Návštěva z Furth im Wald

9.5. navštívilo naši školu přes 30 žáků z  partnerské školy Grundschule ve Furth im Wald. Společně s našimi čtvrťáky, kteří se učí NJ u paní uč. Hojdové, jsme vyrazili na výstavu ACHTUNG, GRENZE! Paní Kristýna Pinkrová připravila velmi zajímavou prezentaci výstavy, kde i témata týkající se česko-německé historie a vztahů mezi těmito národy, která jsou mnohdy těžko pochopitelná pro dospělé, dovedla dětem názorně a srozumitelně vysvětlit. Žáci se zvládli v česko-německých skupinkách dorozumět a splnit zadané úkoly na výbornou. Těšíme se na další setkání s naší partnerskou školou.

 

Mgr. Dagmar Vlčková, Mgr. Eva Hojdová

 

Comments are closed.