Třídní schůzky rodičů

V úterý 18. 4. 2023 proběhnou třídní schůzky rodičů. Na prvním stupni jsou stanoveny začátky schůzek dle pokynů třídních učitelů, na druhém stupni budou schůzky zahájeny jednotně v 16:30 hod.
Těšíme se na vzájemné setkání.

Comments are closed.