Jdeme do školy !

 

Informace pro rodiče žáků 1. tříd, kteří nastupují do školy v září 2021:

bullet

18. březen 2021

  Organizace a průběh zápisu
 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Zápis k povinné školní docházce na naši školu proběhne v souladu s výše uvedenými právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Podrobné informace >>>>>

Tiskopisy příloh ke stažení (v pdf):
Povinné: 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Podle potřeby: Žádost o odklad,   Přihláška do školní družiny bez potvrzení zaměstnavatele,   Přihláška ke stravování

Budeme rádi, když vyplníte: Dotazník školní zralosti

 

Nezapomeňte doručit či s sebou přinést, kromě výše uvedených příloh, to nejdůležitější
               
vygenerovanou přihlášku k zápisu (viz odkaz zapisyonlinezskom17.cz) + kopii rodného listu

   

 

bullet Co připravit prvňáčkovi před nástupem do 1. třídy
 

horizontal rule

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (Podle doporučení MŠMT ČR z 15. 1. 2013)

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (Podle doporučení MŠMT ČR z 18. 4. 2012)

 

Tipy pro rodiče předškoláčků:
 

 

První třídou bez pláče
Cena 179 Kč
Tereza Beníšková
Máte doma nedočkavého prvňáčka a rádi byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první třídy? Asi všichni rodiče by chtěli svého potomka provést první třídou bez větších problémů a maximálně mu usnadnit tento přelomový rok. Skvělým rádcem a pomocníkem po celý první školní rok vám může být právě kniha První třídou bez pláče. Seznámí vás s úskalími, která vás čekají při vstupu dítěte do školy, upozorní na náročné situace (nové prostředí, noví kamarádi, nároky na soustředění, vyrovnávání se s pozicí ve třídě, v kolektivu, seznámení s učitelem apod.). Dozvíte se, jak s dítětem pracovat, jak mu zjednodušit situaci, jak ho připravit na vstup do školy, na první den, první vysvědčení, jak ho (ne)zatěžovat mimoškolní činností, jaký zvolit denní režim a mnoho dalšího.
https://www.grada.cz/prvni-tridou-bez-place-4409

Jak připravit dítě do 1. třídy
Cena 249 Kč
Dana Kutálková
Cílem předškolní příprav není dítě předem naučit číst a psát, "aby mu to pak ve škole pěkně šlo", ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo při výuce čtení, psaní a počítání bez větší námahy úspěšné. Pokusme se proto společně projít jednu po druhé nejdůležitější schopnosti, které ovlivňují úspěšný start v první třídě. Vždyť dobrý základ z předškolního období rozhoduje i o výsledcích ve vyšších třídách a vztahu ke vzdělání obecně. Vyberte si z různých her, které jsou pro rozvoj konkrétní schopnosti nejvhodnější. Již druhé doplněné vydání velmi úspěšné knihy ocení nejen rodiče předškoláků, ale i učitelé mateřských škol.
http://www.grada.cz/jak-pripravit-dite-do-1-tridy_6073/kniha/katalog/

 

www.celeceskoctedetem.cz
Vše ZAČÍNÁ V RODINĚ.
Sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Každodenní předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

 

Vybíráme školu pro svoje dítě

Máte zájem o správnou výchovu a vzdělání svých vlastních dětí a chybějí Vám informace a podněty? Pak Vám nabízíme ukázku z knihy renomovaného pedagoga Karla Rýdla "Vybíráme školu pro svoje děti".

Vaše dítě jde brzy do školy

Začíná-li vaše dítě chodit do školy, uzavírá jednu velmi důležitou životní etapu. Důležitou proto, že výrazně ovlivňuje všechny etapy následující. Vy ale máte ještě možnost ovlivnit osobnostní vývoj svého dítěte. Měli byste této šance co možná nejlépe využít.

V předchozích letech jste již jistě působili na rozvoj samostatnosti dítěte. Snažili jste se o to, aby vaše dítě bylo schopno řešit běžné úkoly, aby si samo začalo plánovat svůj čas, aby si vyhledávalo partnery ke hrám a aby se déle dokázalo o sebe postarat samo.

Pokud pociťujete u svého dítěte určité nedostatky, máte ještě před vstupem do školy čas na jejich odstranění, přičemž vám k tomu dítě samo poskytne dostatek příležitostí.

