THE ONLINES

THE ONLINES je název anglického divadelního představení, které se uskutečnilo 30.5. pro žáky 2. stupně. Téma této divadelní hry se týká všech teenagerů dnešní doby – zábavnou formou bylo poukázáno na to, že ne vše v našem životě lze řešit a  vyřešit on-line. Žáci si v praxi vyzkoušeli, nakolik jsou schopni pochopit divadelní hru v anglickém jazyce. Pro žáky třetích až pátých ročníků  prvního stupně bylo sehráno představení Bold rabbit. (pí uč. D. Vlčková)

Comments are closed.