Zápis do 1. ročníku na naší škole

Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne v označených třídách 1. stupně:

  • v pátek 14. dubna 2023 od 13.00 – 17.00 hod.
  • v sobotu 15. dubna 2023 od 9.00 – 11.00 hod.

Náhradní termín zápisu je stanoven na středu 26. dubna 2023 od 13.00 – 15.00 hod.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

K zápisu je nutné vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení od odborného lékaře nebo klinického logopeda.

Ve školním roce 2023/24 budeme otevírat max. 4 první třídy s kapacitou do 110 žáků celkem. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Comments are closed.
Roky
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com