednostních soutěžích.
V pátek 29. 4. se uskutečnila kategorie 4.-5. tříd. V ní se již našim žákům tolik nedařilo a z devíti týmů obsadili 5. místo.

 

(pí uč. V. Urbanová a p. uč. Z. Šilhánek)

 

bullet

2. květen 2016

Čarodějnický slet
I když letos vyšel svátek čarodějnic na sobotu, děti z 1. oddělení ŠD si užily čarodějnické odpoledne už v pátek 29. 4. V kostýmech čarodějnic, kostlivců i kouzelníků děti poobědvaly, pak si chvíli odpočinuly v družině, aby nabraly síly na soutěžení v tělocvičně. Při různých soutěžích užily spoustu legrace i strachu a dokázaly, že umí překonávat překážky s úsměvem.

1  2  3  5  6    

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

2. květen 2015 

Státní svátek - 8. květen - Den vítězství- 71. výročí

   

  5. května 1945 osvobodila americká 3. armáda vedená generálem Pattonem Domažlice a posléze i Plzeň, 9. května vstoupila Rudá armáda pod vedením maršála Koněva do Prahy, kde již  5. května začalo tzv. Pražské povstání. 8. května si připomínáme konec 2. světové války v Evropě, den, kdy vstoupila v 23.01 hod. platnost kapitulace nacistického Německa, podepsaná o den dříve ve francouzské Remeši.
 

První svobodné oslavy osvobození v Plzni v roce 1990:  Tenkrát v tom čtyřicátom pátom

          Známé písně 2. sv. války:                    It's a Long Way To Tipperary

   Roll Out The Barrel

 

bullet

29. duben 2016

Čarodějnický rej v družině
Poslední dubnový čtvrtek se to v družině jen hemžilo samými čarodějnicemi. Byla to parádní přehlídka klobouků, masek, pařátů a vele nosů. Tím největším se mohla pochlubit vrchní čarodějnice pí Rojtová, ale krásou oplývali všichni, včetně všech vychovatelek. Nejšikovnější však byla pí vych. M. Váchalová, jejíž pečené prsty byly kulinářským zážitkem. Děti ze všech 6 oddělení soutěžily v čarodějnických disciplínách s vervou a vložily do týmové práce celé srdce. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

27. duben 2016

  Taebo s 8. B
V rámci předmětu Výchova ke zdraví si žáci 8. B zkusili zacvičit Taebo pod vedení zkušené trenérky Martiny Hrbáčkové. Toto cvičení v sobě nese prvky bojových umění, vyžaduje přesnost a vysokou koncentraci. Posuďte sami, jak si s tím poradili. 

 

(pí uč. P. Rybárová)

 

bullet

27. duben 2016

  I v letošním roce se konala okresní kola ve vybíjené. Naše děvčata z 5. tříd po velmi bojovném výkonu obhájila v Horšovském Týně loňské 2. místo mezi pěti družstvy a přivezla si stříbrné medaile. Hoši 21. 4. dobře rozehráli na domácím hřišti svoji skupinu - porazili soupeře z Meclova a z "nové školy" , ale na cestě do finále je zastavil Staňkov. V boji o 3. místo se utkali s Mrákovem a výhra znamenala pro K 17 bronzové medaile. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 

 

(pí uč. V. Urbanová a E. Tomanová)

 

bullet

22. duben 2016

Štafetový pohár 2016
V úterý 19.4. se konalo okresní kolo Štafetového poháru na stadionu v Domažlicích. Žáci a žákyně prvního stupně závodili ve štafetě 8x100m a 8x200m. Naše družstvo zvítězilo a postupuje do krajského kola v Klatovech. Reprezentovali nás: Brožová Nelly, Podestátová Barbora, Duchoň Petr, Slačík David, Jahnová Lucie, Schlägel Filip, Kočí Tereza, Hlaváč Denis, Kinclerová Lucie, Soběhart Tadeáš, Žižková Aneta, Rejtar Ondřej, Gröslová Karolína, Kruml Tomáš, Sladký Ondřej, Šellerová Anna
. 
 

Blahopřejeme!

 

bullet

22. duben 2016

21.4. se konala biologická olympiáda kategorie D. Naši žáci sice nebyli tak úspěšní jako jejich starší spolužáci z osmých tříd, ale to nevadí. Alespoň poznali, jak to na biologických olympiádách chodí, a vyzkoušeli si vypracovat vstupní úkol, což je základ vědecké práce. Děkujeme za reprezentaci Jakubovi Hartlovi a Michaele Krbcová ze 6.A.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

21. duben 2016

První schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se bude konat 17. května
v 15.30h v jídelně naší školy.

Na schůzce se představí paní učitelky (Iveta Burianová, Irena Polsterová, Radka Špalková a Eva Tomanová).
Rodičům budou poskytnuty všechny informace, zájemcům o školní družinu vydány zápisní lístky. Rozdělování do jednotlivých tříd proběhne jako každý rok podle přání rodičů pomocí elektronické volby, avšak s ohledem na rovnoměrný počet chlapců a dívek ve třídách, naplněnost tříd a u přespolních žáků na obce, odkud dojíždějí.
Těšíme se na Vás a Vaše děti! Více informací v sekci "Pro rodiče" a na schůzce.

 

bullet

21. duben 2016

Pro rodiče žáků 4. - 8. tříd: ANGLIE - říjen 2016 – ZA VZDĚLÁNÍM SPOLEČNĚ
S ohledem na probíhající přijímací řízení na gymnázia prodlužujeme termín odevzdání přihlášek do pondělí 25. 4. 2016
(do kabinetu cizích jazyků v budově K 11, č. dv. 30).

Pod následujícími odkazy si můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU a PROGRAM zájezdu.

 

bullet

18. duben 2016

 18. 4. - Den otevřených dveří v naší školní jídelně

 

bullet

15. duben 2016

13. 4. se konala biologická olympiáda kategorie C. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků z okresu. Naši žáci se umístili takto: Matěj Schrödl z 8. B obsadil 15. místo, Marek Sogel z 8. A 7. místo a Tomáš Hartl z 8. B získal krásné 4. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v biologických olympiádách, které také patří mezi náročné soutěže.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

15. duben 2016

Pravý význam slov „POMÁHAT A CHRÁNIT“ poznaly naše družinové děti na vlastní kůži ve čtvrtek 14. 4. S bezpečným přecházením jim pomáhala pí Dagmar Brožová a chránila je opravdová hlídka dopravních policistů. Pomoci a ochrany bylo zapotřebí mnoho, protože se preventivní akce bezpečného chování dětí v silničním provozu zúčastnilo všech 7 oddělení ze školní družiny, tj. 210 žáků! To, jak umí bezpečně přecházet silnici, si naše děti zkusily „naostro“ v plném silničním provozu. Touto cestou děkujeme Policii České republiky (a zejména  D. Brožové) za trpělivost a ochotu. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

15. duben 2016

Aktuální informace ke květnovému zájezdu do Anglie

 

bullet

14. duben 2016

U přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia přejeme našim žákům hodně
štěstí a úspěchů!
  (všichni spolužáci a učitelský sbor)

 

bullet

14. duben 20156

V pondělí 11. 4. měli žáci druhého stupně možnost shlédnout česko - anglické představení Peter Black 2 s podtitulem "A new beginning", které projednává stále aktuální téma: hledání správného zaměstnání. Peter Black, jakožto člověk z ulice, začíná svoji cestu za prací. Prochází sérií profesí a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních možností. Vědomostní předpoklady, fyzická omezení, zodpovědnost, lehkovážnost, strach, přátelství, disciplína, odvaha, zvyk, náhoda a možná i láska... . To jsou některé z faktorů, které mohou mít zásadní vliv na výběr správného povolání, a objevily se i v tomto příběhu. Z názorů žáků vybírám: "…vtipné, ...příliš krátké, …nerozuměli jsme všemu, ale děj byl přesto srozumitelný, …česká slova ve hře byla vtipná, …zajímal by nás i obsah prvního dílu, …málo nápadité kulisy, …náhlý a otevřený konec, …téma aktuální pro všechny, …malý počet herců sehrál velké množství rolí".
Většina žáků projevila zájem v příštím roce shlédnout další divadlo v anglickém jazyce. Více o divadle

(pí uč. D. Vlčková)

 

bullet

13. duben 2016

Dne 5. 4. se konalo v naší tělocvičně školní kolo v přehazované dívek 6. a 7. ročníků. Celkem nastoupilo 6 týmů, které hrály ve dvou skupinách. Zápasy se hrály na 2 sety do 15 bodů (max. do 17). Ze skupin podle umístění postoupila dál družstva do semifinále. Finálový zápas o 1. místo sehrála děvčata 7. B proti 7. D. Celkové vítězství si odnesla třída 7. B (15:11 a 15:9). Za pěkné výkony dostaly všechny týmy sladkou odměnu a diplom. Dík patří i žákyním 9. ročníků sportovních her, které si vyzkoušely roli rozhodčích a pomohly i s organizací. Umístění v turnaji: 7.B, 7.D, 7.C, 6.C, 6.A, 6.B.    

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

13. duben 2016

Minifotbal
Dne 13. 4. se uskutečnilo okresní kolo v minifotbalu. Tohoto postupového turnaje se účastnilo celkem deset týmů. Hrálo se na dvě skupiny a naše škola dosáhla ve své skupině nejvíce bodů.
Ve finále jsme se nakonec potkali s týmem gymnázia a po zápase musely rozhodnout penalty. Konečné pořadí: 1.  K17, 2. GJŠB 3.  Staňkov.
 Průběh turnaje řídil p. učitel Frček. Vše, včetně počasí, dopadlo perfektně. Děkujeme našim chlapcům a těšíme se na krajské kolo v Plzni. 

(p. uč. J. Láska)

 

bullet

12. duben 2016

Srdečně zveme!
18. dubna (pondělí) se konají třídní schůzky rodičů (2. stupeň od 16.30 h, 1. stupeň po dohodě s rodiči)
 a Den otevřených dveří ve školní jídelně. (rodiče mohou ochutnat jídla, která budou mít děti ten den k obědu).

