http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Od 1. 1. 2017 realizuje naše škola projekt „Šablony – Základní škola Domažlice, Komenského 17“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004241 z výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro ZŠ) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 2.203.437,- Kč.

V rámci projektu pracuje na škole školní asistent, který spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit. Velmi důležitou součástí je práce s žáky ohroženými školním neúspěchem.

Cílem aktivity školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) je poskytnout dočasnou personální podporu. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou podpůrných opatření.

Žáci se dále v rámci projektu mohou přihlásit do klubu zábavné logiky a deskových her, který vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Věříme, že v souladu s názvem projektu se nám podaří prostřednictvím uvedených aktivit společně dosáhnout úspěchu v dalším rozvoji znalostí a dovedností našich žáků.