Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Vážení rodiče,
prázdniny jsou za námi a je tu školní rok 2023/24.
Z vašich dětí jsou prvňáčci. Začíná pro ně i pro vás nová
životní etapa.
Věříme, že to s vaší pomocí dobře zvládnou.

Co vás čeká první týden:

4.9.(po) sraz žáků a rodičů v 7:50 před školou (v případě deště
sraz v budově školy před školní jídelnou). Zde budou čekat
třídní učitelky s označením své třídy.
Tento den si nemusíte do školy přinést žádné pomůcky ani
přezůvky. Předpokládaný konec bude kolem 9 hodiny.

5.9.(út) sraz před školní jídelnou v 7:50 opět u cedulky své
třídy. Konec vyučování je v 10:45.

Od 5.9. již funguje družina a děti, které nenavštěvují školní
družinu, odvede třídní učitelka na oběd, společně jdou do
šatny a poté předá děti rodičům u vrátnice. Děti, které
nebudou chodit do školní jídelny na oběd, odvede paní
učitelka k vrátnici a předá rodičům.

Od 6.9.-8.9. končí vyučování v 11:30.

 

Veronika Machálková, zástupce ředitele pro 1. stupeň

Comments are closed.