 

bullet

12. duben 2016
Tento týden v školní jídelně?     
Letem světem

 

bullet

12. duben 2016

Schůzka rodičů žáků jedoucích do Anglie (8. 5. – 13. 5.)

Pondělí 18. 4., od 15 hodin, v učebně č. 31 na II. stupni.

 

bullet

11. duben 2016

  Ve dnech 2. - 3. 4. se mladí chovatelé naší školy zúčastnili Krajského setkání mladých chovatelů v Hoře Svatého Václava u Poběžovic. První den probíhaly různé soutěže a tematické přednášky k jednotlivým oborům chovatelství. V podvečer jsme psali testy podle toho, jaké zvíře chováme (např. králíky, psy, exotické ptactvo, drobné hlodavce, drůbež). Druhý den ráno bylo slavnostní vyhodnocení vítězů jednotlivých kategorií. Tato akce se celkově velmi povedla a rozšířila okruh našich vědomostí, které dále využijeme pro naše „mazlíčky“.
 

(Klárka Kaiserová, žákyně 7.C)

 

bullet

11. duben 2016

Naše škola se dočkala zajímavého ocenění v rámci vyhlášení pátečního vyhlášení Sportovec Domažlicka za rok 2015.
V loňském roce se podařilo poprvé v novodobé historii školy postoupit na republikové finále Atletického čtyřboje a Poháru rozhlasu, kde náš tým obsadil vynikající 6. místo.
Tyto skvělé úspěchy neunikly vyhlašovatelům ankety, a tak jsme byli zařazeni mezi skupinu vyhlášených mládežnických kolektivů v rámci slavnostního večera.

 

bullet

7. duben 2016

Další zajímavá nabídka pro rodiče žáků 4. - 8. tříd   Za vzděláním společně

 

bullet

6. duben 2016

  V pátek 1. 4. měli žáci z 9. B a 9. D zvláštní příležitost. Při hodině angličtiny se setkali s patnáctiletým studentem německého gymnázia Albrechtem Krauße. Konverzovali s ním o různých tématech v angličtině, která je jak pro naše žáky, tak i pro tohoto chlapce z Německa cizím jazykem. Konverzace pokračovala i o přestávce a před srdečným rozloučením došlo i k společnému focení  spolu s částí třídy 9. B.
 

(pí uč. D. Vlčková)

 

bullet

6. duben 2016

Do diskusního fóra (Ze života školy) bylo vloženo nové téma, týkající se výběru sportů.

 

bullet

5. duben 2016

Dvě novinky našeho školního webu s typickým logem aneb podílejte se na životě školy
Anketa   Diskusní fórum naší školy
První jste již určitě zaregistrovali v Aktualitách, a bude se zde občas objevovat.   Druhou najdete v sekci Ze života školy, kde se ale budete muset zaregistrovat. O nových tématech k diskusi budete vždy informováni.

 

bullet

4. duben n2016

Návštěva u městské policie
Poslední březnový den navštívili Námořníci z 6. oddělení ŠD Městkou policii v Domažlicích, kde získali mnoho informací o činnosti policistů. Strážníci dětem ukázali nejen bezpečnostní systém o devatenácti kamerách, pomocí nichž monitorují pořádek ve městě, ale také výstroj včetně elektrického obušku a malé osobní kamery. V samotném závěru nám dokonce spustili i poplašný alarm školy. Moc děkujeme strážníkům zejména za skvělou ukázku a trpělivý přístup. 

(pí vych. J. Kůstková)

 

bullet

4. duben 2016

Jóga ve školní družině
V úterý 29. 3. a ve středu 30. 3. opět navštívila naši školní družinu cvičitelka jógy pí Sita Rojová. Uklidňující a uvolňující cvičení s příběhem o zvířátkách navodilo v odděleních klidnou a pohodovou atmosféru. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

4. duben 2016

Aprílové soutěžení
V pátek 1. 4. proběhlo v tělocvičně aprílové soutěžení 1. oddělení ŠD. Zúčastnění to neměli opět vůbec jednoduché, bylo to soutěžení „naruby“. Muži si zahráli na ženy a ženy na muže. Soutěžní úkoly plnili celé rodiny, družstva, dvojice, dospělí i děti. Každý si vyzkoušel přechod bažiny i slalom s hokejkou. Ženy si zkusily práci s pilkou, muži zvládali s přehledem přebalování miminek. Dospělí si pak museli poradit se zašifrovanou zprávou a splnit zadaný úkol, děti zdolávaly překážkovou dráhu. Nejtěžším úkolem byl asi přenos lentilek pomocí brčka. Všem účastníkům bych chtěla moc poděkovat, hlavně za to, že přišli a nebáli se udělat si ze sebe legraci (ne všichni to dokážou!) a také za snahu při zdolávání soutěžních úkolů. Paní Vaňkové opět děkuji za perníkové medaile pro děti. Ráda bych také poděkovala své dceři za její pomoc při všech soutěžích. Bez ní byste neměli možnost podívat se, jak vám to sluší. A už teď se těším na konec školního roku, kdy naši celou spolupráci s rodiči a dětmi zakončíme opékáním vuřtů.

   1  2  3  4  5  7   10  11  12  13  14  15  16  17 

 (pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

1. duben 2016

Denně zapomene 80 až 100 strávníků čip.

Anketa
Komplikuje zapomínání čipů práci v naší školní jídelně?

 

bullet

1. duben 2016

Ve středu 23. 3. se konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Naši školu reprezentoval v kategorii E  žák Jakub Konopík z 9. C. Spolu s ostatními soutěžícími řešil čtyři fyzikální úkoly. Obsadil výborné 5. místo a stal se úspěšným řešitelem. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy v této náročné soutěži.

(pí uč. M. Halíková)

 

bullet

1. duben 2016

V krajském kole chemické olympiády skončila Barbora Volfíková z 9.A na krásném 6. místě z 20 soutěžících. Získala 81,5 bodu ze 100. Gratulujeme ke skvělé reprezentaci naší školy a držíme jí palce 1. června, kdy se utká s dalšími 40 mladými chemiky v Pardubicích v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

1. duben 2016

NOVINKY v přípravě na ZÁJEZD DO ANGLIE
Pokud jste zvědaví, můžete se podívat, jak bude vypadat ubytování v londýnském hotelu, kde se budeme zároveň i stravovat.
(malá "ochutnávka"....  for starter: salad, main course: fish and chips or mashed potatoes and sausage, dessert + drinks which is hot drinks and apple or orange juice....)
Také nezapomeňte poukázat peníze na vstupné (platební údaje obdržíte písemně) - splatnost do 15. dubna 2016. Podrobnosti k platbě

(pí uč. J. Mrkosová)

 

bullet31. březen 2016

Ve čtvrtek 31. 3. se žáci naší školy účastnili talentové soutěže - psaní v programové výuce ZAV. Naši školu reprezentovali: J. Kapicová a M. Krbcová (obě 6. A), K. Nováková a B. Havlovicová (obě 8. A) a jeden z nejmladších, Ondřej Hájek z 5. E. Všichni průběžně pracují ve volitelném předmětu nebo kroužku. Za pěkné výkony i přípravu doma jim patří velké poděkování. Jako každoročně byla velice zajímavá exhibice pí. Zaviačičové, která dětem předvedla, jak se píše v ZAVpisu, i psaní s 1000 úhozy/min. Děti si odnesly cenné zkušenosti, malý dárek a ti nejlepší diplom.

(pí uč. B. Váchalová)

 

bullet

31. březen 2016

Ve středu 23. 3. se uskutečnilo v naší sportovní hale okresní kolo ve volejbale. Ve dvou skupinách hrálo šest dívčích týmů. Poté se bojovalo o umístění. Naše děvčata skončila na 5. místě. Chlapci se umístili na 4. místě. Do krajského kola postoupila obě družstva GJŠB. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy.

(pí uč. B. Váchalová a p. uč. J. Láska)

 

bullet

31. březen 2016

Minulý týden proběhlo již okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda žáků pátých tříd, kterého se účastnili jen čtyři úspěšní řešitelé školních kol z celého okresu – 3 žáci z naší ZŠ Domažlice, K17 a jeden ze ZŠ Msgre. B. Staška.
Chlapci si trochu prohodili umístění ze školního kola – 1. místo P. Hikl z 5. E, 3. místo J. Škarda z 5. C a 4. místo M. Fait z 5. C.
Máme z výsledku radost a přejeme Pavlovi, Kubovi a Martinovi úspěch i v příštích ročnících.
Oceňujeme, že soutěžící ve školním kole byli ze všech našich 5. tříd a zkušebně dokonce i čtvrťáci.

(zást. řed. H. Sloupová)

 

bullet

30. březen 2016

Barbora Volfíková z 9. A nám dělá opravdu velkou radost!!
   (Foto J. Babor, Domažlický deník)

 

bullet

30. březen 2016

Ve středu 30.3. se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 6. - 8. ročníků, kterého se zúčastnilo 56 žáků. V náročné soutěži uspělo pět žáků ze šestých tříd, kteří postupují do okresního kola.
1. Vojtěch Ticháček 6.C 14b., 2. Vítězslav Marz 6.B 13b., 3.-4. Tereza Slačíková 6.A a Samuel Wolf 6.C 11b. a 5. Jiří Vlček 6.C 10b.

 

bullet

30. březen 2016

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce
Po měsíci od vítězství v okresním kole olympiády z angličtiny se náš žák, Vojtěch Popelka (9.A), vydal změřit síly s ostatními angličtináři v krajském kole této soutěže. V konkurenci opravdu kvalitních soupeřů z celého plzeňského kraje obsadil nakonec 7. místo, které v podstatě bylo místem posledním. Přesto Vojtovi gratulujeme - být sedmý v kraji rozhodně není špatné...

