Geologická exkurze

Na základě naší spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze jsme domluvili geologickou exkurzi v rámci nabídky přírodovědců, aby se naši deváťáci seznámili s  historii údolí Hlubočep. Na 5 a půl hodiny se přenesli do prvohorního moře. Na základě studia hornin a krajiny mohli pozorovat, jak se krajina utvářela do dnešní podoby. Nasbírali si během svého putování mnoho krásných zkamenělin měkkýšů, lilijic a některým se podařilo dokonce najít i trilobity. Přinesli jsme si s sebou z výpravy i mnoho materiálu, který můžeme ještě při praktikách zkoumat.

Pan Michal Bouda, zapálený student geologie, který nás exkurzí provázel, dokázal  propojit přírodopis, chemii, češtinu i dějepis. Můžeme říci, že všichni žáci 9. C se tak mohli stát na chvíli geology a se znalostmi, které mají se tak mohli plně zapojit.

Ač nám  ráno počasí příliš nepřálo, tak nakonec se z toho vyklubal velmi příjemný den strávený venku, který jsme si všichni užili.

Chtěli bychom velmi poděkovat panu Boudovi exkurzi.

T. Kubal, G. Milsimerová

Comments are closed.