Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady, konaných 22. 6. – 23. 6. 2021

 

Počet žáků školy: 886
Počet vydaných volebních lístků: 852
Počet odevzdaných volebních lístků: 309
Počet platných volebních lístků:
309

 


Počet hlasů jednotlivých kandidátů :


Fojta Jiří 89
Freitinger Skalická Zuzana 89
Kestová Kateřina 90
Machová Jana 94
Pazdera Miroslav 129


Členy Školské rady se většinou získaných hlasů stávají:


pan Pazdera Miroslav
paní Machová Jana

Za správnost ( členové volební komise ):
Stanislav Tauer, Miroslava Frčková, Kateřina Velková

Comments are closed.