 

bullet

23. březen 2016

Žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili okresní kola chemické olympiády. Nikola Krajčová z 9.C obsadila 6. místo a Jakub Konopík z 9.C 5. místo. Nejúspěšnější byla Barbora Volfíková z 9.A, která dosáhla na krásné 3. místo. Postupuje do krajského kola v Plzni. Všem děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy v této těžké olympiádě, na kterou si troufá málokdo. Barboře budeme držet palce.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

21. březen 2016

  7. a 8. místo v  KRAJSKÉM KOLE V ŠACHU
V pátek 18. 3. se v nepomucké sokolovně uskutečnilo krajské kolo v šachu, v kterém naši školu reprezentovala dvě družstva - žáci prvního i druhého stupně. V konečném pořadí si vedl lépe tým žáků z prvního stupně, který obsadil 7. místo. Tým druhého stupně byl o jednu příčku horší, osmý.
O nejlepší individuální výsledky se zasloužili naši velmistři Jáchym HANDLOVSKÝ a Jan PELNÁŘ, kteří měli na svém kontě 7 vítězství z 9 zápasů.

 

(p. uč. Z. Šilhánek)

 

bullet

21. březen 2016

  Basketbal 2016
V březnu proběhla okresní kola v basketbalu děvčat a chlapců v kategoriích mladších a starších žáků. Naše škola postavila družstva ve všech kategoriích.
Jako první se 8. 3. 2016 představili starší žáci, kteří prošli až do finále. Jejich soupeřem byla domácí Msgre, po vyrovnaném utkání došlo až na rozstřel v „šestkách“. Domácí škola byla v zakončení přesnější, proto výsledkem bylo druhé místo. Hned druhý den byla na pořadu naše děvčata z 8. a 9. ročníků, která po srdnatém souboji skončila na 5. místě.
V následujícím týdnu se odehrála obě kola mladších žáků a žákyň. Chlapci se připravili o lepší výsledek individuálními nepřesnostmi a obsadili 3. místo. Mladší děvčata nezvládla závěr zápasu o třetí místo a získala bramborovou medaili.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

(p. uč. Z. Šilhánek a M. Frček)

 

bullet

21. březen 2016

Školního kolo matematické soutěže Klokan
Výsledkové listiny kategorie Benjamín a Kadet.

(Potěšující je zejména velká účast žáků 6. a 7. tříd v kat. Benjamín)

 

bullet

21. březen 2013

Vesmírné cestování
V hodinách přírodovědy jsme zpracovávali projekty o vesmíru. Učili jsme se vyhledávat a třídit informace o daném tématu, které jsme pak zapracovali do vesmírného leporela, nebo prezentace na počítači. Někteří spolužáci se pustili i do výroby modelů sluneční soustavy. Nejzdařilejší byly práce o Měsíci, Venuši, Saturnu a Marsu. Jak se nám práce zdařila, posuďte sami. 

(žáci 5. C a pí uč. H. Sloupová))

 

bullet

17. březen 2016

  Velikonoční jarmark

 

bullet

16. březen 2016

V příštím týdnu bude naše školní wifi síť dokončena, a to na 1. stupni, ve vstupní hale a školní jídelně. V brzké době se pak počítá se zasíťováním sportovní haly, což umožní internetové přenosy ze sportovních akcí, např. domažlických volejbalistů a judistů. Připojit se tak budou moci všichni, kteří navštíví naši školu.
Název sítě: zaciKom17 Heslo: wifizaci

 

bullet

16. březen 2016

Upozornění pro žáky a rodiče, kteří používají webovou aplikaci systému Bakaláři.
Od 6. 2. lze přistupovat do systému i z mobilních telefonů se systémem Android. Aplikaci je možné stáhnout z Obchod Play. Pro ostatní systémy (Windows Phone, iOS) to bude možné během letošního školního roku.

 

bullet

11. březen 2016

Květnový zájezd - MNICHOV 2016

Podrobné informace

 

bullet

10. březen 2016

My, žáci 6. C, jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli stavbu věže z víček. Napodobili jsme tak naše bývalé spolužáky, kteří v roce 2008 stavěli z víček domažlickou věž na náměstí v měřítku 1:1, a tak se zapsali do Guinessovy knihy rekordů. V závodu na čas se proti sobě postavila tři družstva a vítězný čas byl 24 minut a 15 sekund. O to větší bylo naše překvapení při opakovaném pokusu, kdy vítězný tým dosáhl skvělého času 4:14. Na stavbu jedné třímetrové věže jsme potřebovali cca 3 000 víček. Zvedněte naši hozenou rukavičku a zkuste nás překonat! 

(žáci 6.C)

 

bullet

8. březen 2016
MDŽ ve školní jídelně (v retro stylu)
 

bullet

7. březen 2016

Velký úspěch v okresním kole Olympiády z anglického jazyka
Dne 23. února se v domažlickém Dominu uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili i čtyři žáci naší školy. V poměrně velké konkurenci dosáhli ve dvou kategoriích skvělých úspěchů.
V kategorii I.A (6. a 7. ročník ZŠ), ve které soutěžilo celkem 19 dětí, obsadila úžasné 1. místo Michaela Luisa REHÁKOVÁ (7.A), přičemž místo třetí získala Monika Hai Yen DINHOVÁ (také ze 7.A).
V kategorii II.A, určené 8. a 9. ročníkům ZŠ, pak dosáhl vynikajícího vítězství v konkurenci 17 žáků Vojtěch POPELKA (9.A), který spolu s 1. místem získal jako jediný i postup do krajského kola v Plzni. Na velmi pěkném 4. místě skončil i další náš soutěžící, Jakub KONOPÍK (9.C)
Všem velmi gratulujeme a Vojtovi přejeme hodně štěstí v krajském kole. 

 

(pí uč. J. Mrkosová)

 

 

bullet

28. únor 2016
Od 29. února do 6. března                    (školní jídelna zůstává v provozu)
 

bullet

26. únor 2016

Krmítka pro ptáčky
Celý měsíc jsme hledali na internetu, jaká krmítka jsou pro jednotlivé druhy ptáčků nejvhodnější. Též jsme sháněli materiál na výrobu a nosili postupně vše do školy. Někteří z nás dokonce doma za pomoci tatínků či dědečků i nějaké krmítko vyrobili, ale hlavní práce nás čekala v pátek 19. 2. Měli jsme zamluvenu školní dílnu, kde jsme krmítka společně vyráběli. Na pomoc nám přišel jeden tatínek a jeden dědeček. Moc nám pomohli. Řídili práce a ukazovali nám, co a jak dělat. Vystřídali jsme se tak u ohlazování dřeva, řezání jednotlivých dílů i u strouhání celých krmítek, zatloukání hřebíčků apod. Nakonec jsme krmítka natřeli nezávadnou barvou. Hotové výrobky zabalíme a pošleme do soutěže Lovci nebes, jako druhý splněný úkol. Pokud postoupíme, čeká nás ještě jeden úkol a jsme ve finále soutěže. Vyrobená krmítka budou rozvěšena v Krušných horách s vizitkou naší školy a našimi jmény. 

(žáci 4.C a 4.D)

 

bullet

26. únor 2016

Výlet na Šumavu
Ve čtvrtek 25. 2. se dvě páté třídy vydaly na výlet na Šumavu. Prvním cílem jejich cesty bylo návštěvnické centrum Kvilda – jelení výběh. Děti se zde seznámily s životem jelenů a laní, prohlédly si expozici zaměřenou na tato zvířata. Ve výběhu pak na vlastní oči spatřily jelena i laň, kteří se jim předvedli v celé své kráse. Druhým cílem bylo návštěvnické centrum na Srní – vlčí výběh. Tady děti poznaly život vlků, na fotkách viděly i malá vlčata, která se ve výběhu narodila. Opět měly možnost si prohlédnout expozici. Protože vlci jsou plachá a bojácná zvířata, ve výběhu nás sledovali nepozorováni. Jen díky našemu průvodci se podařilo na malou chvíli uvidět krásnou vlčici, která k nám ne úplně dobrovolně přiběhla. Zaměstnancům center moc děkujeme za jejich spolupráci a ochotu. Děti si z výletu přivezly spoustu nových zážitků.
 

 

(pí vych. J. Macnerová)

 

 

bullet

25. únor 2016

V úterý 23. 2., v rámci ekologické výchovy, navštívil naši školu pan Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. Povídal nám s humorem sobě vlastním, co obnáší práce záchranáře, jak to vlastně chodí mezi zvířaty a přírodou, jak do toho všeho zasahuje člověk, aniž by si někdy uvědomoval, co vlastně dělá a co může svojí neznalostí způsobit. Doufám, že si všichni naši žáci odnesli ponaučení, že bez přírody, která nás obklopuje, to doopravdy nejde a je velmi důležité se k ní chovat tak, aby tady byla i v budoucnu pro nás i naše děti. 

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

25. únor 2016

V úterý 23. 2. naši třídu soviček (1. D) navštívila samotná sova pálená, která si s dětmi popovídala o svém životě. Děti jí kladly mnoho otázek a sovička byla ráda, jak jsou děti zvídavé a mají chuť do učení. Dokonce se prolétla po třídě a prohlédla si abecedu, kterou už mají děti skoro „ v malíčku“. 

(pí uč. M. Šandová)

 

bullet

22. únor 2016

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017!!

 

bullet

18. únor 2016

Divadélko ve školní družině
Ve středu 17. 2. nás navštívila paní Milena Jelínková se svým divadlem Nána a představením Andělská pohádka. V učebně hudební a dramatické výchovy, kde se divadlo hrálo, jsme obdivovali krásné loutky a sledovali poutavý příběh. Děti se zapojily do pohádky tím, že odpovídaly, co je v různých situacích správné a co ne. Jako každá pohádka, tak i tato Andělská končila zazvoněním zvonu a velkým potleskem ze strany všech malých diváků. Paní Milena byla u nás poprvé a věříme, že ne naposledy.

   

nána-divadélko

(pí vych. ŠD)

 

bullet

18. únor 2016

Žáci z 9. C a 9. D se zúčastnili workshopu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pod názvem Po stopách zločinu. Zjistili, co obnáší vyšetřování vraždy a jak se postupuje při sběru důkazů. Seznámili se s daktyloskopií a vyzkoušeli si snímání otisků. Neméně zajímavá byla i izolace vlastní DNA, kterou si s sebou mohli odnést domů. 

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

17. únor 2016

Všechny naše "ajťáky" zveme na facebookové stránky naší školy, kde je (od p. uč. Frčka) odkaz na bezvadné stránky.  Ukažte, co dovedete, a napište svůj názor!

