Mladí záchranáři z 3.B

Ve středu 13.4. se konal ve 3.B „den záchranářů“. Žáci pod vedením třídní učitelky pí Evy Hojdové nám ukázali něco ze svého záchranářské umění (např. jak ošetřit popáleniny, sečná zranění hlavy či osobu v šoku). Velmi chválíme celou třídu a děkujeme paní učitelce za její ochotu a trpělivost! (pí uč. V. Machálková)

Comments are closed.