Návštěva kostela

Ve čtvrtek 23. 6. žáci školní družiny navštívili domažlický arciděkanský kostel Narození Panny Marie. Od pana faráře P. Miroslawa Giergy si vyslechli příběh o životě Marie a Ježíše, který je také vyobrazen na stropních malbách kostela. Zároveň si prohlédli zákoutí kostela a skleněný oltář od Vladimíry Tesařové. Návštěva kostela se tak stala poslední tečkou za všemi družinovými akcemi, které proběhly během školního roku. (vychovatelky ŠD)

 

Comments are closed.