Žáci 4. ročníku na návštěvě

Ve dnech 11.a12.dubna navštívili žáci 4.ročníku Městskou knihovnu Boženy Němcové v Domažlicích. Paní ředitelka Schirová seznámila žáky s literaturou 11.století v Čechách. Žáci viděli kopii Kodexu vyšehradského  z roku 1085 a dozvěděli se zajímavosti o jeho vzniku. (Eva Hojdová)

Comments are closed.