Uvítací projev ředitele školy

Vážení žáci, kolegové, zaměstnanci naší školy a rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal ve školním roce 2022/2023. Pro ty nejmladší z nás, pro prvňáčky bude vonět novotou a upřímně si přeji, aby se jim otevřely nové obzory a možnosti, které vzdělání přináší. Mým velkým osobním přáním je, aby pocítili na vlastní kůži úspěšnost svého snažení, aby měli úsměv na tváři při vytváření velkých, ale i docela malých věcí, aby zažili pocit hrdosti, že dokáží splnit svoje úkoly úplně sami. Jistě si najdou nové kamarády, naváží nová přátelství a ta ze školních lavic jsou mnohdy na celý život. Možná nastane i chvilka pro slzičky, ale doufám, že vždy budou mít po svém boku někoho, kdo jim je otře a s radostí pomůže.
Našim starším žákům, zejména těm v devátém ročníku, přeji, aby se jim splnilo vše, co si sami přejí, aby na své životní cestě zažívali úspěchy a pokud narazí na neúspěchy, aby byly jen malé, nepodstatné, protože i ty dokáží člověka postrčit dále.
Kolegům, zaměstnancům naší školy a rodičům upřímně přeji pohodový školní rok. Pevně věřím, že nám přinese důležitá, a přesto úplně obyčejná lidská setkávání, kde si budeme vidět vzájemně do tváře a cítit blízkost toho druhého. Největším darem, který můžeme někomu dát, je náš čas. Pokud věnujete někomu svůj čas, darujete mu kousek svého života, který už nikdy nevrátíte. A věřte mi – žít pro tyto dary opravdu stojí.
(Mgr. Ivan Rybár, řed. školy)

Comments are closed.