Nahoru
Informace
Pro rodiče
Aktuality
Ze života školy
Kontakty
Zajímavé odkazy
Školní jídelna
Projekty

 

Informace pro rodiče

Motto:

Fráňa Šrámek:
„Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech.
 Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy!“
 

 

bullet

24. červen 2021
Seznamy žáků budoucích 1. tříd (v roce 2021/22)

 

bullet

14. červen 2021
Upozornění pro rodiče našich budoucích prvňáčků
Od září budou v našich 1. třídách vyučovat tyto paní učitelky:
1. A - Catalanotti Martina, 1. B - Němcová Denisa, 1. C - Špalková Radka a 1. D - Tomanová Eva

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi

     Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Dagmar Vančurové:
bullet

pro rodiče: čtvrtek 14.00 – 15.00 hod. po předchozí domluvě (tel. 379 420 017,  xvancurovad@zskom17.cz)

bullet

pro žáky a pedagogy: přestávky a volné hodiny

Od 1. 8. 2014 je naše škola zapojena do rozvojového programu MŠMT a díky tomu u nás v současné době pracují dvě speciální pedagožky. Ty pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují na tvorbě individuálních výukových plánů, zajišťují skupinovou či individuální reedukační (nápravnou) péči, pomáhají zajišťovat metodickou podporu žákům, rodičům a učitelům. V případě potřeby je můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailech nebo po domluvě s třídním učitelem.

Tiskopisy :      Informace o poradenské činnosti spec.pg.          Žádosti (informovaný souhlas s činností spec.pg.)
1. stupeň (1. až 5. tř.): spec.ped1@seznam.cz - Mgr. Klečková Jana
Konzultační hodiny - kancelář č. 26 v budově 1. stupně.
Út a St (8 - 16h)
termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.

2. stupeň (6. až 9. tř.): spec.ped2@email.cz - Mgr. Romová Eliška
Konzultační hodiny - kancelář ve šk. družině (nad vrátnicí ve vstupní hale školy)  
Út + Čt (09 – 11 h), St (14 - 18 h - telefonické 607 444 023)
, termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Informace pro rodiče vycházejících žáků

 

Řády a organizace: Žádosti: Různé informace :
bullet Školní řád
Dodatek ŠŘ o distanční výuce
bullet Uvolnění z výuky (několikadenní)
bullet Školský zákon
bullet Pravidla pro hodnocení výsl. vzdělávání žáků
bullet Uvolnění během výuky
bullet Školská rada a zápisy z porad
bullet Vnitřní řád školní družiny
bullet Odklad školní docházky
bullet Získávání informací, žádosti a odvolání
bullet Zásady bezpečnosti
bullet Uvolnění z tělesné výchovy
bullet Poslední výroční zpráva (šk. rok 2019-20)
           Plánujete rodinnou dovolenou?
           Organizace šk. roků
bullet Propuštění ze školní družiny
bulletVýsledky kontroly ČŠI z 8.-14.10.2015:
Protokol o kontrole
      Inspekční zpráva
bullet Organizace výuky a provoz našich šk. zařízení
 
bullet GDPR informace
bullet Povinnosti služby na třídu
 
bullet Bezpečnost na Internetu!!
bullet Povinnosti služby na šatnu
 
bullet Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem (prevence)
     
     Rozvrh tříd     Školní informační systém(           Snímek školy

 

Zde

bullet

23. duben 2020

Snažíte se ze všech sil, aby spolu vaše děti měly hezký vztah? Aby se nehádaly, neubližovaly si, měly se rády? A přitom vám někdy připadá, že se k sobě chovají čím dál hůř? 


Možná je to tím, že se u vás doma taky zabydleli

4 zabijáci sourozeneckých vztahů

Jsou to takoví tiší narušitelé. Způsobují, že mezi dětmi plíživě roste spíš nesnášenlivost než hezký vztah. 

 

Nepozorujete to taky? Že jsou na sebe děti víc a víc protivné, žalují, žárlí a každou chvíli jsou v sobě? Zvlášť možná teď, jak jsou spolu dlouho zavřené doma, dohadují se, perou se o věci… a možná už jich někdy máte při nejlepší vůli plné zuby. 


Víte, nemá smysl je dál rovnat ani jim vysvětlovat, aby na sebe nebyli oškliví, protože jsou přece brácha se ségrou. Tudy cesta ke klidu a dobrým sourozeneckým vztahům prostě nevede. 


Nejdřív je potřeba jít a zastavit ty 4 nenápadné zabijáky, kteří vám i dětem neustále hází klacky pod nohy.   


Na webináři Nevýchovy vám je ukážeme a rovnou je hezky rychle vyprovodíme ze dveří. 


Vysíláme ho online v úterý 28. dubna. Na přání rodičů, kteří nám psali, že jim teď doma v karanténě vztahy houstnou. 


Tady se na něj můžete přihlásit:

A pak už jen přijďte koukat, kdykoliv od 8 ráno do půlnoci.


A nebojte, jestli jsou u vás sourozenecké scény na denním pořádku, mezi dětmi je to fakt na krev a vy si říkáte, že už se s tím stejně nedá nic dělat, tak dá. V Nevýchově s tím máme bohatou zkušenost. A moc rádi vám ukážeme, jak na to.


Tak v úterý :) Těšíme se na vás. 


Vaše Nevýchova 

 

Rodičovská linka 1. pomoci

 

Je - li dítě nemocné,
je třeba ho do 3 dnů omluvit třídnímu učiteli (např. telefonicky, mailem nebo
). V žákovské knížce omlouvají rodiče dítě až při návratu do školy. Dítě by mělo zůstat doma, necítí - li se dobře večer nebo ráno před odchodem do školy. To platí zejména v období chřipkových epidemií.

K zamyšlení:

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní
hlasité předčítání a radikální omezení televize."
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

Názor k zamyšlení:

bullet

9. listopad 2017
Kamarádi do jedné lavice? Raději ne. Učitelé vědí proč.