Adaptační kurz 6. B

V pondělí 11.10. se žáci ze 6.B zúčastnili „adapťáku“, který se trochu netradičně konal na půdě školy. Tímto bych chtěla poděkovat Janě Hendrichové z PPP, že byla ochotná přijít i v jiném než původně naplánovaném termínu a pí uč. Aleně Kupilíkové a Dagmar Vančurové, že toto setkání zprostředkovaly. Díky tomu jsem měla možnost svoji třídu poznat i trochu jinak než pouze ve školních lavicích a odpoledne jsme si užili na Lasergame.

pí uč. M. Kufnerová

 

Comments are closed.