Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 7.6. byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Ceremonie se konala v dětském oddělení Městské knihovny B. Němcové v Domažlicích. Slavnostním aktem provázela autorka dětských knížek Zuzana Pospíšilová a pasování se ujal místostarosta ing. Radek Wiesner. Akce byla velmi zábavná a slavnostní. Děti byly nadšené. Odnesly si s sebou pasovací listinu, knížku a ještě další dárečky související se čtením. Děkujeme zaměstnancům knihovny, že tuto akci pořádají a motivují tak děti ke čtení.
(pí uč. Radka Špalková)

Comments are closed.