Zájmové kroužky školní družiny

Pastelka

Výtvarně pracovní zájmový kroužek se zaměřuje na tvoření tradičních i netradičních výrobků, experimentování s barvami a probouzení výtvarné fantazie a kreativity. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami a prací z neobvyklých materiálů. Zpestřením zájmového kroužku je nahlédnutí do studené a teplé kuchyně.

Fitdance

Tanečně pohybový zájmový kroužek podporuje všestrannost a rozvoj pohybové dovednosti u dětí. Seznámí se s tanečními styly, rytmem a naučí se základním tanečním krokům. Své místo zde mají i pohybové hry a návštěva různých sportovních center.

Toulavé boty

Od školního roku 2021/2022 pracuje nově otevřený zájmový kroužek přírodovědně turistický. Činnost kroužku je zaměřena na poznávání přírody a turistických dovedností nejen v okolí školy, ale také nás čekají turistické výlety.