Jaro jak má být

Po dvou letech, kdy práce školy byla svázána různými covidovými opatřeními, je radost opět číst naše aktuality. Vypadá to, že  jaro a závěr letošního šk. roku se vydaří. Mnoho úspěšných sportovních soutěží, zájezdů a jiných akcí svědčí o tom, že škola opět  začala žít svým obvyklým životem. Mám z toho upřímnou radost, jen připomínám opatrnost při třídních výletech.
(Mgr. I. Rybár, řed. školy)

 

Comments are closed.