Podzimní zájezd do Skotska

Vážení rodiče a  žáci současných 5. a 8. ročníků,

rádi bychom Vás informovali, že Váš syn/dcera má možnost začátkem října 2022 zúčastnit se již po páté v rámci regionálního projektu Za vzděláním společně, poznávacího výjezdu do Skotska. Kromě naší školy se tohoto výjezdu účastní i žáci ZŠ Staňkov,nicméně žáci naší školy budou doprovázeni našimi učiteli.
Závaznou přihlášku je možné stáhnout z našich webových stránek nebo jsou umístěny před dveřmi kanceláře školy.
Zájemci o tento výukový pobyt odevzdávají zálohu 2000,- Kč na účet školy 266075149/0300 nejpozději do 17. června  2022 a zároveň přihlášku pí uč. H. Jindřichové (budova 1.stupně, 1. patro vpravo, třída 5.A).
V případě nepřítomnosti do kanceláře školy paní K. Velkové (budova 2. stupně, přízemí).
Kritérium pro výběr přihlášených uchazečů bude částečná znalost anglického jazyka v daném ročníku, soběstačnost a především chování.
V případě dalších informací mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: jindrichovahana@zskom17.cz

Program zájezdu 
Závazná přihláška
Prohlášení rodičů

 

Comments are closed.