Výtvarná výchova – 9.B

Na žáky 9.B čekal v hodině VV nelehký úkol: vymodelovat ze sochařské hlíny lidskou tvář, která by vyjadřovala určité emoce. Správná práce s hlínou není úplně tak lehká, jak by se mohlo zdát, přesto se “díla” mnohým vydařila…
(pí uč. J. Mrkosová)

Comments are closed.