Biologické projekty

Biologické projekty

Projekt HOBIT ( hodina biologie pro život)

  •  smyslem je seznámit žáky s příčinami a příznaky mozkové příhody a infarktu, aby mohli poskytnout efektivně první pomoc a tím zachránit životy

www.projecthobit.eu

Člen kabinetu Přírodovědného vzdělávání pro oblast Domažlice

www.npi.cz

www.projektsypo.cz

Spolupráce se školami, školkami a institucemi

  • ZOO Plzeň
    • adopce pandy červené
  • DES OP Záchranná stanice živočichů Plzeň