„Toulavky“ v Domě dějin Holýšovska

Ve čtvrtek 23. 3. se vydaly děti z kroužku Toulavé boty  při ŠD za poznáním historie města Holýšov. Cílem výletu se stal Dům dějin Holýšovska, kde si děti prohlédly exponáty týkající se sklárny rodiny Zieglerů, také viděly zařízenou domácnost a školu z 30. a 40. let 20. století nebo expozici věnovanou historii města za 2. světové války. Celá prohlídka byla pro děti poutavá i díky zajímavému komentáři průvodce p. J. Valeše. Úsměv na tváři dětem také vytvořil zakoupený suvenýr.
(J. Kůstková, V. Beranová)

Comments are closed.