 

bullet

17. únor 2016

Slůňata na ledě
Paní zima je tento rok na led a sněhovou nadílku pěkně skoupá. Aby nepřišly naše brusle zkrátka, pořádně jsme je na zimním stadionu provětrali. Vydrželi jsme bruslit v rychlém tempu celou hodinu a určitě jsme naší kondičkou překvapili nejednoho rodiče. Těm touto cestou moc děkuji za jejich pomoc, ochotu a hlavně nadšení. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

 

bullet

12. únor 2016

Čepičky pro štěstí
Ve čtvrtek 11. 2. se děti z 1. oddělení ŠD pustily do výroby zimních čepic. Nebyly to čepice obyčejné, ale kouzelné. Každá splní svému majiteli jedno přání. Děti si přinesly vlnu a roličky od toaletního papíru (rodičům děkuji za spolupráci) a mohlo se začít. Postup výroby pochopily děti rychle a každý se s chutí pustil do práce. Čepičky se všem moc povedly a já doufám, že i nevyslovená přání budou splněna.

 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

11. únor 2016

Je tomu již více než 12 let, co byla uvedena do provozu naše sportovní hala.
Bylo to na podzim roku 2003, kdy na místě staré tělocvičny a školních dílen vyrostl sportovní areál, který doslova do posledního metru vyplnil prostory za naší školou. Současně s výstavbou haly a venkovních hřišť došlo i k nezbytné úpravě dvorů a parkovišť. Když dnes naši žáci v teple prochází tunelem ze školních šaten na tělocvik, ani netuší, v jakých podmínkách museli cvičit jejich rodiče. Putování do sokolovny, na Střelnici nebo Sokolského domu byla dříve za každého počasí samozřejmost.
V současné době je hala plně vytížena. 36 tříd s 914 žáky ji každý týden dvakrát navštíví v hodinách tělesné výchovy a sportovních her. Odpoledne pak nastoupí do práce správcové haly. Judo, volejbal, basketbal, baseball, fotbal a jiné sporty nebo jiní nájemci pokračují až do pozdních večerních hodin. O víkendu zde hrají domažličtí volejbalisté svá mistrovská utkání, útočiště zde nalézají, když potřebují, i basketbalisté. Judisté jsou v hale od začátku jako doma, vždyť zde mají i „svojí“ tělocvičnu. Samozřejmě se zde konají okresní finále škol v různých sálových sportech a v létě zde mají soustředění různé sportovní oddíly.
Sportovní areál školy klade velké nároky na organizaci a údržbu, ale beze zbytku plní svůj účel, pro který byl stavěn. Zvýšila se fyzická zdatnost dětí i jejich úspěchy ve sportovních soutěžích.

 

bullet

11. únor 2016

Milou tradicí naší školy se stal masopustní průvod Domažlicemi. Tato akce dětem připomene staré zvyky a zároveň v sobě nese propojení spolupráce obou základních škol, ZUŠ a vedení města Domažlice. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za jejich podporu a hlavně rodičům, kteří nesou na svých bedrech naše nápady. 

 

bullet

9. únor 2016
Huž je konec masopustu....v jídelně!
 

bullet

5. únor 2016

V pátek 4.2. se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo olympiády v AJ. Soutěže se v kategorii I.A (žáci šestých a sedmých ročníků) zúčastnilo deset žáků. Zvítězila Monika Dinhová Hai Yen (7.A), druhé místo obsadila Michaela Luisa Reháková (7.A) a jako třetí se umístil Patrik Zoufalý (7.D). V kategorii II.A (žáci osmých a devátých ročníků) obsadili první až druhé místo Vojtěch Popelka (9.A) a Jakub Konopík (9.C), na třetím místě skončil Petr Vachulka (8.B). Do okresního kola, které se koná 23.2. v DDM v Domažlicích, postupují v každé kategorii vždy první dva žáci. Chlapci, kteří se umístili jako třetí, jsou náhradníky pro tuto soutěž. Všem vítězům gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech olympiády.

(pí uč. J. Mrkosová, O. Holoubková, H. Jindřichová, Z. Matulková, D. Vlčková)

bullet

28. leden 2016
Slavnostní oběd našich prvňáčků k 1. vysvědčení
 

bullet

27. leden 2016

Pyžamový den ve ŠD
Ve středu 27. ledna si děti již podruhé vyzkoušely, jaké to je obědvat ve školní jídelně v pyžamu. Po obědě se přesunuly do tělocvičny, kde pro ně byly připravené soutěže, jako přechod do říše snů, vymýšlení večerníkových postav, běh se snem nebo skládání puzzlí. Pyžamový den se vydařil. 
   

(pí vychovatelky ŠD)

 

bullet

27. leden 2016

Někteří jste si určitě všimli nové ikonky v hlavičce našich aktualit. Nové facebookové stránky školy by měly doplnit tyto "oficiální". 

(p. uč. M. Frček)

 

bullet

27. leden 2016

KRKONOŠE 2016 - každoroční lyžařský kurz naší školy
Žáci našich 7. tříd tradičně zavítali do Pece pod Sněžkou na svůj lyžařský kurz, chata Protěž se na týden stala jejich domovem. Na kurz se všichni těšili a náležitě si ho také užili. Celý týden je provázelo slunné, ale mrazivé počasí. Sněhové podmínky byly rovněž velice příznivé a sjezdování díky nim bylo skvělé. Děti se učily lyžovat pod vedením svých instruktorů a uprostřed týdne absolvovaly pěší výlet na Černou horu. Všem absolventům i vedoucím patří velké díky. Kurz se prostě vydařil.

 

(p. uč. M. Frček)

 

bullet

26. leden 2016

Včera 25. 1. proběhlo školní kolo matematické soutěže  žáků 5. roč. Pythagoriáda. Celkem žáci řešili 15 logických úkolů. Nejlepšími řešiteli byli M. Fait z 5.C (12 bodů), J. Škarda z 5.C (11 bodů) a P. Hikl z 5.E (10 bodů). Všichni tři budou reprezentovat naši školu v okresním kole 21. 3. Pochválit musíme i odvážné čtvrťáky, kteří si Pythagoriádu chtěli vyzkoušet. Nejlepší z nich byla E. Křižanová ze 4.D (9 bodů).
Postupujícím páťákům budeme v březnu držet palce, za organizaci soutěže děkujeme pí uč. J. Rybárové.

(zást. řed. H. Sloupová)

 

bullet

24. leden 2016

  Výsledek zápisu do 1. tříd
Na naši školu se zatím přihlásilo 122 dětí. Máme radost a vážíme si toho.
Konečný počet budeme znát po dodatečném termínu zápisu, kterým je 10. únor (St) od 13 do 15 h. 

 

bullet

22. leden 2016

V pondělí 18.1. se konalo okresní kolo dějepisné olympiády na téma Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou, které je připomenutím 700. výročí narození Karla IV. Naši školu reprezentovali tři nejlepší žáci školního kola: Vojtěch Ticháček, Marek Sogel a Šimon Matějovic. Chlapci splnili všech 24 úkolů a Vojta i Marek se stali dokonce úspěšnými řešiteli. Gratulujeme. 

Výsledková listina

(pí uč. E. Dékányová)

 

bullet

14. leden 2016

Žákyně naší školy v celostátním finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR!
Naši nejlepší 3 žáci v oblasti chemie se 12.1. vypravili do Karlových Varů, kde poměřili své síly s dalšími chemiky v regionálním finálovém kole Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků z karlovarského a plzeňského kraje. Naši chemici se umístili: na 16. místě Nikola Krajčová z 9.C, na 12. místě Jakub Konopík z 9. C a na úžasném druhém místě naše nadějná mladá chemička Barbora Volfíková. Ta samozřejmě postupuje do červnového celostátního finále v Pardubicích, kde se utká s dalšími 39 žáky z ostatních krajů. Velmi nás těší, že postoupila a dostala se mezi nejmladší chemikářskou elitu. Blahopřejeme i Nikole Krajčové a Kubovi Konopíkovi, kteří předvedli také velké znalosti.
Všem gratulujeme a v červnu budeme při finále držet palce. 

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

14. leden 2016

Naši šachisté v okresním kole
Ve čtvrtek 14. 1. se uskutečnilo okresní kolo školních družstev v šachu. Naší školu reprezentovala družstva v kategorii mladších i starších žáků a obě dosáhla vynikajících výsledků. Starší žáci ve složení Jan Pelnář (9. D), Lubomír Krajíček (9. D), Veronika Vašíčková (7. A) a Karel Liebich (6. C) s poměrně velkou převahou zvítězili a zajistili si postup do krajského finále. Na 2. místě se umístila ZŠ Klenčí p. Č. a na 3. místě družstvo z Gymnázia J. Š. Baara. Přestože nás v mladší kategorii reprezentovali bohužel pouze 3 žáci (4. žák se pro nemoc nedostavil), umístilo se naše družstvo na vynikajícím, taktéž postupovém, 2. místě. Ukázalo se, že právě neúplnost našeho družstva nás připravila i v této kategorii o vítězství. A kdo byli ti tři mušketýři? Roman Paidar (4. B), Jakub Škarda (5. C) a Jáchym Handlovský (3. D).

 

bullet

8. leden 2016

  Letošní lyžařský výcvikový kurz se blíží
Již 17. ledna ráno se vypraví žáci našich 7. ročníků na  týdenní lyžařský kurz do Krkonoš, který naše škola pořádá již mnoho let. Jako doprovod s nimi pojede 6 proškolených instruktorů z řad pedagogického sboru a lékař.
Vedoucím kurzu bude zkušený učitel TV p. Tomáš Kubal.
Přejeme jim pěkné počasí, sníh, krásné zážitky a hlavně aby se všichni vrátili zdrávi. Podrobnosti o ubytování zde (hlavně pro rodiče).

