Jaký byl letošní velikonoční jarmark?

Po nekonečně dlouhých dvou letech se naše škola, naši žáci i naši příznivci z řad rodičů a prarodičů dočkali velikonočního trhu. Prodejci napříč všemi věkovými kategoriemi prodávali s vervou sobě vlastní a zákazníci jim mohli doslova ruce utrhat. Výrobky pod značkou MADE IN ZSKOM17 jsou  proslulé svojí kvalitou a jsou vyrobené s láskou. Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na skvělé velikonoční  atmosféře (včetně naší školní jídelny) a těšíme se znovu za rok.
(pí uč. P. Rybárová)

Comments are closed.