Zápis do 1. ročníku na naší škole

Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne v označených třídách 1. stupně:

  • v pátek 14. dubna 2023 od 13.00 – 17.00 hod.
  • v sobotu 15. dubna 2023 od 9.00 – 11.00 hod.

Náhradní termín zápisu je stanoven na středu 26. dubna 2023 od 13.00 – 15.00 hod.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je také specifikován (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017).

K zápisu je nutné vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení od odborného lékaře nebo klinického logopeda.

Ve školním roce 2023/24 budeme otevírat max. 4 první třídy s kapacitou do 110 žáků celkem. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Comments are closed.