INFORMACE PRO RODIČE

Aktuality

Aktuální dění na naší škole

Zápisy online

Zápisy prvních ročníků přímo na našem webu.

kotva na dokumenty

Akce

Akce pořádané na škole

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející události.

Pomáháme

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými obtížemi

Pro rodiče: úterý 14.00 – 15.00 hod. po předchozí domluvě (tel. 379 420 017,  xvancurovad@zskom17.cz)

Pro žáky a pedagogy: přestávky a volné hodiny

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Vančurová

Speciální pedagožky

Od 1. 8. 2014 je naše škola zapojena do rozvojového programu MŠMT a díky tomu u nás v současné době pracují dvě speciální pedagožky. Ty pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují na tvorbě individuálních výukových plánů, zajišťují skupinovou či individuální reedukační (nápravnou) péči, pomáhají zajišťovat metodickou podporu žákům, rodičům a učitelům. V případě potřeby je můžete kontaktovat na níže uvedených e-mailech nebo po domluvě s třídním učitelem.

Mgr. Klečková Jana

1. až 5. tř.

Konzultační hodiny – kancelář č. 26 v budově 1. stupně.
Út a St (po předchozí domluvě e-mailem)
termíny a důvod konzultace prosím předběžně dohodnout.

spec.ped1@seznam.cz

Mgr. Dufková Eva

6. až 9. tř.

Konzultační hodiny – kancelář č. 36
eva.dufkova@zskom17.cz