Vzdělávací centrum knihovna

Domažlice

Naše škola pravidelně využívá nově vybudované Vzdělávací centrum knihovna, ve kterém jsou pořádány akce školy vedoucí ke zkvalitnění výuky či rozšíření dovednosti a znalosti žáků naši školy.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879      Název projektu: Vzdělávací centrum knihovna

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.