Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

Kontakty

Telefonní seznam

Pro přímé volání zvenku mimo ústřednu:  379 420 0.. (+ číslo místnosti)

 

10,11Kancelář - ústředna  (Š. Hrebenárová, M. Frčková, K.Velková)

12Ředitelna   (ředitel Ivan Rybár - mobil 607 842 940,   ZŘ 2. stupeň - Stanislav Tauer)

18 –  ZŘ 1. stupeň   (Helena Sloupová)

19 –  Sborovna 1. stupně (nejlépe jen o velké přestávce 09.40 - 10.00)

14 –  Sborovna 2. stupně  (učitele 2. stupně volat přímo do jednotlivých kabinetů o velké přestávce nebo podle rozvrhu)

23 -   Sborovna školní družiny  (Anna Rojtová, J. Macnerová, H. Dufková, J. Fučíková, J. Kůstková, Š. Pivoňková)

22 –  Školník   (Mirek Macháček)

13 Vrátnice u hl. vchodu školy (M. Hrabíková, Z. Sklenářová, M.Forstová)

24 –  Kancelář školní jídelny (Anna Randová, O. Šambergerová)

29 -   Skladní školní jídelny  (H. Blümlová)

17 –  Výchovný poradce   (Dagmar Vančurová)       
15 –  Kab. českého jazyka a dějepisu   (I. Forstová, E. Dékányová, T. Petráková, J. Soukup)

16 –  Kab. matematiky a fyziky  (M. Halíková, J. Rybárová, P. Štenglová, M. Šilhavá, A. Egerová)

27 –  Kab. cizích jazyků a Vv  (M. Kufnerová, K. Ledvinová, D. Vlčková, O. Holoubková, J. Mrkosová, E. Svachoučková)

26 –  Kab. biologie  (O. Kalinová, T. Kubal, A. Kupilíková, J. Konopová)

21 -   Kab. chemie  (G. Milsimerová, M. Kubalová)

25 –  Kab. IVT   (M. Frček, M. Tesař, J. Láska, P. Rybárová, M. Málek)  

20 –  Kab. zeměpisu (V. Thomayerová, Z. Kozová, I. Hašková, B. Váchalová)

28 -   Sportovní hala  (večer správce SH - V. Sklenář)

Přímé linky : 
379 722 171
ústř.,
379 722 565 řed. + fax
379 724 280 šk.jídelna,
379 722 663
šk. družina

 

Tísňová volání:

150 Hasiči
155 Zdravotní záchranná. služba
158 Policie
156 Městská policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
 

   

  Základní škola
Komenského 17                   
344 01 Domažlice
     
IČO: 48342301 DIČO: cz48342301 IZO: 048342301 REDIZO: 600065421
E-mail:  skola@zskom17.cz ID datové schránky: mv3ia4s

Vedení školy:

Funkce

Jméno

 

Ředitel školy

Ivan Rybár

ivan.rybar@zskom17.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň

Helena Sloupová

helena.sloupova@seznam.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Stanislav Tauer

tauer.s@seznam.cz 

Vedoucí školní družiny

Anna Rojtová

rojtovaa@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny

Anna Randová

jidelna@zskom17.cz

Výchovný poradce

Dagmar Vančurová

xvancurovad@zskom17.cz

Speciální pedagog pro 1. stupeň

Jana Klečková

spec.ped1@seznam.cz

Speciální pedagog pro 2. stupeň

Eliška Romová

spec.ped2@email.cz

IT manager

Michal Steve Frček

frcekmichal@zskom17.cz

Webmaster

Ladislav Kejval

l.kejval@zskom17.cz

Vedoucí technického úseku

Mirek Macháček

machacek.m@iol.cz

Vedoucí sportovní haly

Tomáš Kubal

kubalis@seznam.cz


E-maily:

Jméno

 

Irena Forstová

forstova.irena@seznam.cz

Jiří Láska zsjirilaska@gmail.com
Gabriela Milsimerová milsigab@gmail.com
Dagmar Vlčková dasa.vlckova@zskom17.cz