Poznávací zájezd – „Wales podzim 2023“

Milí žáci 5. a 8. tříd, vážení rodiče,
naše škola v dalším školním roce opět pokračuje v putování po Velké Británii. Tentokrát zavítáme do Walesu. Cestou tam se zastavíme v belgickém městečku Bruggy, které je označováno jako “Benátky severu” a zpátky se zdržíme celý den v Paříži.

Termín poznávacího zájezdu je 2.- 9.10.2023.

Závaznou přihlášku je možné stáhnout z našich webových stránek nebo jsou umístěny před dveřmi kanceláře školy.

Zájemci o tento výukový pobyt odevzdávají zálohu 2000,- Kč na účet školy 266075149/0300 nejpozději do 5.5. 2023 a zároveň přihlášku

pí uč. H. Jindřichové (budova 1. stupně, 1. patro vpravo, třída 1.B) nebo

pí uč. D. Vančurové (budova 2. stupně, 1. patro, kabinet výchovného poradce).

V případě nepřítomnosti do kanceláře školy paní K. Velkové (budova 2. stupně, přízemí).

Kritérium pro výběr přihlášených uchazečů bude částečná znalost anglického jazyka v daném ročníku, soběstačnost a především chování. Přednostně budou vybráni žáci 8.ročníků, neboť příští rok končí na naší škole.
V případě dalších informací mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: jindrichovahana@zskom17.cz.
Závazná přihláška – Wales 2023

Comments are closed.