 

bullet

7. leden 2016

Na sněhu
Jak je letošní zima nevyzpytatelná a náladová, jsme se Slůňaty pocítili na vlastní kůži. Jeden den nám krásně nasněžilo a druhý nám do toho pěkně zapršelo. Jenže naše nadupané závodní stroje byly po dlouhé zahálce nervózní, a tak jsme je přeci jenom trochu provětrali. Už se nemůžeme dočkat, až nám paní zima ukáže, zač je toho loket. 
 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

23. prosinec 2015
Vzpomínka na bývalého učitele naší školy, skvělého kolegu a kamaráda.
 

bullet

22. prosinec 2015

Poslední školní den roku 2015 byl tradičně ve znamení vánočního turnaje v halové kopané
Výsledky:

Mladší žáci (6. a 7. ročníky)
1. místo 7. B, 2. místo 6. C, 3. místo 7. D a 4. místo 6. B

Starší žáci (8. a 9. ročníky)

1. místo 9. A, 2. místo 8. C, 3. místo 9. C  a 4. místo 8. B

 

bullet

21. prosinec 2015

Pravidelně se naši žáci zúčastňují soutěže o Nejlepšího čtenáře třetích tříd , kterou každoročně pořádá Knihovna B. Němcové v Domažlicích.
Stejně jako v posledních letech i letos zvítězili. Tentokrát Veronika Janovcová a Amálka Vondrašová ze 3. D pí uč. Kateřiny Šandové. Blahopřejeme.
(Domažlický deník)

 

bullet

21. prosinec 2015


 

 

7. ročník Domažlické laťky ve znamení absolutního rekordu mítinku
Téměř 50 žáků se sešlo v naší sportovní hale, aby poměřili své síly ve skoku vysokém.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích za účasti naší školy Kom 17, ZŠ Mrákov a ZŠ Msgre. B. Staška.
Pro většinu mladších závodníků jsou to mnohdy úplně první atletické závody. Mnozí z nich také v jarní hlavní sezóně nakouknou do školních výběrů při Poháru rozhlasu či Atletickém čtyřboji. Starší závodníci již berou souboje velice prestižně a mnohdy z toho vzejde i velice kvalitní výkon, jako tomu bylo letos. Honza Suchý z Mrákova předvedl v redukovaných tabulkách 6. nejlepší výkon v jeho ročníku v celé České republice.

Galerie vítězů 7. ročníku:

bullet

Jan Suchý 170 cm (starší žák) - absolutní rekord mítinku

bullet

Kamila Pekhartová 137 cm (starší žákyně)

bullet

Ondřej Sloup 135 cm (mladší žák)

bullet

Eliška Hiklová 135 cm (mladší žákyně)

Výsledková listina     

(p. uč. Z. Šilhánek)

 

bullet

17. prosinec 2015

Slůňata na trampolínách
Těsně před Vánoci jsme se rozhodli se Slůňaty pořádně provětrat naše tukové zásoby. Přihlásili jsme se na hodinu „Trampolína pro děti“, kde jsme se pořádně zapotili. Všichni víme, že "ve zdravém těle zdravý duch", a u nás se to potvrdilo v plné míře. Odcházeli jsme sice velmi loudavým krokem, ale nabiti pozitivní energií. Velmi děkujeme panu Hojdovi z „Fitness centra Hojda“ za tento prima dárek a paní instruktorce za krásně připravenou cvičební hodinu. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

17. prosinec 2015

Za zvířátky do lesa
Celý podzim jsme sbírali kaštany, žaludy, sušili pečivo pro lesní zvířata a těšili se na zimní vycházku ke krmelci. V pátek 11. 12. jsme se konečně vypravili do lesa.
Pro připravené krmení přijel ke škole pan myslivec a odvezl je rovnou ke krmelci v lese. My jsme šli pěšky a na kárce jsme vezli krmítka pro ptáčky , která vyrobili žáci 4. D. Po cestě jsme je rozvěšovali, sypali jsme do nich zrní a věšeli lojové koule. Pan myslivec na nás již čekal u krmelce i s krmením.
Tam nám děti ze 4. D přednesly básničku o krmelci a krmení zvířátek. Pak si s námi povídal pan myslivec. Dával nám různé otázky týkající se života lesních zvířat a nakonec nám ukázal dokonce pušku. Část krmení,  které myslivci rozvezou do dalších krmelců, jsme nechali na místě. Pak jsme se rozloučili a vraceli se zpět do školy s krásným pocitem, že i zvířátka budou mít krásné vánoční svátky. 

(žáci 3. D, 4. C, 4. D a pí tř. učitelky)

 

bullet

17. prosinec 2015

Tři žáci naší školy postoupili do 2. regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Druhého kola se zúčastnilo celkem 58 žáků z karlovarského a plzeňského kraje. Naši se v něm umístili takto: Barbora Volfíková z 9. A 3. místo, Jakub Konopík z 9. C 13. místo a Nikola Krajčová 17. místo. Tím se dostali mezi 30 nejlepších a postupují do 3. finálového kola, které se bude konat 12. ledna v Karlových Varech. Z něho dva nejlepší se utkají 16. 6. v Pardubicích s dalšími 38 nadějnými chemiky. Všem moc blahopřejeme. Jejich úspěch nás velmi těší, neboť chemie nepatří mezi lehké předměty. 12. ledna jim budeme držet palce.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

16. prosinec 2015

Středeční dopoledne 9. 12. se žáci osmých ročníků vydali do Techmanie v Plzni, kde experimentovali a poznávali zákonitosti přírodních jevů. Zpracovávali pracovní listy na téma Posviťme si na to. V expozici Pod hladinou se seznámili se silami moří a oceánů, vyzkoušeli si únik z potápějící se lodi a seznámili se s lodním šroubem. V expozici Filmohraní si natočili vlastní film a vyzkoušeli si i animaci. V nové expozici Budoucnost na talíři si mohli sestavit správný jídelníček. Poznali, jak funguje mikrovlnná trouba nebo jak dlouho musí člověk běžet, aby spálil tabulku čokolády. 

(pí uč. Mgr. M. Halíková)

 

bullet

15. prosinec 2015

3. 12. proběhlo v naší jídelně školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma "Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou" navazuje na sedmisté výročí narození Karla IV. v roce 1316.
Ukázalo se, že téma Lucemburkové je u žáků také velice populární. Z 24 účastníků se hned 13 dostalo přes hranici 60% správných odpovědí. Tyto žáky můžeme označit jako úspěšné řešitele. Tři nejlepší, kteří odskočili bodově ostatním, budou naši školu reprezentovat na lednovém okresním finále.

Výsledková listina

(p. uč. Z. Šilhánek)

 

 

 

bullet

11. prosinec 2015

V úterý 8. 12. a ve středu 9. 12. navštívila naši školní družinu cvičitelka jógy pí Sita Rojová. Uklidňující a uvolňující cvičení s vánočním příběhem navodilo v odděleních klidnou a pohodovou atmosféru. 

(pí vych. ŠD)

 

bullet

10. prosinec 2015

9. 12. jsme navštívili podruhé v tomto školním roce ZOO Plzeň, tentokrát se šestými ročníky. Cílem naší cesty nebyla jen večerní prohlídka, ale i předání adopčních příspěvků na sovu pálenou ve výši 500,- Kč a pandu červenou ve výši 5 700,- Kč. Zvířátka děkují všem dětem, které přispěly na jejich krmení.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

9. prosinec 2015

Žáci naší školy, kteří navštěvují technické činnosti v osmém ročníku, se věnovali údržbě a výrobě ptačích budek. Některé budky, které pocházejí z dřívějších let, žáci pouze vyčistili a opravili, ale přibylo i pár nových, zaměřených na různé druhy ptactva. Jakmile žáci dokončili potřebné přípravy, tyto výrobky vhodně rozmístili do areálu Obchodní akademie v Domažlicích. 

(p. uč. J. Láska)

 

bullet

9. prosinec 2015

Mikulášská nadílka ve ŠD
Každým rokem navštěvuje školní družinu Mikuláš, čert a anděl, ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se mikulášská nadílka konala v pátek 4. prosince v tělocvičně. Nejdříve děti musely splnit pekelné úkoly jako přikládání uhlím pod kotel a navazování čertích ocásků. Když děti prokázaly svoji odvahu v pekle, bylo jim odměnou vystoupení kroužku při ŠD Fit-dance. Po vystoupení mezi nás vběhli čerti, anděl a Mikuláš, který každé oddělení obdaroval sladkostmi po zazpívání písničky nebo přednesení básně. Paní vychovatelky děkují Mikuláši, andělovi a čertům, že si našli čas a přišli mezi nás. 
  1  2 (velké soubory!)

 

bullet

7. prosinec 2015

TŘETÍ MÍSTO V KRAJSKÉM PŘEBORU STARŠÍCH ŽÁKYŇ
V pátek 4.12. se uskutečnilo v Plzni krajské kolo florbalu starších dívek, kam se děvčata probojovala z 1. místa okresního kola. Děvčata dostala tu nejlepší mikulášskou nadílku v podobě 3. místa. V základní části si vylosovala tu nejtěžší skupinu a skončila na třetím místě v tabulce. V PLAY OFF čtvrtfinále děvčata porazila ZŠ Strašice a postoupila do semifinále, kde narazila na nejsilnější tým 11.  Plzeň a bojovala o postup do finále. Teprve sedmým nájezdem se rozhodlo o postupu ZŠ Plzeň. Čekal je poslední, ale zato nejdůležitější zápas o 3. místo se ZŠ Přeštice. O výhře opět rozhodly nájezdy. Pevné nervy a výtečná střelba Patricie Maierové rozhodly o vítězství. Druhým nejlepším hráčem družstva byla vyhlášena brankářka Marie Sloupová. Družstvu ve složení Dana Hálková, Patricie Maierová, Aneta Veselá, Markéta Šotová, Aneta Váchalová, Jessica Kobesová, Kateřina Mašková, Šárka Wolfová, Eliška Moravcová, Barbora Volfíková a Marie Sloupová srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

(pí uč. O. Kalinová)

 

bullet

3. prosinec 2015

Předvánoční setkávání žáků naší školy s žáky z partnerské školy Grundschule Furth im Wald patří již tradičně k těm nejoblíbenějším.
V úterý 1. prosince jsme u nás ve škole mohli přivítat skupinku žáčků 1.-4. třídy z Grundschule Furth im Wald učících se češtinu jako nepovinný předmět. Naši druháci se o své kamarády skvěle postarali, ukázali jim naši školu a dovedli je do hudebny, kde si potom společně vyprávěli o adventních zvycích v Německu a u nás. Za všemi zavítala vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čerty. Nechyběla ani tradiční mikulášská nadílka. Po svačině ve školní jídelně se všichni s chutí vrhli do výroby vánočního přání pro svého kamaráda. Kapříci se všem moc vydařili. Na závěr setkání nechybělo ani zpívání koled za klavírního doprovodu paní učitelky z Německa a žákyně 2. B Elišky Látkové. Za pomoc při přípravě tohoto společného adventního dopoledne patří velký dík všem, kteří se na jeho zorganizování podíleli: pí uč. Hojdové a Burianové, našim paním kuchařkám, panu řediteli a žákům 9. C Dádě Hálkové, Katce Maškové, Anetě Veselé a Patriku Sedláčkovi. 

