17. listopad ve 4.C

Žáci 4.C si u příležitosti oslav 17.listopadu užili výuku v centrech aktivit. Všichni si mohli vybrat téma a úkoly, se kterými dále pracovali. Z žáků se stali výtvarníci, hudebníci, jazykovědci, mohli si zahrát deskovou hru s tématem sametové revoluce. Žáci dokázali své poznatky předat ostatním spolužákům, na klavír nám zazněla melodie písně Modlitby pro Martu a tuto dojemnou píseň jsme si ve třídě poslechli i v originále. Snažili jsme se spojit a utvořit vlajku naší vlasti. Besedovali jsme nad tématy svobody, práv, povinností, vlastenectví, tolerance. Jak moc jsou tato témata aktuální vnímají mladší žáci stejně intenzivně jako my, dospělí. (pí uč. A. Skaláková)

Comments are closed.