Hodně štěstí, milí „deváťáci“

U příležitosti slavnostního rozloučení se žáky devátých tříd si dovolím použít citát skvělého českého učitele J.A. Komenského, který se vzdělávání a dětem věnoval celý svůj život a naše škola má tu čest nést jeho jméno.
,,Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk před sebou viděl jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
p. Mgr. Ivan Rybár, ředitel školy

 

Comments are closed.