(pí uč. D. Vlčková)

 

 

bullet

3. prosinec 2015

V Rokycanech se ve středu 2. 12. uskutečnilo krajské finále ve florbale hochů 6. a 7. tříd. Naše škola si vybojovala právo účasti díky vítězství na našem okrese.
Chlapci byli nalosováni do velice těžké skupiny mezi favority z Gymnázia Luďka Pika Plzeň a Masarykovy ZŠ Klatovy. Skupinu ještě doplňoval domácí tým ze ZŠ Jižní předměstí Rokycany. Kluci odehráli výborné tři zápasy. Bohužel se jim do semifinále proklouznout nepodařilo. Podlehli plzeňskému Gymnáziu 2:1, s Klatovy remízovali 0:0 a s Rokycany taktéž remizovali 2:2.
Pan uč. Šilhánek zhodnotil výkon svých svěřenců následovně: "Tým se prezentoval týmovým výkonem, výborným nasazením, chybělo nám trošku sportovního štěstíčka a hlavně jsme doplatili na neproměňování i těch největších brankových příležitostí. Konečné 5. místo bylo pro kluky spíše zklamáním. Chlapcům děkuji za výbornou reprezentaci naší školy."

 

bullet

2. prosinec 2015

Jsme rádi, že naši žáci i v tomto školním roce reprezentovali naši školu na 5. dětské vědecké konferenci na UK Praha. I když letos neobsadili přední místa v žádné z kategorií, poznali spoustu nových kamarádů, dozvěděli se mnoho nového a vyzkoušeli si, jaké je to prezentovat výsledky své práce na akademické půdě. Konference se zúčastnily Barbora Volfíková a Aneta Břízová z 9. A, Kateřina Mašková a Nikola Selnerová z 9. C a Dita Kovářová z 9. D.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

2. prosinec 2015

Na naší škole proběhla soutěž pod názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ ve školním roce 2015/2016. Testu se zúčastnilo 11 žáků. Z nich nejúspěšnější byli: Barbora Volfíková z 9. A., Jakub Kroc z 9. A a Nikola Krajčová z 9. C. Regionální kolo se uskuteční 10. 12. v Plzni. Určitě se zúčastníme a budeme všem držet palce, aby postoupili do celostátního finále.

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

2. prosinec 2015

26.11. se některé děti z 1. stupně  naší školy vypravily na večerní prohlídku ZOO Plzeň. Neodradila je ani nepřízeň počasí a hodinu a půl se procházely zoologickou zahradou. Naši nejmenší z 1. D spolu s tř. učitelkou Marcelou Šandovou si adoptovali sovu pálenou. Ostatní třídy jely pozdravit pandu červenou, které každoročně přispíváme na krmení.  Děkujeme paní učitelkám - Evě Hojdové, Haně Zemanové a Kateřině Šandové, které nás doprovázely. 

(pí uč. G. Milsimerová)

 

bullet

1. prosinec 2015

Vánoční jarmark K 17
Milou tradicí se na naší škole stal Vánoční jarmark. Letošní rok se konal nově v prostoru chodby u jídelny a o další novinky nebyla nouze. Poprvé zde stály opravdové stánky, které vzešly ze zlatých rukou našeho pana školníka Macháčka, školu nám provoněly medové perníčky a vánočky našich zlatých paní kuchařek. A aby toho zlata nebylo málo, mohli si všichni návštěvníci koupit vánoční dekorace, které vyráběly naše zlaté děti. Nebo se jen tak procházet, pít kávu, čaj a vnímat ten začínající vánoční čas. Celou tuto atmosféru podtrhlo vystoupení našeho pěveckého sboru Perníček, který pod vedením pana učitele Mrkose zazpíval tradiční i méně známé vánoční koledy. Všem návštěvníkům velmi děkujeme za jejich podporu a milá slova hladící duši a doufáme, že se příští rok v tomto krásném vánočním čase opět setkáme. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

30. listopad 2015

Odpoledne v převleku
V pátek 27. 11. se již podruhé konalo soutěžení 1. oddělení ŠD v tělocvičně naší školy. Tentokrát byla účast podmíněna převlekem. Musím pochválit všechny přítomné, neboť se opravdu všichni dostavili v překrásných převlecích a kostýmech. Také soutěžní úkoly byly tentokrát spíše úsměvného rázu. Nebylo vůbec lehké v tak veliké hromadě bot najít ty správné rodičovské či ty pravé dětské. Sestavit z částí Kolumbovo vejce byl docela tvrdý oříšek a odpovědět na všetečné otázky nebylo též jednoduché. Objevily se tu i mumie. K nafouknutí balonku bylo potřeba mít pevné svaly a výdrž. Malí i velcí se snažili ze všech sil, a tak nám odpoledne uteklo rychleji, než bychom si přáli. Děkuji dětem a hlavně všem dospělým, že byli ochotni přijít, že se nebáli převleků a soutěžili s nasazením a s úsměvem. Velké poděkování patří paní Vaňkové, která pro děti opět připravila krásné perníkové medaile. Těším se na další setkání na konci března. 
- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

26. listopad 2015

TITUL OKRESNÍHO PŘEBORNÍKA OBHÁJILI NAŠI MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ BYLI ČTVRTÍ
Ve středu se uskutečnilo v domažlické sportovní hale okresní finále ve florbalu hochů. Do finále se kvalifikovaly oba týmy reprezentující naši školu.
Více se dařilo mladším, kteří vyhráli všechny zápasy (i když dva až na samostatné nájezdy) a kvalifikovali se na krajské finále v Rokycanech. Starší kluci vyhráli pouze jeden zápas na nájezdy a se ziskem dvou bodů obsadili konečné 4. místo.

Oceněni byli i jednotlivci. Nejlepším střelcem se stal ZBYNĚK VARGA se 4 góly a nejlepším brankářem JIŘÍ VLČEK.

(p. uč. Z. Šilhánek)

 

bullet

23. listopad 2015

V pátek 20. 11. 2015 se konalo ve sportovní hale v Domažlicích okresní kolo florbalu starších dívek. Turnaje se zúčastnilo osm základních škol. Naše družstvo ve složení Hálková, Meierová, Pekhartová, Mašková, Wolfová, Veselá, Šotová, Váchalová, Moravcová, Volfíková a Sloupová si po postupu z 1. místa základní skupiny vybojovalo ve finále proti ZŠ Bělá 1. místo a zajistilo si postup do krajského kola. Všem srdečně blahopřejeme. 

(pí uč. O. Kalinová)

 

bullet

23. listopad 2013

Naši chlapci vyhráli Street Hockey Cup 2015!!    
Družstvo: Tomáš Souček, Zdeněk Varga, Petr Jungman, Ondřej Sloup, Jan Bláha, Dominik Votava, Lukáš Kruml. Trenér: p. uč. Tomáš Kubal

 

bullet

16. listopad 2015

V květnu 2016 naše škola pořádá již podevatenácté zájezd do Anglie. (Více na: \Ze života školy\Zájezdy do Anglie)
Přihlášky je třeba odevzdat do 30. listopadu pí uč. O. Holoubkové.

 

bullet

15. listopad 2015

První informace o zápisu do 1. ročníku naší školy (další vždy na:  \Pro rodiče\Pro budoucí prvňáčky\):
22. 1. 2016 (Pá) od 13 do 17 h a 23. 1. 2016 (So) od 9 do 11 h (nezapomeňte rodný list!)
Náhradní termín: 10. února 2016 (St) - od 13 do 15 h

 

bullet

15. listopad 2015

Státní svátek - 17. listopad - Boj za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Sametová revoluce - označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy.

 

bullet

13. listopad 2015

V úterý jako každoročně navštívili někteří žáci devátých ročníků Letiště Václava Havla v Praze - Ruzyni. Měli možnost prohlédnout si výukové středisko palubních průvodčích, posadili se do makety letadla a vyzkoušeli si, jak nouzově opustit letadlo na skluzu. Poté se projeli autobusem po ploše pražského letiště a prohlédli si zblízka starty a přistání některých letadel. V závěru se mohli seznámit s tím, jak to vypadá na řídící věži a jak se komunikuje s piloty.
Poděkování za zorganizování akce patří pí uč. Jindřichové, která myslela na vše, a jako správní Chodové jsme na letiště vezli s sebou i několik chodských koláčů. Exkurze se líbila a určitě splnila očekávání všech zúčastněných.

(pí uč. A. Kupilíková)

 

bullet

10. listopad 2015

Úspěch v Logické olympiádě!
Žák 5. E Pavel Hikl využil svého výborného logického myšlení a nadání a zapojil se prostřednictvím počítače do Logické olympiády 2015. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR. Nominační kolo spočívá ve vyplnění krátkého 30minutového on-line testu. Nejlepší řešitelé postupují do krajského kola, což se podařilo i Pavlovi. 6. listopadu Pavel reprezentoval v Plzni nejen sebe, ale i naši základní školu a toto krajské finále vyhrál v konkurenci 46 účastníků. Přejeme mu, aby měl v republikovém kole v Praze hodně štěstí a aby mu to, jak se říká, hodně „pálilo“. (výsledková listina) (Domažlický deník)

(pí uč. E. Tomanová)

 

bullet

3. listopad 2015

Halloween ve ŠD
S malým zpožděním si děti z 1. oddělení ŠD v pondělí 2. 11. užily halloweenský svátek. Už ve škole pro ně paní učitelka připravila zábavné dopoledne, kterého se mohly zúčastnit v převlecích a kostýmech. Odpoledne, v družině, si pak děti změřily své síly při soutěžích v tělocvičně. Přenášely pavoučí vejce, přecházely bažinu, vázaly pavoučí nožičky, skládaly puzzle atd. Celý den se dětem moc líbil, užily si ho s radostí a úsměvem. 
 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

2. listopad 2015

   Vzkaz ze školní jídelny: "Chceš - li vědět, co je pod pokličkou, klikni si na obrázek!"