Pokud sami nevíte, jak podobné situace řešit a jak se chovat, neváhejte a poraďte se s odborníky, nejlépe v pedagogicko- psychologické poradně, nebo s učitelkami a vychovatelkami v mateřských školách. Poskytnou vám řadu podnětů a informací pro systematickou podporu rozvoje osobnosti vašeho dítěte.

Takové cílevědomé podporování rozvoje dětské osobnosti komplexně je vlastně samozřejmostí, ale nikdy neuškodí, když bude jeho význam opět zdůrazněn. Rodiče se totiž rádi věnují těm oblastem rozvoje dítěte, které se jim zdají být zajímavé a podnětné, a často zapomínají na ostatní.

Mnoho rodičů doma "tvrdě" připravuje dítě na školu pomocí různých tréninkových souborů a zapomínají přitom (nebo přehlížejí) na důležité postojové způsoby chování dítěte, např. jeho postoje k ostatním dětem, míru sebekontroly, citové projevy, ochotu spolupracovat apod.

Těsně před vstupem do školy by mělo být nejdůležitějším úkolem rozvíjet a rozšiřovat sebeurčení vašeho dítěte. Měli byste proto snižovat jeho závislost na dospělých (samozřejmě jen do úrovně, kterou může vaše dítě ještě akceptovat). Můžete to učinit např. podporou jeho kamarádských vztahů k budoucím spolužákům. Uvidíte, že se pak bude vaše dítě ve škole chovat mnohem přirozeněji.

Zvláště jedináčkům a prvorozeným dětem obvykle chybí dostatek zkušeností, které ostatní děti získávají při pozorování starších sourozenců, kteří již školu navštěvují.

Obvyklá zkušenost se však netýká obsahu školní činnosti, ale spíše poznání, že návštěva školy s sebou přináší střídání nových zážitků, napětí, uvolnění.

Vlastní nedostatek zkušeností můžete dítěti nahrazovat tím, že mu např. budete vyprávět o vlastních školních začátcích, budete podporovat kontakt se staršími dětmi, které již do školy chodí, nebo budete komentovat ukázky z vyučování ve škole, pokud se objeví třeba v televizním vysílání. Můžete se s dítětem vydat na dobrodružnou cestu za hledáním jeho školy. Opakováním v dítěti zafixujete nejbezpečnější podobu cesty do školy i zpět domů.

Pokud vaše dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, měli byste otázkám jeho přípravy na školu věnovat mnohem větší pozornost. V tomto případě máte jedinečnou šanci působit na dítě bez cizích vlivů, ovšem to předpokládá velký cit a schopnost výchovné činnosti, určitou míru znalostí pedagogického a sociálního charakteru a nezměrnou trpělivost a časovou náročnost.

Ani při sebelepší péči nemůžete nikdy nahradit působení dětského kolektivu. Proto byste minimálně poslední rok před vstupem do školy měli uvažovat o jeho zařazení do mateřské školy, kde bude působit i jiná autorita a zejména širší dětský kolektiv.

Pro mnohé rodiče vyvstává v této době základní otázka: Co je důležitější? Vlastní kariéra v zaměstnání nebo maximální vliv na výchovu dítěte? (Je jisté, že při podobném rozhodování hrají roli další činitelé, nikoliv jen naše představy a vůle, ale také finanční situace rodiny, postoje rodičů k významu výchovy, počet dětí a schopnost vychovávat atd.).

Jak již bylo řečeno, nemělo by při podpoře rozvoje dětské osobnosti jít jen o dílčí oblasti (zvláště ty, v nichž dítě vyniká), ale o celkové systematické budování osobnosti dítěte. Kdo z rodičů se cítí schopen podněcovat všechny dětské potřeby a dovednosti, měl by se rozhodovat pro maximální výchovné působení na vlastní dítě. Podrobnější návody ke své činnosti získáte četbou doporučené literatury nebo konzultacemi s odborníky. Snažte se ale méně mechanicky přejímat a více využívat vlastních nápadů vycházejících z okamžité situace a neopakovatelné jedinečnosti vztahu mezi vámi a vaším dítětem.

Vůbec totiž nejde o to, aby vaše dítě zvládlo vše potřebné v nejkratší době, ale aby mělo pocit, že se na vlastním rozvoji podílí samo a že se tak děje v radostné atmosféře.

 

Desatero dovedností a znalostí pro prvňáčky

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat.

 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

 10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Desatero pro rodiče

 1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.

 2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

 4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (před začátkem školního roku v červnu).

 5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

 7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.

 8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.

 9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.

 10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.

