V červnu letošního roku se zúčastnilo 86 žáků 9. ročníků exkurze do památníku koncentračního tábora Flossenbürg. V letech 1938 až 1945 tu SS věznila zhruba 100 000 osob. Minimálně 30 000 jich zde zahynulo. Mezi vězněnými osobami bylo i 145 mužů z Domažlicka. Žáci a 
Číst více
V pátek 19.6. byli naši čtvrťáci pozváni na SCHULFEST do partnerské školy GRUNDSCHULE FURTH IM WALD. Během slavnostního zahájení zazpívali písničku BRATŘE KUBO ve třech jazycích a pro své německé kamarády si připravili jedno soutěžní stanoviště. Během zábavného dopoledne si stihli zasoutěžit i na mnoha 
Číst více
Archeopark Bärnau – Tachov Vlastní zkušenost je v procesu učení velmi užitečná a skoro nenahraditelná. Žáci 8.C a 7.C na vlastní kůži mohli zažít středověk – jeho rozmanitost, skromnost a šikovnost našich předků. Mohli si vyzkoušet ručně vrtat díry pro dřevěné čepy, zažili atmosféru dlouhých 
Číst více
9.5. navštívilo naši školu přes 30 žáků z  partnerské školy Grundschule ve Furth im Wald. Společně s našimi čtvrťáky, kteří se učí NJ u paní uč. Hojdové, jsme vyrazili na výstavu ACHTUNG, GRENZE! Paní Kristýna Pinkrová připravila velmi zajímavou prezentaci výstavy, kde i témata týkající 
Číst více
11.5. se vydali žáci 9.A na výstavu ACHTUNG, GRENZE!, která se nachází v prostorách domažlického pivovaru. Chuť, s jakou se zhostili plnění zadaných úkolů ve skupinách, dokazuje, že téma vývoje česko-německých vztahů může  být i  teenagerům  zprostředkováno velice zajímavým způsobem. Velký dík za průvodcovské služby patří 
Číst více
Ve dnech 3. a 4.5. se zúčastnilo 2×43 žáků naší školy jednodenního zájezdu do německého města NORIMBERKU. Navázali jsme tak na letitou tradici naší školy (přerušenou covidovou dobou). Žáci 6.-9. ročníků si prohlédli historické centrum města s hrázděnými domy, navštívili norimberský hrad s 50 metrů 
Číst více
Seznam žáků, kteří se zúčastní zájezdu do Norimberka, je na nástěnce u kabinetu cizích jazyků- č. 30. Žáci si vyzvednou smlouvy o velké přestávce 19. 4., či 20.4. u p. učitelky Vlčkové a odevzdají je tamtéž v následující dny: 20.4., 24.4., nebo 25.4. Informace k 
Číst více
Naše škola nabízí ve spolupráci s CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. jednodenní exkurzi do SRN – NORIMBERK v termínu 03.05.2023.  Bližší informace viz leták v příloze. Závaznou přihlášku (v příloze) je možno vytisknout doma, či vyzvednout u p. uč. Vlčkové (č. dv. 30), nebo p. uč. Kalinové 
Číst více
Žáci 9.D se koncem června zúčastnili exkurze do Dračí jeskyně, která se nachází v našem partnerském městě Furth im Wald. High–tech drak s úžasnými technickými efekty, který se jmenuje Fanny,  je pýchou města. Nejmodernější elektronikou řízený, 20 metrů dlouhý, 5 metrů vysoký a 9 tun 
Číst více
Tento měsíc  se zúčastnili žáci tříd 9.A, 9.B a 9.C exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg. Tent nepatří k nejznámějším, přestože v něm nacisté věznili tisíce Čechů a  přestože se nachází v těsné blízkosti našich hranic. Areál  koncentračního tábora byl jako památník zrekonstruován teprve na počátku 
Číst více