 

bullet

2. listopad 2015

Halloweenská noc
Noc před státním svátkem v naší škole řádila strašidla. Běhala, soutěžila mezi sebou a zdolala „netopýří stezku“, která vedla od sklepa skoro až na půdu. Musela překonat a hlavně najít 15 stanovišť, která byla důmyslně ukryta a obsazena strašidly „vyšší kategorie“. Zde se v plné míře potvrdilo přísloví, že strach má velké oči. Bylo velmi krásné pozorovat, jak malá Slůňata bojovala sama se sebou, se svými strachy. Odvahu jim dodávala přátelská ruka kamarádů a s každým zdolaným úkolem jejich sebevědomí rostlo.

Během soutěžení jsme se posilňovali palačinkami od dědy „Jiřinky Bohdalové“ a paní Lindy Látkové. Věru, byl jich pořádný kopec, ale 37 dětí už něco spořádá. Velmi děkuji všem zúčastněným strašidlům „vyšší kategorie“ (rodičům i naší zdravotnické hlídce - pí uč. Evě Hojdové a Gabriele Milsimerové) za jejich pomoc, podporu a nadšení. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

2. listopad 2015

Poslední říjnový den před podzimními prázdninami využily děti z 1. oddělení ŠD příjemného počasí a udělaly si vycházku do Hánova parku. Cestou měly možnost sledovat pěknou přírodu, která zářila všemi barvami podzimu. V parku se děti proběhly a vyzkoušely všechny průlezky. Do školy se pak vraceli všichni spokojeni a plni nových zážitků. 

 (pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

22. říjen 2015

Státní svátek - 28. říjen - Vznik Československa

Československo je bývalý stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992. Československo vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických států rozděleného Rakouska - Uherska. Zahrnoval území Čech, Moravy, Českého Slezska (jihovýchodní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi („Horní Uhry“). Československo zaniklo rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku.

 

bullet

22. říjen 2015

„Deváťáci“ v Národním divadle
Dne 15.10. se žáci devátých ročníků vydali do Prahy za památkami a kulturou. Nejdříve se prošli po Vyšehradě, poté je čekala prohlídka Národního divadla s průvodcem. Završením celého dne bylo večerní divadelní představení Naši furianti. Tato úspěšná inscenace hry Ladislava Stroupežnického (v režii J. A. Pitínského) je na repertoáru Národního divadla již od roku 2004. 

 

bullet

20. říjen 2015

  Týden od 19. do 23. října je v naší školní jídelně ve znamení středomořské kuchyně 

 

bullet

16. říjen 2015

Zajímavá exkurze
Žáci a žákyně z 8.B vyjeli ve dnech 13.-14. října na exkurzi do hájovny v malé vesničce Světice u Říčan. Zde se na celé dva dny vypravili do minulosti a vyzkoušeli si, jak náročné je přežít bez moderních technologií.
Prvním úkolem bylo opatřit si jídlo v místním lese, vyrobit „příbor“ a postavit si přístřešek pro přežití. Zadělali si a upekli i pravý kváskový chléb ve venkovní peci, která byla postavena podle historických plánků. Ručně si utkali část „oblečení“ na horší časy a seznámili se s bylinkami a jejich léčivými účinky v dobách nemocí.

Celou exkurzí nás prováděly lektorky místního muzea a mnohokrát jim za to děkujeme. Strávili jsme společně dva dny plné zážitků a odvezli jsme si mnoho nových zkušeností a vědomostí do života. 

(pí  uč. Milsimerová a Kalinová)

 

bullet

16. říjen 2015

Odpoledne s knihovnicí
Dne 15. října navštívila Námořníky z 6. oddělení ŠD paní Bc. Lenka Schirová, ředitelka Městské knihovny B. Němcové v Domažlicích, aby ukázala dětem, jak si mají správně zabalit knihu. Z fotografií je vidět, že děti práce bavila a všem se podařilo svoji oblíbenou knihu zabalit.
 

(pí vych. J. Kůstková)

 

bullet

12. říjen 2015

NA KRAJSKÉM FINÁLE V TACHOVĚ DVĚ MEDAILE
V pátek 9.10. se v Tachově uskutečnilo krajské finále v přespolním běhu. Naše škola vyslala na finále hned tři týmy, dva v kategorii mladších žáků a chlapecký v kategorii starších žáků.
Nejúspěšnější se nakonec staly naše žákyně, když podlehly pouze suverénním Přešticím, a odvezly si skvělé stříbrné medaile. Tým nastoupil ve složení: Kačka Čapská, Nathálie Mildnerová, Nikita Kodadová, Terka Mašková, Jessica Kobesová, Andrea Soukupová, Šárka Váchalová.
Z chlapeckých týmů byl úspěšnější ten starších žáků. Individuálně si velice dobře počínal Darek Kastelic, který skončil na třetím místě celkového pořadí. Bronzové medaile si nakonec přivezl i celý tým ve složení Darek Kastelic, Jan Kvítek, Tomáš Souček, Václav Vitoň a Petr Vogeltanz. Kluci bojovali až do konce a díky výborným finišům se jim podařilo o pouhé dvě umístění předstihnout čtvrtý tým.
Nepopulární čtvrté místo zbylo na chlapce z kategorie mladších žáků. Štěpán Říha, Jan Janů, Karel Jahn, Martin Schneider, Lukáš Korelus, Filip Kvítek ve finiši spíše ztráceli a v konečném součtu chyběly tři bodíky na medaile.
Děkujeme všem za sportovní reprezentaci školy i okresu Domažlice a doufáme, že nabyté zkušenosti z krajského finále naši závodníci zúročí v dalších sportovních kláních.

 
          (celkové výsledky)

(p. uč. Zdeněk Šilhánek a pí uč. Božena Váchalová)

 

 

bullet

7. říjen 2015

Ve stánku umístěném v naší školní jídelně se můžete podívat, jaké koření se používá při výrobě jídel.
(nové stánky vyrobil školník p. Macháček a látkové doplňky ušila vrátná pí Hrabíková!)

 

bullet

5. říjen 2015

Drakiáda
Větrné počasí přímo vyzývá k pouštění draků a Slůňata tuto hozenou rukavičku zvedla. Svoje vyšperkované létací stroje jsme vypustili s vervou sobě vlastní. Nejlepším „drakoušem“ se stal Kubík Skorka, který s přehledem vyhrál v délce i výšce letu. Na záda mu dýchal Marťa Adamec a o bronz se podělily Anežka, Esťa a Zojinka. Bramborovou pozici obsadil zbytek teamu a to doslova. Jejich pokusy rozryly trávu do hlubokých brázd, jen ty brambory tam nasázet. 
 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

5. říjen 2015

Podzimní soutěžení
V pátek 2. 10. proběhlo v tělocvičně naší školy podzimní soutěžení rodičů a dětí z 1. oddělení ŠD. Všichni zúčastnění měli možnost vyzkoušet své dovednosti i vědomosti při několika soutěžích. Soutěžili rodiny, družstva, muži, ženy i dospělí proti dětem. Úkoly nebyly snadné. Důležitá byla třeba rychlost, přesnost, znalost přísloví i pohádkových bytostí a hlavně odvaha a chuť si zasoutěžit. Děti soutěžily s velkým odhodláním a ani dospělí nezůstali pozadu. Za své výkony byli všichni nakonec odměněni. Chtěla bych všem poděkovat za jejich účast, snahu, soutěžní nasazení a úžasnou atmosféru, kterou vytvořili. Velké poděkování patří také paní Vaňkové, která dětem připravila překrásné perníkové medaile. 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

5. říjen 2015

Pro všech 915 žáků naše škola letos opět zakoupila licenci pro využívání portálu www.proskoly.cz. Všichni obdrželi přístupová hesla a mohou ve škole, ale i doma, využívat všechny dostupné moduly (testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, testy volby povolání, angličtinu pro nejmenší, test čtenářské gramotnosti, sociometrický test a kvízy). Přístupová hesla dostali žáci i pro své rodiče a jednoho kamaráda, kterým tak mohou umožnit udělat paralelní test ke své volbě povolání. 

 

bullet

3. říjen 2015

Od 1. října obnovila naše školní jídelna nabídku odpoledních zdravých svačin. Jsou určeny dětem navštěvujícím naši školní družinu, najdete je vždy na stránkách ŠJ a jejich cena je 8 Kč. (říjen)

 

bullet

2. říjen 2015

Pět medailových úspěchů v přespolním běhu
Ve čtvrtek se premiérově v Horšovském Týně uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu základních a středních škol. Našim žákům se v areálu zámeckého parku velice dařilo a dosáhli řady individuálních i kolektivních úspěchů.
V individuálních soutěžích vybojovali medaile tito žáci:  
Kategorie mladších dívek: Kateřina Čapská 1. místo
Kategorie mladších hochů: Štěpán Říha 1. místo a Jan Janů 3. místo
Kategorie starších hochů: Darek Kastelic 1. místo a Jan Kvítek 2. místo
V soutěži družstev se probojovala hned tři naše družstva do krajského finále, které se uskuteční příští pátek v Tachově. Postupují mladší dívky, mladší hoši a starší hoši, starší dívky v konečném součtu okresního finále získaly stříbrné medaile.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a s postupujícími se těšíme na další pěkné sportovní zážitky.

(p. uč. Z. Šilhánek a B. Váchalová)

 

bullet

1. říjen 2015

Podzimní tvoření
Poslední zářijový den Dráčci vyráběli dekorace z šípků. Práce to nebyla jednoduchá. Děti ze 7. oddělení ŠD musely pracovat opatrně a pečlivě, aby se nakonec mohly radovat z krásné podzimní dekorace, kterou prý věnují svým maminkám. 