A ještě některé rady na závěr

Co vyžaduje nová úloha školáka od vašeho dítěte?

bulletZákladní sociální zběhlost, sebeobsluhu, základy slušného chování - tj. sociální zralost. Dítě umí požádat, něco navrhnout, zařídit, spolupracovat, ví, jak se jmenuje, kde bydlí, vyzná se v blízkém okolí, umí přecházet, něco koupit, udržuje pořádek, oblékne se, obuje se, jí příborem, myje se, zdraví dospělé, rozlišuje, co je žádoucí a co zakázané.
bulletSchopnost podřídit se úkolu, přiměřenou ctižádost, vytrvalost, zodpovědnost, spolehlivost - tj. zralost pracovní připravenosti.
bulletZákladní poznatky o světě, dovednosti a schopnosti potřebné pro výuku - tj. zralost poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky. 
bulletDítě vyslovuje správně všechny hlásky a hláskové skupiny, umí se vyjadřovat - pojmenuje známé věci a jevy, hovoří v celých větách, umí vyprávět kratší povídku, přednese básničku, písničku.
bulletDítě je schopno třídit, posuzovat a srovnávat věci a základní jevy, má základní poznatky o sobě, rodině a blízkém okolí, domácích pracích, zná některá povolání, zvířata, rostliny, základní přírodní jevy, materiály, barvy aj. - zpravidla z hlediska jejich užitku a použití. Nalézá souvislosti.
bulletDítě je přiměřeně zručné - umí modelovat, navlékat, vystřihovat, zvláště ale kreslit a malovat. Dobrým předpokladem pro úspěšný nácvik psaní je zvládání krouživých a točivých čar jistými tahy, nejlépe na větší ploše (např. balicí papír, tabule, chodník aj.) a též překreslování vzorového tvaru nápodobou. Dohlédněte na správné držení tužky či štětce, popř. se poraďte s učitelkou MŠ či ZŠ.
bulletLEVÁKY NEPŘECVIČUJTE, ponechte na dítěti, která ruka bude pro něj výhodnější. Při pochybnostech se obraťte na pedagogicko - psychologickou poradnu (OPPP v Branské ulici v Domažlicích).
bulletDítě rozlišuje na obrázku jednotlivé detaily, podobnosti a rozdíly, umí vyhledat určité tvary a čáry, orientuje se v ploše (vlevo - vpravo, nahoře - dole, před- za- vedle ). To jsou předpoklady pro úspěšný nácvik čtení.
bulletDítě se orientuje v počtu asi 10 a umí odpočítat daný počet kusů v tomto rozsahu.

Zařiďme věci tak, aby dítě zvládlo svůj úkol co
nejlépe, a pak ho za to nezapomeňme pochválit!


Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o rok v odůvodněných případech (o radu se můžete obrátit na OPPP, konečné rozhodnutí je na vás). Pro potřebné dítě se vytvoří příznivější podmínky. Jeden rok navíc v tomto věku znamená mnoho, v životě dospělého již relativně málo. Předčasný nástup nezralého dítěte může být provázen adaptačními problémy, výukovými obtížemi, neurotizací či strachem ze školy, které nezřídka přetrvávají i v dalších letech. Zejména u mladších dětí (narozených v létě nebo v pozdním jaru) se s neúplnou školní zralostí setkáváme častěji. Vhodnost odkladu školní docházky ze zdravotních důvodů posuzuje lékař.

Dobré rodinné zázemí má pro dítě nesmírný význam. Výchova by měla být přijímající, důsledná a samozřejmě trpělivá. Pozor na přetrvávající napětí a neřešené konflikty. Pamatujte, že jste svému dítěti vzorem.

V budoucnu projevujte zájem o nové poznatky, zkušenosti, problémy, zážitky a radosti vašeho školáka, pomáhejte oceněním, povzbuzením, námětem či radou. Domácí příprava by v 1.třídě neměla přesáhnout 30 minut.

Spolupracujte s třídní učitelkou, sdělte jí své dotazy, pochybnosti, názory. Nesnižujte její autoritu před dítětem.

Pokud by vaše dítě nároky školy špatně zvládalo (věříme, že se to nestane), požádejte po dohodě s třídní učitelkou o vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně.

Během 1. pololetí je v odůvodněných případech možno přerušit docházku a odložit nástup do ZŠ o 1 rok.


Přejeme Vám i Vašemu školákovi přitažlivou výuku, dobrou vzájemnou spolupráci se školou a uspokojivé výsledky na cestě za poznáním. 

Všichni pracovníci 
ZŠ Komenského 17