Krajské kolo volejbalu Rokycany 18. 5. 2023 Po úspěšném okresním turnaji ve volejbalu starších hochů nás čekala prověrka v podobě krajského kola v Rokycanech. Tým K17 odjel na turnaj v sestavě Honza Budka, Matyáš Lauko, Matěj Volfík, Jindra Křižan, Víťa Toupal, Filip Vaněk, Radim Švajner, 
Číst více
V pondělí 22.5. se němčináři ze 4. tříd navštěvující kroužek p. učitelky Hojdové vypravili vlakem na exkurzi do Domu přírody Českého lesa do Klenčí pod Čerchovem. Zde se potkali se třídou 4.B z naší partnerské školy ve Furth im Wald a v česko- německých skupinkách 
Číst více
V pátek 19.6. byli naši čtvrťáci pozváni na SCHULFEST do partnerské školy GRUNDSCHULE FURTH IM WALD. Během slavnostního zahájení zazpívali písničku BRATŘE KUBO ve třech jazycích a pro své německé kamarády si připravili jedno soutěžní stanoviště. Během zábavného dopoledne si stihli zasoutěžit i na mnoha 
Číst více
V pátek 5. 5. 2023 proběhlo okresní kolo starších žáků a žákyň Atletického čtyřboje. Naše družstvo ve složení : M. Pospíšilová (9. C), N. Šotová a E. Látková (obě 9. B), S. Kitzbergerová a V. Soldánová (obě 9. D) dosáhlo až na stříbrnou příčku. Všechna 
Číst více
11. 5. 2023 se 7.B vydala vlakem do Prahy na „Rychlovku na Karlově mostě a bojovku na Kampě.“ Kromě prověření již získaných znalostí jsme se dozvěděli i spoustu nových informací o památkách Prahy zábavnou  formou, při které jsme byli rozděleni do pěti týmů a soutěžili 
Číst více
V úterý 30.5. bude od 15:30 v jídelně školy informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Na této schůzce budou rozdána Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku, a také budou rozdány kódy pro volbu učitelky. Pokud se nemůžete této schůzky zúčastnit, vyzvedněte si Rozhodnutí v ředitelně 
Číst více
Archeopark Bärnau – Tachov Vlastní zkušenost je v procesu učení velmi užitečná a skoro nenahraditelná. Žáci 8.C a 7.C na vlastní kůži mohli zažít středověk – jeho rozmanitost, skromnost a šikovnost našich předků. Mohli si vyzkoušet ručně vrtat díry pro dřevěné čepy, zažili atmosféru dlouhých 
Číst více
9.5. navštívilo naši školu přes 30 žáků z  partnerské školy Grundschule ve Furth im Wald. Společně s našimi čtvrťáky, kteří se učí NJ u paní uč. Hojdové, jsme vyrazili na výstavu ACHTUNG, GRENZE! Paní Kristýna Pinkrová připravila velmi zajímavou prezentaci výstavy, kde i témata týkající 
Číst více
11.5. se vydali žáci 9.A na výstavu ACHTUNG, GRENZE!, která se nachází v prostorách domažlického pivovaru. Chuť, s jakou se zhostili plnění zadaných úkolů ve skupinách, dokazuje, že téma vývoje česko-německých vztahů může  být i  teenagerům  zprostředkováno velice zajímavým způsobem. Velký dík za průvodcovské služby patří 
Číst více
Ve dnech 3. a 4.5. se zúčastnilo 2×43 žáků naší školy jednodenního zájezdu do německého města NORIMBERKU. Navázali jsme tak na letitou tradici naší školy (přerušenou covidovou dobou). Žáci 6.-9. ročníků si prohlédli historické centrum města s hrázděnými domy, navštívili norimberský hrad s 50 metrů 
Číst více