(pí vych. M. Váchalová)

 

bullet

29. září 2015

Podzimní vycházka
Pátek 25. 9. patřil podzimní vycházce. Naše třída se spolu s jinými vydala směrem na Bořice, chtěli jsme nakrmit a prohlédnout si daňky u Vodolenky. Daňci se ale zalekli početní i hlasové přesily a pozorovali nás z bezpečné vzdálenosti v úkrytu stromů a keřů. Děti jim přesto připravily bohatou hostinu v podobě tvrdého pečiva, které někteří také ochutnali. Po vydatné svačině se žáci snažili získat co nejvíce plodů podzimu, které jim příroda nabízela, při zpáteční cestě si pak mnozí vyzkoušeli své horolezecké schopnosti. Počasí bylo nádherné a vycházka se všem moc líbila. 

(pí uč. I. Burianová a pí vych. J. Macnerová )

 

bullet

25. září 2015

 

Naší školní jídelně záleží na zdraví svých strávníků
(Certifikát)

 

bullet

25. září 2015

Nové kroužky ve školní družině
V letošním školním roce 2015/2016 se rozběhly ve ŠD nové kroužky. Přihlášené děti navštěvují tvořivý výtvarný kroužek Pastelka,  logické myšlení a fantazii si procvičují v kroužku Deskodrama hrátky nebo si zpevňují svaly v pohybovém kroužku Fit-Dance. Po prvních setkáních s dětmi můžeme říci, že se dětem na kroužcích líbí. Přesvědčit se o tom můžete ostatně na fotografiích. 
(pí vych. Jana Kůstková a Michaela Váchalová)

 

bullet

23. září 2015

Návštěva dopravního hřiště
I v letošním školním roce navštívila třída 5. A v rámci dopravní výchovy dopravní hřiště. Žáci opět prokázali své znalosti dopravních předpisů při vyplňování testů, praktické dovednosti měli možnost předvést při jízdě na kole. A protože oproti jiným návštěvám hřiště ukázalo počasí svou vlídnější tvář, děti si to opravdu užily. 

( pí. uč. I. Burianová )

 

bullet

23. září 2012

Den bez aut
Se Slůňaty jsme se zúčastnili Dne bez aut na domažlickém náměstí. Celodenní program byl zaměřen na ekologii, šetrný přístup k přírodě a využití jiné než automobilové dopravy. Ve spolupráci s 6. C jsme namalovali velký plakát věnovaný tomuto tématu a organizátorům akce jsme jej darovali. Zkusili jsme, jaké by to bylo opět jezdit koňským povozem nebo jak je prima jezdit na kole či koloběžce. 

(pí vych. P. Rybárová)

 

bullet

23. září 2015

Krásné slunečné počasí přivítalo ve středu 16. 9. žáky 9. B a 9. D v Caparticích. Vypravili se sem v rámci zeměpisné exkurze. Během celodenního putování s různými stanovišti se dozvěděli mnoho zajímavého o této části našeho regionu. Při jednotlivých zastávkách, např. u naučné stezky Capartické louky, přírodní památky Skalky na Sádku, v lokalitě U Tří křížků nebo na Výhledech, si také při praktických úkolech zopakovali své dosavadní zeměpisné znalosti. Seznámili se také s dílem spisovatele Jana Vrby, který svoji tvorbu zasvětil právě tomuto kraji. Ve škole pak na deváťáky čekal ještě test, kde si všechny nově nabyté znalosti zopakovali. Celý velmi zajímavý a poutavý program si pro ně připravila studentka geografie Šarlota Stehlíková, za což jí patří naše velké poděkování. 

(pí uč. Vl. Thomayerová)

 

bullet

22. září 2015

Státní svátek - 28. září - Den české státnosti

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.

 

bullet

17. září 2015

  Naše školní zahrada dozná změny!
V rámci projektu Oranžové hřiště z Nadace ČEZ dojde v letošním školním roce k rekonstrukci naší školní zahrady. Zastaralé ovocné stromy a stará kůlna na nářadí budou nahrazeny novými herními prvky pro děti ve věku 3 - 14 let a celá zahrada se přemění na dětské hřiště, které bude využíváno především žáky z 1. stupně. Tuto změnu však můžeme provést jen díky příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč.

 

bullet

17. září 2015

Ve středu 16. 9. měly děti z 1. oddělení ŠD jedinečnou možnost vyfotit se s reklamním kocourem. Pro děti i kocoura to byl nečekaný zážitek. 

( pí vych. J. Macnerová )

 

bullet

16. září 2015

  Západočeská univerzita v Plzni již podesáté pořádala Dny vědy a techniky. Žáci sedmých tříd navštívili tuto akci v pátek 11. 9., aby si prohlédli různé expozice, které se nacházely na náměstí a u Západočeského muzea.
Seznámili se  s elektrotepelnými zařízeními a vybranými druhy obnovitelných zdrojů energie, pozorovali, jak funguje kladka, jednoduchý výtah nebo hever, přesvědčili se, jak nám fyzika v domácnosti zjednodušuje život. Vyráběli energii na speciálně upraveném spinningovém kole s ideálním převodem, tj. téměř bezeztrátově. Viděli zajímavé chemické experimenty, např. jak fungují chemické hodiny, chemický teploměr, indikátor vlhkosti, získali informace o přírodě v Plzni a okolí. Nakonec si ověřili své znalosti v oblasti prevence ve zdravotnictví. 
 

(pí uč. M. Halíková)

 

bullet

16. září 2015

V uplynulém týdnu strávili postupně naši noví šesťáci v rámci Adaptačního kurzu krásné dva dny na koňské farmě ve Svržně. Společně s třídními učiteli si zahráli hry zaměřené na vzájemnou toleranci, komunikaci a bližší poznání  jednotlivců. Program vedený p. uč. A. Kupilíkovou, D. Vančurovou a speciální pedagožkou E. Sladkou se dětem líbil a do školy zpět se nikomu moc nechtělo.  

 

bullet

14. září 2015

Nové členky pedagogického sboru naší školy
V tomto školním roce nastoupily na naši školu pí uč. Jana Veberová (1. E), pí uč. Jitka Jagošová (1. B), pí uč. Anna Dufková (2. C) a  vych. Michaela Váchalová (7. odd. ŠD). Přejeme jim, aby si s dětmi rozuměly a byly na naší škole spokojeny.

 

bullet

11. září 2015

První vyrábění v ŠD
Děti z 1. oddělení ŠD si hned druhý školní týden vyzkoušely své dovednosti a um při výrobě papírových strašidýlek. Vystřihnout kruh, nakreslit oči, vyrobit zuby – nebyl pro některé vůbec lehký úkol. Přesto se ale strašidýlka všem moc povedla a děti z nich měly velkou radost. 

(pí vych. J. Macnerová)

 

bullet

10. září 2015

Prohlídka pivovaru
V letošním roce byl veřejnosti zpřístupněn (po rekonstrukci) tzv. Hvozd bývalého domažlického pivovaru, který dne 9. 9. 2015 navštívili také Námořníci z 6. odd. ŠD. Pochopitelně je nečekala ochutnávka pivního moku, ale příjemné vypravování o historii pivovaru. Děti hledaly v Hvozdu ukryté lístečky s názvy surovin potřebných k výrobě piva a měly možnost prozkoumat prostory, které nejsou přístupné veřejnosti. Nejvíce je zaujaly skleněné podlahy a pivní pípy, které chrlily vodu místo piva. Poděkování patří Janině Jankovcové a Romanu Denkovi za pěkné strávené odpoledne.    

(pí vych. J. Kůstková)

 

bullet

7. září 2015
Co už jsme nestačili na konci minulého roku napsat!

V pátek 19. června 2015 přivítala naše škola skupinku 15 žáků z partnerské školy Hauptschule ve Furth im Wald. Němečtí páťáci započali svoji návštěvu prohlídkou obou školních budov včetně několika učeben, chovatelského kroužku, ŠD, šaten i jídelny. Výkladu se ujala skupinka šesti českých deváťáků, kteří se svého průvodcovského úkolu zhostili na výbornou Po krátké svačince se setkali němečtí a čeští žáci při výtvarné činnosti. Velice zdařilá díla můžeme nyní shlédnout ve třídě 7. B a v Hauptschule ve Furth im Wald. 7. B se již těší na viděnou s kamarády na podzim v Německu. 

(p. uč. D. Vlčková a J. Mrkosová)

 

bullet

1. září 2015
 

Přejeme nám všem úspěšný a radostný start

do školního roku 2015-2016

 

Vítáme naše prvňáčky a všechny ostatní starší žáky, kteří k nám přišli letos poprvé.
Věříme, že se jim bude na naší škole líbit a najdou si brzy nové kamarády.

Ředitel školy: Mgr. Ivan Rybár

bullet

27. srpen 2015
V hlavičce této stránky je již aktuální rozvrh všech tříd a jídelní lístek na září.
 

bullet

25. srpen 2015
Upozorňujeme rodiče nových žáků naší školy (všech tříd), aby včas navštívili paní Olgu Šambergerovou v kanceláři naší školní jídelny, přihlásili je
a 
zakoupili čip, který jim umožní vstup do šaten a stravování (po výměně hlavních vchodových dveří i vstup do budovy). Totéž se týká i ostatních
žáků a cizích strávníků, kteří dosud používali
staré karty do optických snímačů. Ty nebude možné v tomto šk. roce používat.
 

bullet

9. červenec 2015

Informace pro rodiče prvňáčků k prvnímu dni ve škole
S příchodem do školy není nutné tak spěchat. 1. září, před osmou hodinou, se děti shromáždí na terase před hlavním vchodem do školy (v případě špatného počasí ve vestibulu školy), kde na ně budou čekat paní učitelky. Nic nemusí mít s sebou. Když starší žáci projdou do svých tříd a vše se uklidní, odejdou prvňáčci s rodiči a paní učitelkou do své třídy. Po přivítání, seznámení a informacích (což obvykle trvá asi hodinu), děti odejdou domů se svými rodiči. Poté je možné ještě vyřídit všechny náležitosti na ředitelství školy, v kanceláři (potvrzení průkazek), nebo ve školní jídelně.
Snažme se, aby první den ve škole byl pro dítě se svými rodiči příjemný.