V úterý 21. 3. 2023 se uskutečnilo školní kolo soutěže Matematický klokan. Soutěže se zúčastnilo v jednotlivých kategoriích Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída) celkem 413 žáků z naší školy. 
Číst více
Ve čtvrtek 23. 3. se vydaly děti z kroužku Toulavé boty  při ŠD za poznáním historie města Holýšov. Cílem výletu se stal Dům dějin Holýšovska, kde si děti prohlédly exponáty týkající se sklárny rodiny Zieglerů, také viděly zařízenou domácnost a školu z 30. a 40. 
Číst více
Od pondělí 27.3. od 8 hod. – do čtvrtka 13.4. do 20 hod. bude spuštěna rezervace  místností a časů zápisu do 1.tříd. Podrobnější info k zápisu je na našich webových stránkách v sekci Prvňáčci. (zást. řed. V. Machálková)  
Číst více
Žebrák a princezna V pondělí odpoledne navštívilo školní družinu Divadlo loutek z Karlových Varů s tibetskou pohádkou Žebrák a princezna. Divadelní představení děti nejen pobavilo, ale také poučilo. (vychovatelky ŠD)
Číst více
,, Veselé zoubky” Naše škola se zapojila do preventivního programu Veselé zoubky pro 1. třídy ZŠ. Děti měly možnost, seznámit se se správnou technikou čištění zubů , dozvědět se, co zubům škodí, co prospívá. Odměnou jim byl malý dárek od dm drogerie markt s.r.o. Děkujeme 
Číst více
Tohle pěkné video natočil se „školním dronem“ p. uč. ing. M. Tesař. Najdete je na stránkách naší školy.
Číst více
21. února si žáci 5.A udělali karnevalový den bláznivých účesů a kostýmů a zároveň den s iPady. Jsme rádi, že můžeme využívat moderní techniku při vyučování napříč všemi předměty. Celý den jsme si náramně užili a domů si odnášíme spoustu nových vědomostí a zároveň dobrý 
Číst více
  Blahopřejeme Kryštofu Dolinovi, žáku 5. A, který se umístil na 1. místě v okresním kole matematické olympiády! (pí uč. D Glacová)
Číst více
Dnes naši školu navštívila mateřská školka Palackého, 2. třída – Vodníčci. Dětem představily dělící metodu chromatografii a neutralizaci děvčata z 8. A Kačka Frčková, Anetka Lásková a Zuzka Jindřichová. Děti si namalovaly fixou obrázek na filtrační papír, vložily do kádinky a pozorovaly, co se stane 
Číst více
Zimní čarování Paní Zima konečně převzala plně svoji vládu a děti z 2. D si s ní zkusily trochu začarovat. V hudebně naší školy ukázaly rodičům i ostatním divákům, jak takové čarování vypadá. Rázem se malí zpěváci, tanečníci, hráči na hudební nástroje a herci přenesli 
Číst více