Projektový den – Bezpečně na silnici

4. dubna se v úterní chladné ráno sešli žáci 5. tříd na dopravním hřišti, kde pro ně byl připravený projektový den Bezpečně na silnici. Přivítali nás zástupci Besip, Autoškoly Pod Vavřincem, Policie České republiky, Městské policie i členové Červeného kříže.
Žáci ve skupinách obcházeli osm připravených stanovišť, na kterých si mimo jiné vyzkoušeli první pomoc s masáží srdce, chůzi s alkoholickými výukovými brýlemi, jízdu zručnosti a další. Součástí projektového dne bylo také promítání krátkého filmu a test z teoretických znalostí pravidel silničního provozu. Velice se nám celý den líbil a všichni jsme si ho užili. Děkujeme všem za přípravu vzdělávací akce pro naše žáky.

Comments are closed.