Duben – měsíc bezpečnosti

Během dubna navštěvovala naší školní družinu paní policistka, která měla pro děti opět připravenou poučnou pohádku. Děti se aktivně zapojily do rozhovorů o bezpečném chování na cyklostezkách, nutnosti dodržování pravidel silničního provozu. Paní policistka odpovídala na spoustu zvídavých otázek a děti ji na závěr odměnily dlouhým potleskem.
(pí vych. Š. Pivoňková)

Comments are closed.