Když nám přeje počasí, využíváme ho k procházkám. Nový projekt „Louka“, měl za cíl využít úplně obyčejné věci, především venku. Součástí projektu bylo výtvarné zpracování lučních květin, jejich poznávání a určování podle atlasu rostlin. Při další práci jsme využili obyčejný karton, přidali trochu kreativity a 
Číst více
Duben je měsícem bezpečnosti a na to jsme nezapomněli ani ve školní družině. V průběhu tohoto měsíce k nám docházela paní policistka, která se věnovala dětem a trpělivě odpovídala na jejich zvídavé otázky. Děti pozorně poslouchaly poučnou pohádku o dopravních značkách a mohly si názorně 
Číst více
Celý týden jsme v družině čarovali, luštili tajné šifry, tančili kolem kotle a vařili lektvary. A navíc ti odvážní z nás, kteří ochutnali uříznutý prst, můžou dál provádět čarovnou činnost. Na závěr jsme si společně ozdobili májku (p. vych.H. Dufková a M. Hrbáčková)  
Číst více
Ovčí pohádka Typicky jarní pohádku nám přivezla paní Jelínková se svým divadélkem Nána. Její ovečky a další vlastnoručně vyrobená zvířátka, vždy všichni obdivujeme. Tentokrát jsme nebyli pouhými diváky, ale společnými silami jsme se podíleli na průběhu pohádky, která nakonec dobře dopadla. (vychovatelky ŠD)  
Číst více
Ve čtvrtek 23. 3. se vydaly děti z kroužku Toulavé boty  při ŠD za poznáním historie města Holýšov. Cílem výletu se stal Dům dějin Holýšovska, kde si děti prohlédly exponáty týkající se sklárny rodiny Zieglerů, také viděly zařízenou domácnost a školu z 30. a 40. 
Číst více
Žebrák a princezna V pondělí odpoledne navštívilo školní družinu Divadlo loutek z Karlových Varů s tibetskou pohádkou Žebrák a princezna. Divadelní představení děti nejen pobavilo, ale také poučilo. (vychovatelky ŠD)
Číst více
Kouzelník Reno Po delší pauze k nám opět zavítal kouzelník Reno. Děti ho přivítaly s velkým nadšením a všechna kouzla, která předvedl, odměnily velkým potleskem. (vychovatelky ŠD)  
Číst více
I v letošním školním roce navštívili pekelní čerti spolu s Mikulášem a andělem naše děti ve školní družině. Aby se hříšníci nedostali do pekla, museli se vykoupit zazpíváním písničky nebo přednesem básně. Odměnou všem dětem byla pak sladkost, kterou si odnesly domů. Tímto bychom poděkovali 
Číst více
Během listopadu navštívili žáci 4. ročníků naší školy novou služebnu Městské policie v Domažlicích. Měli možnost vidět kamerový systém města, vyzkoušet si uniformy policistů a projít si celou budovou, která dříve sloužila jako knihovna. Za vše velký dík patří policistce paní Chladové. (pí vych. E.Hojdová)
Číst více
Děti ze školní družiny navštívily SOU v Domažlicích, kde se v rámci Dne otevřených dveří seznámily s nabízenými obory, které byly prezentovány v jednotlivých vystoupeních připravené studenty. Chlapce nejvíce zaujala 3D tiskárna a vytvoření dřevěných saní. Naopak děvčata nadchl kadeřnický a kosmetický salon. Tímto bych ráda poděkovala paní 
Číst více