Pěvecký sbor

O nás

Pěvecký sbor má na naší škole dlouholetou tradici. Do pěveckého sboru chodí převážně žáci 1. stupně naší školy.  Žáci dostávají noty známých, populárních, dětských i jiných písniček. Odměnou je pro žáky vystupování na různých koncertech, besídkách, jako např. koncert v Plzni, který byl uspořádán ve spolupráci se sdružením Ty a Já. Dále vystupujeme na veřejnosti MKS v Domažlicích, Galerii bratří Špillarů nebo v domovech pro důchodce. K dnešnímu dni má pěvecký sbor okolo 30 členů.

Kontakt