Hned od září pokračuje naše spolupráce s Městskou policií Domažlice. Paní Chladová (preventistka MP Domažlice) přichází do všech  prvních  tříd s preventivním programem ¨Bezpečná cesta do školy¨. Od října se  3. a 4. třídy opět zapojí do celorepublikového projektu Ajaxův zápisník.   zást. řed. Veronika 
Číst více
Jejich práci obdivujeme a na návštěvu k nim chodíme moc rádi. …A nejlepší zážitek z návštěvy? Sednout si na chvíli za volant zásahového vozu a nechat rozjet svoji fantazii. Techniku můžeme prozkoumávat i ve škole, dostali jsme dárek v podobě pexesa – Zásahová technika IZS. 
Číst více
Slídový důl „Na kole“ přivítal žáky pátých ročníků  ve středu 7.6. se svými 300m dlouhými podzemními chodbami (v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích). Teplota 8 stupňů nás příjemně osvěžila. Každý z nás z bezpečnostních důvodů měl svoji  přilbu a baterku. Poutavý  výklad nám poskytli všichni 
Číst více
V úterý 6.6.v Plzni na krajském kole turnaje ve vybíjené vybojoval náš výběrový tým pátých ročníků skvělé 4. místo z osmi nasazených okresních vítězů. Celému týmu patří velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Všichni do turnaje dali maximum. Kromě skvělých sportovních výkonů oceňujeme i 
Číst více
Rádi jsme přijali pozvání do historické budovy Městské policie Domažlice. Děti ze školní družiny měly možnost vyzkoušet si policejní uniformy a prověřit znalosti dopravních značek. Nejvíce u dětí zabodoval kamerový systém města.
Číst více
Žáci a žákyně 5.A navštívili 30. května v dopoledních hodinách na domažlické radnici  pana starostu, ing. Radka Wiesnera. Nejprve byli uvedeni do obřadní síně, ve které je přivítala paní Bokotejová a pan starosta všechny  poté uvedl do své kanceláře.  Zde  mohli zhlédnout obrazy bratří Špillarů, 
Číst více
V pondělí 22.5. se němčináři ze 4. tříd navštěvující kroužek p. učitelky Hojdové vypravili vlakem na exkurzi do Domu přírody Českého lesa do Klenčí pod Čerchovem. Zde se potkali se třídou 4.B z naší partnerské školy ve Furth im Wald a v česko- německých skupinkách 
Číst více
V pátek 19.6. byli naši čtvrťáci pozváni na SCHULFEST do partnerské školy GRUNDSCHULE FURTH IM WALD. Během slavnostního zahájení zazpívali písničku BRATŘE KUBO ve třech jazycích a pro své německé kamarády si připravili jedno soutěžní stanoviště. Během zábavného dopoledne si stihli zasoutěžit i na mnoha 
Číst více
V úterý 30.5. bude od 15:30 v jídelně školy informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků. Na této schůzce budou rozdána Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku, a také budou rozdány kódy pro volbu učitelky. Pokud se nemůžete této schůzky zúčastnit, vyzvedněte si Rozhodnutí v ředitelně 
Číst více
Když nám přeje počasí, využíváme ho k procházkám. Nový projekt „Louka“, měl za cíl využít úplně obyčejné věci, především venku. Součástí projektu bylo výtvarné zpracování lučních květin, jejich poznávání a určování podle atlasu rostlin. Při další práci jsme využili obyčejný karton, přidali trochu kreativity a 
Číst více