Projekty:bullet „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“bullet „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji
Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015.
Více informací o projektu
Již druhým rokem se naše škola účastní nového projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělání v Plzeňském kraji“ pod záštitou Základní školy a Odborného školy v Horšovském Týně, Nádražní 89. Projekt se uskutečňuje v Poběžovicích a je rozdělen na celodenní výuku, kterou žáci absolvují celkem osmkrát, a kroužek, který se koná každý měsíc po celý školní rok.
 Celodenní výuka s názvem „A je to“ je pro osm žáků a probíhá vždy v bloku pěti vyučovacích hodin (matematika, přírodopis, chemie, fyzika a pracovní činnosti), přičemž jsou žáci motivováni ke konstrukční práci se dřevem s použitím tesařských nástrojů a elektrického nářadí. Kroužek „Zlaté ručičky“ je zaměřen na odborné práce v tesařské dílně, účastní se jej dva žáci. Všichni žáci i dozor z naší školy mají vždy zajištěnou dopravu autobusem. V rámci tohoto přínosného projektu se žáci dostávají i na různé exkurze.